Verklaring van omwb.nl

Status toegankelijkheid https://www.omwb.nl/

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website omwb.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is beschikbaar via de link https://www.omwb.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website omwb.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van omwb.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Laat het ons weten via het klachtenformulier op onze website. Voor algemene vragen over toegankelijkheid op omwb.nl kunt u mailen naar communicatie@omwb.nl. We proberen uw bericht zo snel mogelijk in behandeling te nemen.  

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website omwb.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website omwb.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's heeft de knop ‘Zoeken’ twee verschillende toestanden. De eerste activatie zorgt ervoor dat het zoekveld in beeld komt en bij de tweede activatie gaat deze knop daadwerkelijk zoeken. Er zijn verschillende manieren om dit verschil in functie aan te geven. Dit kan door de tekst in het title attribuut aan te passen.https://www.omwb.nl/

   Op pagina https://www.omwb.nl/ staan onder de koptekst “Wat doet de OMWB met ...:” een aantal icoontjes. Deze hebben nu dezelfde alternatieve tekst als de tekst die ernaast staat en hetzelfde tekstalternatief als de linktekst. Deze afbeeldingen moeten genegeerd worden door hulpsoftware, een leeg tekstalternatief (alt=””) is een van de manieren waarop dit kan.

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier. Hier staat bij “Wanneer starten de werkzaamheden?” een icoontje van een kalender, welke interactief is. Dit icoontje heeft geen tekstalternatief meegekregen.

   Op pagina https://www.omwb.nl/themas staan een aantal icoontjes. Deze zijn decoratief en moeten dus genegeerd worden door hulpsoftware. Ze hebben nu de alternatieve tekst “icon” en de tekst onder het icoon werkt al als geldig alternatief.

   Op pagina https://www.omwb.nl/themas/1041-2/lucht-en-geurmetingen staat rechts van de kop “Luchtkwaliteit in jouw buurt zien?” een afbeelding met als alternatieve tekst “Image”. Dit tekstalternatief moet aangepast worden. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.omwb.nl/werken-in-corona-tijd-jim.

   Op pagina https://www.omwb.nl/nieuws/2018-een-druk-klachtenjaar staan een viertal svg-afbeeldingen met teksten eronder. Zoals ‘4’, “Ik ‘voel’ (%)”, ‘10’ en meer. De afbeeldingen brengen samen met de tekst informatie over. Deze informatie heeft een beter tekstalternatief nodig. De grafiek “Aantal meldingen per maand over 2018” bevat informatie en heeft geen tekstalternatief.

   Op elke pagina staat in de footer de koptekst “Meld overlast bij MilieuKlachtenCentrale”. Boven deze tekst staat een icoontje. Dit icoontje is informatief, namelijk dat de centrale 24/7 bereikbaar is. Deze informatie is niet beschikbaar in tekst. Het toevoegen van een tekstalternatief is een optie het aanpassen van de koptekst een andere.

  • Oorzaak:

   Zie de beknopte omschrijving

  • Gevolg:

   Zie de beknopte omschrijving

  • Alternatief:

   Alternatieven zijn nog niet beschikbaar. Hier wordt aan gewerkt.

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier. Hier staan een aantal invoervelden gegroepeerd en hebben als groep een naam. Bijvoorbeeld de invoervelden voor voornaam en achternaam hebben een groepsnaam “Naam melder”. Zo is ook “Bedrijfsadres” en groepsnaam voor de invoervelden eronder. Het moet voor hulpsoftware mogelijk zijn om per invoerveld in een groep ook de naam van de groep te kunnen bepalen. Hiervoor kan een fieldset element gebruikt worden om de invoervelden met de tekstlabels en de groepsnaam te groeperen. De groepsnaam wordt dan in een legend element geplaatst (staat nu in een label element).

   Op pagina https://www.omwb.nl/voor-inwoners-2 staan onderaan de content twee afbeeldingen met een linktekst eronder. Deze linktekst is nu opgemaakt met een h3 koptekst. Er is echter geen content aanwezig waar het een koptekst van zou zijn en dus mag geen header element gebruikt worden. Gebruik hier liever CSS voor de opmaak en laat het alleen een link zijn. Dit probleem doet zich ook voor op pagina https://www.omwb.nl/werken-in-corona-tijd-jim. Daar staan onderaan de pagina links met afbeeldingen, welke tevens als kop is opgemaakt in de code (met een h3 element). Een kop mag alleen gebruikt worden als er (in de code) content onder staat, een kop zonder inhoud is niet toegestaan. Bovenstaand type probleem komt op meer pagina’s voor, zoals https://www.omwb.nl/over-ons en https://www.omwb.nl/nieuwsbrief-omwb-beeld.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er nog geen alternatief. Hier wordt aan gewerkt.

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier waar persoonlijke gegevens van de melder ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld een voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden moet dan een autocomplete attribuut worden toegevoegd met een waarde die vastgesteld is. De juiste waardes zijn hier te vinden: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Voor ‘Voornaam’ is dat bijvoorbeeld autocomplete=”given-name”. Let op: autocomplete gebruikt persoonlijke gegevens van de gebruiker, dit betekent dat autocomplete="street-address" het woonadres van de huidige gebruiker invult en niet het bedrijfsadres. Op het invoerveld ‘Straat + huisnummer’ mag dus geen geldige autocomplete staan.

   Hetzelfde probleem doet zich voor op pagina https://www.omwb.nl/nieuwsbrief-omwb-beeld. Autocomplete is niet verplicht voor de keuzerondjes ‘Geslacht’, maar wel voor de invoervelden ‘E-mailadres *’, ‘Voornaam *’ en ‘Achternaam *’. Voor ‘Tussenvoegsel’ bestaat geen geldige autocomplete.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief.

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staan een aantal formuliervelden met randen die onvoldoende contrast hebben. De rand moet te onderscheiden zijn van de achtergrond. Het probleem treedt onder andere op bij de invoervelden ‘Voornaam’ tot en met ‘E-mailadres melder*’. Het contrast van deze lichtgrijze randen met de witte achtergrond of binnenkant is 1,8:1 en dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte omschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte omschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's is het mogelijk om de knop ‘Zoeken’ (de zwarte loep) te activeren. Op dat moment komt er een zoekbalk in beeld die over het hoofdmenu heen valt. Het is niet mogelijk om dit zoekvenster te sluiten met het toetsenbord. Door buiten het zoekveld te klikken komt het hoofdmenu terug in beeld.https://www.omwb.nl/

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt een skiplink gebruikt om dit probleem op te lossen. Deze link staat dan aan het begin van de focusvolgorde, wordt zichtbaar als deze focus heeft en verplaatst de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content bij activatie. Houdt er rekening mee dat de focus ook verplaatst en niet alleen de viewport.https://www.omwb.nl/

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitel van de homepage (https://www.omwb.nl/) is ‘OMWB’. Deze titel geeft niet goed het onderwerp of doel van deze pagina aan. Een titel in de vorm ‘Homepage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant – OMWB’ is al veel duidelijker.

   De titel van pagina https://www.omwb.nl/nieuws is nu “Nieuws Archive – OMWB – OMWB”. Deze bevat twee keer de tekst OMWB en het Engelse woord ‘Archive’. De title “Nieuws – OMWB” of “Nieuws archief – OMWB” zou beter zijn. De Engelse paginatitel op https://www.omwb.nl/?s=OMWB moet ook aangepast worden.

   In de titel van pagina https://www.omwb.nl/voor-inwoners-2 (“Voor inwoners – OMWB –OMWB”) staat in de titel twee keer de afkorting OMWB. Deze dubbele afkorting hoeft niet aangepast te worden, maar dit wordt wel geadviseerd.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   Voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/?s=OMWB staan onder de zoekresultaten links met de linktekst ”Lees meer”. Deze link heeft voor hulpsoftware geen context met de bovenstaande kop waardoor het linkdoel niet duidelijk is.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier. Bij het leeg laten van de invoervelden (en het drukken op de “Verzend” button), verschijnen er onder de niet ingevulde invoervelden de melding “Dit veld is verplicht”. Dit is niet zo bij het invoerveld ‘In welke gemeente ligt het bedrijf?*’. Ook bij dit veld moet een melding komen te staan. De algemene foutmelding bovenaan is samen met de teksten bij de andere velden voldoende. Om beter duidelijk te maken dat er fouten gevonden zijn wordt geadviseerd om de rode instructie aan te passen naar foutmeldingen. ‘Dit veld is verplicht’ wordt dan een tekst als ‘Dit veld is niet ingevuld’ of ‘Bovenstaand veld is niet ingevuld’ of een andere formulering. Een foutmelding geeft aan waar er wat fout is gegaan en bevat eigenlijk altijd een ontkenning. Een tekst die er ook van te voren had kunnen staan als instructie is geen goede foutmelding. Een totaal andere optie is om bij de algemene foutmelding de namen van de verschillende velden met invoerfouten te plaatsen. Doordat de algemene tekst aangeeft dat er fouten zijn en de velden aangeduid worden met een tekst is er voldaan aan de minimum eisen van dit criterium. Alleen niet voor de selectie ‘Dit veld is niet ingevuld’.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/nieuwsbrief-omwb-beeld staat een formulier. Tijdens het invullen komen er foutmeldingen in beeld te staan. Bijvoorbeeld de tekst ‘U heeft een ongeldig e-mailadres ingevuld.’. Deze teksten gelden als statusberichten en moeten aan dit succescriterium gaan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door role=”alert” toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role=”alert” moet aanwezig zijn in de DOM op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Let op content verborgen met display:none is geen onderdeel van de DOM. Opvallend is dat op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw aria-live="polite" is toegepast. Deze code is niet bedoeld voor foutmeldingen (aria-live=”assertive” is dat wel). Dit attribuut moet ook in de DOM aanwezig zijn bij het laden van de pagina om goed te werken.Op pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19 staat meer informatie.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209