Verklaring van Werk.nl

Status toegankelijkheid https://www.werk.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is beschikbaar via de link https://www.werk.nl/werkzoekenden/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevorderd met de toegankelijkheid van Werk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Functie: Directeur Informatievoorziening Klant & Service.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

 

Help ons om onze websites voor iedereen toegankelijk te maken. Kunt u een pagina op onze websites niet gebruiken? Of heeft u een vraag of een tip? Laat het ons weten. Bel de UWV Telefoon Werknemers of gebruik de chat voor doven en slechthorenden. Bent u werkgever? Neem dan contact op via de UWV Telefoon Werkgevers. U krijgt van ons binnen 4 dagen een reactie. We informeren u wat met uw bericht wordt gedaan en binnen welke tijd.

Bent u niet tevreden? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Laat het ons dan weten. Blijft u ontevreden, neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Op dit moment zijn niet alle pdf’s digitaal toegankelijk. Het UWV werkt hard om het gebruik van pdf’s te verminderen of pdf’s digitaal toegankelijk aan te bieden. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:

 • Voor nieuwe publicaties hebben we richtlijnen met digitaal toegankelijke alternatieven per soort pdf opgesteld.
 • de 50 meest bezochte pdf’s (goed voor >50% van de bezoeken van pdf’s) worden omgezet naar toegankelijke alternatieven.  Hiermee is in 2022 gestart en zal in 2023 afgerond worden.
 • De overige bestaande documenten worden aangepakt bij de vernieuwing van de website. Hiermee wordt in 2023 gestart en zal nog tot 2025 lopen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Werk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.werk.nl/werkzoekenden/images/wcag-em-2-1-testrapport-werk-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-11-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Zie: https://werk.nl/werkzoekenden/contact/email-uw-vraag/ Er bestaan op bovenstaande pagina aria-labels, die nergens aan gekoppeld zijn (radiobuttons).

  • Gevolg:

   Niet alle invulvelden werken goed voor de gebruiker. Vooral bij invulvelden is het belangrijk dat titels met behulp van een label gekoppeld zijn aan de velden. Dat issue geldt voor alle portalen Publiek , Werknemers Werkgevers en is niet altijd het geval.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt uitgefaseerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van verschijnende foutmeldingen op basis van de achtergrond is te laag.

  • Gevolg:

   Op de portalen Publiek, Werknemers en Werkgevers voldoen de lichtgedrukte rode foutmeldingen niet aan de contrast-eisen. bv https://werk.nl/werkzoekenden/contact/email-uw-vraag/

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl De pop-up ‘sessie verlengen’ kan gepasseerd worden met toetsenbord bediening. Dat betekent dat bv een blinde gebruiker zonder de pop-up op te merken verder kan gaan met de pagina navigeren, terwijl iemand met zicht en een cursor dit niet kan. https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl/mijn-bedrijfsprofiel/contactpersonen/aanpassen De annuleren knop in het scherm ‘Contactpersoon aanpassen’ is niet te benaderen met toetsenbord. Op de publieke site zijn deze problemen van toepassing op de pop-up die om een mening vraagt.

   https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dama/beroepen-met-veel-werk Het menu in de DAMA content is niet te bedienen met het toetsenbord. Het is niet mogelijk om een laag dieper in een uitklapbaar menu-item te gaan. ( link wordt niet meer gebruikt)

  • Gevolg:

   Heeft impact op alle portalen Publiek, Werknemers Werkgevers

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Publiek is inmiddels aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Er bestaan een aantal paginafuncties waarbij de focus volgorde onlogisch is, voornamelijk bij ‘toevoeg’ functies zoals te zien op de Mijn CV pagina op het Werkzoekenden portaal. Wanneer een gebruiker zijn CV onderhoudt en hier toetsenbordbediening voor gebruikt, vervolgens kiest om iets toe te voegen en door navigeert, dan wordt de toe te voegen inhoud overgeslagen. De verwachting is dat dit het volgende onderdeel in de focus volgorde is. Nog een voorbeeld is te vinden op https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl/mijn-vacatures. Wanneer de gebruiker naar een volgende stap gaat, start de focus in de volgende stap niet op een logische plek. Op verschillende plaatsten op het Werkgevers- en werknemersportaal begint de focus, na het openen van een volgende pagina, net na de skiplink. Hierdoor vervalt haar functie. De focus moet voor de skiplink beginnen (bv op de URL) of bij relevante hoofdinhoud.

  • Gevolg:

   Focus volgorde is niet altijd logisch en dus verwarrend voor de gebruiker. Betreft Werknemers en WerkgeversPortaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl/cvs-zoeken De gevonden CV’s op bovenstaande pagina worden te generiek voorgelezen. Het is uit de link niet uit te maken wat voor CV het betreft.

  • Gevolg:

   Betreft het Werkgeversportaal alle opties worden voorgelezen als ‘Lees meer knop’.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 6. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   https://werk.nl/werkzoekenden/contact/email-uw-vraag/ Het digitale formulier op bovenstaande pagina bevat invulvelden die niet correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende titels. Hetzelfde geldt voor CV aanpassen: https://www.werk.nl/werkzoekenden/mijn-werkmap/mijn-cv

  • Gevolg:

   Dit levert meerdere fouten op, zoals voorleessoftware die niet de titel voorleest wanneer het veld geselecteerd wordt. Hetzelfde geldt voor CV aanpassen:Betreft Publiek en Werknemersportaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Werkgeversportaal inlogscherm bevat een zwarte knop die een zwarte highlight krijgt wanneer deze geselecteerd is. Dat is niet zichtbaar genoeg. zie ook https://werk.nl/werkzoekenden/mijn-werkmap/mijn-cv/ (CV inactief maken). en https://werk.nl/werkgevers/account/inloggen

  • Gevolg:

   Niet alle elementen zijn zichtbaar en maakt het moeilijk om te zien waar de focus zich bevindt wanneer een dergelijke knop het onderwerp van de focus is. Betreft Publiek Portaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Nader onderzoek

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Validatiemeldingen op de pagina’s voldoen niet aan de richtlijnen. Er wordt vrijwel overal vermeld dat er iets fout is gegaan, maar niet altijd wat, of waar. Een validatiemelding mag ook niet alleen een instructie bevatten.

  • Gevolg:

   Betreft Werknemer werkgeversportaal. Bijvoorbeeld: https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl/cvs-zoeken Op deze pagina kan in het veld ‘Beroep’ een verkeerd teken ingevoerd worden, zoals een spatie. De melding ‘Voer een geldige waarde in.’ verschijnt. Dit is een instructie, geen foutmelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen: Een juiste melding zou zijn: ‘In het veld Beroep is een ongeldige waarde ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   https://werk.nl/werkzoekenden/contact/email-uw-vraag/ Het digitale formulier op bovenstaande pagina bevat invulvelden die niet correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende titels

  • Gevolg:

   Dit levert meerdere fouten op, zoals voorleessoftware die niet de titel voorleest wanneer het veld geselecteerd wordt. Betreft Publiek Portaal

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Validatiemeldingen op de pagina’s voldoen niet aan de richtlijnen. Er wordt vrijwel overal vermeld dat er iets fout is gegaan, maar niet altijd wat, of waar. Een validatiemelding mag ook niet alleen een instructie bevatten.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld: https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl/cvs-zoeken Op deze pagina kan in het veld ‘Beroep’ een verkeerd teken ingevoerd worden, zoals een spatie. De melding ‘Voer een geldige waarde in.’ verschijnt. Dit is een instructie, geen foutmelding. .’

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen een juiste melding zou zijn: ‘In het veld Beroep is een ongeldige waarde ingevuld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het niet correct afsluiten van HTMLcode . Parsen betreft o.a. het correct afsluiten van html code.

  • Gevolg:

   Betreft optimalisatie hoewel dit soort fouten voor een browser geen problemen oplevert, kunnen deze voor hulpsoftware wel problemen veroorzaken. Betreft Publiek, Werknemers en Werkgeverportaal.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Nader onderzoek verrichten e.e.a. is te controleren op https://validator.w3.org/nu/ . Op alle pagina’s valt op dit gebied verbetering te behalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   https://www.werk.nl/werkgevers/mijn-werknl/mijn-bedrijfsprofiel/contactpersonen Op deze pagina kan de ‘Vervangen’ knop een on-beschikbare status hebben.

  • Gevolg:

   Verwarring, dit wordt visueel duidelijk gemaakt maar niet voorgelezen. Voorleessoftware toont deze knop alsof deze gewoon beschikbaar is. Betreft Werkgeversportaal.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424