Verklaring van Gemeente Middelburg

Status toegankelijkheid https://www.middelburg.nl

Gemeente Middelburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Middelburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Middelburg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Middelburg is beschikbaar via de link https://www.middelburg.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Middelburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Middelburg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Middelburg is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Middelburg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Middelburg .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@middelburg.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Middelburg

De gemeente Middelburg streeft naar een toegankelijke online dienstverlening. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties.

We inventariseren momenteel welke subsites naast www.middelburg.nl we gaan uitfaseren en welke we behouden en toegankelijk maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Middelburg : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Middelburg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Middelburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.middelburg.nl/_flysystem/media/onderzoek-stichting-accessibility-www.middelburg.nl-wcag2.1-aa.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/middelburg/uploads/wcag-2.1-inspectie-niveau-aa-demo-simtoegankelijk.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Middelburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo in de afsprakenmodule heeft geen goed beschrijvend tekstalternatief. Ook bevat de website PDF-documenten met problemen met alternatieve tekst van afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   De problemen in de afsprakenmodule moeten door de leverancier worden opgelost. Op het moment van publicatie van deze toegankelijkheidsverklaring (juni 2022) is dat nog niet gebeurd.

   Nog niet alle pdf's zijn volledig toegankelijk.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan deze informatie niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Als bezoekers problemen met de toegankelijkheid ervaren en het contactformulier niet kunnen of willen gebruiken, kunnen zij een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule en er worden richtlijnen opgesteld om het aantal pdf's op de website terug te brengen en de actuele pdf's toegankelijk(er) te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Nog niet alle video's voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Deze informatie is nu niet beschikbaar voor mensen die blind of slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Als bezoekers problemen met de toegankelijkheid van video of audio ervaren, kunnen zij een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   We werken eraan om nieuwe video's en audiofragmenten te voorzien van een audiodescriptie of media-alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Niet alle video's hebben een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Zonder audiodescriptie missen slechtzienden belangrijke informatie die in de video is te zien.

  • Alternatief:

   Als bezoekers problemen met de toegankelijkheid ervaren en het contactformulier niet kunnen of willen gebruiken, kunnen zij een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   We werken eraan om nieuwe video's en audiofragmenten te voorzien van een audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de afsprakenmodule zijn er problemen met relaties in het afsprakenformulier. Ook in PDF-documenten zijn nog problemen met informatie, structuur en relaties.

  • Gevolg:

   Zonder de juiste structuur en relaties kan voorleessoftware de informatie niet goed weergeven.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Als bezoekers problemen met de toegankelijkheid ervaren, kunnen zij een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule en er worden richtlijnen opgesteld om het aantal pdf's op de website terug te brengen en de actuele pdf's toegankelijk(er) te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de afsprakenmodule kan bij een aantal invoervelden het doel niet programmatisch worden bepaald.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het formulier nu niet deels automatisch invullen.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Als bezoekers problemen met de toegankelijkheid ervaren, kunnen zij een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er zijn nog problemen met kleurgebruik in PDF-documenten.

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind zijn of slechtziend kunnen deze informatie niet altijd goed bekijken.

  • Alternatief:

   Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er worden richtlijnen opgesteld om het aantal pdf's op de website terug te brengen en de actuele pdf's toegankelijk(er) te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is een contrastknop aanwezig, waardoor er geen problemen met contrast zijn op de webpagina's. Wel zijn er nog enkele problemen in de afsprakenmodule en in PDF-documenten.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is de informatie niet altijd goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid van de website, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule en er worden richtlijnen opgesteld om het aantal pdf's op de website terug te brengen en de actuele pdf's toegankelijk(er) te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In enkele pdf-documenten zijn er problemen met afbeeldingen van tekst.

  • Gevolg:

   Tekst in afbeeldingen in sommige pdf-documenten is nu niet met een eigen stylesheet naar wens op te maken.

  • Alternatief:

   Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er worden richtlijnen opgesteld om het aantal pdf's op de website terug te brengen en de actuele pdf's toegankelijk(er) te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is een probleem met het contrast van de smileys in het feedback-scherm ("Uw reactie"). ook is er een probleem met het contrast in de afsprakenmodule.

  • Gevolg:

   De smileys van het feedbackscherm en de randen van velden in het contactformulier zijn nu mogelijk niet goed te zien voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact over de afwijking met de leveranciers van de feedback-module en de afsprakenmodule.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De afsprakenmodule bevat een sessie time-out van circa een uur. Bezoekers krijgen geen waarschuwing van het verlopen van de time-out.

  • Gevolg:

   Bezoekers moeten na het verlopen van de time-out opnieuw beginnen met het invullen van het formulier.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de afsprakenmodule heeft het logo geen duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   Het is nu niet voor iedereen duidelijk wat voor item het is en waar de link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   In enkele pdf-documenten ontbreken bladwijzers om snel door het document te springen.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van bladwijzers maakt het lastiger om binnen een pdf-document te navigeren.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen contact opnemen via info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er worden richtlijnen opgesteld om het aantal pdf's op de website terug te brengen en de actuele pdf's toegankelijk(er) te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Er is een probleem met het logo in de afsprakenmodule.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken en de link in het logo willen activeren.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Er is contact met de leverancier van de afsprakenmodule.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Er is een probleem met de focus op elementen in de afsprakenmodule. Dit zit in de software van de leverancier.

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend zijn voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl

  • Maatregel:

   Het probleem moet worden verholpen door de leverancier van de software. We zijn hierover met de leverancier in gesprek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Er is een probleem met de foutmeldingen in de afsprakenmodule.

  • Gevolg:

   Als het formulier fout wordt ingevuld, is het voor mensen die voorleessoftware gebruiken niet duidelijk waar de fout zit.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het probleem moet worden opgelost door de leverancier van de afsprakenmodule. We zijn hierover met hen in gesprek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Er is een probleem met de instructies in de afsprakenmodule.

  • Gevolg:

   De instructie is niet helemaal duidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het probleem moet worden opgelost door de leverancier van de afsprakenmodule. We zijn hierover met hen in gesprek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Er is een probleem met statusberichten in de afsprakenmodule.

  • Gevolg:

   De statusberichten zijn nu niet altijd duidelijk voor mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan ook altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ervaren met de toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   Het probleem moet worden opgelost door de leverancier van de afsprakenmodule. We zijn hierover met de leverancier in gesprke.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   We hebben lopende contracten voor een afsprakenmodule en een feedbackmodule die beide problemen hebben met de toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   De afsprakenmodule en de feedbackmodule zijn nog niet volledig toegankelijk.

  • Gevolg:

   De afsprakenmodule en de feedbackmodule zijn nu niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan altijd telefonisch een afspraak worden gemaakt. Mensen die problemen ondervinden met de digitale toegankelijkheid, kunnen een e-mail sturen aan info@middelburg.nl.

  • Maatregel:

   We zijn met de leveranciers in gesprek over het oplossen van de toegankelijkheidsproblemen. Als dit niet mogelijk is, zoeken we naar vervanging van de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Middelburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209