Verklaring van ASTRON

Status toegankelijkheid https://www.astron.nl

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ASTRON.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is beschikbaar via de link https://www.astron.nl/accessibility-statement/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) gepubliceerde informatie blijkt dat de website ASTRON gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) is gevorderd met de toegankelijkheid van ASTRON en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) .
Functie: Instituutsmanager ASTRON.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via comms@astron.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ASTRON : voldoet gedeeltelijk

De website ASTRON is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.astron.nl/wp-content/uploads/2022/08/Onderzoek-astron.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt voor bij PDF:

   https://www.astron.nl/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-ASTRON-Course-Applied-RF-4-days.pdf (Logo, andere afbeeldingen als decoratief markeren)

   Op de volgende pagina staat een informatieve afbeelding die als decoratief bestempeld is. Zorg ervoor dat decoratieve afbeeldingen (zoals in dit geval eentje met logo's) een goed omschrijvend tekstalternatief hebben.

   https://www.astron.nl/gigapixel-radio-image-of-the-universe-using-europe-as-a-radio-telescope/ (De afbeelding met Logo's van LOFAR, SURF SARA etc.)

   https://www.astron.nl/about/diversity/ (workplace pride afbeelding)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video 'ASTRON making discoveries in radio astronomy happen' op de volgende pagina heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

   https://www.astron.nl/about/

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

   https://www.astron.nl/about/ (Teksten aan het eind v/d video)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   https://www.astron.nl/about/ (Teksten aan het eind v/d video)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's staan er (visueel) koppen die niet in de code zijn aangegeven als kop.

   https://www.astron.nl/ (teksten als "Colloquium: Imaging with FARSIDE: A Radio Telescope on the Lunar Farside" en links zoals "ASTRON lanceert proeftuin voor ondernemers, ASTRON-led consortium working on SKAO")

   https://www.astron.nl/?s=Contact ("123 search results for: Contact" en de titels zoals "Contact" en "Support" etc.)

   https://www.astron.nl/404 (teksten als "ASTRON lanceert proeftuin voor ondernemers")

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.astron.nl/contact/ (teksten zoals "Astron HQ, Westerbork, Tel, E-mail etc.)

   https://www.astron.nl/contact/visiting-astron/visit-dwingeloo-hq/ (De koppen in de accordeon elementen zoals "Two options")

   https://www.astron.nl/telescopes/wsrt-apertif/

   In de PDF "Flyer-ASTRON-Course-Applied-RF-4-days" zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Applied RF technology course:" en "Fee". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie: https://www.astron.nl/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-ASTRON-Course-Applied-RF-4-days.pdf

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s:

   https://www.astron.nl/ (De blokken onder de kop "Stories", dus bijvoorbeeld een blok als "Westerbork and the future of GigaHertz astronomy". Boven de titel staat al (veel) content wat in de DOM onder de header moet staan. Dit is op te lossen door middel van een andere DOM structuur of via CSS.)

   https://www.astron.nl/contact/ (De blokken "Visiting ASTRON en Press Information")

   https://www.astron.nl/404 (De blokken zoals "ASTRON lanceert proeftuin voor ondernemers")

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden. Zie het formulier op: https://www.astron.nl/ (Het nieuwsbrief formulier)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De actieve state van de blokken "Telescopes, Astronomy, Beschermingszones, Wireless Data Lab" wordt alleen gecommuniceerd door middel van kleur. Dit komt voor op de volgende pagina: https://www.astron.nl/

   De actieve state van de knop onder aan de volgende pagina wordt alleen gecommuniceerd door middel van kleur. (https://www.astron.nl/?s=Contact de knop "1")

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De lichtblauwe tekst op witte achtergrond heeft een te lage contrastwaarde van 2.6:1. Dit komt bijvoorbeeld voor op de volgende pagina:

   https://www.astron.nl/ ("News", "News / ska / telescope", hyperlinks zoals "https://www.astron.nl/dailyimage/main.php?date=20220607") https://www.astron.nl/contact/ (emailadres) https://www.astron.nl/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-ASTRON-Course-Applied-RF-4-days.pdf

   De lichtgrijze tekst op witte achtergrond heeft een te lage contrastwaarde van 1.9:1. Dit komt bijvoorbeeld voor op de volgende pagina:

   https://www.astron.nl/ (meta-data zoals "Published by the editorial team, 22 February 2022") https://www.astron.nl/?s=Contact (teksten als "https://www.astron.nl/?s=Contact") https://www.astron.nl/gigapixel-radio-image-of-the-universe-using-europe-as-a-radio-telescope/ (Published by the editorial team, 21 February 2013 )

   De lichtblauwe tekst op donkerblauwe achtergrond heeft een te lage contrastwaarde van 3.1:1. Dit komt bijvoorbeeld voor op de volgende pagina:

   https://www.astron.nl/ ("2022 ASTRON" in de footer)

   De lichtblauwe tekst op grijze achtergrond heeft een te lage contrastwaarde van 2.3:1. Dit komt bijvoorbeeld voor op de volgende pagina:

   https://www.astron.nl/ ("click here") https://www.astron.nl/contact/ (titels zoals Visiting ASTRON) https://www.astron.nl/?s=Contact (titels zoals Contact, Support etc.)

   De witte tekst op lichtblauwe achtergrond zoals op https://www.astron.nl/?s=Contact (Actieve state van de knoppen onder in de pagina) heeft een te lage contrastwaarde van 2.6:1

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   @Controleur: de afbeeldingen op bijvoorbeeld https://www.astron.nl/ op bepaalde blokken leken me wel informatief, alleen in de tekst eronder wordt er wel het e.e.a. verteld, dus ik denk dat ik dit niet hoef af te keuren?

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://www.astron.nl/contact/visiting-astron/visit-dwingeloo-hq/ ("Share")

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1.5 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina

   https://www.astron.nl/gigapixel-radio-image-of-the-universe-using-europe-as-a-radio-telescope/ (zoekveld in de header en de invoervelden in de footer, deze onderdelen komen voor op iedere pagina)

   De social media iconen in de slider op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1.6:1

   https://www.astron.nl/gigapixel-radio-image-of-the-universe-using-europe-as-a-radio-telescope/

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord de knop "overview" in het hoofdmenu te bedienen / benaderen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord het zoekicoontje in het hoofdmenu te bedienen / benaderen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord de accordeon elementen op de volgende pagina te bedienen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

   Wanneer een gebruiker een resolutie van 1024x768 gebruikt (of kleiner/ingezoomed) komt er een hamburgermenu tevoorschijn, dit menu kan niet worden bediend met het toetsenbord. Let op: wanneer dit probleem wordt opgelost, let er dan ook op dat de focus direct in het menu verschijnt en het menu gesloten kan worden met het toetsenbord.

   Bovenstaande problemen komen voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's wordt er gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   https://www.astron.nl/about/ https://www.astron.nl/gigapixel-radio-image-of-the-universe-using-europe-as-a-radio-telescope/

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staat een slider, bewegende content (zoals een slider) moeten een optie hebben om de tijd aan te kunnen passen waarmee de slider beweegt. Een pauze knop voldoet ook.

   https://www.astron.nl/ (Slider)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

   https://www.astron.nl/ (Slider)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

   https://www.astron.nl/ ("read more", "details", "astron", "@astron_nl") https://www.astron.nl/contact/("read more")

   Op de volgende pagina staan er zoekresultaten, je kan door deze zoekresultaten bladeren door middel van de knoppen onder aan de pagina. Deze knoppen hebben geen context, wanneer er met een schermlezer over deze knoppen/links wordt gegaan wordt er alleen "1", "2", "3" opgelezen etc. Geef daarom deze knoppen iets meer context, dit mag via een screenreader-only tekst (bijvoorbeeld: Pagina 2 van 11).

   https://www.astron.nl/?s=Contact

   Op de volgende pagina staat er een link (twitter) in de slider die een naam heeft gekregen door middel van het title attribuut. Dit attribuut is niet voldoende voor naamgeving omdat dit niet voldoende wordt ondersteunt. Daarom is het belangrijk om op een andere manier deze link een naam te geven.

   https://www.astron.nl/404

   Bovenstaande problemen komen voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is mogelijk om de focus te plaatsen op de links binnen de accordeon elementen wanneer deze gesloten zijn. Dit zorgt ervoor dat de focus niet zichtbaar is op het gefocuste element. Dit probleem komt voor op de volgende pagina:

   https://www.astron.nl/contact/visiting-astron/visit-dwingeloo-hq/

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF is de taal verkeerd ingesteld. De taal hoort in de juiste taal ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit komt voor bij PDF "Flyer-ASTRON-Course-Applied-RF-4-days" op de volgende pagina: https://www.astron.nl/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-ASTRON-Course-Applied-RF-4-days.pdf

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina heeft Nederlandstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Engels is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang-attribuut.

   https://www.astron.nl/ https://www.astron.nl/contact/ (twitter feed) https://www.astron.nl/404

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("This field is required"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie https://www.astron.nl/ (footer, komt dus voor op iedere pagina.)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholdertekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Dit komt voor op pagina:

   https://www.astron.nl/ (het "subscribe to our newsletter" formulier in de footer en het zoekveld in het hoofdmenu gebruiken beide placeholders als label wat niet voldoende is. Dit onderdeel komt voor op iedere pagina)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het hamburgermenu in het hoofdmenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   De status van de accordeon elementen op de volgende pagina (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   https://www.astron.nl/contact/visiting-astron/visit-dwingeloo-hq/

   Op onderstaande pagina zijn er meerdere elementen die met JavaScript gegenereerd zijn. Zorg ervoor dat deze elementen de juiste semantische rol krijgen zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kunnen de knoppen ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knoppen eventueel ook een zichtbare focusranden nodig hebben wanneer deze problemen opgelost worden.

   https://www.astron.nl/ (Hamburgermenu knop, zoekknop, overview knop in het hoofdmenu)

   https://www.astron.nl/?s=Contact (De blokken met teksten als "Contact", deze <div> elementen zijn klikbaar door middel van javascript, dus missen een rol.)

   Het iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie

   https://www.astron.nl/about/ https://www.astron.nl/gigapixel-radio-image-of-the-universe-using-europe-as-a-radio-telescope/

   De invoervelden op de volgende pagina hebben geen naam. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. :

   https://www.astron.nl/ (First name, Last name, Your e-mail)

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209