Verklaring van enschede.nl

Status toegankelijkheid https://www.enschede.nl/

Gemeente Enschede is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Enschede streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website enschede.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Enschede is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Enschede&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Enschede gepubliceerde informatie blijkt dat de website enschede.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Enschede is gevorderd met de toegankelijkheid van enschede.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Enschede .
Functie: Chief Information Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [redactie@enschede.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de klachten-commissaris].

Aanvullende informatie van Gemeente Enschede

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website enschede.nl : voldoet gedeeltelijk

De website enschede.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Enschede dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.enschede.nl/sites/default/files/2019-12-20-Toegankelijkheidsonderzoek-Gemeente-Enschede-versie-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-12-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Enschede dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben iconen, afbeeldingen, kaarten, infographics, (portret) foto's, pictogrammen en PDF's geen alternatieve tekst of is de alt-tekst niet omschrijvend genoeg. Ook zijn decoratieve afbeeldingen niet aangemerkt als decoratief in zijn niet over te slaan.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders zijn de pagina's lastig te navigeren en te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Oldenzaalsestraat' is de video niet toegankelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn. Er is alleen automatische ondertiteling. Deze ondertiteling is echter niet van goede kwaliteit. Op de pagina 'Video' over hoe de video je van een aanbesteding naar het verstrekken van een opdracht komt is niet ondertiteld

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De video's zijn niet te begrijpen voor mensen met een auditieve beperking en voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Duurzaam 053' heeft de video 'Duurzaamheid' geen geluid. Alle informatie wordt in beeld gegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De video's zijn niet te begrijpen voor mensen met een auditieve beperking en voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Oldenzaalsestraat' als je niet kan zien of niet goed kan zien mis je informatie. Op de pagina 'Video' is de video met de uitleg door Jan-Paul Boutkan is niet toegankelijk voor mensen die blind zijn en een aantal mensen die slechtziend zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De video's zijn niet te begrijpen voor mensen met een auditieve beperking en voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn sections, koppen, pdf's, EM/B - elementen, links, teksten, attributen, (zoek)formulieren, blokken, tabbladen, items, titels, alternatieve teksten en tabellen niet goed gebouwd in de codelaag van de website.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn voor een grote groep gebruikers niet duidelijk en lastig te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Engelstalige pagina' staan de afbeeldingen die bij een onderdeel horen boven de kop en vallen er niet onder. Op de pagina 'Startpagina ondernemers' bij de accountmanagers zijn er kopjes met het onderwerp / gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Voorafgaand aan dat kopje staat de foto van de accountmanager. Hierdoor valt de foto van de accountmanager (met bijbehorende link) niet onder de juiste kop.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen voor mensen met een visuele beperking of voor mensen die een style sheet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Huwelijk en geregistreerd partnerschap' is het kleurcontrast van de van de verwijzing 'Klik op de rode knop' niet afdoende. Tevens is dit geen knop, maar een link. Op de pagina 'Niet bestaande pagina (404)' wordt er gebruik gemaakt van een verwijzing die niet voor iedereen bruikbaar is: 'gebruik de zoekfunctie rechtsboven op deze pagina'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren en te gebruiken voor mensen met screenreaders en mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Paspoort inwoner Enschede' worden links alleen aangegeven met een afwijkende kleur. Op de pagina 'Oldenzaalstraat' is informatie alleen duidelijk als je kleuren kan onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren en te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF-formulier' is de inhoud van de pdf niet in 1 kolom weer te geven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De missende informatie kan verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware of screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Duurzaam 053' is het contrast van de iconen op de kaart 'Duurzame daden' is niet afdoende.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina is lastig te navigeren en te gebruiken voor mensen met screenreaders en mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Startpagina vrije tijd' heeft het iframe bij de livestream geen titel die beschrijft wat de inhoud van het iframe is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De iframe kan verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware of screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben teksten, links en kleuren niet afdoende (kleur)contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren en te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' is de foutmelding van de enquĂȘte bij een weergave van 100% op een 13'' laptop al niet volledig te bekijken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en screenreaders kunnen de pagina niet goed begrijpen en navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF-formulier' bestaat de pdf uit een afbeelding, er is geen echte aanpasbare tekst. Op de pagina 'Oldenzaalsestraat' wordt informatie alleen in afbeeldingen van tekst gegeven. Op de pagina 'Homepage' biedt de afbeeldingen over Enschede fietsstad informatie die alleen in een afbeelding van tekst wordt gegeven. Op de pagina 'Startpagina ondernemers' wordt de informatie 'Belastingdienst' alleen aangegeven met een afbeelding van het logo belastingdienst met in de afbeelding de tekst 'Belastingdienst'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de pagina's niet goed begrijpen en navigeren, omdat de hulpapparatuur de geen echte tekst heeft om te lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video' heeft de Youtube-videospeler sneltoetsen die de gebruiker niet uit kan zetten

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De video en de pagina is moeilijk navigeerbaar en bedienbaar voor toetsenbord gebruikers

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video' hebben de iframes met de video's geen titel. Op de pagina 'Bestuur: Koers 053 (infographic)' heeft het iframe geen titel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de video's lastig begrijpen door de missende titels of omdat de titels niet beschrijvend (genoeg) zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Formulier leerlingenvervoer' is de tekst 'Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van' geen beschrijvende documenttitel. Op de pagina 'Afval (pdf)' heeft de pdf geen documenttitel. Op de pagina 'PDF-formulier' heeft de pdf geen documenttitel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de pagina's lastig begrijpen door de missende titels of omdat de titels niet beschrijvend (genoeg) zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' is de focusvolgorde verwarrend bij de caroussel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbord gebruikers is het lastig de pagina te navigeren en te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Gemeentelijke organisatie' zijn de afbeeldingen (infographic) links naar pdf's (zonder alt-tekst). Op de pagina 'Engelstalige pagina' is bij de links met een verborgen span toegevoegd 'externe link'. De tekst is in een andere taal dan de linktekst. Op de pagina 'Startpagina ondernemers' bevat de pagina bevat afbeelding die een link is naar de simple viewer van Argcis. De link is niet toegankelijk. Op de pagina 'Oldenzaalsestraat' zijn de afbeeldingen links naar de vergrote versie van de afbeelding (zonder linktekst). Op de pagina 'Startpagina ondernemers' zijn de foto's van accountmanagers een link. De afbeeldingen hebben echter geen alternatieve tekst .

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware of screenreaders, omdat alternatieve tekst mist of omdat een linkdoel niet is aangegeven.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 20. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Paspoort inwoner Enschede' is de koppenstructuur van deze pagina vreemd door de kop identificatieplicht en vervolgens de tabbladen met inhoud. Op de pagina 'Homepage' hebben de knoppen in de carrousel een Engelstalig aria-label, wat de Nederlandse knoptekst overschrijft.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De knoppen en koppen kunnen verwarrend zijn voor mensen met screenreaders, omdat de verkeerde taal staat aangegeven of omdat de structuur onlogisch is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' zijn de gebieden van de kaart (Centrum, Noord, etc.) bij het kopje 'Stadsdelen, wijken en dorpen' met het toetsenbord te bedienen, maar de focus is niet zichtbaar. Het component 'Zoekformulier' bevat een verborgen element <input type="submit">. Dit element is nog wel focusbaar, maar zodra de toetsenbordfocus op de knop komt is de focus niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren en te bedienen voor toetsenbord gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF-formulier' is de taal van het document niet ingesteld. Op de pagina 'Engelstalige pagina' is de pagina gemarkeerd als Nederlandstalig.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor mensen met screenreaders of voorleessoftware, want als de verkeerde taal staat aangegeven, wordt het ook in de verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' is de foutmelding gedeeltelijk in het Engels. In het component 'Zoekformulier' bij het zoekveld komen suggesties wanneer je begint met typen. Het aantal resultaten wordt aangekondigd door een screenreader. De tekst van deze melding is in het Engels. Op de pagina 'Oldenzaalsestraat' in de kaart wordt h4 met 'Location' aangegeven, maar dit is niet aangegeven in codelaag. In het component 'Taalkeus' hebben de links Deutsch/English geen lang-attribuut.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor mensen met screenreaders of voorleessoftware, want als de verkeerde taal staat aangegeven, wordt het ook in de verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Overzichtspagina paspoort' zijn er meerdere elementen met hetzelfde id. Op de pagina 'Bestuur: Koers 053 (infographic)' zijn er meerdere elementen met hetzelfde id. Op de pagina 'Menuknop (mobiele weergave)' is de waarde "#" voor het href=attribuut van een link niet toegestaan volgens de HTML-specificatie.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor screenreaders en voorleessoftware, omdat zij dubbele id's lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het element 'Menuknop (mobiele weergave)' is de menuknop nu een link, maar dit zou een knop moeten zijn. Na het activeren van de menuknop heeft deze een aria-expandedattribuut dat aangeeft of het menu is uit- of ingeklapt. Als de knop nog niet is geactiveerd, heeft deze echter geen aria-expanded attribuut. De component 'Skiplink' mist de skiplink een href-attribuut. Op de pagina 'Homepage' worden door de browser sommige blokken aangepast naar een tabel/cel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Het is voor een grote groep gebruikers lastiger om de pagina's makkelijk te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Enschede heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209