Verklaring van Neder-Germaanse Limes

Status toegankelijkheid https://www.limeswerelderfgoed.nl/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Neder-Germaanse Limes.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Neder-Germaanse Limes gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Neder-Germaanse Limes en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Neder-Germaanse Limes : voldoet gedeeltelijk

De website Neder-Germaanse Limes is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De link met het logo in de header van alle pagina´s (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) heeft een title-attribuut: 'Limes werelderfgoed', dit kan beter zijn: 'Neder-Germaanse Limes - Homepage' Het logo in de footer van alle pagina´s (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) heeft een alt-attribuut: 'Romeinse Limes', dit zou beter kunnen zijn: 'logo Romeinse Limes Nederland'. De logo's van de subsidiegevers onder aan de pagina hebben geen tekst alternatief. Dit probleem komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.limeswerelderfgoed.nl/

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de alt-attributen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken/forten/4200868100/fort-fectio-vechten wordt er gelinked naar een Vimeo-filmpje. Deze valt buiten de scope, en kan niet worden gebruikt voor het beoordelen van dit succescriterium, wel is aan te raden dit filmpje te voorzien van ondertiteling.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Bij nieuwe video zorgen we voor ondertiteling en zo nodig audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op https://www.limeswerelderfgoed.nl/ en op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bibliotheek/publieksbereik biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Nieuwe video is zo nodig voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op https://www.limeswerelderfgoed.nl/ en op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bibliotheek/publieksbereik biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken/forten/4200868100/fort-fectio-vechten wordt er gelinked naar een Vimeo-filmpje.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Nieuwe video bevat zoi nodig ook audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er is geen label die expliciet geassocieerd is bij het veld: "Zoeken" in de header van alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij hier in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. Er is geen label die expliciet geassocieerd is bij het veld: "Zoeken" midden op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken/musea. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij hier in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/unesco-werelderfgoed is "UNESCO meerwaarde" opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Deze tekst is dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de labels en de koppen aan zoals voorgesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Alleen met kleur is zichtbaar welk paginanummer actief is op: https://www.limeswerelderfgoed.nl/nieuws?page=1 Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We voegen naast de kleur ook andere visuele hints toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) komen teksten voor van lichtblauw-op-wit of wit-op-lichtblauw met een contrastverhouding van 2,5:1. Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/over-ons komen teksten voor van lichtblauw-op-lichtgrijs met een contrastverhouding van 2,2:1.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de kleuren aan tot een voldoende contrastniveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de header van een pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan gaat de link: "ROMEINEN.NL" verloren. Als https://www.limeswerelderfgoed.nl/nieuws bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan worden de teksten: Vriendenloterij maakt tonen RMO-collectie in regio mogelijk / Verhaal van Nederland over Romeinen en de Limes / Website met Romeinse geschiedenis Alphen aan den Rijn / Minister VanEngelshoven reikt Limes-Werelderfgoedcertificaten uit / Positief advies ICOMOS over Werelderfgoednominatie Limes gedeeltelijk afgekapt.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat inzoomen geen informatieverlies oplevert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de header van een pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan gaat de link: "ROMEINEN.NL" verloren. Als https://www.limeswerelderfgoed.nl/ wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan: verdwijnt een deel van de video buiten beeld. En moet er op twee manieren gescrold worden om alle nieuwsberichten (onder Actueel) te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen Als https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle musea (onder: "Bezoek een museum") te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   WE passen de reflow aan zodat je maar op één manier moet scrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. De linken naar social media in de footer van alle pagina's (bijvoorbeeld) https://www.limeswerelderfgoed.nl/ hebben een contrast van 2,5:1 Als er ingezoomd wordt (op alle pagina's, bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) verschijnen iconen voor zoeken en het hamburgermenu. Deze hebben onvoldoende contrast, namelijk 2,5:1 De navigatieknoppen onder de nieuwsberichten op https://www.limeswerelderfgoed.nl/nieuws hebben onvoldoende contrast, namelijk 2,5:1

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/nieuws worden de teksten: Website met Romeinse geschiedenis Alphen aan den Rijn / Minister Van Engelshoven reikt Limes-Werelderfgoedcertificaten uit gedeeltelijk afgekapt als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium. Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bibliotheek/werelderfgoed-en-beheer wordt de tekst: "Thematic Study Frontiers of the Roman Empire" gedeeltelijk afgekapt als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de tekstafstand goed aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) zijn menu's aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We zorgen voor een manier om de content te sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/ en op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bibliotheek/publieksbereik is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de sneltoetsen aan een van de drie eisen voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 14. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op https://www.limeswerelderfgoed.nl/ komt beweging voor in de vorm van automatisch wisselende slides. Er is geen mechanisme om dit te pauzeren: https://www.limeswerelderfgoed.nl/

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We stellen de carrousel zo in dat hij ook is te stoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van onderstaande PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. https://www.limeswerelderfgoed.nl/uploads/media/62973491e6bff/slo-limes-merkdocument-en-huisstijlhandboek-v7.pdf?

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   Nieuwe pdf-documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de header van alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) is het niet zichtbaar als de focus op het vergrootglas staat. Het is op https://www.limeswerelderfgoed.nl/nieuws niet zichtbaar als de focus op een nieuwsbericht staat. De focus indicator op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken is niet altijd zichtbaar onder: 'Bezoek een museum'. De focus indicator van de knoppen onder "Locatie" bij de kaart op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken/forten/4200868100/fort-fectio-vechten is eerst afwezig, na extra tabben kort zichtbaar en verdwijnt dan. Hetzelfde probleem geldt ook voor https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken/musea/3447271878/domunder

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij de engelstalige linken op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bibliotheek/werelderfgoed-en-beheer zou de taal juist moeten worden ingesteld met het lang-attribuut.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de tekst aan met het juiste lang-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 18. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   De pagina met "nieuws" wordt ook met "actueel" aangeduid (vanuit https://www.limeswerelderfgoed.nl/), het is aan te raden deze identificatie consistent te maken. Als op https://www.limeswerelderfgoed.nl/bezoeken/musea wordt ingezoomed, verschijnt een knop: "Filter", bij het aanklikken blijkt dit een zoekknop te betreffen, het is aan te raden de functionaliteit met "Zoeken" te identificeren.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar of duidelijk voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   De paginatitels maken we consistent en we passen de titel van de filterknop aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's zijn er elementen die niet op het juiste niveau (de juiste plaats) te worden afgesloten, bijvoorbeeld: https://www.limeswerelderfgoed.nl/ | End tag section seen, but there were open elements. From line 952, column 5; to line 952, column 14 Op meerdere pagina's zijn er onvolledige en incorrecte begin- en eindtags, bijvoorbeeld: https://www.limeswerelderfgoed.nl/ | Unclosed element div. From line 934, column 9; to line 934, column 37

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar of duidelijk voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We passen de code aan zodat die klopt en volledig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de header van alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) staat een zoekveld (naast het vergrootglas), aan dit veld is geen label gekoppeld en deze heeft geen accessible name. Bij de uitklapmenu's in de header van alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.limeswerelderfgoed.nl/) wordt niet duidelijk gemaakt. voor gebruikers van hulpapparatuur wat de status (uitgeklapt of niet) is.

   Het iframe met het youtube-filmpje op https://www.limeswerelderfgoed.nl/ en https://www.limeswerelderfgoed.nl/bibliotheek/publieksbereik heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title-attribuut.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar of duidelijk voor mensen met visuele, auditieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Meldt u zich met een toegankelijkheidsprobleem dan helpen we u op een andere manier aan de informatie waar u om vraagt. Neem daarvoor contact op met provincie Utrecht.

  • Maatregel:

   We voegen tekstuele uitleg toe (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Of door een aria-expanded attribuut. We zorgen ervoor dat iframes een naam hebben middels een title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209