Verklaring van RDW dienst wegverkeer

Status toegankelijkheid https://www.rdw.nl

RDW is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-09-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

RDW streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website RDW dienst wegverkeer.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van RDW is beschikbaar via de link https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsrapporten

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door RDW gepubliceerde informatie blijkt dat de website RDW dienst wegverkeer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver RDW is gevorderd met de toegankelijkheid van RDW dienst wegverkeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-09-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van RDW .
Functie: Manager Frontoffice.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Heeft u problemen met de bruikbaarheid van een van onze websites of een vraag over toegankelijkheid? Vul dan dit formulier in. Hiermee helpt u de website te verbeteren. U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord.

Aanvullende informatie van RDW

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website RDW dienst wegverkeer : voldoet gedeeltelijk

De website RDW dienst wegverkeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens RDW dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart RDW dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De foto van de step op deze pagina heeft een alternatieve tekst, namelijk 'Close up elektrische step'. De afbeelding is echter decoratief.

   Het alt-attribuut mag daarom leeg blijven (alt="").

   Ook staat de afbeelding in een kop. Deze moet ook verwijderd worden omdat er anders een lege kop ontstaat.

   Onder de kop ' Waar heeft u een vraag over? ' staan verschillende witte blokken met onderwerpen. De blokken bestaan uit een afbeelding en een tekst. De afbeeldingen hebben een alt tekst die hetzelfde is als de tekst. Hierdoor hebben de links twee keer dezelfde linktekst, bijvoorbeeld "Tenaamstellingscode".

   Dit geeft een dubbele tekst die onnodige ruis geeft voor screenreadergebruikers.

   Het advies is om de alt-teksten van de afbeeldingen leeg te laten (alt="").

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onder de kop ' Waar heeft u een vraag over? ' staan verschillende witte blokken met onderwerpen. De blokken bestaan uit een afbeelding en een tekst. De afbeeldingen hebben een alt tekst die hetzelfde is als de tekst. Hierdoor hebben de links twee keer dezelfde linktekst, bijvoorbeeld "Tenaamstellingscode".

   Dit geeft een dubbele tekst die onnodige ruis geeft voor screenreadergebruikers.

   Het advies is om de alt-teksten van de afbeeldingen leeg te laten (alt="").

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De drie links onderaan het blok 'Zo werkt online schorsen' staan ieder een een aparte lijst.

   .

   Verwijder de lijsten om deze links.

   De afbeelding op deze pagina heeft een onderschrift. Dit onderschrift is niet gekoppeld aan de afbeelding.

   Hierdoor weten slechtziende of blind gebruikers niet dat deze tekst bij de afbeelding hoort.

   Dit kan gekoppeld worden door gebruik te maken van een <figure> met daarbij een <figcaption>.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De afbeelding op deze pagina heeft een onderschrift. Dit onderschrift is niet gekoppeld aan de afbeelding.

   Hierdoor weten slechtziende of blind gebruikers niet dat deze tekst bij de afbeelding hoort.

   Dit kan gekoppeld worden door gebruik te maken van een <figure> met daarbij een <figcaption>.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De invoervelden voor persoonlijke gegevens zoals voorletters, achternaam, e-mail en telefoonnummer hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

   Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers moeilijker, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

   Dit is te verbeteren door bijvoorbeeld autocomplete-attributen te plaatsen bij de invoervelden. Zie voor meer informatie WCAG-techniek H98.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als in de gezoomde weergave of met een lage resolutie het menu geopend wordt, zijn de items 'Inloggen', 'Werken bij ons' en 'Contact' niet bereikbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De tabvolgorde van de header is in ingezoomde weergave of in een lage resolutie niet hetzelfde als de visuele weergave. De tabvolgorde is het logo, de zoekknop, het menu (particulier, zakelijk, over RDW), kies uw voertuig dropdown, inloggen en contact. Visueel is de volgorde anders want visueel staat het menu en de inlog en contactknop bovenaan. Daaronder komt het logo, de dropdown en dan pas de zoekknop.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de gezoomde weergave of met een lage resolutie komt de focus op de items 'Particulier', 'Zakelijk' en 'Over RDW', ook al is het menu niet geopend.

   Zorg ervoor dat de focus niet op deze items komt als het menu niet geopend is.

   In de gezoomde weergave of met een lage resolutie is de focus niet zichtbaar bij de items in de derde laag van het menu. Bijvoorbeeld onder 'Particulier' en dan 'Auto'.

   Hierdoor kunnen gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen niet goed zien waar ze gebleven zijn.

   Zorg ervoor dat er een focusstijl zichtbaar is op deze items.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de gezoomde weergave of met een lage resolutie is de focus niet zichtbaar bij de items in de derde laag van het menu. Bijvoorbeeld onder 'Particulier' en dan 'Auto'.

   Zorg ervoor dat de focus niet op deze items komt als het menu niet geopend is.

   In de gezoomde weergave of met een lage resolutie is de focus niet zichtbaar bij de items in de derde laag van het menu. Bijvoorbeeld onder 'Particulier' en dan 'Auto'.

   Hierdoor kunnen gebruikers die de website met het toetsenbord bedienen niet goed zien waar ze gebleven zijn.

   Zorg ervoor dat er een focusstijl zichtbaar is op deze items.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Deze pagina heeft Engelstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is.

   Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen, bijvoorbeeld lang=EN.

   Dit komt ook voor op andere pagina's met anderstalige content.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld heeft de eigenschap autocomplete="off", terwijl aria-autocomplete="both" de gebruiker vertelt dat automatisch aanvullen ingeschakeld is voor dit veld.

   In dit geval lijkt er geen autocomplete te zijn. In het geval dat dat het gewenste gedrag is is het advies om de aria-autocomplete weg te laten. Mocht de autocomplete wél wenselijk zijn, maar werkt deze nog niet, dan is het afhankelijk van de manier waarop de autocomplete werkt welk aria attribuut correct is.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die RDW heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209