Verklaring van CoronaMelder

Status toegankelijkheid CoronaMelder

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie CoronaMelder.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=ministerie+volksgezondheid+welzijn+sport&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie CoronaMelder gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van CoronaMelder en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: Directeur Informatiebeleid/CIO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdesk@coronamelder.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie CoronaMelder : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie CoronaMelder is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Platform: Android Scherm: GGD-sleutel doorgeven

   De stappen in het scherm met de GGD-sleutel zijn grijs en geven aan dat de stappen inactief zijn. De waarde van de stap wordt niet doorgegeven aan hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   De waarde (inactief of actief) wordt niet doorgegeven aan hulpapparatuur omdat de waarde enkel visueel is toegevoegd.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het niet duidelijk welke stappen inactief zijn want de waarde (inactief) wordt niet doorgegeven aan hulpapparatuur.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het probleem wordt in de volgende ontwikkel-ronde onderzocht en verholpen door de softwareontwikkelaars van CoronaMelder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Platform: iOS Proces: Melding versturen Scherm: Melding versturen, coronatest.nl

   Bij weergave met grotere tekst valt de code die moet worden doorgegeven deels buiten beeld.

  • Oorzaak:

   De code kan wordt niet op meerdere regels weergeven.

  • Gevolg:

   De code is niet door te geven door mensen met een visuele beperking als zij een groter lettertype hebben ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het probleem wordt in de volgende ontwikkel-ronde onderzocht en verholpen door de softwareontwikkelaars van CoronaMelder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Platform: iOS Proces: Onboarding Scherm: Zo gebruikt CoronaMelder je gegevens

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit. De tekst in de privacyverklaring (te openen via een link in het scherm 'Zo gebruikt CoronaMelder je gegevens') schaalt niet mee als de gebruiker grotere tekst heeft ingesteld.

  • Oorzaak:

   De tekst in een WebView schaalt niet met de instellingen van de applicatie.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking die behoefte hebben aan grotere letters kunnen deze verklaring nu niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen gebruikmaken van de zoom-functionaliteit van hun smartphone om de tekst te vergrootten.

  • Maatregel:

   Het probleem wordt in de volgende ontwikkel-ronde onderzocht en verholpen door de softwareontwikkelaars van CoronaMelder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Platform: iOS Proces: Melding versturen Scherm: Melding versturen, coronatest.nl

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit. In het scherm 'melding versturen -> coronatest.nl' bij weergave met grotere tekst valt naam van de knop 'naar coronatest' deels weg: er staat alleen nog 'naar'.

  • Oorzaak:

   De tekst in de knop is niet goed leesbaar voor mensen met een visuele beperking omdat de tekst niet op meerdere regels weergeven kan worden in deze knop.

  • Gevolg:

   De tekst in de knop is niet goed leesbaar voor mensen met een visuele beperking die een groter lettertype hebben ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het probleem wordt in de volgende ontwikkel-ronde onderzocht en verholpen door de softwareontwikkelaars van CoronaMelder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Platform: iOS Scherm: Hoe herken ik een melding (probleem kan op meerdere schermen voorkomen)

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

   Het scherm 'Hoe herken ik een melding?' is niet te scrollen voor mensen die met schakelbediening werken. De optie om naar beneden te scrollen is niet beschikbaar.

   Dit werkt niet met:

   • Fysiek toetsenbord
   • Schakelbediening
   • Stembediening (ook 'Technische uitleg') -> wel via swipe up/down maar niet via scroll up/down."
  • Oorzaak:

   De scroll-functionaliteit van het scherm wordt niet goed doorgegeven aan hulpapparatuur.

  • Gevolg:

   Mensen die niet via een swipe-beweging het scherm kunnen bedienen kunnen mogelijk niet alle informatie te zien krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het probleem wordt in de volgende ontwikkel-ronde onderzocht en verholpen door de softwareontwikkelaars van CoronaMelder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Platform: Android Scherm: GGD-sleutel doorgeven

   Voor mensen die blind zijn wordt de code altijd opgelezen door de screenreader, ook als de tweede stap nog inactief is en de code bestaat uit 7 sterren (--*). Hierdoor komt de naam van de knop visueel niet overeen met de naam die deze mensen horen.

  • Oorzaak:

   Door een technische fout wordt de code altijd doorgegeven aan hulpapparatuur.

  • Gevolg:

   Dit kan tot verwarring leiden omdat ze mogelijk gevraagd worden naar een code met 7 sterren, maar mensen die blind zijn zullen deze niet vinden omdat zij de code al horen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het probleem wordt in de volgende ontwikkel-ronde onderzocht en verholpen door de softwareontwikkelaars van CoronaMelder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209