Verklaring van enschede.nl

Status toegankelijkheid https://www.enschede.nl/

Gemeente Enschede is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Enschede streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website enschede.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Enschede is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Enschede&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Enschede gepubliceerde informatie blijkt dat de website enschede.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Enschede is gevorderd met de toegankelijkheid van enschede.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Enschede .
Functie: Chief Information Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@enschede.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.enschede.nl/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Enschede

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website enschede.nl : voldoet gedeeltelijk

De website enschede.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Enschede dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.enschede.nl/file/toegankelijkheidsonderzoek-website-gemeente-enschede
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Enschede dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Doordat de PDF's niet zijn voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten. We adviseren bij het maken van de tags de afbeeldingen gelijk te controleren op alternatieve teksten, om te voorkomen dat er informatieve afbeeldingen zijn zonder tekst alternatief. https://www.enschede.nl/file/stadsdeelagenda-centrum-2019-2022pdf https://www.enschede.nl/file/coalitieakkoord-2022-2026-bbe-vvd-pvda-cupdf-0

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de informatie (mogelijk) niet voorlezen. Afbeeldingen kunnen onnodig aangekondigd worden aan hulpsoftwaregebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bestaande pdf's worden (zoveel mogelijk) toegankelijk gemaakt en er wordt nagedacht over het bieden alternatieven. De organisatie wordt opgeleid om in de toekomst zelf toegankelijke pdf's te kunnen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt geen alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen zoals bijvoorbeeld de naam "Jeroen Puntman" met de functie "Richter Lasersnijtechniek" op minuut 0:11. https://www.enschede.nl/testpagina-video-bedrijfsdaken-met-zonnepanelen

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt, krijgen niet alle informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We gaan in gesprek met de leverancier om de geleverde videoplayer te vervangen door een videoplayer met een mogelijkheid voor het toevoegen van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen zoals bijvoorbeeld de naam "Jeroen Puntman" met de functie "Richter Lasersnijtechniek" op minuut 0:11. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. https://www.enschede.nl/testpagina-video-bedrijfsdaken-met-zonnepanelen

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt, krijgen niet alle informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We gaan in gesprek met de leverancier om de geleverde videoplayer te vervangen door een videoplayer met een mogelijkheid voor het toevoegen van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet (goed) door software bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen zoals bijvoorbeeld "ENERGIETOESLAG", "VERHUIZING DOORGEVEN" en "MIJN LOKET" zijn als koppen opgemaakt, maar ze zijn geen koppen omdat er in de HTML-code geen onderliggende content eronder aanwezig is. Zie de webpagina https://www.enschede.nl/

   Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd.
   https://www.enschede.nl/burgerlijke-stand-enschede-van-14-tot-en-met-20-oktober-2022.

   Op de volgende pagina wordt het <em> element gebruikt voor opmaak. Zie de tekst “Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053” op pagina https://www.enschede.nl/raadsvergaderingen-week-44-2022. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.enschede.nl/raadsvergaderingen-week-43-2022.

   De kop is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong>, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zie de tekst “Dinsdag 15 november 2022” op pagina https://www.enschede.nl/raadsvergaderingen-week-44-2022.

   De kop is als een kop opgemaakt met een <h4> element zonder onderliggende content, en ook dat er vlak daaronder weer een <h4> kop aanwezig is. Zie de kop “Dinsdag 15 november 2022” op pagina https://www.enschede.nl/raadsvergaderingen-week-44-2022.

   De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://www.enschede.nl/file/stadsdeelagenda-centrum-2019-2022pdf https://www.enschede.nl/file/coalitieakkoord-2022-2026-bbe-vvd-pvda-cupdf-0

  • Gevolg:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet door software bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Juist gebruik koppen, lijst als lijst coderen en CSS gebruiken voor opmaak tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst hebben in de pdf's niet overal een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Een aantal teksten in pdf's hebben een te laag contrast met de achtergrond. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   Introductieparagraaf onder de kop "Inleiding" van pagina 3 bevat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 4.1.1 in plaats van minimaal 4.5:1. https://www.enschede.nl/file/stadsdeelagenda-centrum-2019-2022pdf

   Bijvoorbeeld de tekst "Openbare orde en veiligheid" op pagina 4 bevat met de groene achtergrond een verhouding van 2.4:1. https://www.enschede.nl/file/stadsdeelagenda-centrum-2019-2022pdf

   Bijvoorbeeld de tekst "Werk en meedoen" op pagina 4 bevat met de oranje achtergrond een verhouding van 1.9:1. https://www.enschede.nl/file/stadsdeelagenda-centrum-2019-2022pdf

   Zo zijn er binnen de steekproef in de PDF https://www.enschede.nl/file/stadsdeelagenda-centrum-2019-2022pdf meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

   De kop "Samen trots op Enschede" op pagina 1 bevat met de rode achtergrond een verhouding van 3.9:1. https://www.enschede.nl/file/coalitieakkoord-2022-2026-bbe-vvd-pvda-cupdf-0

   Bijvoorbeeld de kop "De sociale stad" op pagina 2 bevat met de witte achtergrond een verhouding van 3.8:1. https://www.enschede.nl/file/coalitieakkoord-2022-2026-bbe-vvd-pvda-cupdf-0

   In de inhoudsopgave op pagina 4 bevat bijvoorbeeld de tekst "SAMEN TROTS OP ENSCHEDE" met de lichtrode achtergrond een verhouding van 3.3:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef in de PDF https://www.enschede.nl/file/coalitieakkoord-2022-2026-bbe-vvd-pvda-cupdf-0 meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   De tekst in de pdf's kan slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bestaande pdf's worden (zoveel mogelijk) toegankelijk gemaakt en er wordt nagedacht over het bieden alternatieven. De organisatie wordt opgeleid om in de toekomst zelf toegankelijke pdf's te kunnen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px met 400% zoom, dan zijn bijvoorbeeld de emailadressen "stadsdeelmanagementcentrum@enschede.nl" en "stadsdeelbeheercentrum@enschede.nl" niet meer volledige leesbaar doordat een deel van de tekst buiten beeld valt. https://www.enschede.nl/stadsdeel-centrum

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen bij inzoomen (mogelijk) niet alle informatie krijgen en/of gebruik maken van functionaliteiten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Met CSS wordt opgelost dat de content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen kan worden weergegeven in twee dimensies.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus niet altijd de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid niet behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als een bezoeker met de toetsenbordbediening op de knop "Meer onderwerpen" drukt, verschijnt er meerdere onderwerpen. Maar zodra de bezoeker verder tabt, verplaatst de focus zich naar de hyperlink "Vrije tijd" in plaats van dat de focus naar de eerste hyperlink "Vergunningen", van de extra toegevoegde onderwerpen, gaat. https://www.enschede.nl/

  • Gevolg:

   Er kan niet (goed) met het toetsenbord genavigeerd worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We maken de tabvolgorde door de webpagina logisch, zodat de toetsenbord focus klopt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan niet door software bepaald worden (geldt niet waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst).

  • Oorzaak:

   De volgende pagina's hebben Nederlandstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Engels of Duits is. Zie bijvoorbeeld de skiplink, de knop "Uw reactie" en teksten in de footer van webpagina's.

   https://www.enschede.nl/en https://www.enschede.nl/de.

   Als de cookies niet zijn geaccepteerd staat een Engelstalige tekst "By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube." en een knop met de naam "Show the video" terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. https://www.enschede.nl/testpagina-video-bedrijfsdaken-met-zonnepanelen

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We gaan een aantal teksten vertalen en een aantal anderstalige teksten een taalidentificatie geven door middel van een lang-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Enschede heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209