Verklaring van Archeologie Utrecht

Status toegankelijkheid https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Archeologie Utrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Archeologie Utrecht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Archeologie Utrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Archeologie Utrecht : voldoet gedeeltelijk

De website Archeologie Utrecht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staat een afbeelding zonder een alt-attribuut, waardoor de afbeelding niet genegeerd kan worden. Aangezien deze afbeelding decoratief is mag het alt-attribuut leeg blijven. Zie

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ (Afbeelding in de tijdbalk)

   De alternatieve teksten van de afbeeldingen op pagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/voorwerpen/ komt vaak niet overeen met wat visueel zichtbaar is en bevatten in sommige gevallen ook dezelfde alternatieve teksten terwijl de afbeelding verschillend is. Zie ook succescriterium 2.4.4.

  • Gevolg:

   Tekst alternatieven voor de afbeeldingen zijn niet god voor te lezen of overbodig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de alt-teksten aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld wanneer de gebruiker op "zoeken" klikt in het hoofdmenu is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   Op de volgende pagina's zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/ (De kop "Soldatenschoen") https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/zeist-austerlitz/schieten-bij-austerlitz/ En dit komt ook voor op meerdere detailpagina's van de vindplaatsen.

   Onderaan de tekst van de webpagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/zeist-austerlitz/schieten-bij-austerlitz/ is een knop zichtbaar met de naam "Share to More". Zodra een bezoeker met de toetsenbordbediening op de knop klikt, verschijnt een pop-up. De kop van de pop-up "Share" is opgemaakt als kop, maar niet in de code weergegeven. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de kop "Top Services".

   De selectelementen zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <select id=””> attributen. Zie de selectelementen op de pagina's:

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/voorwerpen/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-fort-vechten-1995-1996/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-achterdijk-oost/

   Dit probleem komt voor op meerdere pagina's

   Op de volgende pagina's wordt het <em> element gebruikt voor opmaak. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. Zie pagina:

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/archeologische-kroniek-provincie-utrecht-2004-2005/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/archeologische-kroniek-provincie-utrecht-1970-1979/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/archeologische-kroniek-provincie-utrecht-2000-2001/

   Dit probleem komt voor op meerdere pagina's

  • Gevolg:

   Het zoekveld is niet duidelijk en dat bemoeilijkt het vinden van informatie. Het navigeren door de pagina's gaat niet goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voorzien het zoekveld van een label en controleren de pagina's op de juiste kopstructuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s:

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/ (De kroniek blokken volgorde is afbeelding > titel > paragraaf, maar de titel moet als eerst opgelezen worden)

  • Gevolg:

   De leesvolgorde is niet logisch.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de volgorde van de informatie aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/over-het-archeologisch-depot/

   De actieve staat van het broodkruimelpad wordt alleen kenbaar gemaakt aan de hand van kleur. Bijvoorbeeld op de volgende pagina's:

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/over-het-archeologisch-depot/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

   De focus van de volgende/vorige knoppen van de slider op de volgende pagina wordt alleen kenbaar gemaakt door middel van kleur.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

  • Gevolg:

   Links zijn onvoldoende duidelijk zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de links aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   De witte tekst (bijvoorbeeld "David in Woerden") op de gele/oranje achtergrond van de slider op de volgende pagina heeft een te laag contrast van 2.2:1. Dit contrast is te laag.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl

   De rode teksten op witte achtergrond hebben een te laag contrast van 4.3:1.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl ("Tijdbalk", "Vindplaatsen" en "Welkom bij het Provinciaal Archeologisch Depot te Utrecht")

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/over-het-archeologisch-depot/ ("Over het depot", actieve broodkruimelpad element)

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/

   De rode tekst op grijze achtergrond op de volgende pagina heeft een te laag contrast van 3.1:1

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-fort-vechten-1995-1996/ (Voorwerpen)

   De witte tekst op blauwe achtergrond, zoals op de volgende pagina's hebben een te laag contrast van 3.3:1

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/ ("Materiaal, Thema" etc.)

   De teksten in de tijdbalk zoals "Paleolithicum tot 10500 vC" hebben een te laag contrast van 2.3:1.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl

   De labels bij de volgende/vorige knop van de "Tijdbalkslider" zoals "5300 B.C. Neolithicum 5300-2000 vC" hebben een te laag contrast van 1.4:1.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl

   Bovenstaande problemen komen voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Informatie is niet overal duidelijk genoeg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie bijvoorbeeld de footer, daar valt een deel van "www.archeologischdepotutrecht.nl" weg, waardoor er op twee manieren gescrold moet worden (horizontaal en verticaal)

  • Gevolg:

   Het lezen van de pagina bij het inzoomen wordt lastig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de reflow aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De volgende/vorige pijlen van de slider (met slides zoals "David in Woerden") hebben een te laag contrast van 2.1:1.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-fort-vechten-1995-1996/

   De randen van de zoekfunctie in het hoofdmenu heeft een te laag contrast van 1.6:1

  • Gevolg:

   Niet alle vormgeving is duidelijk zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten van deze onderdelen van de vormgeving aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De functionaliteiten (bijvoorbeeld: inzoomen, activeren van een element in de tijdlijn) van de interactieve tijdlijn zijn niet bedienbaar met het toetsenbord.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

   De bediening van de afbeelding in de header (in- en uitzoomen, naar links en rechts etc.) is niet bedienbaar met het toetsenbord.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/

   De vorige/volgende elementen van de slider op de volgende pagina zijn niet bedienbaar met het toetsenbord:

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/

  • Gevolg:

   De site is maar deels bruikbaar als je van een toetsenbord afhankelijk bent.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de slider met een toetsenbord is te bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content in de vorm van een slider, op dit moment kan de gebruiker de slider niet pauzeren. De gebruiker moet voldoende tijd hebben om de bewegende content zelf te kunnen lezen en bedienen. Een pauze- of verlengmogelijkheid is daarbij een goede oplossing.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

  • Gevolg:

   De slider kan te hard gaan waardoor je info mist

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor een in tijd aanpasbar slider of we passen de huidige aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ (slider)

  • Gevolg:

   Bewegende content is niet altijd goed te bekijken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De players worden instelbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Je moet telkens door alle onderdelen heen om de informatie te bekijken die je zoekt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voorzien de site van skiplinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Onderaan de tekst van de webpagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/zeist-austerlitz/schieten-bij-austerlitz/ is een knop zichtbaar met de naam "Share to More". Zodra een bezoeker met de toetsenbordbediening op de knop klikt, verschijnt een pop-up. Een bezoeker kan uit de geopende pop-up navigeren waarbij de focus verder gaat op de website en niet meer zichtbaar is voor een bezoeker. Let er ook op dat de focus binnen de geopende pop-up blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt.

  • Gevolg:

   De focus volgt niet precies de bekeken inhoud.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de focus aan zodat hij altijd in beeld blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links op de volgende pagina's hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ (Volgende / Vorige links bij de sliders.)

   In de automatische afspelende carrousel op pagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ zijn de afbeeldingen in een hyperlink element ondergebracht, maar de hyperlink heeft geen linktekst, en daardoor ook geen linkdoel.

   Op de volgende pagina's staat een interactieve paginering, je kunt via deze knoppen (1, 2, etc.) makkelijk navigeren. Op dit moment missen deze knoppen wat context. Een gebruiker die afhankelijk is van een schermlezer krijgt bijvoorbeeld alleen "Link, 1" te horen. Dit vertelt niet voldoende over wat het doel van deze link is. Een mogelijke oplossing is om via een screenreader-only tekst wat meer context te bieden ("Pagina 1 van de 2").“

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/

   Op de volgende pagina staat een interactieve paginering, er is een link/knop met als naam "»". Dit is niet voldoende, deze link heeft meer context nodig zoals bijvoorbeeld "Volgende".

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/

   Op de volgende pagina staan er hyperlinks die een linkdoel hebben gekregen door middel van het tekstalternatief van de afbeelding, dit is een standaard browser fallback wanneer er niet expliciet een linktekst wordt gegeven (met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags <a>linktekst</a> bedoeld). Op dit moment zijn er meerdere afbeeldingen met dezelfde naam. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/ (meerdere afbeeldingen in de slider met de alt tekst "Huis & Haard")

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-fort-vechten-1995-1996/

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/voorwerpen/ (Veel afbeeldingen in het collectie element hebben hier dezelfde link)

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

   Op pagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/zoeken zijn er meerdere hyperlinks te vinden met dezelfde beschrijving zoals bijvoorbeeld "Lees meer". Verder wordt er ook geconstateerd dat de hyperlinks niet werken en dat een bezoeker een foutmelding ontvangt na het openen van een voorstelde hyperlink.

  • Gevolg:

   Linkteksten ontbreken waardoor je niet weet waar je naartoe navigeert als je erop klikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de links aan zodat duidelijk is waar je naartoe gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus rectangle van de elementen in de tijdlijn zijn niet zichtbaar als hier de focus op staat.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

   Onder de kop "MEER VOORWERPEN UIT DEZELFDE VINDPLAATS" van pagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/ zijn in de eerste afbeeldingen niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus aanwezig is.

  • Gevolg:

   Het is onvoldoende duidelijk waar je navigeert.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor toetsenbordfocus op de tijdlijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld wanneer de gebruiker op "zoeken" klikt in het hoofdmenu is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   De selectelementen zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Met spraaksoftware is deze knop of link daardoor niet te bedienen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <select id=””> attributen. Zie de selectelementen op de pagina's:

  • Gevolg:

   Zoeken is lastig voor mensen die spraaksoftware gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We geven het zoekveld een label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het HTML-element is een verkeerde taalcode gegeven voor de website. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

  • Gevolg:

   De spraaksoftware start in de verkeerde taal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen het taal-element aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het zoekveld in het hoofdmenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   Op onderstaande pagina is de paginering van de bovenste slider door middel van Javascript een interactief element geworden. Zorg ervoor dat deze knoppen in de paginering de juiste semantische rol krijgen zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kunnen de elementen (de "bolletjes") ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knoppen eventueel ook een zichtbare focusrand nodig hebben wanneer deze problemen opgelost worden.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/

   De interactieve elementen binnen de tijdbalk zijn met Javascript gegenereerde knoppen. Zorg ervoor dat deze knoppen de juiste semantische rol hebben zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kunnen de elementen binnen de tijdbalk ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze elementen eventueel ook een zichtbare focusrand nodig hebben wanneer deze problemen opgelost worden.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ (De in en uit zoom functies, de "blokken" binnen de tijdlijn, de "terug naar het begin" knop. etc.)

   De interactieve besturing van de afbeelding in de header zijn met Javascript gegenereerde knoppen. Zorg ervoor dat deze knoppen de juiste semantische rol hebben zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan de besturing van de afbeelding ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze elementen eventueel ook een zichtbare focusrand nodig hebben wanneer deze problemen opgelost worden.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/

   De volgende/vorige knoppen van de sliders op de volgende pagina's hebben geen juiste rol en daardoor ook geen naam. Dit komt omdat de interactiviteit van de knoppen wordt nagebootst door JavaScript (knop functionaliteit op een <div>). We raden aan om zoveel mogelijk native HTML5 elementen te gebruiken, zoals een <button> element. Tevens is het ook belangrijk dat deze knoppen (goede) namen krijgen.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ (Previous/Next knoppen) https://www.archeologischdepotutrecht.nl/vindplaatsen/bunnik-vechten-1970/soldatenschoen/

   Op onderstaande pagina staat een paginering waarvan de actieve pagina een ander uiterlijk heeft dan de andere knoppen. Als visueel is aangegeven welke van de pagina actief is dan moet dit ook op een andere manier aangegeven worden, die door software te bepalen is. Een veel voorkomende oplossing is om screenreader tekst toe te voegen, bijvoorbeeld 'Huidige pagina: 1'.

   https://www.archeologischdepotutrecht.nl/kroniek/

   In de automatische afspelende carrousel op pagina https://www.archeologischdepotutrecht.nl/ zijn de aantal afbeeldingen in een <ol><li> element ondergebracht. De <ol><li> elementen hebben geen naam, waardoor een lege opsommingslijst aanwezig is en niet genegeerd kan worden door de hulpsoftware. Een mogelijke oplossing is om de opsommingslijst met behulp van bijvoorbeeld CSS te verbergen voor de hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Het zoeken via de zoekmachine verloopt niet goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We maken de status van het menu duidelijker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209