Verklaring van Rijkswaterstaat.nl

Status toegankelijkheid https://www.rijkswaterstaat.nl

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-02-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijkswaterstaat.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.rijkswaterstaat.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijkswaterstaat.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijkswaterstaat.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Communicatie, Personeel en Recht.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via internet@rws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijkswaterstaat.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rijkswaterstaat.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_695554_31/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle video’s bevatten een audiodescriptie.

  • Oorzaak:

   Kwaliteitscontroleproces onvoldoende doorlopen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is een uitgeschreven tekst bij de video beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwe audiodescriptie laten maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle pdf’s hebben tags (codelaag) waardoor er geen gestructureerd document wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De pdf is niet voldoende digitoegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Personen die de visuele opmaak niet kunnen zien missen informatie of krijgen een ongestructureerde tekst voorgeschoteld.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met Rijkswaterstaat.

  • Maatregel:

   Digitoegankelijke pdf’s produceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Teksten in de pdf hebben te weinig contrast met de achtergrondkleur.

  • Oorzaak:

   De pdf is niet voldoende digitoegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Mensen die de tekst slecht kunnen zien zullen moeite hebben om deze te goed te onderscheiden van de achtergrond.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met Rijkswaterstaat.

  • Maatregel:

   Digitoegankelijke pdf’s produceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het veld met de knop voor 'huidige locatie' klapt uit als de gebruiker via het toetsenbord op het veld focust. Dit uitgeklapte venster kan niet gesloten worden met het toetsenbord zonder de focus van plek te veranderen.

  • Oorzaak:

   De werkzaamheden-widget is niet volledig digitaal toegankelijk.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is dit lastig. Zij hebben de pagina vaak ver ingezoomd waardoor uitgeklapte content een deel van hun scherm kan vullen. Het uitgeklapte venster moet gesloten kunnen worden zonder dat de gebruiker zijn muis of focus hoeft aan te passen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een toegankelijke werkzaamheden-widget implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle documenten hebben een documenttitel, waardoor het lastiger is om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat. De documenttitel is ook niet op te vragen.

  • Oorzaak:

   De pdf is niet voldoende digitoegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Voor visueel beperkte mensen of mensen met een cognitieve beperking is de inhoud van de pdf niet goed te begrijpen. Ook is het niet goed mogelijk om met behulp van een programma om pdf’s te lezen in de pdf van tabblad naar tabblad te navigeren.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met Rijkswaterstaat.

  • Maatregel:

   Digitoegankelijke pdf’s produceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is niet in alle gevallen aangegeven in welke taal een pdf is geschreven, waardoor een screenreader niet weet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden.

  • Oorzaak:

   De pdf is niet voldoende digitoegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Mensen met cognitieve of visuele beperkingen kunnen de tekst niet begrijpen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met Rijkswaterstaat.

  • Maatregel:

   Digitoegankelijke pdf’s produceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het veld 'wegnummer' heeft een label dat visueel verborgen is.

  • Oorzaak:

   De werkzaamheden-widget is niet volledig digitaal toegankelijk.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen de widget niet invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een toegankelijke werkzaamheden-widget implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Een gebruiker met screen reader hoort soms wel en soms niet duidelijk dat er een venster met suggesties is geopend. Soms hoort de gebruiker alleen 'Nieuw venster geopend" en soms "lijst met suggesties geopend".
   2. In het component om je route te checken zitten twee knoppen: Route en Wegnummer. Deze knoppen vormen samen een toggle functie: je kan of je route op hinder checken of via een wegnummer checken of je hinder hebt van werkzaamheden. In de code zijn het echter twee losse buttons die beide beschikbaar zijn.
   3. Als de gebruiker een plaats in de route-checken invoert, opent er een submenu met daarin een knop 'Huidige locatie'. Deze is bereikbaar met het toetsenbord. Maar voor gebruikers die blind zijn is het niet duidelijk dat dit geopend is.
  • Oorzaak:

   De werkzaamheden-widget is niet volledig digitaal toegankelijk.

  • Gevolg:
   1. Screenreadergebruikers kunnen onvoldoende gebruik maken van de suggesties.
   2. Voor screenreadergbruikers is het niet duidelijk wat het doel van deze knoppen is. Het is ook niet duidelijk welke knop actief is .
   3. Het submenu is niet bruikbaar voor mensen die blind zijn.
  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een toegankelijke werkzaamheden-widget implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een gebruiker de route-checker gebruikt maar een veld leeglaat dan komt er een foutmelding bij het veld te staan. Deze melding komt echter alleen bij het veld te staan. Dit is voldoende voor de meeste gebruikers maar niet voor gebruikers die blind zijn.

  • Oorzaak:

   De werkzaamheden-widget is niet volledig digitaal toegankelijk.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn moeten nu terug door het formulier gaan totdat ze een foutmelding tegenkomen en herkennen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een toegankelijke werkzaamheden-widget implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209