Verklaring van Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

Status toegankelijkheid https://www.belastingenwsd.nl

Gemeente Middelburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Middelburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Middelburg is beschikbaar via de link https://www.middelburg.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Middelburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Middelburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Middelburg.
Functie: wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via belastingen@middelburg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator.  

Aanvullende informatie van Gemeente Middelburg

De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland werkt aan het toegankelijk maken van de online informatie en dienstverlening. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland : voldoet gedeeltelijk

De website Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Middelburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/belastingenwsd/uploads/onderzoek-stichting-accessibility-www.belastingenwsd.nl-wcag2.1-aa_0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/belastingenwsd/uploads/wcag-2.1-inspectie-niveau-aa-demo-simtoegankelijk.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Middelburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's van https://www.belastingenwsd.nl/ staat boven aan het logo. Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier bijvoorbeeld alle namen van de gemeentes.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   De tekst in de logo's is nu niet voor iedereen leesbaar en er is op dit moment ook geen alternatief beschikbaar.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het logo krijgt een beschrijvend tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf die in het eerste onderzoek is meegenomen is verwijderd, daarom is er gekozen voor een nieuw pdf document.

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.belastingenwsd.nl/_flysystem/media/infographic-toeristenbelasting.pdf

   Dit is niet fout maar kan zeker beter: Op de onderzochte pagina's van https://www.belastingenwsd.nl/ kan het zijn dat als er met de muis wordt genavigeerd van boven naar beneden en weer terug dat de pagina niet meer helemaal bovenin komt. De header gaat dan trillen en het logo en de links voor contact en inloggen zijn niet meer bereikbaar.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   De infographic is niet te begrijpen voor bezoekers die slechtziend zijn of zich bedienen van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid van de website, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   De infographic wordt voorzien van een tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.belastingenwsd.nl/_flysystem/media/infographic-toeristenbelasting.pdf heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed genoeg. De titel moet de inhoud of het doel van het document beschrijven en heeft geen extensie of verbindingsstreepjes nodig in de naam.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   De paginatitel is mogelijk niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   De paginatitel wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingenwsd.nl/ heeft het logo nu wel een duidelijk linkdoel. Maar omdat het tekstalternatief van het logo nu niet goed is (zie sc 1.1.1 en 2.5.3) zal dit veranderen. Een goede oplossing is bijvoorbeeld voor de alt tekst van het img element "Logo gemeentes Schouwen-Duiveland, Middelburg, Veere en Vlissingen" en dan kan in het title attribuut van de link "Naar de homepage van Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland". Dan is het logo duidelijk en het linkdoel.

   Dit is niet fout maar kan beter: Op de pagina’s worden vaak title-attributen gebruikt bij links en daar staat dezelfde tekst in als de linktekst. Dit komt bijvoorbeeld voor op de homepage bij de link "Home" en de acht links onder het zoekveld. Bij voorleessoftware kan er voor gekozen worden om de title-attributen voor te lezen, als dat wordt gedaan worden deze teksten dus dubbel voorgelezen, dat kan hinderlijk zijn. Het title-attribuut is bedoeld om eventuele aanvullende informatie te geven, zoals bijvoorbeeld bij het logo.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Het linkdoel is niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het linkdoel wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingenwsd.nl/ heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'toegankelijkheidsnaam' moet gelijk zijn aan het zichtbare tekst van het veld. Nu is de toegankelijkheidsnaam “Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland” door het alt attribuut van het img element. Dit moet de zichtbare tekst van het logo worden. Bijvoorbeeld “Logo Gemeentes Schouwen-Duiveland, Middelburg, Veere en Vlissingen”.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   De tekst in de logo's is niet voor alle bezoekers leesbaar.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het logo krijgt een beschrijvende alt-tag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 6. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingenwsd.nl/steuerfuhrer is de hoofdtaal Nederlands, omdat de herhalende content, zoals het menu, de footer en de logo's, in het Nederlands is. Maar de inhoud van de pagina is in het Duits. Hiervoor is een taalwisseling aangegeven bij bijna ieder element met Duitse tekst erin. Maar niet de html kop "Steuerführer". Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld alleen in het omringende html element main of article de taalwisseling aan te geven. Dan hoeft dit maar één keer en kunnen er geen teksten vergeten worden.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Omdat de taalwissel in de kop niet goed is aangegeven, kan deze niet goed worden voorgelezen door voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het cms biedt geen mogelijkheid om de taal van de kop aan te geven. Er wordt contact opgenomen met de leverancier van het cms over deze kwestie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Middelburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424