Verklaring van Ik fiets

Status toegankelijkheid https://www.ikfiets.nl/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-05-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Ik fiets.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Ik fiets van Provincie Utrecht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-05-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-05-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

Logius nam contact op over een ontbrekende eis in de toegankelijkheidsverklaring. Het is niet duidelijk dat of het onderzoek volgens de methode WCAG-EM is uitgevoerd. Provincie Utrecht heeft  contact opgenomen met de onderzoeker om het rapport aan deze eis te laten voldoen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Ik fiets : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Ik fiets is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Echter zijn op enkele pagina’s (zoals op de Challenge en App pagina) tekstuele alternatieven leeggelaten, terwijl deze wel ingevuld dienen te worden. Een aantal pdf's heeft afbeeldingen zonder alttekst.

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ontbrekende alt-tekst op de html-pagina's worden aangepast. Nieuwe pdf'bestanden worden gecontroleerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij alle pagina’s is er geen correcte structuur aangegeven wat betreft koppen. Zo wordt de H1 kop niet gevolgd door een H2, maar door een H6. Per pagina moet deze volgorde rechtgetrokken worden. Dit is ook het geval voor alle documenten die op de website worden aangeboden.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed navigeerbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kopstructuur wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de contactpagina staan invoervelden zonder autocomplete.

  • Gevolg:

   Invoer van de gegevens is lastig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zetten autocomplete op de formulierveldan aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links worden alleen onderscheiden van normale tekst door middel van de rode kleur. Voor mensen met kleurenblindheid is dit onvoldoende. Daarom is het essentieel om links ook aan te geven door middel van een onderstreping.

  • Gevolg:

   Niet alle info wordt duidelijk weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voorzien de links van onderstreping

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De rode kleur (#e53331) voldoet niet aan de minimumcontrasteisen: 4.3:1. Deze kleur is alleen voldoende voor grote teksten van 24px+ en voor dikgedrukte teksten van 19px+.

  • Gevolg:

   Niet alle info wordt duidelijk weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de Contact pagina hebben de invoervelden een te laag contrast voor de lijnen. Deze lijnen hebben een contrastratio van 1,26:1. Op deze invoervelden is de toetsenbordfocus ook te laag. Deze moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   De info wordt niet overal voldoende duidelijk weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De lijnen krijgen meer contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het grootste gedeelte van de website is bereiken door middel van het toetsenbord. Echter is niet voor elk onderdeel een focus ingesteld, waardoor er geen indicatie is waar de focus momenteel is. Dit maakt het lastig om te navigeren. Daarnaast zijn sommige elementen niet gebundeld als één link. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Nieuws pagina. Hier bestaat een nieuwsitem uit drie aparte links, waardoor er met het toetsenbord drie keer getabt moet worden, voordat er naar het volgende nieuwsitem gesprongen kan worden. Op de homepagina is het niet mogelijk om de slideshow te bedienen door middel van het toetsenbord, dit kan alleen met de muisknoppen. Op de Contact pagina is het mogelijk om het gehele menu in te vullen door alleen het toetsenbord te gebruiken. Alleen is het niet mogelijk om deze te versturen door middel van de button, dit doordat het niet mogelijk is om op de buttons te focussen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordnavigatie werkt niet optimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen ontbrekende toetsenbordnavigatie op alle gevonden onderdelen toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Als een gebruiker het hoofdmenu opent door middel van het toetsenbord is het niet meer mogelijk om deze te sluiten. In dit geval blijft het menu open voor de rest van de pagina, waardoor een groot gedeelte van de pagina wordt verborgen. Het is echter wel mogelijk om deze te sluiten door terug te tabben. Alleen is dit niet erg gebruiksvriendelijk.

  • Gevolg:

   De toetsenbordnavigatie werkt niet optimaal waardoor je soms niet terug kunt of iets niet kunt afsluiten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de gevonden vallen aan zodat je kunt afsluiten of eenvoudig terug kunt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De slider op de homepagina verandert elke vijf seconden van slide. Het is niet mogelijk om deze slider te pauzeren of uit te zetten. Het is ook niet mogelijk om voor toetsenbord gebruikers weer terug te navigeren naar de vorige slide.

  • Gevolg:

   De info in de slider is niet goed te volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de slider zo aan dat hij goed is te regelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Net zoals hierboven vermeld, verandert de slider op de homepagina elke vijf seconden van slide. Het is niet mogelijk om deze slider te pauzeren of uit te zetten. Het is ook niet mogelijk om voor toetsenbord gebruikers weer terug te navigeren naar de vorige slide. Op de homepagina is er helemaal onderaan een video die automatisch wordt afgespeeld. Ook bij deze video is het niet mogelijk om deze te pauzeren of uit te zetten.

  • Gevolg:

   De videoplayer is niet goed bedienbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de player aan zodat video is te stoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink naar de hoofdcontent van de pagina is nergens aanwezig. Deze skiplink dient de eerste link van een pagina te zijn. Deze moet op elke pagina aanwezig zijn.

  • Gevolg:

   Navigeren door de inhoud is lastig en tijdrovend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen skiplinks toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de Home en Fietsacties pagina staat een blok over de Ik Fiets app. Deze blokken hebben allebei drie buttons: de button naar de vervolgpagina, de Google Play button en de App Store button. Als er met de tab over dit blok wordt gegaan worden eerst de twee download buttons gefocust (die aan de rechterkant staan) voordat deze de button aan de linkerkant focust. Dit is niet de logische tabvolgorde.

  • Gevolg:

   De logische volgorde waarin info wordt getoond ontbreekt op sommige plakken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de tabvolgorde aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De meeste pagina’s zijn maar op één manier te bereiken: via de hoofdnavigatie.

  • Gevolg:

   De site is niet optimaal doorzoekbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naast de hoofdnavigatie komt een zoekveld of sitemap. Op deze manier kan je ook via deze wegen een pagina bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Zoals al eerder vermeld bij succescriterium 2.1.1 vermeld is er niet voor elk onderdeel een focus ingesteld.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen indicatie waar de focus momenteel staat, wat het lastig maakt om te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Per focusbaar onderdeel stellen we een indicator in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina’s wordt de FAQ pagina de ‘Veelgestelde vragen’ pagina genoemd. Het is consistenter om overal ‘Veelgestelde vragen’ te gebruiken in plaats van FAQ. Dit is ook voor de websitegebruiker die niet goed Engels kan duidelijker, of voor sommige mensen die niet weten waar de afkorting FAQ voor staat.

  • Gevolg:

   De info is onvoldoende duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gebruiken de termen consitenter.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij het formulier op de Contact pagina, worden alleen instructies gegeven in plaats van foutmeldingen. (Deze worden overigens in het Engels weergegeven.) De enige instructie die wordt gegeven is ‘Required field’, dit is ook het geval als er bijvoorbeeld een foutief e-mailadres wordt ingevuld. Het volstaat ook om bovenaan het formulier een melding te geven dat er fouten zijn gemaakt in het formulier.

  • Gevolg:

   Je weet onvoldoende wat je verkeerd hebt ingevuld in een formulier.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de foutmelding aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als er bij het formulier op de Contact pagina een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld, blijft de melding hetzelfde als dat het veld leeg wordt gelaten.

  • Gevolg:

   Je weet niet goed wat je verkeerd deed als je een formulier niet kunt verzenden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We bieden een suggestie te bieden als: ‘Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bij het valideren van alle pagina’s zijn er enkele errors naar voren gekomen die nog nagekeken moeten worden. Zo worden er <p>-elementen in <h3>-elementen geplaatst, wat niet is toegestaan, en worden sommige elementen niet correct afgesloten.

  • Gevolg:

   De site kan problemen opleveren in sommige browsers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verbeteren deze foutmeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209