Verklaring van www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl

Status toegankelijkheid https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/

Gemeente Amersfoort is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-11-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Amersfoort streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Amersfoort is beschikbaar via de link https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Amersfoort verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Amersfoort is gevorderd met de toegankelijkheid van www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Amersfoort .
Functie: Wethouder (communicatie).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@amersfoort.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://formulier.amersfoort.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtPV.aspx/fKlachtPV.

Aanvullende informatie van Gemeente Amersfoort

Toegankelijkheid

Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap, dyslexie of leeshandicap. Wij proberen onze website zoveel mogelijk te laten voldoen aan internationaal erkende eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Zo streven we er bijvoorbeeld naar om bij ieder beeld een beschrijvende tekst te plaatsen, vermijden we zoveel mogelijk bewegend beeld en houden inhoud en structuur gescheiden van de vormgeving. Op die manier kunnen spraakcomputers de pagina’s beter voorlezen en kunnen bezoekers met een handicap de informatie op deze website ook bereiken.

SiteImprove

Gemeente Amersfoort verbetert de kwaliteit van de dienstverlening door continue te monitoren en verbeteringen door te voeren.
De tool SiteImprove helpt ons om knelpunten te zien en op te lossen. Ook als het gaat om toegankelijkheid.

 

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/helpcentrum staat een formulier met onderaan een afbeelding met een Captcha code. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst "captcha code" gekregen. Dat is op zich goed. Echter Opvolging handmatig onderzoek kan iemand die blind is de code in de afbeelding niet zien en kan dus nooit het formulier versturen. Het probleem met de Captcha komt op ook op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/registreren .

  • Gevolg:

   Iemand die blind is kan de code in de afbeelding niet zien en kan dus nooit het formulier versturen.

  • Alternatief:

   Een oplossing is om een audiofragment aan te bieden als alternatief voor de afbeelding. Dan kan iemand die blind is horen wat de code is.

  • Maatregel:

   Dit raakt generieke elementen van de huidige oplossing waardoor het ook implementaties van andere klanten raakt. Wordt heroverwogen voor een major release/uitrol nieuwe software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/ staan twee nieuwe opdrachten. Op de foto van een opdracht staat een oranje icoontje. Dit icoontje is informatief en interactief en heeft dus een alternatieve tekst nodig.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Tijdens de gezamenlijke presentatie kwam er naar voren dat het delen van vacatures verwijderd moet worden in verband met het cookiebeleid

  • Maatregel:

   Zo kan een (verborgen) tekst worden toegevoegd binnen het div element. Deze kan dan als alternatieve tekst fungeren. Let dan wel op dat geen display:none; of visibility:hidden; wordt gebruikt voor het verbergen, want dan ziet hulpsoftware de tekst nog niet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/ staan onder de koptekst "Nieuwste opdrachten" twee namen van opdrachten: "interim portfoliomanager voor startfase" en "ICTadviseur Nieuw Stadhuis". Deze zijn opgemaakt met een h3 element, maar dit zijn geen kopteksten. Er is namelijk geen content waar het een koptekst van zou moeten zijn.

  • Gevolg:

   Geen omdat opdrachten niet meer op deze manier gepubliceerd worden

  • Alternatief:

   Gebruik hier dus liever geen h3 elementen. Gebruik CSS voor de opmaak van deze linkteksten.

  • Maatregel:

   Hiërarchie op de pagina is goed en leidend. Gebruik hier dus liever geen h3 elementen. Gebruik CSS voor de opmaak van deze linkteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hamburger menu geen scroll optie. Op iedere pagina staat een hamburgermenu. Als deze geopend wordt zijn alleen de links "Home", "Opdrachten" en "Gunningen" zichtbaar. De andere links vallen onder buiten beeld en er kan niet naartoe gescrold worden. Het scrollen zorgt er alleen voor dat de onderliggende (en niet zichtbare pagina) scrolt.

  • Oorzaak:

   Dit treedt op bij het horizontaal houden van een mobiel.

  • Gevolg:

   Zie onder beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Geen (behalve telefoon niet horizontaal houden).

  • Maatregel:

   Leverancier heeft dit punt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/helpcentrum ontbreekt onderaan de pagina de koptekst "Technische Ondersteuning" en het hele formulier daaronder.

  • Oorzaak:

   niet bekend

  • Gevolg:

   formulier technische ondersteuning niet bereikbaar via de koptekst

  • Alternatief:

   Formulier is bereikbaar door naar onderzijde pagina te scrollen

  • Maatregel:

   Probleem is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/inloggen staat een inlogformulier. Een deel van dit formulier valt rechtsbuiten het scherm. Het formulier zou onder elkaar moeten vallen. De posities staat nu vast naast elkaar. Zo is de knop met de tekst "Inloggen" niet te zien. Hierdoor is het formulier eigenlijk al niet bruikbaar.

  • Oorzaak:

   Een deel van dit formulier valt rechtsbuiten het scherm. Het formulier zou onder elkaar moeten vallen.

  • Gevolg:

   Menu items bereikbaar alleen via hamburgermenu. Inloggen wordt niet ondersteund op mobiel.

  • Alternatief:

   Menu items bereikbaar via hamburgermenu. Inloggen wordt niet ondersteund op mobiel.

  • Maatregel:

   Op dit moment worden er geen aanvullende maatregelen genomen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/registreren valt de tekst van de knop "Account maken" weg. Deze knop schuift links uit beeld, zodat de tekst niet meer te lezen is. DeReflow werkt hier dus ook niet goed. Daarnaast nog een klein probleem met de tekstlabels "Postcode" en "Huisnummer". De tekstlabel "Huisnummer" schuift tegen de tekst "Postcode" aan, maar zonder het "*" symbool. Dit symbool kan dus ook beter binnen het label element geplaatst worden. Dat is ook logisch, want het hoort bij het tekstlabel.

  • Gevolg:

   De tekst van de knop "Account maken" valt weg. De tekstlabel "Huisnummer" schuift tegen de tekst "Postcode" aan, maar zonder het "*" symbool.

  • Alternatief:

   Er wordt een oplossing meegenomen in alternatieve content

  • Maatregel:

   Leverancier gaat alternatieve content aanbieden voor dit soort pagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/ zijn de links "Inloggen", "Registreren" en "Mijn inhuurdesk" bovenaan de pagina niet meer zichtbaar. In de footer ontbreekt het logo van de gemeente Amersfoort en zijn de links ook niet meer zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Footermenu wordt bewust onderdrukt uit design oogpunt.

  • Gevolg:

   Menu items bereikbaar via hamburgermenu. Inloggen wordt niet ondersteund op mobiel.

  • Alternatief:

   Item via hamburgermenu benaderen.

  • Maatregel:

   Er wordt geen aanvullende maatregel genomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Aanpassing van de regelafstand wordt niet ondersteund

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/ staan 3 blauwe blokken met tekst. Bij het tweede en derde blok verdwijnt een deel de tekst onder de links die onderaan het blok staan. De hoogte van het blok schaalt dus niet mee met de tekst en de link schuift ook niet verder naar beneden maar staat vast op die plek.

  • Alternatief:

   Door leverancier wordt nog geen oplossing geboden.

  • Maatregel:

   We wachten oplossing van leverancier af

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/opdrachten schuift de tekst "Looptijd:" helemaal naar rechts. De bijbehorende tekst staat nu links. Dat is niet logisch en verwarrend.

  • Gevolg:

   Padding verzorgt dat de elementen op de juiste plek staan. Verwijderen leidt tot ongewenst gedrag.

  • Alternatief:

   Door leverancier wordt op dit moment geen alternatief geboden.

  • Maatregel:

   Vooralsnog geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/Opdracht/Gemeente-Amersfoort/interim-portfoliomanager-voor-startfase/688 staat een link "Wachtwoord vergeten?". Als deze geactiveerd wordt verschijnt een modal venster. Als iemand met de Tab-toets door het modal venster tabt en verder tabt gaat deze verder op de onderliggende pagina. Als het modal venster wordt gesloten moet de focus ook weer terugkomen op de link "Wachtwoord vergeten?". Dat is ook niet het geval. De focus gaat naar het eerste invoerveld van het formulier. Dat is niet logisch.

  • Gevolg:

   zie onder oorzaak

  • Alternatief:

   De toetsenbordfocus mag alleen binnen dit modal venster blijven en mag niet op de onderliggende pagina terechtkomen

  • Maatregel:

   Niet oplosbaar door gebruik software van derden. Heroverwegen in nieuwe softwareversie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: vanwege software gebruik derden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/helpcentrum staat onderaan een Captcha functie met een link om een andere code aan te vragen. Deze link heeft geen linktekst. Enkel het title attribuut gebruiken voor een linktekst is niet voldoende, title attribuut mag gebruikt worden voor aanvullende informatie en niet voor essentiële tekst.

  • Gevolg:

   Captcha functie met een link om een andere code aan te vragen kan niet gebruikt worden door mensen met visuele beperking

  • Alternatief:

   Tot major release van de leverancier niet

  • Maatregel:

   Dit raakt generieke elementen van de huidige oplossing waardoor het ook implementaties van andere klanten raakt. Wordt heroverwogen voor een major release/uitrol nieuwe software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/opdrachten staat links een checkbox. Als deze aangevinkt wordt treedt een contextwijziging op. De focus verplaatst namelijk naar het begin van de webpagina. Iemand die dus het toetsenbord gebruikt om de checkbox aan te vinken merkt dat de focus weer helemaal bovenaan de pagina staat. Dat is verwarrend. Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/gunningen met de checkboxen die daar staan.

  • Gevolg:

   Iemand die dus het toetsenbord gebruikt om de checkbox aan te vinken merkt dat de focus weer helemaal bovenaan de pagina staat. Dat is verwarrend.

  • Alternatief:

   De focus kan beter gewoon op de checkbox zelf blijven terwijl de content aangepast wordt

  • Maatregel:

   Softwarematig niet aanpasbaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/opdrachten staan twee opdrachten. Deze zijn interactief. Met de muis kan op de hele tekst van de opdracht geklikt worden. En de blauwe tekst bovenaan lijkt een link te zijn, omdat deze onderstreept wordt als de muisaanwijzer erop staat. Zie ook succescriterium 4.1.2 voor aanvullende problemen hiermee.

  • Gevolg:

   Hier is echter geen a element gebruikt, of een ander standaard interactief element. Hier is gebruik gemaakt van een li element interactief is gemaakt door middel van JavaScript. Dit werkt echter niet met het toetsenbord. De toetsenbordfocus kan namelijk niet op een li element komen.

  • Alternatief:

   Wordt heroverwogen voor een major release/uitrol nieuwe software.

  • Maatregel:

   Dit raakt generieke elementen van de huidige oplossing waardoor het ook implementaties van andere klanten raakt. Wordt heroverwogen voor een major release/uitrol nieuwe software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een verkeerd telefoonnummer wordt ingevuld staat een instructie om het probleem te verhelpen. Deze kan beter (zie de opmerking bij succescriterium 3.3.2).

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/helpcentrum staat een formulier. In dit formulier staat een invoerveld voor een telefoonnummer. Als een verkeerd telefoonnummer wordt ingevuld staat een instructie om het probleem te verhelpen. Deze kan beter (zie de opmerking bij succescriterium 3.3.2). Een instructie is goed, maar als aanvulling op een goede foutmelding. De foutmelding ontbreekt nu.

  • Alternatief:

   Geven van een foutmelding indien telefoonnummer niet correct wordt ingevoerd

  • Maatregel:

   Zie bovenstaand

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   "Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/registreren staat een invoerveld voor "KvK-nummer". Als deze niet wordt ingevuld verschijnt een instructie "KvK-nummer is verplicht". Dit is geen foutmelding.

  • Gevolg:

   "Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/registreren staat een invoerveld voor "KvK-nummer". Als deze niet wordt ingevuld verschijnt een instructie "KvK-nummer is verplicht". Dit is geen foutmelding.

  • Alternatief:

   Een foutmelding kan hier zijn "Het verplichte KvK-nummer is niet ingevuld."

  • Maatregel:

   aanpassen foutmelding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/opdrachten staan twee opdrachten. Deze zijn interactief. Hier is een li element gebruikt die interactief is gemaakt met JavaScript. Hulpsoftware kan de interactieve rol hiervan niet bepalen, omdat een li element in basis niet interactief is. De toegankelijkheidsnaam kan wel bepaald worden, maar die bevat alle tekst binnen het li element en dat is wel heel veel informatie voor een interactief element als toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   De toegankelijkheidsnaam kan wel bepaald worden, maar die bevat alle tekst binnen het li element en dat is wel heel veel informatie voor een interactief element als toegankelijkheidsnaam.

  • Alternatief:

   Beter is om alleen De blauwe tekst bovenaan interactief te maken, zodat de toegankelijkheidsnaam beknopt en duidelijk is. Met JavaScript kan eventueel wel het klikbare gebied vergroot worden naar ook de informatie eronder.

  • Maatregel:

   Dit raakt generieke elementen van de huidige oplossing waardoor het ook implementaties van andere klanten raakt. Wordt heroverwogen voor een major release/uitrol nieuwe software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/registrerenstaat een formulier. Bij "Controleer code" staat een oranje icoon. Deze is interactief. Hulpsoftware kan hiervan de interactieve rol niet bepalen. De interactie wordt nu ook door JavaScript geregeld.

  • Gevolg:

   href attribuut ontbreekt bij dit aelement. Zonder href attribuut is het een anchor en niet interactief.

  • Alternatief:

   In afwachting major release van leverancier geen

  • Maatregel:

   Dit raakt generieke elementen van de huidige oplossing waardoor het ook implementaties van andere klanten raakt. Wordt heroverwogen voor een major release/uitrol nieuwe software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Amersfoort heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209