Verklaring van www.peelenmaasnet.nl

Status toegankelijkheid https://peelenmaasnet.nl/

Gemeente Peel en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Peel en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.peelenmaasnet.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Peel en Maas is beschikbaar via de link https://www.peelenmaas.nl/over-deze-website/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Peel en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.peelenmaasnet.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Peel en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van www.peelenmaasnet.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Peel en Maas.
Functie: Adjunct-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@peelenmaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Peel en Maas

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.peelenmaasnet.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.peelenmaasnet.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Peel en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.peelenmaas.nl/data/downloadables/2/0/5/6/onderzoek-wwwpeelenmaasnetnl-wcag21-aa.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Peel en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de header van alles pagina's (bijvoorbeeld: https://peelenmaasnet.nl/) bevindt zich een hamburgermenu. Dit menu heeft als naam: 'menuicoon', een beter tekstalternatief van het menu is 'menu'. Dit menu bevat daarbij een sluiten-knop. Deze knop bestaat uit een afbeelding zonder een goed tekstueel alternatief.

   De alt-attributen van de afbeeldingen van de logo's op https://peelenmaasnet.nl/193-2/ zijn leeg, en bieden geen tekstalternatief, terwijl er wel informatie aanwezig is.

   Het alt-attribuut van het logo op https://peelenmaasnet.nl/vacatures/ is leeg, er is geen tekstalternatief.

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/HttpHandler/Jaarverslag%20PeelenMaasNet%202020.pdf?file=8669316 niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leverancier past het tekstalternatief aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst: "Meld je aan voor de nieuwsbrief" in de footer van alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) moet als kop worden opgemaakt.

   Het zoekveld "Vul hier je zoekterm(en) in..." op https://peelenmaasnet.nl/ is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   Het invoerveld “Uw emailadres" in de footer van alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   De tekst: "Stuur een bericht naar PeelenMaasNet via dit formulier:" op https://peelenmaasnet.nl/contact/ moet als kop worden opgemaakt.

   De 5 invoervelden op https://peelenmaasnet.nl/contact/ zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   De teksten: BEELDBANK / PEEL EN MAAS BLADEN /GENEALOGIE GEGEVENS / DELPHER op: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/collectiekeuzes.php?nav_id=0-0 kunnen beter met headings getaged worden. (De hierboven genoemde pagina is bereikbaar via https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php, vervolgens zoeken-knop gebruiken)

   Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. Er zijn geen TH-elementen bij de tabellen op
   https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoekvragen.php https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/dossier.php https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/8b06a2de-41ee-c159-6121-b46bc8adda79? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/942f3c39-947b-78f9-c589-5452b5dbef75? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ee2dd489-45ab-2b3a-5e43-14b0b5fdbbc8? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/a6a48929-5f17-60d7-647e-1406eba11f2a? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/88fd2c35-e990-11ec-8053-02420a00011b?

   De teksten: Privacyverklaring PeelenMaasNet (PMN) / Algemeen / Waarom verwerkt PMN-persoonsgegevens? / Hoe gaat PMN om met uw persoonsgegevens? / Uw rechten op https://peelenmaasnet.nl/privacyverklaring/ zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Dit geldt ook voor de teksten: Cookies / Wat u zelf kunt doen op https://peelenmaasnet.nl/privacyverklaring/

   De teksten: Algemeen / Persoonsgegevens in archieven / Klacht indienen op https://peelenmaasnet.nl/privacyverklaring/ zijn opgemaakt met het <em> element , ook hier moet een kop-element gebruikt worden.

   Op https://peelenmaasnet.nl/faq/ moeten de uitklapvelden opgemaakt worden als kop. Bijvoorbeeld: 'Hoe zoek ik door de collecties?'.

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 moeten de filtermogelijkheden, die uitgeklapt kunnen worden, opgemaakt worden als kop. (De hierboven genoemde pagina is bereikbaar via https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php, vervolgens zoeken-knop gebruiken, en daarna kiezen van een collectie)

   In https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/HttpHandler/Jaarverslag%20PeelenMaasNet%202020.pdf?file=8669316 is nagelaten om de titel op de eerste pagina: STICHTING PEELENMAASNET Jaarverslag 2020, als koptekst vast te leggen

   Bij de tabellen: Kerncijfers (jaarverslag 2020) en Cijfermatige ontwikkeling over de periode 2017-2020, is nagelaten om tabelkoppen (TH) te gebruiken. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De visuele opmaak van de pagina is niet duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Leverancier vragen de visuele opmaak van de pagina's aan te passen en toekomstige pagina's volgens de juiste standaarden opmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bij het veld: Uw emailadres onder ´Meld je aan voor de nieuwsbrief´ in de footer van alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) is er geen autocomplete-functionaliteit gekoppeld.

   In het formulier op https://peelenmaasnet.nl/contact/ is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden (naam / e-mailadres / telefoonnummer). Dat is op dit moment niet gedaan.

   Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden.

  • Gevolg:

   Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld en er kan geen extra hulp worden geboden bij het invullen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Velden aanpassen door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete=”email”

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 wordt alleen met kleur de actieve 'Weergaveopties' (Lijst weergave / Galerij weergave / Kaart weergave) weergegeven, geef naast kleur ook een andere hint, bijvoorbeeld door deze te onderstrepen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die geen kleuren kunnen onderscheiden of niet weten dat zwart hier geselecteerd betekent, is het niet duidelijk welke optie is geselecteerd.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om informatie niet alleen in kleur weer te geven, maar ook een alternatief aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php) is er een 'hoog contrast' functie. Deze functie moet zichtbaar en beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Op dit moment staat deze functie verborgen en is alleen beschikbaar als een gebruiker zijn toetsenbord gebruikt en begint met tabben vanaf bovenaan de pagina. Om deze reden wordt deze functie niet gezien als volwaardig alternatief voor ontoegankelijke contrasten.

   Het contrast van de placeholdertekst: Uw e-mailadres in de footer op alle pagina's (bijvoorbeeld: https://peelenmaasnet.nl/) heeft een contrastverhouding met de omgeving van 1,9:1.

   Het contrast van skiplinkteksten (Zoekgroepen/Formuliervelden/Hoog contrast) op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php hebben, bij focus, een contrastverhouding met de omgeving van 1,5:1. Dit geldt ook voor skiplinktekst: "Hoog contrast" op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/collectiekeuzes.php?nav_id=0-0

   Het contrast van skiplinkteksten (Resultaatbesturing/Filters/Paginering/Lijst weergave/Hoog contrast) op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=17-1&beschrijvingsgroep_id=5628 hebben, bij focus, een contrastverhouding met de omgeving van 1,5:1. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor.

   De contrastverhouding van de inactieve paginanummers op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=17-1&beschrijvingsgroep_id=5628 is 2,9:1.

   De teksten: 'Naam' en 'Geslacht' op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/8b06a2de-41ee-c159-6121-b46bc8adda79? hebben een te laag contrast van 3,2:1. Er zijn meer pagina's waarop teksten met deze kleurcombinatie (lichtgrijs op wit) voorkomen.

   De contrastverhouding van het actieve paginanummer van de popup via: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=17-1&beschrijvingsgroep_id=5628 (en vervolgens selecteren: Filteren/Trefwoorden/Meer filters of Filteren/Periode/Meer Filters) is 3,2:1

   De contrastverhouding van het label: "Typ hier de code" en de tekst "velden met een * zijn verplichte velden" op: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/8b06a2de-41ee-c159-6121-b46bc8adda79? zijn 4,1:1. (Van toepassing als functionaliteit "Plaats een annotatie" aanwezig is). DIt probleem komt ook op andere pagina's voor.

   De contrastverhouding van teksten: Deelnemers/Over PeelenMaasNet/Bijdrage leveren op https://peelenmaasnet.nl/faq/ hebben een contrastverhouding met de omgeving van 2,9:1.

   Het contrast van "De cijfers over de afgelopen vier jaar geven een gestage groei weer. Op 13-11-2020 was de benutte opslagruimte 1,112 Tb." op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/HttpHandler/Jaarverslag%20PeelenMaasNet%202020.pdf?file=8669316 is 3,9:1

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen de teksten moeilijker of niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier vragen het contrast aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als https://peelenmaasnet.nl/ (of elke andere pagina) bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan:

   • vallen de linken uit de header weg
   • valt een deel van : beveiligd met reCAPTCHA weg

   Als https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200%, en er vervolgens gekozen wordt voor: Opties, dan vallen schermverdelingslijnen over de content.

   Als https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/22050bd1-e9a5-11ec-8053-02420a00011b? bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan:

   • vallen een deel van de navigatieknoppen (eerste resultaat / vorige reeks resultaten / volgende reeks resultaten / laatste resultaat) tussen verschillende zoekresultaten weg.
   • vallen een deel van de navigatieknoppen binnen de pdf-viewer weg
  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website lost dit op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De namen bij de logo's op https://peelenmaasnet.nl/193-2/ zouden met tekst geplaatst kunnen worden, in plaats van onderdeel van de afbeeldingen.

   De afdelingen in het organogram op: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/HttpHandler/Jaarverslag%20PeelenMaasNet%202020.pdf?file=8669316 zouden met tekst geplaatst kunnen worden.

   De teksten betreffende nieuwsbrieven in de afbeelding op pagina 6 van https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/HttpHandler/Jaarverslag%20PeelenMaasNet%202020.pdf?file=8669https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php316 zouden met tekst geplaatst kunnen worden.

  • Gevolg:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De teksten met HTML plaatsen en afbeeldingen vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere problemen met dit succescriterium, hier volgen meerdere voorbeelden:

   Als https://peelenmaasnet.nl/ (of elke andere pagina) wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels dan

   • vallen de linken uit de header weg
   • valt een deel van: beveiligd met reCAPTCHA weg

   Als https://peelenmaasnet.nl/ wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels dan valt het vergrootglas gedeeltelijk over: Vul hier je zoekterm(en) in...

   Als https://peelenmaasnet.nl/contact/ wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels dan moet er horizontaal gescrolled worden om de invoervelden volledig te zien.

   Als https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels en er vervolgens gekozen wordt voor: Opties, dan vallen schermverdelingslijnen over de content.

   Als https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/942f3c39-947b-78f9-c589-5452b5dbef75? wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels dan moet er horizontaal gescrolled worden om de content volledig te zien. Dit geldt ook voor: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ee2dd489-45ab-2b3a-5e43-14b0b5fdbbc8?, https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/a6a48929-5f17-60d7-647e-1406eba11f2a? enhttps://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/88fd2c35-e990-11ec-8053-02420a00011b?

   Als https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/22050bd1-e9a5-11ec-8053-02420a00011b? wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels dan:

   • vallen een deel van de navigatieknoppen (eerste resultaat / vorige reeks resultaten / volgende reeks resultaten / laatste resultaat) tussen verschillende zoekresultaten weg.
   • vallen een deel van de navigatieknoppen binnen de pdf-viewer weg

   Als https://peelenmaasnet.nl/faq/#over-peelenmaasnet bekeken wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels dan vallen de in- en uitklappijltes over de content heen, en zijn de categorieën van de vragen niet meer gelijk uitgelijnd.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hoge zoom niveaus zullen minder goed in staat zijn om de content van de website waar te nemen. Specifiek op het punt van horizontale scroll.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier doet de benodigde technische aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) is er een 'profiel'-icoon als de website ingezoomd wordt bekeken. Deze heeft een contrastverhouding van 1,1:1 en is nauwelijks zichtbaar.

   De rand van het invoerveld met placeholdertekst: Uw e-mailadres in de footer op alle pagina's (bijvoorbeeld: https://peelenmaasnet.nl/) heeft een contrastverhouding met de omgeving van 1,7:1.

   Op meerdere pagina's wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft op meerdere plekken een te laag contrast. Bijvoorbeeld: de groene focus rand op 'periode' op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628

   Op meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php) is er een 'hoog contrast' functie. Deze functie moet zichtbaar en beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Op dit moment staat deze functie verborgen en is alleen beschikbaar als een gebruiker zijn toetsenbord gebruikt en begint met tabben vanaf bovenaan de pagina. Om deze reden wordt deze functie niet gezien als volwaardig alternatief voor ontoegankelijke contrasten.

   Op: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ee2dd489-45ab-2b3a-5e43-14b0b5fdbbc8? staan naast de afbeelding een aantal functies om deze te bewerken/bekijken (bijvoorbeeld 'zoom in'). Deze knoppen hebben een te laag contrast van 2,3:1.

  • Gevolg:

   Omdat sommige onderdelen te weinig contrast hebben, kunnen sommige gebruikers deze minder goed zien.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De 'hoog contrast' functie zichtbaar maken en bij de achtergrond van de website en de invoervelden het contrast verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/942f3c39-947b-78f9-c589-5452b5dbef75? staan naast de afbeelding een aantal functies om deze te bewerken/bekijken. Als er over de onderdelen wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, komt er extra informatie te voorschijn. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan één van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is niet ‘hoverable’, dit wil zeggen dat er niet met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content is wel ‘persistent’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content is ook niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets

   Dit probleem komt ook voor op: https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ee2dd489-45ab-2b3a-5e43-14b0b5fdbbc8?

  • Gevolg:

   Aanvullende content kan niet worden gesloten zonder de aanwijzer, hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het menu moet aangepast worden: het moet gesloten kunnen worden zonder de muis er vanaf te halen, bijvoorbeeld met de Escape-toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knop van het hamburgermenu op alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) is niet met het toetsenbord te bedienen wanneer de website ingezoomd wordt bekeken.

   De onderdelen 'Deelnemer', 'Plaats', 'Documenttype' en 'Periode' op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 zijn niet met het toetsenbord te benaderen/bedienen.

   Het is niet mogelijk op https://peelenmaasnet.nl/faq/ met het toetsenbord de onderdelen (met plussen) bij: Websitegebruik / Deelnemers / Over PeelenMaasNet / Bijdrage leveren uit te klappen.

   Wanneer meerdere pagina's (bijvoorbeeld: https://peelenmaasnet.nl/contact/) ingezoomd wordt bekeken is de zoeken knop niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen deze functie niet gebruiken met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Toegang met muis.

  • Maatregel:

   Functie bedienbaar maken met toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php zijn er meerdere skiplinks (Zoekgroepen/Formuliervelden/Hoog contrast) Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/collectiekeuzes.php?nav_id=0-0 is er een skiplinks naar: Hoog contrast Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 zijn er meerdere skiplinks (Resultaatbesturing/Filters/Paginering/Lijst weergave/Hoog contrast)

   De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Er zijn op andere pagina's meer problemen met dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.

  • Alternatief:

   Bezoekers die toetsenbord navigatie of een schermlezer gebruiken moeten zich een weg banen door al de herhaalde inhoud.

  • Maatregel:

   Aanpassen ontwerp door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/HttpHandler/Jaarverslag%20PeelenMaasNet%202020.pdf?file=8669316 is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

   Een aanbeveling hierbij (hierop wordt het succescriterium niet afgekeurd) is om de weergave op Documenttitel in te stellen in plaats van Bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Het is voor een blinde gebruiker niet direct duidelijk of het document relevant is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Met de zoekfunctionaliteit via https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php is het niet mogelijk om alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/vacatures/) te vinden. Op de website zijn er geen meerdere manieren om door de site te navigeren en alle pagina's te vinden.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende type beperkingen kunnen slecht content op de website vinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De menuopties van het hamburgermenu in de header op alle pagina´s (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) kunnen onzichtbaar focus krijgen, als het menu niet is opengeklap.

   Het is bij dit menu mogelijk om weg te navigeren met de tab-toets, terwijl het menu nog open staat. De focus is op dat moment niet meer zichtbaar op sommige plekken. Een mogelijke oplossing hiervoor is een focus-trap. Let op: dit komt ook voor wanneer de pagina ingezoomd wordt bekeken en het menu is geopend.

   Op https://peelenmaasnet.nl/ is het niet zichtbaar als de toetsenbordfocus op Meer over PeelenMaasNet staat. Op https://peelenmaasnet.nl/ is het niet zichtbaar als de toetsenbordfocus op Lees Meer staat bij de nieuwsberichten onder het Laatste Nieuws.

   Op meerdere pagina´s (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) is het niet zichtbaar als de toetsenbordfocus op het logo van Facebook of Instagram staat.

   Als de focus staat op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/zoeken.php op de linken: Bekijk nu / Lees meer, worden deze teksten niet meer zichtbaar. Dit probleem doet zich meerdere pagina's voor.

   Als de filtertopties: deelnemer / Plaats / Trefwoord / Documenttype / Periode niet is uitgeklapt op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 kan de focus onzichtbaar op onderdelen hiervan staan.

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ee2dd489-45ab-2b3a-5e43-14b0b5fdbbc8? is niet zichtbaar waar de focus is, als er verder getab-ed wordt na de knop: Kleur aanpassingen.

   Op https://peelenmaasnet.nl/faq/ hebben linken bij uitklapvelden: Hoe kan ik jullie contacteren? / Hoe kan ik deelnemer worden? niet zichtbaar focus als de bovenliggende onderdelen niet uigeklapt zijn.

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 is de toetsenbordfocus 1 keer niet zichtbaar na een zoekresultaat. Dit komt voor na elk zoekresultaat.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Er is geen Accessiblename bij het zoekveld op https://peelenmaasnet.nl/, die het visuele label (Vul hier je zoekterm(en) in...) dus niet bevat.

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 is er een List Box met visueel label: "Sorteren op:", aangezien de accessiblename: "Sorteren Sorteerwijze :" is, bevat deze niet het visueel label.

   Op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/8b06a2de-41ee-c159-6121-b46bc8adda79? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/personen/deeds/942f3c39-947b-78f9-c589-5452b5dbef75? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/ee2dd489-45ab-2b3a-5e43-14b0b5fdbbc8? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/a6a48929-5f17-60d7-647e-1406eba11f2a? https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/mediabank/detail/88fd2c35-e990-11ec-8053-02420a00011b? kan functionaliteit voor het plaatsen van een annotatie voorkomen, er verschijnt dan een formulier. Hierin bevindt zich een invoerveld met visueel label: "Bestand kiezen" aanwezig, de accessiblename hiervan is : "Bestand", en bevat niet het visueel label.

  • Gevolg:

   Gebruikers met spraaksoftware kunnen het element niet bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij het versturen van een leeg formulier op https://peelenmaasnet.nl/contact/ verschijnen meldingen: "Het veld is verplicht.", dit is geen foutmelding, maar een instructie. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld <naam> is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan.

   Bij het versturen: Bewerk profiel op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/profiel.php?form-action=edit verschijnen meldingen "Vul dit veld in" als Gebruikersnaam / Email leeggelaten zijn. Ook dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld <naam> is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt waar de fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden: e-mailadres / telefoonnummer op https://peelenmaasnet.nl/contact/ dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is niet duidelijk wat zij in moeten vullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op https://peelenmaasnet.nl/ is er content met onvolledige begin- en eindtags: No p element in scope but a p end tag seen. From line 880, column 1; to line 880, column 4.

   Op https://peelenmaasnet.nl/contact/ is er content met onvolledige begin- en eindtags: Stray end tag label. From line 844, column 251; to line 844, column 258.

  • Gevolg:

   De website is minder goed leesbaar voor hulptechnologie en browsers.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de header van alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) staat een hamburgermenu, dit element heeft geen Accessiblename. De status van deze knop (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.

   Het zoekveld (Vul hier je zoekterm(en) in...) op https://peelenmaasnet.nl/ heeft geen accessiblename, omdat er geen label aan gekoppeld is.

   Het invoerveld: Uw emailadres in de footer van alle pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/) heeft geen accessiblename, omdat er geen label aan gekoppeld is.

   De invoervelden: Je naam (veld verplicht) / Je e-mailadres (veld verplicht) / Je telefoonnummer (veld verplicht) / Onderwerp (veld verplicht) / Je bericht op https://peelenmaasnet.nl/contact/ hebben geen Accessiblename, omdat er geen labels aan gekoppeld zijn.

   Bij alle uitklapvelden (van "Hoe zoek ik door de collecties?" t/m "Ik wil mij niet registreren, kan ik ook alleen de website bekijken?) op https://peelenmaasnet.nl/faq/ wordt de status (uitgeklapt of niet) niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Bij deze elementen is er tevens geen rol vastgelegd

   De onderdelen 'Deelnemer', 'Plaats', 'Documenttype' en 'Periode' op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/resultaten.php?nav_id=0-1&beschrijvingsgroep_id=5628 hebben geen rol.

   De zoeken-knop op meerdere pagina's (bijvoorbeeld op https://peelenmaasnet.nl/contact/) heeft geen naam, rol en waarde wanneer deze ingezoomd wordt bekeken.

   Het zoekveld in de header van meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://peelenmaasnet.nl/contact/) heeft geen Accessiblename. (een title attribuut is geen manier om een naam te geven aan een veld.)

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoek aan de website.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De teksten: Het veld is verplicht. / Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig. / Het telefoonnummer is ongeldig. op https://peelenmaasnet.nl/contact/ zijn statusberichten en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

   Dit geldt ook voor de melding "Vul dit veld in" op https://digitaal-geheugen.peelenmaasnet.nl/profiel.php?form-action=edit

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Peel en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424