Verklaring van omwb.nl

Status toegankelijkheid https://www.omwb.nl/

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-08-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website omwb.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is beschikbaar via de link https://www.omwb.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website omwb.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van omwb.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Laat het ons weten via het klachtenformulier op onze website. Voor algemene vragen over toegankelijkheid op omwb.nl kunt u mailen naar communicatie@omwb.nl. We proberen uw bericht zo snel mogelijk in behandeling te nemen.  

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website omwb.nl : voldoet gedeeltelijk

De website omwb.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.omwb.nl/wp-content/uploads/2022/10/WCAG-2.1-herinspectie-www.omwb_.nl-niveau-AA-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.omwb.nl/wp-content/uploads/2020/09/WCAG-2.1-inspectie-www.omwb_.nl-Niveau-AA-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's heeft de knop ‘Zoeken’ twee verschillende toestanden. De eerste activatie zorgt ervoor dat het zoekveld in beeld komt en bij de tweede activatie gaat deze knop daadwerkelijk zoeken. Er zijn verschillende manieren om dit verschil in functie aan te geven. Dit kan door de tekst in het title attribuut aan te passen.https://www.omwb.nl/

   Op pagina https://www.omwb.nl/ staan onder de koptekst “Wat doet de OMWB met ...:” een aantal icoontjes. Deze hebben nu dezelfde alternatieve tekst als de tekst die ernaast staat en hetzelfde tekstalternatief als de linktekst. Deze afbeeldingen moeten genegeerd worden door hulpsoftware, een leeg tekstalternatief (alt=””) is een van de manieren waarop dit kan.

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier. Hier staat bij “Wanneer starten de werkzaamheden?” een icoontje van een kalender, welke interactief is. Dit icoontje heeft geen tekstalternatief meegekregen.

   Op pagina https://www.omwb.nl/themas staan een aantal icoontjes. Deze zijn decoratief en moeten dus genegeerd worden door hulpsoftware. Ze hebben nu de alternatieve tekst “icon” en de tekst onder het icoon werkt al als geldig alternatief.

   Op pagina https://www.omwb.nl/themas/1041-2/lucht-en-geurmetingen staat rechts van de kop “Luchtkwaliteit in jouw buurt zien?” een afbeelding met als alternatieve tekst “Image”. Dit tekstalternatief moet aangepast worden. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.omwb.nl/werken-in-corona-tijd-jim.

   Op pagina https://www.omwb.nl/nieuws/2018-een-druk-klachtenjaar staan een viertal svg-afbeeldingen met teksten eronder. Zoals ‘4’, “Ik ‘voel’ (%)”, ‘10’ en meer. De afbeeldingen brengen samen met de tekst informatie over. Deze informatie heeft een beter tekstalternatief nodig. De grafiek “Aantal meldingen per maand over 2018” bevat informatie en heeft geen tekstalternatief.

   Op elke pagina staat in de footer de koptekst “Meld overlast bij MilieuKlachtenCentrale”. Boven deze tekst staat een icoontje. Dit icoontje is informatief, namelijk dat de centrale 24/7 bereikbaar is. Deze informatie is niet beschikbaar in tekst. Het toevoegen van een tekstalternatief is een optie het aanpassen van de koptekst een andere.

  • Oorzaak:

   Zie de beknopte omschrijving

  • Gevolg:

   Zie de beknopte omschrijving

  • Alternatief:

   Alternatieven zijn nog niet beschikbaar. Hier wordt aan gewerkt.

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier. Hier staan een aantal invoervelden gegroepeerd en hebben als groep een naam. Bijvoorbeeld de invoervelden voor voornaam en achternaam hebben een groepsnaam “Naam melder”. Zo is ook “Bedrijfsadres” en groepsnaam voor de invoervelden eronder. Het moet voor hulpsoftware mogelijk zijn om per invoerveld in een groep ook de naam van de groep te kunnen bepalen. Hiervoor kan een fieldset element gebruikt worden om de invoervelden met de tekstlabels en de groepsnaam te groeperen. De groepsnaam wordt dan in een legend element geplaatst (staat nu in een label element).

   Op pagina https://www.omwb.nl/voor-inwoners-2 staan onderaan de content twee afbeeldingen met een linktekst eronder. Deze linktekst is nu opgemaakt met een h3 koptekst. Er is echter geen content aanwezig waar het een koptekst van zou zijn en dus mag geen header element gebruikt worden. Gebruik hier liever CSS voor de opmaak en laat het alleen een link zijn. Dit probleem doet zich ook voor op pagina https://www.omwb.nl/werken-in-corona-tijd-jim. Daar staan onderaan de pagina links met afbeeldingen, welke tevens als kop is opgemaakt in de code (met een h3 element). Een kop mag alleen gebruikt worden als er (in de code) content onder staat, een kop zonder inhoud is niet toegestaan. Bovenstaand type probleem komt op meer pagina’s voor, zoals https://www.omwb.nl/over-ons en https://www.omwb.nl/nieuwsbrief-omwb-beeld.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er nog geen alternatief. Hier wordt aan gewerkt.

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staat een formulier waar persoonlijke gegevens van de melder ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld een voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden moet dan een autocomplete attribuut worden toegevoegd met een waarde die vastgesteld is. De juiste waardes zijn hier te vinden: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Voor ‘Voornaam’ is dat bijvoorbeeld autocomplete=”given-name”. Let op: autocomplete gebruikt persoonlijke gegevens van de gebruiker, dit betekent dat autocomplete="street-address" het woonadres van de huidige gebruiker invult en niet het bedrijfsadres. Op het invoerveld ‘Straat + huisnummer’ mag dus geen geldige autocomplete staan.

   Hetzelfde probleem doet zich voor op pagina https://www.omwb.nl/nieuwsbrief-omwb-beeld. Autocomplete is niet verplicht voor de keuzerondjes ‘Geslacht’, maar wel voor de invoervelden ‘E-mailadres *’, ‘Voornaam *’ en ‘Achternaam *’. Voor ‘Tussenvoegsel’ bestaat geen geldige autocomplete.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief.

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw staan een aantal formuliervelden met randen die onvoldoende contrast hebben. De rand moet te onderscheiden zijn van de achtergrond. Het probleem treedt onder andere op bij de invoervelden ‘Voornaam’ tot en met ‘E-mailadres melder*’. Het contrast van deze lichtgrijze randen met de witte achtergrond of binnenkant is 1,8:1 en dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte omschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte omschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Pauzeknop ontbreekt bij carrousel op de homepage

  • Gevolg:

   De tijdslimiet kan voor sommige gebruikers te kort zijn om de tekst te lezen

  • Alternatief:

   Geen tweede item toevoegen aan de carrousel, waardoor hij niet beweegt.

  • Maatregel:

   Geen tweede item toevoegen aan de carrousel, waardoor hij niet beweegt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 6. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Pauzeknop ontbreekt bij carrousel op de homepage

  • Gevolg:

   De tijdslimiet kan voor sommige gebruikers te kort zijn om de tekst te lezen

  • Alternatief:

   Geen tweede item toevoegen aan de carrousel, waardoor hij niet beweegt.

  • Maatregel:

   Geen tweede item toevoegen aan de carrousel, waardoor hij niet beweegt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt een skiplink gebruikt om dit probleem op te lossen. Deze link staat dan aan het begin van de focusvolgorde, wordt zichtbaar als deze focus heeft en verplaatst de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content bij activatie. Houdt er rekening mee dat de focus ook verplaatst en niet alleen de viewport.https://www.omwb.nl/

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitel van de homepage (https://www.omwb.nl/) is ‘OMWB’. Deze titel geeft niet goed het onderwerp of doel van deze pagina aan. Een titel in de vorm ‘Homepage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant – OMWB’ is al veel duidelijker.

   De titel van pagina https://www.omwb.nl/nieuws is nu “Nieuws Archive – OMWB – OMWB”. Deze bevat twee keer de tekst OMWB en het Engelse woord ‘Archive’. De title “Nieuws – OMWB” of “Nieuws archief – OMWB” zou beter zijn. De Engelse paginatitel op https://www.omwb.nl/?s=OMWB moet ook aangepast worden.

   In de titel van pagina https://www.omwb.nl/voor-inwoners-2 (“Voor inwoners – OMWB –OMWB”) staat in de titel twee keer de afkorting OMWB. Deze dubbele afkorting hoeft niet aangepast te worden, maar dit wordt wel geadviseerd.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   Voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/?s=OMWB staan onder de zoekresultaten links met de linktekst ”Lees meer”. Deze link heeft voor hulpsoftware geen context met de bovenstaande kop waardoor het linkdoel niet duidelijk is.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.omwb.nl/) staat boven aan een carrousel waarin twee slides automatisch worden afgewisseld. Er zijn twee knoppen om naar een andere slide te gaan. Deze knoppen staan in button elementen met role=”button”. (Deze rol kan hier worden weggehaald, het HTML element geeft al aan dat het een knop is.) Het probleem is dat deze knoppen in lijstitems staan met role=”presentation”, hierdoor verliezen ze de rol van een knop.

  • Gevolg:

   Deze knoppen kunnen nu trouwens ook geen toetsenbordfocus en dus niet bediend worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Webbureau herstelt dit

  • Maatregel:

   Webbureau herstelt dit

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.omwb.nl/nieuwsbrief-omwb-beeld staat een formulier. Tijdens het invullen komen er foutmeldingen in beeld te staan. Bijvoorbeeld de tekst ‘U heeft een ongeldig e-mailadres ingevuld.’. Deze teksten gelden als statusberichten en moeten aan dit succescriterium gaan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door role=”alert” toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role=”alert” moet aanwezig zijn in de DOM op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Let op content verborgen met display:none is geen onderdeel van de DOM. Opvallend is dat op pagina https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw aria-live="polite" is toegepast. Deze code is niet bedoeld voor foutmeldingen (aria-live=”assertive” is dat wel). Dit attribuut moet ook in de DOM aanwezig zijn bij het laden van de pagina om goed te werken.Op pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19 staat meer informatie.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Momenteel is er geen alternatief

  • Maatregel:

   De voorgestelde aanpassingen zullen worden verwerkt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209