Verklaring van www.waalwijk.nl

Status toegankelijkheid
https://www.waalwijk.nl/

Gemeente Waalwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Waalwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.waalwijk.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Waalwijk is beschikbaar via de link https://www.waalwijk.nl/inwoners/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen_43058/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Waalwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.waalwijk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Waalwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van www.waalwijk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Waalwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@waalwijk.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u  een klacht indienen

Aanvullende informatie van Gemeente Waalwijk

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.waalwijk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.waalwijk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Waalwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waalwijk.nl/inwoners/toegankelijkheid_3518/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Waalwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Visuele labels zijn niet gekoppeld aan de bijbehorende invoervelden
  • Oorzaak: Op deze pagina https://www.mijn-melding.nl/waalwijk/melding.php staan invoervelden zonder labels. Er zijn visuele labels aanwezig die niet gekoppeld zijn aan bijbehorende elementen in de code. Dit heeft gevolgen voor meerdere succescriteria en verslechtert de gebruikerservaring.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken kunnen het doel van de invoervelden niet bepalen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd dit op te lossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden kunnen niet door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Op https://www.mijn-melding.nl/waalwijk/melding.php zijn geen autocomplete attributen gebruikt voor bijvoorbeeld de naam, het adres, email en telefoonnummer.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zelf in
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd dit op te lossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: link in doorlopende tekst onvoldoende herkenbaar als link.
  • Oorzaak: Op https://www.mijn-melding.nl/waalwijk/melding.php is de link in ‘Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/melding onder…‘ alleen herkenbaar aan de blauwe kleur, en niet ook nog aan bijvoorbeeld onderstreping.
  • Gevolg: Mensen die kleur niet goed waarnemen zien de link over het hoofd.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd dit op te lossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van het selectie veld heeft onvoldoende contrast in browser firefox
  • Oorzaak: Op deze pagina https://www.waalwijk.nl/inwoners/zoeken_3341/? trefwoord=video&onlycollection=Hele+website&search=Zoeken heeft de rand van selectieveld (grijze kleur #c3c3c3) onvoldoende contrast met de achtergrond (grijs #e3e3ea). Dit geeft de contrastwaarde van 1,4:1. In de hoog-contrast versie blijven de kleuren gelijk.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen het element niet goed waarnemen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Productinformatie niet beschikbaar met het toetsenbord
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/verhuizingdoorgeven_309.html zijn de uitklapbare punten ‘Voorwaarden’, ‘Gang van zaken’, etc. zijn wel bereikbaar met het toetsenbord maar niet te bedienen. De inhoud onder de plus icoontjes is niet leesbaar voor mensen die geen muis gebruiken.
  • Gevolg: Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is de productinformatie niet beschikbaar
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Paginatitel onvoldoende beschrijvend
  • Oorzaak: De titel van https://www.mijn-melding.nl/waalwijk/melding.php is ‘Home - Inwoners - Gemeente Waalwijk’. Deze titel beschrijft het onderwerk van deze pagina niet.
  • Gevolg: Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Toetsenbordfocus niet zichtbaar
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.waalwijk.nl/ krijgt bij gebruik van het toetsenbord het logo geen zichtbare focus
  • Gevolg: Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is het niet duidelijk wanneer het logo in de header de focus heeft
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Aanwijzer verplaatst tijdens down-gebeurtenis.
  • Oorzaak: Als op de kaart op https://www.mijn-melding.nl/waalwijk/melding.php wordt gedrukt (dus alleen down-event) dan wordt de aanwijzer daar direct heen verplaatst of begint het slepen. Het is niet mogelijk het slepen te annuleren.
  • Gevolg: Mensen met cognitieve beperkingen raken in de war als er acties plaatsvinden tijdens de down-gebeurtenis.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd dit op te lossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Parsfouten
  • Oorzaak: Op https://www.mijn-melding.nl/waalwijk/melding.php zijn meerdere problemen: Een aantal ID’s zoals edit-submitted-wat-wilt-u-melden-omschrijving worden drie keer gebruikt. De structuur van het document klopt niet helemaal, er zijn tags niet afgesloten of onverwacht afgesloten waardoor de presentatie onjuist zou kunnen zijn. Er zijn input elementen zonder type, waardoor de browser het element zou kunnen weglaten of als verkeerd type afbeelden.
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd dit op te lossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het in en uitklappen de producttab's is niet door software te bepalen.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.waalwijk.nl/inwoners/producten_3394/product/verhuizingdoorgeven_309.html staan uitklapbare delen. De status van deze secties (aan- of uitgeklapt) is niet in de code aangegeven. Gebruik ervoor aria-expanded attribuut.
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Waalwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707