Verklaring van Restitutiecommissie

Status toegankelijkheid https://www.restitutiecommissie.nl/

Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Restitutiecommissie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog is beschikbaar via de link https://www.restitutiecommissie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog gepubliceerde informatie blijkt dat de website Restitutiecommissie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog is gevorderd met de toegankelijkheid van Restitutiecommissie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.
Functie: secretaris Restitutiecommissie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@restitutiecommissie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Restitutiecommissie : voldoet gedeeltelijk

De website Restitutiecommissie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/10/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.restitutiecommissie.nl-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ staat een afbeelding met de tekst “Documentaire Roofkunst & Restitutie”. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief die de afbeelding niet goed beschrijft. Als een afbeelding ook tekst bevat moet de tekst van de afbeelding terugkomen in het tekstalternatief. Deze tekst van de afbeelding staat ook al in de tekst ernaast waardoor de afbeelding ook gezien kan worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding mag negeren. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   De afbeelding met de bloemen heeft ook een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding mag negeren. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Bij “Verwante organisaties” staan vijf logo’s. Bij drie van deze logo’s is het tekstalternatief niet goed. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Bijvoorbeeld het logo van NIOD “Logo NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies” en bij het logo van Rijksdienst “Logo Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap”. Dit geldt ook voor het laatste logo. Hier staat nu het linkdoel in het tekstalternatief. Als het linkdoel niet duidelijk wordt uit het tekstalternatief kan extra informatie over het linkdoel in het title-attribuut van de link komen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ staat onderaan de adviezen paginanummering en een pijl voor volgende. De afbeelding van deze pijl heeft geen goed tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

   De puntjes (...) tussen de paginanummer 3 en 17 heeft ook geen goed tekstalternatief. Deze puntjes zijn ook een link die verwijst naar die de pagina naar boven verschuift maar niet de focus. Dit moet duidelijk worden uit het tekstalternatief.

   In het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.12-December2021.pdf zijn de drie afbeelding op de voorkant getagd als figure zonder tekstalternatief, waardoor nu de bestandsnaam van de afbeeldingen wordt voorgelezen. Deze drie afbeeldingen kunnen worden gezien als decoratief en kunnen dan getagd worden als artifact. Dan weet software dat deze afbeeldingen genegeerd kunnen worden.

   Onderaan de eerste pagina staat een logo. Dit logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

   Verder staan er veel afbeeldingen in het document zonder tekstalternatief. Afbeeldingen met belangrijke informatie om het document te begrijpen hebben een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Afbeelding die decoratief zijn kunnen getagd worden als artifact, zodat ze genegeerd kunnen worden door de software.

  • Gevolg:

   Software kan nu de afbeeldingen niet negeren. Bij sommige afbeeldingen is geen informatie beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zowel redactioneel als technisch worden de verbeteringen gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/documentaire/ staan twee video’s met ondertiteling. Deze ondertiteling is niet helemaal goed omdat er ook Engels wordt gesproken in de video en dit vertaald wordt naar het Nederlands. Het is belangrijk dat de ondertiteling in dezelfde taal wordt weergegeven als de gesproken tekst. Als in de video Engels wordt gesproken is ook een Engelse ondertiteling nodig.

  • Gevolg:

   De gesproken taal is niet hetzelfde als de geschreven taal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ondertiteling moet worden aangepast of een media-alternatief aangeboden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/documentaire/ staan twee video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de teksten die in beeld komen, zoals de namen van de personen aan het woord of de teksten in beeld aan het begin van de video.

  • Gevolg:

   Belangrijke informatie is voor blinden niet te begrijpen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een media-alternatief aangeboden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/documentaire/ staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld de teksten die in beeld komen, zoals de namen van de personen aan het woord of de teksten in beeld aan het begin van de video.

  • Gevolg:

   Teksten die in beeld komen zijn niet begrijpelijk voor blinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is een media-alternatief nodig, in dit geval een audio descriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s van https://www.restitutiecommissie.nl/ staat vaak bij een blok informatie een label, dan een kop, een stuk tekst en een link, zoals bijvoorbeeld bij de Adviezen op de homepage of bij de blokken op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/?s=restitutie. Visueel is het duidelijk dat het bij elkaar hoort, maar de software gaat de broncode af. Het label staat in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort. Hulpsoftware kan de juiste relatie dan niet bepalen. Het lijkt dan alsof het label van het bericht eronder bij de kop hoort. Dit kan opgelost worden door de datum in de broncode onder de kop te plaatsen. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit is bijvoorbeeld op de homepage helemaal bovenaan met het label “De Restitutiecommissie” wel goed gedaan.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/commissie/ staan een aantal zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als koppen maar met het strong en em element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Zeggen de ‘kop’ teksten iets over de tekst eronder dan zijn het koppen en moeten ze als html koppen worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Bij “Bezoek ook deze pagina’s” zijn de teksten ook opgemaakt met het strong element. Deze teksten hebben geen extra nadruk nodig en kunnen beter op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/procedure/ staat een zichtbare genummerde lijst van stappen 1 tot en met 4. Deze zichtbare lijst is in de code echter niet opgemaakt als een lijst.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ staan filters. Hier staat bijvoorbeeld het label “Locatie bezitsverlies (140)” met daaronder twee checkboxen met een label. De twee checkboxen zijn goed gekoppeld aan hun label, maar het label “Locatie bezitsverlies (140)” is niet gekoppeld aan deze checkboxen in de code. Dit is op te lossen door een fieldset om de checkboxen heen te zetten en 'Locatie bezitsverlies (140)' als legend te gebruiken. Dit geldt ook voor de overige labels en checkboxen.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/advies/alfred-en-fanny-mautner/ wordt het em element veel gebruikt. Ook voor een heel stuk tekst. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een heel stuk tekst met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Ook titels van werken kunnen op een andere manier worden opgemaakt, bijvoorbeeld met het cite element.

   Ook worden op deze pagina zichtbare koppen gebruikt die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen.

   In het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.12-December2021.pdf zijn de zichtbare koppen niet getagd als koppen. De zichtbare structuur van het document moet ook doorgegeven kunnen worden door hulpsoftware.

   De PDF https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/11/Werkwijze-RC-en-ECR-ivm-het-feitenonderzoek.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ staat een invoerformulier voor het aanmelden van een nieuwsbrief met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.restitutiecommissie.nl/ heeft de placeholder tekst in het zoekveld een te laag contrast van 4,2:1 met de gelige achtergrond. Als er een zoekwoord wordt ingetypt heeft deze een te laag contrast van 2,3:1 met de gelige achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ hebben de witte teksten “Lees verder” een te laag contrast van 3,2:1 met de groene knoppen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   In het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.12-December2021.pdf heeft de witte tekst op pagina 4 een te laag contrast van 3,5:1 met de blauwe achtergrond. Dit geldt ook voor de blauwe teksten met witte achtergrond op bijvoorbeeld pagina 6 en 7. Deze kleur combinatie heeft een te laag contrast om goed gezien te kunnen worden.

   Het blauwe woord “Intro” op pagina 3 heeft een te laag contrast van 2,7:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   De groene woorden “Case study” op pagina 21 hebben een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina 27 heeft de witte tekst een te laag contrast van 3,9:1 met de groene achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt in de styling aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.restitutiecommissie.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu wordt geopend, dan kan met met de muis het menu niet bedienen. Er kan niet naar beneden gescrold worden. Dit gaat wel met het toetsenbord, maar het onderste gedeelte van het menu valt buiten het witte vlak van het menu en valt over de tekst van de pagina heen waar door de menu items niet zijn te lezen. En als het menu niet wordt geopend komt het menu toch aan de zijkant te voorschijn en gaat de focus wel over de menu items heen. Dit is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Menu items zijn niet goed te lezen na zoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.restitutiecommissie.nl/ heeft de zoekknop een te laag contast van 2,3:1 met de gelige achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat actieve componenten van de gebruikersinterface en betekenisvolle grafische afbeeldingen te onderscheiden zijn door mensen met een matig slecht zicht. Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig worden gemist door mensen met een visuele beperking.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/?s=restitutie heeft de grijze pijl bij de paginanummers een te laag contrast van 2,6:1 met de witte achtergrond. Sommige mensen kunnen deze pijl niet onderscheiden van de achtergrond.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ hebben de checkboxen in het filter een te laag contrast van 2,0:1 met de gelige achtergrond. Hierdoor is het niet duidelijk voor sommige mensen dat hier checkboxen staan.

  • Gevolg:

   Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig worden gemist door mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt in de styling aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ zijn de knoppen om handmatig door de carrousel te stappen niet met het toetsenbord te bedienen. En bij de carrousel met adviezen is er een alternatief door gewoon met de tabtoets te navigeren maar hierbij komen de afbeeldingen niet goed in beeld, waardoor dit geen goed alternatief is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ zijn de filters in en uit te klappen. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet alle functies zijn met toetsenbord te bedienen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/documentaire/ staan twee YouTube video’s. In deze mediaspelers is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt ingesteld in YouTube

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ staat een carrousel van afbeeldingen die automatisch wisselen en welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is de balk met logo’s van verwante organisaties een carrousel van logo’s geworden die automatisch verspringt. Dit kan niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden.

  • Gevolg:

   Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina’s https://www.restitutiecommissie.nl/ en https://www.restitutiecommissie.nl/en/ hebben beide dezelfde titel. De titel moet of de inhoud beschrijven, of het doel. De titel moet ook buiten de context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn.

   Het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.12-December2021.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam.

   Het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/11/Werkwijze-RC-en-ECR-ivm-het-feitenonderzoek.pdf heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen en de paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven. Niet de software waar het mee gemaakt is en de extensie.

  • Gevolg:

   De stitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF's worden verbeterd en website wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.restitutiecommissie.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en als het menu niet wordt geopend komt het menu toch aan de zijkant te voorschijn en gaat de focus wel over de menu items heen. Dit is niet de bedoeling.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ gaat de focus in het filter onder “Periode bezitsverlies” eerst naar de tweede, derde, vierde en vijfde checkbox, en daarna terug naar de eerste. Dit is geen logische volgorde.

  • Gevolg:

   Focus heeft geen logische volgorde en dat is verwarrend voor gebruiker

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ bij de Adviezen staan drie links met de linktekst “Lees verder”. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content. Links hebben geen context met bovenstaande teksten of koppen. Dit heeft te maken met de methode waarmee hulpsoftware in staat is om het doel van links te bepalen, bij het opvragen van de context van deze link wordt de bovenstaande kop niet gebruikt om het linkdoel te bepalen. Hierdoor is het linkdoel van deze links niet duidelijk. Iets lager op de pagina bij de nieuwsberichten is dit wel goed gedaan met extra tekst voor screenreaders. Dit geldt ook voor de “Read more” links op de Engelse pagina https://www.restitutiecommissie.nl/en/.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ onderaan staan paginanummers. Hier hebben de links met de drie puntjes en het pijltje voor volgende geen duidelijk linkdoel omdat ze geen linktekst hebben.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het linkdoel van deze links niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt zowel in content als technisch aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar na de knop “Bekijk alle adviezen”.

  • Gevolg:

   Toestenbord is niet goed te gebruiken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt technisch aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.restitutiecommissie.nl/contact/ is de toegankelijkheidsnaam van het logo niet helemaal juist. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element. Hier bijvoorbeeld “Restitutiecommissie” of “Logo Restitutiecommissie”.

  • Gevolg:

   De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element en dat is hier niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt technisch aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ook bij pdf documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/11/Werkwijze-RC-en-ECR-ivm-het-feitenonderzoek.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

   Het pdf document https://www.restitutiecommissie.nl/wp-content/uploads/2021/12/Network-Newsletter-no.12-December2021.pdf heeft wel een taalaanduiding maar deze is Nederlands terwijl het document in het Engels is. Dit moet aangepast worden zodat het document in de juiste taal voorgelezen kan worden.

  • Gevolg:

   Er is geen taalaanduiding waardoor hulpsoftware niet goed ingesteld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF's worden verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/documentaire/ staat onder de tweede video een zin in het Engels. Hiervoor moet een taalwisseling worden aangegeven. Dit kan door een lang-attribuut (lang=”en”) toe te voegen aan het omringende HTML element.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/en/ heeft de afbeelding met het onderschrift “ ‘Monuments Men’ at Neuschwanstein Castle (Bavaria), 1945” een Nederlands tekstalternatief. Deze heeft een taal wisseling nodig of het tekstalternatief te vertalen naar het Engels.

  • Gevolg:

   Er is geen taalwisseling aangegeven, waardoor de hulpsoftware dit ook niet aanpast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt zowel technisch als redactioneel aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ staat een formulier. De labels van deze velden staan in een placeholder tekst. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten buiten de velden worden geplaatst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/contact/ staat een p element genest binnen een h1 element. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/commissie/. Hier staan meerdere p elementen genest binnen h2 elementen.

  • Gevolg:

   Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch onderzocht en waar mogelijk aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/ staan filters die open en dicht geklapt kunnen worden. Deze status (in- of uitgeklapt) is nu niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken.

   Onderaan de pagina bij de paginanummers heeft de link voor volgende en de link met drie puntjes geen naam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Deze status (in- of uitgeklapt) is nu niet door software te bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.restitutiecommissie.nl/ is er een wachtanimatie te zien als de nieuwsbrief verzonden wordt. Dit is een statusbericht en deze moet als zodanig herkend kunnen worden door hulpsoftware. Er kan dan worden voorgelezen aan een blinde dat er nieuwe content op de pagina is verschenen. Dit kan door role="status" toe te voegen. Omdat het hier gaat om een animatie, moet er ook een tekstalternatief worden toegevoegd (iets als 'laden'). Voor meer informatie over het gebruik van 'role=status' zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

  • Gevolg:

   Dit is een statusbericht en deze moet als zodanig herkend kunnen worden door hulpsoftware. Er kan nu niet worden voorgelezen aan een blinde dat er nieuwe content op de pagina is verschenen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424