Verklaring van AIMS onderzoek

Status toegankelijkheid https://aimsonderzoek.nl/

GGD Amsterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GGD Amsterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website AIMS onderzoek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GGD Amsterdam is beschikbaar via de link https://aimsonderzoek.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door GGD Amsterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website AIMS onderzoek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver GGD Amsterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van AIMS onderzoek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Amsterdam .
Functie: Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via aims@sarphati.amsterdam.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://aimsonderzoek.nl/contact/.

Aanvullende informatie van GGD Amsterdam

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website AIMS onderzoek : voldoet gedeeltelijk

De website AIMS onderzoek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens GGD Amsterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://aimsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2022/11/Eenvoud-onderzoek-Toegankelijkheid-van-Webcontent-WCAG-Aims.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart GGD Amsterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bedieningselementen: Er zijn een aantal elementen binnen de website op dit moment niet bereikbaar met de tabtoets of hulpsoftware en/of hebben geen duidelijk label.

   Video: Er wordt op sommige pagina’s verwezen naar een video op Vimeo. Voorbeeld: Op de volgende pagina wordt verwezen naar een introductiefilmpje: https://aimsonderzoek.nl/van-het-broertje-of-zusje/. Hiervoor moet minimaal een uitgeschreven tekst komen van de video, zodat de inhoud ook toegankelijk is zonder de video te bekijken.

   Alt teksten: Er zijn afbeeldingen en iconen die geen alt tekst hebben en daardoor onduidelijk zijn met een screenreader. Waaronder het AIMS-logo en de iconen boven de eerste vier tekst blokjes, maar ook infographics en afbeeldingen op vervolg pagina’s.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bereikbaar met hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zal voor elke video een uitgeschreven tekst komen. Daarnaast krijgen alle afbeeldingen in de website een alt tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De bullits(rondjes) in de headerslider en de slider “Dit zeggen onze deelnemende moeders over AIMS” zijn niet bereikbaar met de tabtoets of hulpsoftware en hebben geen duidelijk label.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan de slider niet bedienen met hulpsoftware of het toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud gaat technische wijzigingen doen aan de code om te zorgen dat alle elementen in de website goed bereikbaar zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   er zijn een aantal elementen op deze pagina op dit moment niet bereikbaar met de tabtoets of hulpsoftware en hebben geen duidelijk label. Dit zijn: De veelgestelde vragen die in en uitgeklapt worden met een icoon aan de rechterzijde.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de veelgestelde vragen niet lezen als zij gebruik maken van het toetsenbord of hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal wijzigingen doen aan de code om te zorgen dat alle elementen binnen de website bereikbaar zijn met het toetsenbord of hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Binnen de website zijn er meerdere verwijzingen naar video’s. Bijvoorbeeld: op deze pagina wordt verwezen naar instructiefilmpjes: https://aimsonderzoek.nl/verzamelen-van-lichaamsmateriaal/. De link verwijst echter naar een algemeen overzicht met filmpjes van GGD Amsterdam en niet naar alle instructiefilmpjes. Daarnaast bevatten de meeste video’s geen ondertiteling en geen enkele video audiodescriptie of andere ondersteuning om de content te kunnen begrijpen.

  • Gevolg:

   Er is geen alternatief voor mensen die slechthorend zijn om de uitleg video's te bekijken op de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS zal de video's ondertitelen en andere alternatieven aanbieden voor gebruikers die slechtziend zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Voorbeeld: https://aimsonderzoek.nl/verzamelen-van-lichaamsmateriaal/. De link verwijst echter naar een algemeen overzicht met filmpjes van GGD Amsterdam en niet naar alle instructiefilmpjes. Daarnaast bevatten de meeste video’s geen ondertiteling en geen enkele video audiodescriptie of andere ondersteuning om de content te kunnen begrijpen.

  • Gevolg:

   Er is geen alternatief voor mensen die slechthorend zijn om de uitleg video's te bekijken op de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS zal de video's ondertitelen en andere alternatieven aanbieden voor gebruikers die slechtziend zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Voorbeeld: https://aimsonderzoek.nl/verzamelen-van-lichaamsmateriaal/.

   Audiodescriptie of een ander media alternatief zijn niet aanwezig voor bijna alle op tijd gebaseerde media

  • Gevolg:

   Audiodescriptie of een ander media alternatief zijn niet aanwezig voor bijna alle op tijd gebaseerde media die uitleg geven over het onderzoek, waardoor ze niet voor iedereen beschikbaar zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS zal de video's ondertitelen en andere alternatieven aanbieden voor gebruikers die slechtziend zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Voorbeeld: https://aimsonderzoek.nl/verzamelen-van-lichaamsmateriaal/. Ondertitels zijn deels aanwezig.

  • Gevolg:

   Slechthorende gebruikers kunnen niet gebruik maken van ondertiteling bij de video's

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS gata de video's ondertitelen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Voorbeeld: https://aimsonderzoek.nl/verzamelen-van-lichaamsmateriaal/. Er is voor geen enkele video een audiodescriptie beschikbaar

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend zijn hebben geen idee wat er gebeurt in de uitleg video

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS levert audiodescripties aan voor alle video content

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De website bevat meerdere pagina’s met downloadbare bestanden. Bijvoorbeeld: https://aimsonderzoek.nl/aims-moeders-partners/. Deze PDF-bestanden bevatten toegankelijkheidsproblemen. Voor hulpsoftware is daardoor geen informatie beschikbaar om het document te interpreteren. Er moet onder andere duidelijke meta-data en titels worden toegevoegd en de PDF moet bedienbaar zijn met de tab toets.

   Het hoofdmenu wordt op dit moment in de code aangegeven met een div element, dit kan beter vervangen worden voor een nav element.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen PDF bestanden niet lezen met hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS past PDF bestanden aan, zodat informatie beschikbaar is en hulpsoftware het document kan interpreteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Om structuur aan te brengen in een pagina wordt gebruik gemaakt van headings. Deze worden in HTML aangegeven met H1, H2, H3 etc. Hierbij is het belangrijk dat de juiste tags worden toebedeeld aan de juiste headings. Op dit moment mist de homepagina een goede H1 en zijn er een aantal tags die aangepast moeten worden. Daarnaast heeft de homepagina een H2 heading waar geen tekst ingevuld is, maar die nog wel aanwezig is in de code. Hier moet tekst ingevuld worden of een aanpassing in de code gedaan worden. Hetzelfde geldt voor een aantal blokken op vervolgpagina’s, hier zijn geen headings ingevuld. Voorbeeld: https://aimsonderzoek.nl/over-aims/. Op deze pagina wordt verwezen naar “moeder, kind partner, jongste broertje of zusje”, maar de titels erboven missen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website bezoeken met hulpsoftware krijgen informatie niet in de juiste leesvolgorde gepresenteerd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal aanpassingen doen in de code om te zorgen dat er een juiste HTML structuur is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   De website is responsive goed schaalbaar, waardoor hij op vrijwel alle devices goed zichtbaar is zonder verlies van informatie of structuur. We hebben een kleine aanpassing gevonden die gedaan moet worden in het menu. Bij het verschalen wordt de taalswitch uit het menu gedrukt. Dit komt waarschijnlijk omdat er meer menu items in het menu staan dan oorspronkelijk is ontworpen. Dit is makkelijk te verhelpen door tekst in het menu in te korten of een kleine aanpassing in de code te maken.

   Het zou een goede toevoeging zijn om de gebruiker, door middel van een knop, toegang te geven tot een simpelere contrast versie van de website. Hier zullen vooral slechtzienden en ouderen baat bij hebben.

  • Gevolg:

   Dit heeft alleen gevolgen voor de opmaak

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud gaat een technische wijziging doen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de footer en op de contactpagina wordt verwezen naar een formulier waarmee contact opgenomen kan worden. Deze is echter verwijderd en kan daardoor niet bereikt worden. Ons advies is om het formulier weer terug te zetten en de berichten die voortkomen uit dit formulier automatisch door te sturen naar aims@sarphati.amsterdam. In de Engelse variant van de website bevat de footer wel een formulier, maar het is niet duidelijk waar deze voor dient.

   Hulpsoftware kan niet alle iconen met een functie goed lezen, doordat deze niet goed omschreven zijn. Zo is het zoekicoon bijvoorbeeld een afbeelding met een lege link.

  • Gevolg:

   hulpsoftware kan niet alle iconen goed omschrijven, waardoor gebruikers niet weten welke functie deze hebben

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud gaat technische wijzigingen doen om dit te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er wordt witte tekst gebruikt op een blauwgroene (#009196) achtergrond. Deze combinatie wordt gebruikt voor de knoppen met pijltjes bij de nieuws slider.

  • Gevolg:

   Gebruikers met slechter zicht kunnen teksten niet of niet goed lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De huisstijl kleuren van de website worden aangepast. Daarnaast wordt er een contrast versie van de website ingebouwd die gebruikers aan kunnen zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er zijn kleurencombinaties die niet voldoen aan alle contrast ratio eisen en zijn hierdoor niet als visueel element te onderscheiden. Door de kleur donkerder te maken, kunnen we dit probleem oplossen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met slechter zicht kunnen teksten niet of niet goed lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De huisstijl kleuren van de website worden aangepast. Daarnaast wordt er een contrast versie van de website ingebouwd die gebruikers aan kunnen zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de footer wordt witte tekst gebruikt op een blauwgroene (#009196) achtergrond. Dezelfde combinatie wordt gebruikt voor de knoppen met pijltjes bij de nieuws slider.

   De veelgestelde vragen en de spelregels in de cadeaushop zijn ook in deze kleurcombinatie opgezet, met witte achtergrond en blauwgroene (#009196) tekst.

   Deze kleurencombinaties voldoen niet aan alle contrast ratio eisen. Door de kleur donkerder te maken, kunnen we dit probleem oplossen.

   Er is geen mechanisme beschikbaar om kleuren binnen de website aan te passen. Hiervoor moet een oplossing worden ontworpen en gebouwd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met slechter zicht kunnen teksten niet of niet goed lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De huisstijl kleuren van de website worden aangepast. Daarnaast wordt er een contrast versie van de website ingebouwd die gebruikers aan kunnen zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het schalen naar groter formaat gaat prima. Echter is het goed om het woord “menu” toe te voegen aan het mobiele menu wat verschijnt bij het inzoomen, zodat duidelijk is dat de gebruiker daar het menu kan vinden. Daarnaast is het submenu op dit moment alleen beschikbaar op muis hover actie, deze moet ook beschikbaar zijn met het toetsenbord.

   Het mobiele menu wat tevoorschijn komt bij het inzoomen tot 200% kan niet worden bereikt met de tabtoets. Lopende tekst blijft netjes binnen beeld en horizontaal scrollen is niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Als gebruikers ingezoomed gebruik maken van de website zal het menu niet goed bereikbaar zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen, zodat het menu weer bereikbaar wordt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Deze pagina bevat een infographic die niet genoeg contrast heeft, maar wel belangrijk is voor de gebruiker. Er is ook geen alternatief beschikbaar om de content te begrijpen.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan hierdoor de gevisualiseerde uitleg niet volgen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS moet een alternatief bieden voor de afbeelding of deze aanpassen naar een versie met beter contrast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De website bevat afbeeldingen om uitleg te geven, waarin het contrast niet voldoet aan de minimum eis.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan hierdoor de gevisualiseerde uitleg niet volgen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS moet een alternatief bieden voor de afbeelding of deze aanpassen naar een versie met beter contrast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Het hoofdmenu van de website heeft een submenu dat alleen zichtbaar is op muis hover actie. Deze moet ook beschikbaar zijn met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen het submenu niet bereiken via het menu.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om het menu bereikbaar te maken met de tabtoets

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de zoekpagina kan de gebruiker de knop “zoeken” niet bereiken of deze heeft geen duidelijke focuslijn om de button.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet zoeken in de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om het zoeken bereikbaar te maken voor hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Niet alle functionaliteiten binnen de website zijn bereikbaar met het toetsenbord.

   In het hoofdmenu is alleen de eerste laag bereikbaar, hierdoor kan er niet van taal gewisseld worden. Het aanpassen van de bereikbaarheid van het menu zal de algehele toegankelijkheid van het menu verbeteren, omdat ook sub items in het menu beschikbaar zijn in de toekomst.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet alle elementen binnen de website bereiken met het toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om alle elementen in de website bereikbaar te maken voor hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In de cadeau winkel kan de gebruiker niet alle functionaliteiten bereiken met het toetsenbord, waaronder de pop-up als je een cadeau wil bestellen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen geen cadeaus bestellen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om het bestellen bereikbaar te maken voor hulpsoftware en/of het toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De veelgestelde vragen zijn als blok niet bereikbaar met de tabtoets.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de veelgestelde vragen niet inzien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de veelgestelde vragen bereikbaar te maken voor hulpsoftware en het toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Niet alle componenten binnen de website zijn bereikbaar

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet alle informatie bereiken binnen de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de website goed bereikbaar te maken voor hulpsoftware en het toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De homepagina bevat twee sliders die automatisch naar een volgende slide gaan. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet kunnen lezen voor tijdslimiet.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet lezen zonder tijdslimiet

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om het tijdslimiet uit de sliders te halen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   De homepagina bevat twee sliders die automatisch naar een volgende slide gaan. Er is geen mogelijkheid om het tijdslimiet te kunnen uitzetten, aanpassen of verlengen.

  • Gevolg:

   De gebruikers hebben geen invloed op het gebruik van de slider

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de slider goed bereikbaar te maken door het tijdslimiet eraf te halen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 27. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er moet een “skipblok” worden toegevoegd binnen de website die verschijnt bij gebruik van het toetsenbord of andere hulpsoftware. Dit blok geeft gebruikers de mogelijkheid om delen van de pagina over te slaan (in dit geval bijvoorbeeld het menu) en meteen naar de lopende tekst te gaan.

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben geen mogelijkheid om het menu op elke pagina over te slaan

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen en een skipblock toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 28. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er wordt verwezen naar bestanden. Bijvoorbeeld hier: https://aimsonderzoek.nl/wp- content/uploads/2019/09/Toestemmingsformulier-Moeder.pdf. Deze pagina (en die van de andere downloadbare bestanden) bevat geen paginatitel. Door de PDF-bestanden toegankelijk te maken wordt dit probleem verholpen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met hulpsoftware is het niet duidelijk op welke pagina zij zijn beland

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS zal PDF bestanden een duidelijke naam geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 29. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bij het testen van de focus op de volgende pagina: https://aimsonderzoek.nl/aims-moeders-partners/#. Geeft de video voor AIMS-deelnemers aan dat het account is van “Britt – The Other Productions”. We willen adviseren alle video’s op een account van AIMS-onderzoek zelf te plaatsen.

   Verder voldoet de focus volgorde op dit moment nog niet, omdat de sub items in het menu niet bereikbaar zijn met de toetsenbord navigatie. Als de bereikbaarheid van het menu (criteria 2.1) aangepast wordt, zal ook dit verholpen worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen informatie niet in de juiste leesvolgorde

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen, zodat alle elementen beschikbaar zijn met hulpsoftware en het toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 30. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Tekstlinks met de tekst “Lees meer” geven niet aan wat het doel of de actie is die de gebruiker gaat bereiken. Uit de link moet een gebruiker kunnen opmaken wat er gaat gebeuren als zij op een link hebben geklikt. Het linkdoel is, in de huidige situatie, wel op te halen uit de context. Links die alleen worden aangegeven als “hier” of “download” dienen allemaal vervangen te worden, deze voldoen aan geen criteria.

   Er zijn geen breadcrumbs beschikbaar binnen de website. Deze geven aan waar een gebruiker zich bevindt binnen de website. Deze worden vaak getoond als “Home > paginanaam > huidige pagina”. Hiervoor moet een designvoorstel gedaan worden dat technisch geïmplementeerd kan worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen het linkdoel niet bepalen door link tekst zoals "hier".

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS moet alle links in de content aanpassen naar tekst met een duidelijk doel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 31. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Er missen labels op elementen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet alle elementen goed lezen omdat de labels missen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om het alle elementen goed leesbaar te maken voor hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 32. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is in de meeste gevallen zichtbaar. Echter zijn sommige elementen op dit moment nog niet bereikbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien soms niet welk element is geselecteerd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de focus duidelijk te maken voor gebruikers die het toetsenbord gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 33. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet goed zichtbaar als de gebruiker de zoekbutton heeft geselecteerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien soms niet welk element is geselecteerd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de focus duidelijk te maken voor gebruikers die het toetsenbord gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 34. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina wordt een afbeelding gebruikt met tekst erin. De naam moet de tekst in de afbeelding bevatten.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de informatie op de afbeelding niet lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS voegt de namen en tekst toe van afbeeldingen, zodat deze leesbaar zijn voor hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 35. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het huidige leesniveau van de website wordt geschat op B2/C1. Dit is een erg hoog niveau, waardoor de tekst niet toegankelijk is.

  • Gevolg:

   Lager opgeleide gebruikers hebben moeite met het begrijpen van de tekst op de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   AIMS gaat alle teksten op de website herschrijven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 36. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Afkortingen in tekst moeten gemarkeerd worden. Dit kan technisch gedaan worden met een “abbr tag”. Als gebruikers hier met de muis overheen gaan zullen ze een korte uitleg krijgen van de afkorting.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet achterhalen wat afkortingen betekenen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen en abbr tags toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 37. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Links binnen de website hebben eenzelfde uiterlijk als de titels. Hierdoor kan verwarring ontstaan.

  • Gevolg:

   Gebruikers snappen mogelijk niet wat wel en niet een link is binnen de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud gaat een voorstel doen voor een nieuwe opmaak

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 38. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Er missen labels bij de zoekpagina.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de functionaliteiten voor het zoeken minder goed onderscheiden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de zoekfunctie duidelijk te maken voor gebruikers die hulpsoftware gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 39. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina moet gecontroleerd worden op invoerfouten, ook als er niks ingevuld wordt. Daarnaast moet er contextgevoelige hulp toegevoegd worden, dit kan door een begeleidende tekst te plaatsen.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen mogelijk geen feedback als de invoer incorrect is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om error meldingen toe te voegen voor gebruikers bij het onjuist invoeren van invulvelden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 40. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Binnen de zoekfunctie zijn een aantal unbalanced tags met betrekking tot labels en spans. Hier moet de HTML aangepast worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen met hulpsoftware de contactgegevens niet bereiken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om contactgegevens bereikbaar te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 41. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Om de context van het menu te verbeteren is het beter als de menubalk binnen een <nav> element staat.

  • Gevolg:

   Deze afwijking heeft geen impact op de gebruiker maar helpt wel met het begrijpen van de context als er gebruik gemaakt wordt van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Eenvoud zal een technische wijziging doen om de structuur in HTML aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die GGD Amsterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209