Verklaring van Easycruit

Status toegankelijkheid https://ons.easycruit.com/intranet/zwolle_internet/vacancy/application/send/2818171/140227?iso=nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Easycruit.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Easycruit gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Easycruit en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Afdelingshoofd Inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://zwolle.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Easycruit : voldoet gedeeltelijk

De website Easycruit is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/gemeentezwolle.easycruit.com/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bij de verplichte velden in het formulier bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' staat een sterretje (asterisk). Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Daarnaast worden er geen instructies geleverd over wat de asterisk betekent, waardoor onder andere bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet weten dat dit verplichte velden zijn.

   Op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' staan twee iconen, van Dropbox en van Google Drive. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst en daardoor ook geen toegankelijke naam (succescriterium 4.1.2). Het title-attribuut geldt niet als alternatieve tekst, omdat dit niet door alle hulpsoftware wordt ondersteund.

  • Gevolg:

   Personen die hulpsoftware gebruiken, krijgen de informatie niet voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van alternatieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' staat een groep keuzerondjes met het label 'Ik wil graag een kopie van mijn sollicitatie ontvangen via e-mail:'. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   Bij 'Stap 3: Diversen' staat een groep keuzerondjes met het label 'Hoe ben je geattendeerd op deze vacature? *'. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   Bij onder andere 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' en 'Stap 5: Controleer sollicitatie' staan knoppen met een vraagteken als label op de pagina. Deze knoppen werken niet wanneer gebruikers erop klikken of de knoppen activeren met het toetsenbord, er gebeurt namelijk niks.

   Bij 'Stap 5: Controleer sollicitatie' is de tekst 'Deze pagina geeft ... sollicitatieproces te voltooien.' opgemaakt in een h4-element. Hierdoor is deze tekst een kop voor de onderstaande content op de pagina en wordt de tekst meegenomen in een koppenlijst.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het scherm niet (goed) kunnen zien weten niet dat deze knoppen niet werken, wat voor verwarring kan zorgen wanneer zij deze knoppen activeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg er daarom voor dat de knoppen niet worden voorgelezen door screenreaders of verwijder de knoppen van de pagina. Dit geldt ook voor de knoppen 'Uploaden' bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens'.

   Zorg ervoor dat kop-elementen alleen gebruikt worden om koppen op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' is bij verschillende invoervelden gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut. Toch zijn er twee velden waar het autocomplete-attribuut de waarde 'off' heeft gekregen, het gaat hier om de velden 'Telefoon' en 'Mobiele telefoon'.

  • Gevolg:

   Deze velden zijn niet automatisch te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor velden waarbij de input een telefoonnummer moet zijn is ook een waarde die moet worden ingevuld bij het autocomplete-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op veel plekken is onvoldoende kleurcontrast.

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen bij onvoldoende contrast de informatie goed zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleurcontrast volgens de standaarden toepassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt bij 'Stap 1: Privacybeleid' een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal) en is niet meer alle tekst leesbaar zonder te scrollen.

  • Gevolg:

   Tekst of functionaliteit kan uit beeld verdwijnen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat teksten en functionaliteiten ook bij inzoomen binnen het beeld blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   On hover verschijnt op de cookie-wijzigen functionaliteit de tekst 'Cookies Settings'. Deze tekst komt deels over de content van de pagina te staan.

  • Gevolg:

   Het bedienen van de cookie settings is niet voor alle gebruikers mogelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Over deze tekst moet gehoverd kunnen worden, en de tekst moet verwijderd kunnen worden door de focus te verplaatsen, bijvoorbeeld met Esc.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' kunnen bezoekers een bestand uploaden uit Dropbox of Google Drive. Deze opties zijn wel bereikbaar en bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van een muis, maar niet voor bezoekers die over de pagina navigeren met een toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen de functionaliteit benutten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze functies ook via het toestenbord bedienbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij 'Stap 1: Privacybeleid' ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Geen van de geteste pagina's heeft een lang-attribuut in het HTML-element staan. Zorg ervoor dat dit bij elke pagina wordt aangepast.

  • Gevolg:

   O.a. niet alle voorlees- of vertaalsoftware begrijpt in welke taal een pagina is geschreven. Dit zorgt voor problemen bij inzetten van de software.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen taalaanduiding op elke pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij 'Stap 1: Privacybeleid' staat een cookiemelding in beeld wanneer gebruikers voor het eerst op deze pagina komen. De cookiemelding is in het Engels en wijkt daarom af van de hoofdtaal van de pagina. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door aan de omliggende HTML-code een lang="en" toe te voegen.

   De toegankelijke naam van de knop linksonder op de pagina bij 'Stap 1: Privacybeleid' is in een andere taal dan de hoofdtaal van de pagina. De toegankelijk naam van deze knop is namelijk in het Engels terwijl de meeste content op de pagina in het Nederlands is. Zorg ervoor dat de toegankelijke namen van bedienbare elementen in dezelfde taal zijn als de hoofdtaal van de pagina.

   Bij elke stap van dit sollicitatieformulier staat linksonder een knop met de toegankelijke naam 'Open Preferences'. Als deze knop is geactiveerd verschijnt er een overlay op de pagina waarin uitleg staat over Cookies. De tekst in de overlay is in het Engels terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Daarom moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door aan de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

  • Gevolg:

   O.a. niet alle voorlees- of vertaalsoftware begrijpt in welke taal een onderdeel is geschreven. Dit zorgt voor problemen bij inzetten van de software.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen juiste taalaanduiding waar dit voor bezoekers noodzakelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' het veld 'E-mail' niet goed invullen, verschijnt bovenaan de pagina de melding '* E-mailadres niet geldig'. Dit is geen voldoende foutidentificatie. Een foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, bijvoorbeeld 'Het veld 'E-mailadres' is niet goed ingevuld, het ingevulde e-mailadres is niet geldig'.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt onvoldoende duidelijke feedback om het probleem op te kunnen lossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een foutmelding toevoegen die beschrijft welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, bijvoorbeeld 'Het veld 'E-mailadres' is niet goed ingevuld, het ingevulde e-mailadres is niet geldig'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de bezoeker het veld wel goed moet invullen. Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' verschijnt een foutmelding wanneer gebruikers het veld 'E-mail' verkeerd invoeren.

  • Gevolg:

   De foutmelding '* E-mailadres niet geldig' geeft niet aan hoe bezoekers de fout kunnen oplossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Sommige mensen met cognitieve beperkingen hebben baat bij een suggestie voor een oplossing in de foutmelding. Dit helpt hen het formulier correct in te vullen. Voeg daarom een suggestie aan de foutmelding die gebruikers helpt het veld correct in te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In de code van 'Stap 1: Privacybeleid' staan een aantal losse eindtags. Het gaat hier om een alleenstaande tr-eindtag, een td-eindtag, een table-eindtag en een tbody-eindtag.

   In de code van 'Stap 5: Controleer Sollicitatie' komen dubbele id's voor, namelijk id="ec_wrapper_container". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet alle pagina's goed lezen en dit aan de bezoeker doorgeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Webpagina's moeten goed kunnen laden en parsen zodat hulpsoftware de pagina's kan lezen, daarom mogen er geen fouten in de code staan. Verwijder de losse eindtags of voeg begintags toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De vraagteken knoppen in het formulier bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' hebben geen toegankelijke naam. Ook hebben deze knoppen de verkeerde rol, deze is momenteel link maar zou knop moeten zijn. Dezelfde knoppen staan ook op de pagina's bij 'Stap 4: Sollicitatie' en 'Stap 5: Controleer sollicitatie'.

   De toegankelijke naam van de knoppen 'Bestand kiezen' bij 'Stap 2: Persoonlijke Gegevens' geeft niet genoeg informatie aan screenreadergebruikers. Wanneer zij met het toetsenbord naar deze knoppen navigeren horen deze gebruikers alleen 'Bestand kiezen' Dit geeft niet aan welk bestand (Foto of CV) zij moeten uploaden. Pas daarom de toegankelijke naam van deze knoppen aan door gebruik te maken van aria-label of een soortgelijke techniek. Een knop met de toegankelijke naam 'Bestand kiezen' die niet duidelijk aangeeft welk bestand gebruikers moeten uploaden, staat ook op de pagina van 'Stap 4: Sollicitatie'.

   De knoppen op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' waarbij bezoekers een bestand kunnen uploaden uit Dropbox of Google Drive, hebben geen toegankelijke naam en rol.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is het belangrijk dat elementen een toegankelijk naam hebben en de juiste rol. Het is voor hen belangrijk om te weten wat een element gaat goed, een actie uitvoeren (knop) of de focus verplaatsen (link), zodat zij weten wat er op het scherm gaat gebeuren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze knoppen een toegankelijke naam met aria-label of een soortgelijke techniek, en voeg de juiste rol toe door het role-attribuut op de elementen te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209