Verklaring van Versnelling woningbouw

Status toegankelijkheid https://www.versnellingwoningbouw.nl/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Versnelling woningbouw.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Versnelling woningbouw gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Versnelling woningbouw en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

Versnelling woningbouw maakt gebruik van hetzelfde cms als provincie-utrecht.nl. Voor de toegankelijkheid van de techniek verwijzen we naar het onderzoeksrapport van provincie-utrecht.nl. Het onderzoeksrapport voor de content staat op de toegankelijkheidspagina van Versnelling woningbouw.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Versnelling woningbouw : voldoet gedeeltelijk

De website Versnelling woningbouw is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-09/wcag-2-onderzoek.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.versnellingwoningbouw.nl/sites/versnellingwoningbouw/files/2022-08/Contentonderzoek%20www.versnellingwoningbouw.nl%20WCAG2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina's bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

   De video 'Introductie TEMPO - Van vertragen naar versnellen' de tekst in het begin en op het eind. https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo

   De video 'Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug' https://protect-de.mimecast.com/s/4GPaCDqXZAt59gM7SLxbXJ?domain=versnellingwoningbouw.nl video 'Afsluitende talkshow Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur' https://protect-de.mimecast.com/s/Y7A-CEqYXBt37RnwCLlrjS?domain=versnellingwoningbouw.nl video 'Hoe houd je goedkope woningen betaalbaar?' https://protect-de.mimecast.com/s/I8HzCGR1XEU17jqrtLiV17?domain=versnellingwoningbouw.nl

  • Gevolg:

   Niet alle info in de video is beschikbaar voor mensen die slecht zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe video voldoet aan deze verplichting.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina's bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   De video 'Introductie TEMPO - Van vertragen naar versnellen' de tekst in het begin en op het eind. https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo

   De video 'Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug' https://protect-de.mimecast.com/s/4GPaCDqXZAt59gM7SLxbXJ?domain=versnellingwoningbouw.nl video 'Afsluitende talkshow Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur' https://protect-de.mimecast.com/s/Y7A-CEqYXBt37RnwCLlrjS?domain=versnellingwoningbouw.nl video 'Hoe houd je goedkope woningen betaalbaar?' https://protect-de.mimecast.com/s/I8HzCGR1XEU17jqrtLiV17?domain=versnellingwoningbouw.nl

  • Gevolg:

   Zie 1.2.3.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 1.2.3.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element of schuingedrukt met het <em> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Bijvoorbeeld bij de kop 'Overige inzendingen: https://protect-de.mimecast.com/s/L6b0CJ84KRCqJ0ykCWb_17?domain=versnellingwoningbouw.nl de kop 'Krantenkop 2:' https://protect-de.mimecast.com/s/gkbRCK8g7RC2o39QsVfIuQ?domain=versnellingwoningbouw.nl onderstaande pagina's is onderaan de pagina een stuk tekst dat met <em> element is opgemaakt. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. De mogelijke oplossing is om de opmaak van de voetnoot met CSS te bewerken.

   Bijvoorbeeld de tekst in em 'Kijk voor meer informatie' https://protect-de.mimecast.com/s/Gpr9CLZj1RURWEX0hyBM4b?domain=versnellingwoningbouw.nl op deze pagina https://www.versnellingwoningbouw.nl/doorstromingsoplossing

   De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo

   Zo is er vaker het onjuist gebruik van de elementen <strong> en <em> gevonden binnen de steekproef.

   Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/doorstroomtrein-floqz

   Zo ook de lijst welke in een tabel is geplaatst met o.a. de tekst 'Onderdelen van de Challenge:'. Zorg hier ook voor een duidelijk onderscheid tussen kop en lijst met de juiste HTML elementen.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/effecten-van-doorstroming-meetbaar-maken-tellers-en-benoemers

  • Gevolg:

   Informatie is niet goed bruikbaar via screenreaders of toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   WE passen de koppen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF zijn de betekenissen van de legenda/grafiek alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. Bijvoorbeeld de grafieken op pagina 15, 16, 17, 18, 19, 21 en 22.

   https://protect-de.mimecast.com/s/UwLdCMZkK6UqrE9pCAYsg4?domain=versnellingwoningbouw.nl bijvoorbeeld ook de afbeelding op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/OvIXCNOlKRF0Wv9YCW6N0V?domain=versnellingwoningbouw.nl

  • Gevolg:

   De info in de pdf is niet goed voor te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdf-documenten zijn toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten in de PDF hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   Blauwe teksten op wit o.a. 'Geld', 'Risicoprofiel', 'Financiering' (3.2:1) op pagina 6 en 9.

   Grijze teksten op blauw o.a. 'Institutioneel', 'Particulier', 'Corporatie' (3.7:1) op pagina 6, 9, 11,12.

   De groene tekst '€ 200.000' en '4,5%' (1,6:1) op pagina 12

   De groene tekst ' nog steeds haalbaar' op pagina 18 (2.9:1) https://www.versnellingwoningbouw.nl/sites/versnellingwoningbouw/files/2021-07/Kennisbijeenkomst%20middenhuur%20sessie%204%20Rekenen%20aan%20middenhuur.pdf

   Zo zijn er meer kleurcontrast problemen gevonden in de PDF.

  • Gevolg:

   Niet alle info in pdf is goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdf's zijn toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als bijvoorbeeld de webpagina https://protect-de.mimecast.com/s/l1UECOgmXRip8qwDcK6r5b?domain=versnellingwoningbouw.nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is de cookiebanner niet volledig leesbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle info op de pagina's is goed zichtbaar bij vergroting.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de reflow aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een aantal non-tekst elementen in de PDF hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij non-tekst moet minstens 3:1 zijn.

   Groene duimpje op witte achtergrond (1.5:1) op pagina 8 De groene lijnen in de grafieken op pagina 17,18 en 19 (2.9:1) De oranje lijnen in de grafieken op pagina 18 en 19. (2.3:1)

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/sites/versnellingwoningbouw/files/2021-07/Kennisbijeenkomst%20middenhuur%20sessie%204%20Rekenen%20aan%20middenhuur.pdf

  • Gevolg:

   Niet alle info in de pdf's is goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdf-documenten zijn toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/sites/versnellingwoningbouw/files/2021-07/Kennisbijeenkomst%20middenhuur%20sessie%204%20Rekenen%20aan%20middenhuur.pdf

  • Gevolg:

   De titel van de pdf wordt niet voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdf-documenten zijn toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staan links met afbeeldingen. De alt-teksten van de afbeeldingen worden op dit gebruikt om het link doel te bepalen, bijvoorbeeld bij de link naar de pagina 'Convenant Duurzame Woningbouw: doet het Rijk ook mee?' wordt het link doel 'twee mensen staan op een dak met sedum' gegeven. Dit geeft geen duidelijke indicatie over waar de link naar toe navigeert.

   Dit komt ook voor bij de afbeelding 'verhuizen' die naar de pagina 'Een huis financieren: meer perspectief voor middeninkomens' navigeert en de afbeelding 'kinderen spelen op straat in een nieuwbouwwijk' welke naar de pagina 'Zicht op woningbouwplannen met Planregistratie Wonen' navigeert. Zo zijn er meer links gevonden welke de alt-tekst van de afbeelding bevat maar welke geen duidelijkheid geeft over het linkdoel.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/

   Zo is er ook op onderstaande pagina een alt-tekst gebruikt voor het linkdoel. https://www.versnellingwoningbouw.nl/actueel/nieuws

   De volgende bevindingen zijn niet afgekeurd onder dit SC maar we raden alsnog aan om deze bevinding op te lossen aangezien het de toegankelijkheid van de website ten goede zou komen.

   Wanneer cookies nog niet zijn geaccepteerd bevindt er zich in de video preview tekst de link 'Privacy en disclaimer'. Deze link gaat naar een 404-pagina. Zo zijn er binnen de steekproef meer hyperlinks gevonden die naar een 404-pagina gaan.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo

   Op onderstaande pagina wordt de link 'hier', twee maal gebruikt in een paragraaf. Het advies is om meer context te geven aan de link, bijvoorbeeld 'Klik hier voor het juryrapport' of 'Meer informatie over Challenge Doorstroming, klik hier'. https://protect-de.mimecast.com/s/hCdLCPjnK8CKwyZBSXLM_p?domain=versnellingwoningbouw.nl

  • Gevolg:

   De informatie in afbeeldingen wordt niet overgebracht bij gebruik van een screenreader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de alt-teksten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina wordt de kop 'Versnelling Woningbouw' twee keer gebruikt. De kop is niet uniek en daarmee verliest het zijn descriptieve waarde. Zorg ervoor dat de koppen duidelijke informatie geeft over welke content er onder de kop valt.

   https://www.versnellingwoningbouw.nl/ https://www.versnellingwoningbouw.nl/versnelling-woningbouw

   Dit komt ook voor bij de kop 'Contact' op onderstaande pagina. https://www.versnellingwoningbouw.nl/versnelling-woningbouw

   Op onderstaande pagina's wordt er gebruik gemaakt van koppen welke geen duidelijk doel beschrijven van de content die volgt. Teksten zoals 'Snel naar', 'Direct naar', 'Ga naar' beschrijven niet het doel omdat alle links in principe snel naar een andere pagina gaan. Gebruikers met screenreaders gebruiken koppen om de structuur van de pagina te scannen en gemakkelijk content te vinden, daarbij is het belangrijk dat de koppen afdoende beschrijvend zijn, zodat ze weten welke content er volgt.

   Zie de knop 'Snel naar'. https://protect-de.mimecast.com/s/GPG3CQkoKRSkQz9nHj1Lix?domain=versnellingwoningbouw.nl

  • Gevolg:

   Dubbele koppen zorgen voor verwarring bij gebruik van screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de koppen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209