Verklaring van Groen groeit mee

Status toegankelijkheid https://www.groengroeitmee.nl/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Groen groeit mee.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Groen groeit mee gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Groen groeit mee en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht.
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via: https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

Groen groeit mee maakt gebruik van hetzelfde cms als provincie-utrecht.nl. Voor de toegankelijkheid van de techniek verwijzen we naar het onderzoeksrapport van provincie-utrecht.nl. Het onderzoeksrapport voor de content staat op de toegankelijkheidspagina van Groen groeit mee.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Groen groeit mee : voldoet gedeeltelijk

De website Groen groeit mee is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.groengroeitmee.nl/sites/groengroeitmee/files/2022-08/Contentonderzoek%20www.groengroeitmee.nl%20WCAG%202.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-09/wcag-2-onderzoek.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Linksboven in de webpagina https://protect-de.mimecast.com/s/m0E-Cw0oyltG6gM4hR7u-M?domain=groengroeitmee.nl is een logo te zien van "Groen groeit mee". De alternatieve tekst luidt: "Logo Provincie Utrecht, ga naar de homepage", terwijl het geen logo is van gemeente Utrecht, maar van "Groen groeit mee". Dit geldt ook voor het logo in de footer.

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt voor bij de PDF's: https://protect-de.mimecast.com/s/8JFRCx6pzmS18P6gF7AZBy?domain=groengroeitmee.nl

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We voegen de juiste alt-beschrijving toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video "Wensen voor Groen Groeit Mee" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/gxAFCywqAncrDAvQUn9ZsF?domain=groengroeitmee.nl biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Nieuwe video voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video "Wensen voor Groen Groeit Mee" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/gxAFCywqAncrDAvQUn9ZsF?domain=groengroeitmee.nl biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Nieuwe video voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kop "Deel deze pagina" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/m0E-Cw0oyltG6gM4hR7u-M?domain=groengroeitmee.nl lijkt als een kop te zijn opgemaakt. We keuren het niet af, maar we adviseren om hiervan een kop te maken met bijvoorbeeld een <h2> element. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Linksboven in de webpagina https://protect-de.mimecast.com/s/m0E-Cw0oyltG6gM4hR7u-M?domain=groengroeitmee.nl staat naast het logo de tekst: "Groen groeit mee". De tekst is met een <h2> element opgemaakt in plaats van bijvoorbeeld een <p> element. Want onder een kop dient immers content te staan, en in dit geval is er geen sprake van.

   In de PDF https://protect-de.mimecast.com/s/fggICz6r4oSMDOlyT14nNc?domain=groengroeitmee.nl komen er meerdere lijsten voor die niet op de juiste manier als een lijst is gecodeerd zoals bijvoorbeeld de teksten: "Deel 1" en "Deel 3". Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   In de PDF https://protect-de.mimecast.com/s/H8B3CA6RXxSN0GyPTkGEIX?domain=groengroeitmee.nl zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Aangeboden aan:" en "Auteur(s):". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de PDF's: https://protect-de.mimecast.com/s/vtChCBrVXyS7qzQksMXH_4?domain=groengroeitmee.nl de PDF https://protect-de.mimecast.com/s/H8B3CA6RXxSN0GyPTkGEIX?domain=groengroeitmee.nl zijn de kolom- en rijkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van bijvoorbeeld het <strong> element. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld de tabel: "Tabel 1 goederen gekarakteriseerd door uitsluitbaarheid en rivaliteit" op pagina 12.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/lLkhCDqXZAt5pD2WTxRZGm?domain=groengroeitmee.nl is de introductieparagraaf volledig schuin gedrukt gemaakt met behulp van het <em> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Op bijvoorbeeld de webpagina's https://protect-de.mimecast.com/s/tNZ9CEqYXBt3ykrzcDJ5IO?domain=groengroeitmee.nl en https://protect-de.mimecast.com/s/rTtiCGR1XEU1n2xPFmJ3Uo?domain=groengroeitmee.nl is de introductieparagraaf juist met het <strong> element opgemaakt.

   Op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/lLkhCDqXZAt5pD2WTxRZGm?domain=groengroeitmee.nl zijn onder de kop "Deel 1: De partners" meerdere subkoppen met dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element in plaats van bijvoorbeeld een <h3> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "Deel 2: Spreken de intentie uit dat:".

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://protect-de.mimecast.com/s/w-ySCJ84KRCqOgG2s7YReH?domain=groengroeitmee.nl.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   WE geven deze kop een H2 en we letten op de kopstructuur bij het vullen van de pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de inhoudsopgave van PDF https://protect-de.mimecast.com/s/H8B3CA6RXxSN0GyPTkGEIX?domain=groengroeitmee.nl bevatten de gele letters met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in PDF https://protect-de.mimecast.com/s/PebGCK8g7RC2KZgYf8aVLI?domain=groengroeitmee.nl pagina 12 van PDF https://protect-de.mimecast.com/s/H8B3CA6RXxSN0GyPTkGEIX?domain=groengroeitmee.nl bevatten de witte letters in de tabelkop met de gele achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in PDF https://protect-de.mimecast.com/s/F_fcCLZj1RURqlxguX8BMC?domain=groengroeitmee.nl zijn er binnen de PDF's meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de contrastverhouding aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Dit komt voor bij de PDF's: https://protect-de.mimecast.com/s/avjDCMZkK6UqPvKLsoZ8ob?domain=groengroeitmee.nl (Paginanummer 26)

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We zorgen voor een tekstalternatief of passen de afbeelding aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina https://protect-de.mimecast.com/s/P4r-CNOlKRF0LwKQswbFDw?domain=groengroeitmee.nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 400% dan is de tekst van de cookiebanner niet meer volledig leesbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de reflow aan zodat die goed werkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onder de kop "Deel deze pagina" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/m0E-Cw0oyltG6gM4hR7u-M?domain=groengroeitmee.nl bevat de lichtblauwe icoon van Twitter met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 2.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina 8 van PDF https://protect-de.mimecast.com/s/H8B3CA6RXxSN0GyPTkGEIX?domain=groengroeitmee.nl bevatten de gele stippen met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina 24 van PDF https://protect-de.mimecast.com/s/avjDCMZkK6UqPvKLsoZ8ob?domain=groengroeitmee.nl bevat de stijgende lijn in de grafiek (Figuur 7.4) met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de PDF's meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de contrastverhouding aan als deze inderdaad niet klopt. Er staat een icoon voor een witte achtergrond ipv een grijze.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit komt voor bij de PDF's: https://protect-de.mimecast.com/s/8JFRCx6pzmS18P6gF7AZBy?domain=groengroeitmee.nl

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Nieuwe pdf-documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Nieuws" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/P4r-CNOlKRF0LwKQswbFDw?domain=groengroeitmee.nl/ zijn er meerdere cards zichtbaar. In elke card is een afbeelding zichtbaar. Bijvoorbeeld boven de kop "Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen uit voor bouw 80.000 woningen" bevat de afbeelding een heel ander linktekst "Compilatie van hijskraan in het groen en plattegrond woningbouw" dan de kop "Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen uit voor bouw 80.000 woningen" zelf. Hierdoor is het voor een bezoeker niet duidelijk wat het linkdoel is van de hyperlink.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de linktekst aan zodat je weet waar je via de link naartoe gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onder de carrousel van kop "Gezamenlijke ambitie, verschillende belangen" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/gxAFCywqAncrDAvQUn9ZsF?domain=groengroeitmee.nl zijn er twee klikbare afbeeldingen zichtbaar. De knoppen hebben geen naam waardoor het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware niet duidelijk is waar deze twee knoppen voor staan.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We zorgen voor namen voor deze knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424