Verklaring van www.vrbn.nl

Status toegankelijkheid https://www.vrbn.nl

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vrbn.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 is beschikbaar via de link https://www.vrbn.nl/vaste-onderdelen/cookie-wetgeving/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.vrbn.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 is gevorderd met de toegankelijkheid van www.vrbn.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 .
Functie: Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via het contactformulier op onze website. 

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U ontvangt direct een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Procedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.vrbn.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.vrbn.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vrbn.nl/publish/pages/30364/wcag_2_1_aa_inspectie_-_www_vrbn_nl_-_1_2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de footer onderaan de pagina staan meerdere logo's. Deze logo's hebben allemaal de naam "(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website)" van het aria-label op de link. Een aria-label overschrijft alle andere namen. Een goede oplossing is hier bijvoorbeeld in het alt-attribuut van het img element de beschrijving te zetten alt="Logo Brandweer Brabant Noord" en in het title-attribuut van de link kan eventuele extra informatie over waar de link naar verwijst. Bijvoorbeeld bij het logo van LMS title="Naar de meldkamer Oost-Brabant". Dan kan hulpsoftware voorlezen wat er op de afbeelding te zien is en waar de link naar verwijst. https://www.vrbn.nl/

   Op pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving/nieuws-weerbare-samenleving/ staat een nieuwsoverzicht met afbeeldingen. Sommige afbeeldingen hebben een tekstalternatief en sommige afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. Een afbeelding heeft bijvoorbeeld als tekstalternatief “20210506_PWS_Methodiekdefinitief_v2 rgb”. Dit is geen goed tekstalternatief. Op deze plek zijn deze afbeeldingen meer decoratief. De alternatieve tekst kan dan worden leeg gelaten (alt=””). Hulpsoftware kan de afbeeldingen dan negeren. Als de afbeeldingen als informatief worden gezien, moeten er goede alternatieve teksten komen. Op de homepage en pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/nieuws/ zijn de tekstalternatieven al wel goed leeg gelaten.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/wat-te-doen/evenementen/ staat onder de kop “Organiseer je een evenement?” een afbeelding. Deze afbeelding heeft de alternatieve tekst “Evenement organiseren in Brabant-Noord”. Dit is geen goede alternatieve tekst, omdat dit de afbeelding niet beschrijft. Deze afbeelding kan als decoratief worden gezien, dan is er geen alternatieve tekst nodig. Het alt-attribuut kan dan worden leeg gelaten (alt=””). Hulpsoftware kan de afbeelding dan negeren. Als de afbeelding als informatief wordt gezien, moet er een goede alternatieve tekst komen die beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/ staat een afbeelding van een kaart van de 11 gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De afbeelding heeft als alternatieve tekst “2021-12-20 Gemeenten 2022 zonder kader”. Dit is geen goede alternatieve tekst, de datum en de tekst “zonder kader” zijn niet beschrijvend. Deze afbeelding brengt de informatie over welke 11 gemeenten bij de regio horen. Dit wordt nu niet overgebracht in een tekstalternatief. Deze informatie kan in het alt-attribuut van de afbeelding worden gegeven. Dit zou ook als tekst op de pagina kunnen worden geplaatst. Dan kan hulpsoftware dit voorlezen en is de informatie ook beschikbaar voor blinden. Meerdere oplossingen zijn mogelijk.

   Op de onderzochte pagina's staan een aantal afbeeldingen met daarop veel informatie in tekst. Hulpsoftware kan deze informatie niet voorlezen. Blinden missen nu deze informatie. Het gaat om afbeeldingen als de informatieve afbeeldingen op pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/indus-veiligheid/ (waarop geklikt kan worden voor een vergroting). Dit kan worden opgelost door een tekstalternatief aan te bieden waarin de tekst is uitgeschreven. Zie succescriterium 1.4.5. De afbeeldingen heeft nu zelf een alternatieve tekst als “000143992_tl_vbn_infographic-industrie_ele-veiligheid_a3” in het alt-attribuut. Dit is geen goede alternatieve tekst. In het alt-attribuut moet een korte alternatieve tekst komen die beschrijft wat voor soort afbeelding het is en waar het uitgebreide alternatief in tekst gevonden kan worden.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/nieuws/nieuws-0/nieuws/@35672/veiligheidsregio-0/ staat een foto met de alternatieve tekst “foto-uitreiking-goudenrookmelder”. Deze tekst beschrijft wat er op de afbeelding te zien is, dat is goed. Het is beter om hier geen koppeltekens te gebruiken, maar spaties. Dan is het duidelijker wat er staat als het wordt voorgelezen door hulpsoftware.

   In het volgende PDF-document is bij elke bladzijde de pagina als afbeelding getagd. Deze heeft dan een alternatieve tekst als “achtergrond pagina 2”. Dit brengt geen informatie over, deze afbeeldingen mogen genegeerd worden door hulpsoftware. Dit kan door deze afbeeldingen als artefact op te maken. Op de pagina's is rechts onderin het logo van Veiligheidsregio Brabant-Noord te zien. Dit is wel een informatieve afbeelding. Deze heeft een alternatieve tekst nodig die deze informatie overbrengt. Dit hoeft alleen op de eerste pagina aangegeven te worden, dit hoeft niet op elke pagina te worden herhaald. Zie: https://www.vrbn.nl/publish/pages/24264/brochure-evaluatie-beleidsplan_1.pdf

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Reeds opgelost door enkele verbetermaatregelen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/wat-te-doen/evenementen/ staat onder de kop “Ga je naar een evenement?” een video. In deze video wordt de informatie alleen overgebracht door het beeld. Door middel van teksten die in beeld komen worden adviezen gegeven over wat er in bepaalde situaties gedaan moet worden op evenementen. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie.

   In de video op pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/veiligheid-staat/ komen ook tekst en logo's in beeld, bijvoorbeeld aan het begin en aan het einde van de video. Er is geen media-alternatief of audiodescriptie beschikbaar.

   In de steekproef komen video's voor waarvan is aangegeven dat ze ouder zijn dan 23 september 2020 of die content van derden zijn. Deze vallen onder een uitzondering en zijn niet meegenomen in de scope van dit onderzoek.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zijn hier twee oplossingsrichtingen: de video beter/completer aanbieden via YouTube, of een stap verder gaan en de verouderde module Video (in gebruik voor het intranet aanvullen/vervangen met/door de module Media, die helemaal gericht is op het toegankelijk aanbieden van videomateriaal zonder tussenkomst van externe platforms. Vereist nader onderzoek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/wat-te-doen/evenementen/ staat onder de kop “Ga je naar een evenement?” een video. In deze video wordt de informatie alleen overgebracht door het beeld. Door middel van teksten die in beeld komen worden adviezen gegeven over wat er in bepaalde situaties gedaan moet worden op evenementen. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinden en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

   In de video op pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/veiligheid-staat/ komen ook tekst en logo's in beeld, bijvoorbeeld aan het begin en aan het einde van de video. Er is geen audiodescriptie beschikbaar.

   In de steekproef komen video's voor waarvan is aangegeven dat ze ouder zijn dan 23 september 2020 of die content van derden zijn. Deze vallen onder een uitzondering en zijn niet meegenomen in de scope van dit onderzoek.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zijn hier twee oplossingsrichtingen: de video beter/completer aanbieden via YouTube, of een stap verder gaan en de verouderde module Video (in gebruik voor het intranet aanvullen/vervangen met/door de module Media, die helemaal gericht is op het toegankelijk aanbieden van videomateriaal zonder tussenkomst van externe platforms. Nader onderzoek nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/nieuws/nieuws-0/nieuws/@35672/veiligheidsregio-0/ staan kleinere koppen als “Gouden Rookmelder” en "Juryprijs Dashboardbattle". Deze zijn opgemaakt als koppen, dat is goed gedaan. Hier is echter ook het strong-element gebruikt. Dit is niet de bedoeling, dit kan worden verwijderd. Het strong element wordt bij meerdere koppen gebruikt of bij teksten die eruitzien als koppen. Bijvoorbeeld ook op pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/indus-veiligheid/.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=brand staat het zoekresultaat “NL-Alert controlebericht” (tweede zoekpagina). De paragraaf onder deze kop is met het strong-element opgemaakt. Dit is niet de bedoeling bij een hele paragraaf. Het strong-element kan hier verwijderd worden. Het komt meer voor dat hele paragrafen zijn opgemaakt met het strong-element.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/besloten/bevolkingszorg-0/ is onjuist gebruik gemaakt van een em-element. Het is niet toegestaan dat alle tekst in één p-element opgemaakt is met em. Gebruik bij voorkeur CSS om een tekst als "Heeft u nog ... op met communicatie@brwbn.nl." visueel anders op te maken. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.vrbn.nl/besloten/bevolkingszorg-0/alarmeer/.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/besloten/bevolkingszorg-0/alarmeer/ staat onder de kop "Tips" visueel een lijst die in de code niet is opgemaakt als lijst.

   Er kunnen meer (vergelijkbare) problemen voorkomen.

   Het volgende PDF-document is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie: https://www.vrbn.nl/publish/pages/32097/9_1_bestuursrapportage_2021_incl_2e_begrotingswijziging.pdf

   In het volgende PDF-document staat op pagina 1 een kop. In de tags is deze als meerdere koppen getagd. “Tussentijdse” is een aparte kop en “2020-2023” ook. Dit kan bij elkaar in één kop worden getagd. Dit komt meer voor. Op pagina 2 is de kop “Veiligheidsregio realiseert ambities” ook als twee koppen getagd. Zie ook de kop “Onze ambities” op deze pagina. Dit komt meer voor. Dit komt ook op sommige plekken voor bij paragrafen, zie bijvoorbeeld enkele paragrafen op pagina 2. Zie ook pagina 4 en andere pagina's. In dit bestand komen kleinere koppen voor als “Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023: wat hebben we de afgelopen twee jaar bereikt?” (pagina 2). Deze zijn niet getagd als koppen. Dit komt meer voor in dit document. Op pagina 2 staat onder “Onze opgaven” een lijst, deze is niet als lijst getagd. Zie ook de lijst op pagina 9. Op pagina 2 staat groot de tekst “Samen veiliger”, hier om heen staan kleinere teksten als “Samen duurzaam”. In de tags is “Samen veiliger een h1-kop”, maar teksten als “Samen duurzaam” staan hierboven. Software kan de relatie zo niet bepalen. Dit kan worden opgelost door de teksten die erbij horen onder de kop “Samen veiliger” te taggen. Ook is het beter om een kop van een lager niveau te gebruiken. Er kunnen meer problemen voorkomen. Zie: https://www.vrbn.nl/publish/pages/24264/brochure-evaluatie-beleidsplan_1.pdf

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Verder zijn er veel positieve punten te noemen. In formulieren zijn labels bijvoorbeeld goed gekoppeld aan invoervelden en wordt er goed gebruik gemaakt van fieldsets om groepen radiobuttons te koppelen. Ook zijn lijsten op veel plekken juist goed opgemaakt als lijsten en zijn koppen op veel plekken ook goed opgemaakt als kopteksten.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost door contentaanpassing en update van systeem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document komt de volgorde van de tags niet overal overeen met de betekenisvolle volgorde. Zo staat op pagina 2 visueel de kop “Onze ambities” boven de content rondom “Samen veiliger”. In de tags staat de kop “Onze ambities” onder de kop “Veiligheidsregio realiseert ambities”. Visueel staat rechts “Samen veiliger”, met daaromheen teksten als “Samen duurzaam”. Deze content hoort bij elkaar. In de tags is ook de lijst “Onze opgaven” hiertussen getagd, terwijl deze hier niet bij hoort. Zie: https://www.vrbn.nl/publish/pages/24264/brochure-evaluatie-beleidsplan_1.pdf

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vereist aanpassing van PDF en mogelijk ook in de content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/besloten/bevolkingszorg-0/ is geen gebruik gemaakt van autocomplete op de invoervelden voor gebruikersnaam en wachtwoord. Dat attribuut is wel vereist op een pagina als deze om er voor te zorgen dat hulpsoftware kan ondersteunen bij het invullen van deze persoonlijke gegevens.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vereist nader onderzoek. In overleg met leverancier verbetermaatregelen nog inplannen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Over het algemeen is het contrast van de tekst hoog genoeg op de onderzochte HTML-pagina's. Hier is goed rekening mee gehouden.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier/ staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Deze rode tekst heeft een te laag contrast van 3,8:1 op de lichtgrijze achtergrond. Zie ook pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/inschrijfformulier/.

   In het volgende PDF-document komt groene tekst voor op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een contrast van 3,1:1. Voor grote tekst is dit voldoende. Voor kleine tekst moet het contrast minstens 4,5:1 zijn. Op pagina 1 staat bijvoorbeeld de tekst “1.1 Samenvatting 2021”, dit is kleine tekst. Deze tekst moet dus een hoger contrast krijgen. Dit komt ook voor bij witte tekst op een groene achtergrond. Zie bijvoorbeeld de tabelkoppen in de tabel op pagina 7. Bij deze kleur groen is het contrast 2,7:1. Dit komt op meer plekken in dit document voor bij koppen en tabellen. Op pagina 24 staat in een tabel witte tekst op een rode achtergrond. Het contrast is met 4,0:1 te laag, het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. In de tabellen vanaf pagina 25 staat telkens een kolom met een andere kleur groen. In deze kolom staat in sommige cellen witte tekst. Het contrast is 1,6:1. Zie: https://www.vrbn.nl/publish/pages/32097/9_1_bestuursrapportage_2021_incl_2e_begrotingswijziging.pdf

   In het volgende PDF-document staat op de eerste bladzijde witte tekst op een achtergrondfoto. Deze tekst heeft niet overal voldoende contrast met de achtergrond. Op de grijze wolken is het contrast bijvoorbeeld rond de 1,4:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. In dit bestand komt groene tekst voor op een witte achtergrond en andersom. Het contrast is met 2,9:1 te laag. Zie https://www.vrbn.nl/publish/pages/24264/brochure-evaluatie-beleidsplan_1.pdf.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tijdelijk opgelost door in de verklaring een stukje tekst op te nemen over reCAPTCHA (v2)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/indus-veiligheid/ staat een afbeelding, er kan op geklikt worden om een vergroting te zien. In deze afbeelding staat tekst. Een gebruiker kan nu geen eigen stylesheet toepassen op deze tekst omdat deze in de afbeelding staat. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor slechtzienden, om de tekst beter te kunnen lezen. Ook kan hulpsoftware deze tekst niet voorlezen, hierdoor missen blinden deze informatie. Dit kan worden opgelost door een alternatief aan te bieden waarin deze tekst is uitgeschreven in “normale” tekst. Een gebruiker kan dan een eigen stylesheet toepassen om zo de tekst te kunnen lezen. Ook kan voorleessoftware de tekst dan voorlezen. Nu komt sommige tekst van de eerste afbeelding al terug op de pagina, dit geldt echter niet voor alle tekst. Er kan bijvoorbeeld ook met een link naar een andere pagina worden verwezen waarop deze tekst dan staat uitgeschreven. Op de afbeeldingen komen ook logo's voor, hier hoeft geen “normale” tekst van te worden gemaakt.

   Dit geldt ook voor de afbeelding “Coronaregels” op pagina https://www.vrbn.nl/wat-te-doen/infectieziekten/update-coronavirus/.

   In het volgende PDF-document staat op de eerste bladzijde de tekst “Samenwerken aan veiligheid”. Deze tekst staat in een afbeelding. Zie https://www.vrbn.nl/publish/pages/24264/brochure-evaluatie-beleidsplan_1.pdf.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier/ staat een contactformulier. Bij de checkbox van de reCAPTCHA heeft de grijze rand een contrast van 1,8:1 met het witte invoerveld. Dit is te laag, het moet minstens 3,0:1 zijn. Zie ook pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/inschrijfformulier/.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier/ staat een selectievakje voor het verificatiemiddel reCAPCTHA, deze heeft een grijze rand. Als dit selectievakje de toetsenbordfocus krijgt, wordt de rand blauw van kleur. Deze verandering heeft een te laag contrast van 1,7:1. Zie ook pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/inschrijfformulier/.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/wat-te-doen/evenementen/ staat een video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

   Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

   Dit komt op meerdere pagina's voor waar YouTube videospelers staan, zie https://www.vrbn.nl/organisatie/, https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/ en https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/veiligheid-staat/.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost door middel van een nieuwe release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 11. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier/ staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Hier is dus een tijdslimiet aanwezig. Dit is echter niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers. Zie ook pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/inschrijfformulier/.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tijdelijk opgelost door in de verklaring een stukje tekst op te nemen over reCAPTCHA (v2)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen hebben de HTML-pagina's goede paginatitels. Er is alleen een klein probleem gevonden met een PDF-document.

   Het volgende PDF-document heeft geen paginatitel. Deze kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen. Zie: https://www.vrbn.nl/publish/pages/32097/9_1_bestuursrapportage_2021_incl_2e_begrotingswijziging.pdf

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost; paginatitel gewijzigd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de footer onderaan de pagina staan meerdere logo's. Alle logo's behalve het logo van LMS hebben als toegankelijkheidsnaam "(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website)" door het aria-label op de link. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. Dit kan worden opgelost door bijvoorbeeld “Logo Politie” als alternatieve tekst in het alt-attribuut van het img-element te plaatsen. En eventuele extra informatie over waar de link naar verwijst kan dan in het title-attribuut van de link komen. Een aria-label wordt hier niet aangeraden. https://www.vrbn.nl/

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost; pagina verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is een zoekmachine aanwezig, dit is een goede manier om pagina's te vinden. De meeste pagina's kunnen worden gevonden met de zoekmachine.

   Pagina https://www.vrbn.nl/wat-te-doen/ kan echter niet met de zoekmachine worden gevonden. Deze pagina is nu maar op één manier te vinden, namelijk via links. Dit kan dus worden opgelost door deze pagina's ook vindbaar te maken met de zoekmachine.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   Op de zoekpagina (https://www.vrbn.nl/vaste-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=contact) staat het selectieveld “Resultaten tonen op:”. Deze staat automatisch op “Datum”. Als er wordt gezocht op “Contact”, is de contactpagina het laatste zoekresultaat van de 110 resultaten. Als het veld is ingesteld op “Standaard”, is de contactpagina het eerste zoekresultaat. Het zou beter zijn als de zoekmachine standaard op “Standaard” is ingesteld. Dan komen relevante zoekresultaten waarschijnlijk meer bovenaan te staan.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vereist nader onderzoek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is over het algemeen goed zichtbaar. Er is een klein probleem gevonden.

   Op pagina https://www.vrbn.nl/organisatie/contact/contactformulier/ staat een selectievakje voor het verificatiemiddel reCAPCTHA, deze heeft een grijze rand. Als de verificatie is verlopen, is de rand rood van kleur. Als de checkbox dan focus ontvangt, is dit niet te zien. Zie ook pagina https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/inschrijfformulier/.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tijdelijk opgelost door in de verklaring een stukje tekst op te nemen over reCAPTCHA (v2)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In de footer onderaan de pagina staan meerdere logo's. Alle logo's behalve het logo van LMS hebben als toegankelijkheidsnaam "(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website)" door het aria-label op de link. Dit is de toegankelijkheidsnaam van deze link die software kan bepalen. De toegankelijkheidsnamen bevatten nu niet de zichtbare tekst. Dit kan een probleem zijn voor mensen die spraakbediening gebruiken. Zij moeten de zichtbare tekst in kunnen spreken om een element te kunnen bedienen. Dit kan worden opgelost door bijvoorbeeld “Logo Politie” als alternatieve tekst in het alt-attribuut van het img-element te plaatsen. En eventuele extra informatie over waar de link naar verwijst kan dan in het title-attribuut van de link komen. Een aria-label wordt hier niet aangeraden. https://www.vrbn.nl/

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost; Alt-tekst aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrbn.nl/besloten/bevolkingszorg-0/ zijn geen tekstuele foutmeldingen gebruikt als een gebruiker een fout maakt. De pagina wordt opnieuw geladen, maar er komt geen tekst in beeld die duidelijk maakt dat het inloggen mislukt is.

  • Gevolg:

   Website is hierdoor onvoldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Moet onderzocht worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209