Verklaring van Gemeentearchief Venlo

Status toegankelijkheid https://archief.venlo.nl/

Gemeente Venlo is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Venlo streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeentearchief Venlo.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Venlo is beschikbaar via de link https://www.venlo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Venlo gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeentearchief Venlo gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Venlo is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeentearchief Venlo en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Venlo .
Functie: Hoofd Communicatie Gemeente Venlo.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via archief@venlo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Venlo

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeentearchief Venlo : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeentearchief Venlo is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Venlo dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.venlo.nl/sites/default/files/2022-09/Audit%20digitale%20toegankelijkheid%20website%20Gemeentearchief%20Venlo.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Venlo dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken is er een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken. Dat heeft een invoerveld met daarin de tekst "Alle woorden". Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 1,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/ zijn lichtblauwe tabs te zien met witte tekst. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 3,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Bij hover en focus is de contrastwaarde nog lager. Ook verderop in deze pagina komt deze kleurcombinatie voor.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php zijn de omschrijvingen van de velden lichtgrijs. Het contrast is 3:! waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   contrastwaarde niet voldoende ingesteld

  • Gevolg:

   Onduidelijk of niet leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken verschijnen de resultaten en een paginering om door de resultaten te bladeren. Bij een resolutie van 1024 pixels wordt zonder te zoomen tekst over elkaar heen getoond. Bij de paginering de woorden "Pagina" en "vorige" en bij "volgende" en het invoerveld van een paginanummer.

  • Oorzaak:

   Verouderd onderliggend archiefsysteem

  • Gevolg:

   geen optimale beleving

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 3. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties heeft elk klikbaar onderwerp een afbeelding. Aan de afbeeldingen is een alt-tekst toegevoegd die gelijk is aan de tekst die onder de afbeelding staat. De afbeeldingen zijn slechts decoratief; geef alle afbeeldingen een lege alternatieve tekst: alt=""

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   verwarrend voor readers

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zsm aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken hebben de invoervelden een te laag contrast met de lichtblauwe achtergrond. Zorg ervoor dat de contrastwaarde tussen het veld en een eventuele rand of achtergrond minimaal 3:1 is.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/ hebben de invoervelden lichtgrijze randen op een witte achtergrond. Deze randen hebben een te laag contrast. De contrastwaarde is 1,1:1 en 1,6:1 voor het iets donkerder grijs waar dit 3:1 moet zijn.

   Als je op de pagina venlo.hosting.deventit.net/zoeken/groep=Documenten/… iets in je winkelmandje plaatst verschijnt er een dialog (popup). Het x-je om de dialog te sluiten is lichtgrijs op wit. De contrastwaarde is 1,1:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/ kun je bij een aantal velden meerdere keuzes maken. Deze functionaliteit is niet toegankelijk als je het scherm niet kunt zien. Met toetsenbord kan je niet naar de kruisjes gaan om de geselecteerde items weer te verwijderen.

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken zijn er meerdere functies zoals Zoektermen, weergave en sorteren aanwezig. Deze werken allemaal wat chaotisch met het toetsenbord. Deze onderdelen kunnen daardoor niet volledig onderzocht worden.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 6. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken is er een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken. Dat heeft een invoerveld met daarin de tekst "Alle woorden". Daar kan je wel komen, maar de knop erachter krijgt geen focus. Met toetsenbord kan je hierdoor niet uitgebreid zoeken. Ook is het uitgeklapte venster niet meer in te klappen met toetsenbord.

   Als je op de pagina venlo.hosting.deventit.net/zoeken/groep=Documenten/… iets in je winkelmandje plaatst verschijnt er een dialog (popup). De keuze "Soort publicatie" krijgt geen focus met toetsenbord en is daardoor niet te bedienen

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/ zijn de zogenaamde skiplinks aanwezig. Een aantal blijven onzichtbaar. Haal die weg als ze niet nodig zijn. De link om naar de inhoud te springen doet het niet.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php zie je, als je een artikel in je winkelwagen hebt zitten een figuurtje naast het bedrag in de laatste kolom staan. Dit is een link zonder naam. Dit moet een knop zijn met als naam "Verwijder [productnaam] uit de winkelwagen.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php zie je, als je een artikel in je winkelwagen hebt zitten een afbeelding van het te bestellen product. Deze is klikbaar maar heeft geen naam. Niet duidelijk is waar de link naar toe gaat.

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken zijn blokken te zien met specifieke archiefstukken. Elk onderwerp heeft rechtsboven een 3-tal bolletjes. Deze zitten in een ontoegankelijke link. De naam ontbreekt ook nog eens waardoor niet duidelijk is wat deze functionaliteit doet.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php zie je, als je een artikel in je winkelwagen hebt zitten een figuurtje naast het bedrag in de laatste kolom staan. Dit is een link zonder naam. Dit moet een knop zijn met als naam "Verwijder [productnaam] uit de winkelwagen.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   verwarring onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken verschijnen de resultaten en een paginering om door de resultaten te bladeren. Hier bevindt zich een invoerveld om een paginanummer in te voeren. Het label ontbreekt bij dit veld.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/ is een formulier. Bij 4 velden zijn de labels niet goed geassocieerd met de invoervelden. Het gaat om "Categorie", "Collectie", "Plaats" en "Gemeente".

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php is een tabel waar kopcellen te zien is. Zorg dat "Specificatie", "Prijs" en "Subtotaal" gemarkeerd worden door th-elementen.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossing: Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/ zijn de eerste links (skiplinks) niet zichtbaar. Ook verderop de pagina en op volgende pagina's is de focus niet of nauwelijks zichtbaar.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je op de pagina venlo.hosting.deventit.net/zoeken/groep=Documenten/… iets in je winkelmandje plaatst verschijnt er een dialog (popup). Het x-je om de dialog te sluiten heet "Close". Dit zou dan een lang-attribuut ,moeten hebben zodat het woord in het Engels wordt uitgesproken. Logischer is om deze knop de naam "Sluiten" te geven.

  • Oorzaak:

   verouderd zaaksysteem

  • Gevolg:

   verwarring

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 11. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken verschijnen de resultaten en een paginering om door de resultaten te bladeren. De actieve pagina is dikgedrukt in beeld gebracht. Voor hulpsoftware is geen informatie beschikbaar. Zorg dat duidelijk is voor hulpsoftware welke uit de lijst van paginanummers de huidige getoonde pagina is.

  • Oorzaak:

   opmaak

  • Gevolg:

   onhandig in het geval van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 12. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken verschijnen de resultaten en een paginering om door de resultaten te bladeren. Hier bevindt zich een invoerveld om een paginanummer in te voeren. Achter dit veld is een knop om de actie om naar een andere pagina te gaan uit te voeren. Hier ontbreekt de rol (button) van de knop.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   verwarring en onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossing: Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 13. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina archief.venlo.nl/contact is een formulier waar onder andere de naam en het emailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen met een correcte waarde. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/. Dit geldt ook voor venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   verwarring en onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken komen dubbele id's voor, namelijk id="mi_infoitem". Dit kan een parsefout veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

   Op pagina archief.venlo.nl/collecties/archieven/zoeken wordt eveneens alt-attributen gebruikt op onder andere een div-element. Gebruik het alt-attribuut op het juiste element, het img-element.

   Op de pagina venlo.hosting.deventit.net/winkelwagen.php zijn er, als je de bestelling doet in de laatste stap een dubbele id ("vooraf") aanwezig.

  • Oorzaak:

   verouderd archiefsysteem

  • Gevolg:

   verwarring en onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue vervalt als gevolg van de aanbesteding voor een nieuw archiefbeheersysteem welke in het 2e kwartaal van 2023 geïmplementeerd zal worden. Het nieuwe archiefbeheersysteem voldoet aan de eisen van WCAG 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Venlo heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209