Verklaring van Nederlandse Emissieautoriteit

Status toegankelijkheid https://www.emissieautoriteit.nl/

Nederlandse Emissie Autoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Emissie Autoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nederlandse Emissieautoriteit.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Emissie Autoriteit is beschikbaar via de link https://www.emissieautoriteit.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Emissie Autoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nederlandse Emissieautoriteit gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Emissie Autoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van Nederlandse Emissieautoriteit en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Emissie Autoriteit.
Functie: Domeinhoofd Serviceverlening & Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@emissieautoriteit.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Emissie Autoriteit

Ook de Engelse versie van onze website is getoetst op toegankelijkheid. In dit rapport komen dezelfde verbeterpunten naar voren als bij de Nederlandse versie. Het volledige rapport voor de Engelse website kan gevonden worden op de toegankelijkheidspagina van de NEa onder 'Toegankelijkheidsonderzoek oktober 2022'.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nederlandse Emissieautoriteit : voldoet gedeeltelijk

De website Nederlandse Emissieautoriteit is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Emissie Autoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/publicatie/2022/11/11/toegankelijkheidsonderzoek-oktober-2022/Heronderzoek+www.emissieautoriteit.nl+WCAG+2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/publicatie/2022/11/11/toegankelijkheidsonderzoek-oktober-2022/Heronderzoek+content+www.emissionsauthority.nl+WCAG+2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Emissie Autoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt voor bij PDF: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf

   In PDF https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/publicatie/2022/03/04/hbe-rapportage-maart-2022/73755+-+NEA+-+HBE+rapportage+4+maart+-+22401280+PDFA.pdf is de legenda en de grafiek niet als afbeelding gemarkeerd waardoor er geen tekstueel alternatief aanwezig is voor de gegevens uit de legenda en grafiek.

  • Gevolg:

   Gebruikers die deze onderdelen willen lezen via een schermlezer zullen afbeeldingen zonder alternatieve tekst tegen kunnen komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Documenten en webpagina's met deze afwijken worden zo snel mogelijk aangepast zodat het toegankelijk is voor alle gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.emissieautoriteit.nl/sitemap is bijvoorbeeld de kop "Onderwerpen" als kop opgemaakt maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn groter gedrukt door middel van CSS. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Op pagina https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/klimaatbeleid-en-de-rol-van-de-nea is het citaat in een blok element is opgemaakt met een <strong> element in plaats van een <blockquote> element. Het <strong> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina's: https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel https://www.emissieautoriteit.nl/organisatie-en-klimaatbeleid/klimaatbeleid/wat-is-hernieuwbare-energie-voor-vervoer.

   Op pagina https://www.emissieautoriteit.nl/zoeken?trefwoord=video&startdatum=&einddatum=&onderwerp=Alle+onderwerpen&onderdeel=Alle+onderdelen&type=Alle+documenten zijn er meerdere <h3> koppen aanwezig zonder dat er een content eronder aanwezig is. Zie bijvoorbeeld de koppen: "Veelgestelde vragen en antwoorden".

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op document structuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/publicatie/2022/02/17/veilingmonitor-2021/Veilingmonitor+2021_def.pdf

   In de PDF: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf is bijvoorbeeld de kop "Koppelen MP" op pagina 8 opgemaakt als kop maar niet in de code weergegeven als kop met bijvoorbeeld een <h2> element.

   In de PDF: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf is bijvoorbeeld de lijst op pagina 19 opgemaakt als lijst maar niet in de code weergegeven als lijst. Dit komt op meerdere plekken voor.

   De inleiding van het Engelse tekstuele versie op pagina https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2015/06/23/nea-inventariseert-mogelijkheden-vereenvoudiging-eu-ets is met <strong> element opgemaakt, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen.

  • Gevolg:

   Content van deze pagina's kan mogelijk niet volledig correct worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar mogelijk, verhelpen wij de aangegeven problemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In PDF https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/publicatie/2022/03/04/hbe-rapportage-maart-2022/73755+-+NEA+-+HBE+rapportage+4+maart+-+22401280+PDFA.pdf zijn de gegevens uit de legenda en de grafiek alleen waarneembaar door gebruik van kleur. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. Zie bijvoorbeeld ook de webpagina's: https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/co2-efficientie-tov-benchmark-fase-3 https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-ev-2018/samenvatting-rapportage-2020.

  • Gevolg:

   Mensen met kleurenblindheid kunnen bepaalde visuals mogelijk niet goed aflezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Documenten en pagina's worden opnieuw opgemaakt om deze afwijking te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel bevat onder de kop "EU ETS" de lichtblauwe tekst "10%" in de afbeelding met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt ook op de andere afbeeldingen voor.

   In de PDF: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf bevat bijvoorbeeld onder de kop "Tarief" de rode tekst met een witte achtergrond samen een contrastverhouding van 3.8:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   In de PDF: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf bevat bijvoorbeeld onder de kop "Controleren en aanvullen gegevens" de witte tekst met een lichtrode achtergrond samen een contrastverhouding van 3.8:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

  • Gevolg:

   Bezoekers met slechtziendheid kunnen bepaalde visuals mogelijk niet goed aflezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrastverhouding wordt, waar mogelijk, verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie ook bijvoorbeeld webpagina's: https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel

   @Heronderzoek: de beschrijving in de alt-tekst is een goed tekstueel alternatief, echter moet deze voor alle gebruikers beschikbaar zijn voor dit criterium. Bijvoorbeeld door deze onder de afbeelding te plaatsen.

  • Gevolg:

   Bezoekers missen mogelijk informatie die in afbeeldingen staan weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen met tekst worden voorzien van (betere) alternatieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/helpdesk-nea bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is het emailadres onder de kop "Pers" niet meer volledig leesbaar.

  • Gevolg:

   Een email adres kan in bepaalde omstandigheden niet goed gelezen worden. Deze omstandigheden zullen echter zeer zelden voorkomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de webbeheerder om te achterhalen of dit probleem kan verholpen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/publicatie/2022/02/17/veilingmonitor-2021/Veilingmonitor+2021_def.pdf bevat in de legenda "Veilingopbrengsten en volumes EUA's" de groene staven met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.0:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

  • Gevolg:

   Bepaalde visuele elementen kunnen niet goed afgelezen worden door slechtzienden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De visuele elementen die problemen veroorzaken worden opnieuw opgemaakt of vervangen door een beter alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF is geen goede document titel ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk "Dia 1". Deze biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document. https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf

  • Gevolg:

   Schermlezers zullen niet een correcte titel van het document aflezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het document wordt verbeterd en vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   In de PDF: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/presentatie/2022/01/20/presentaties-informatiebijeenkomst-jaarafsluiting-2021---18-januari-2022/Presentaties+informatiebijeenkomst+jaarafsluiting+2021+-+18+januari+2022.pdf is de volgorde op pagina 3 niet in de juiste wijze weergegeven in de PDF code waardoor de tijdstippen van de programma pas wordt aangegeven na het einde. Zie bijvoorbeeld ook pagina 9 en het komt op meerdere plekken voor.

  • Gevolg:

   De verkeerde volgorde kan voor verwarring zorgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het document wordt herzien en vervangen met verbeteringen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina heeft Engelstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang=”” attribuut. https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2015/06/23/nea-inventariseert-mogelijkheden-vereenvoudiging-eu-ets

  • Gevolg:

   Schermlezers zullen de content die in een andere taal is geschreven niet goed aflezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De onderdelen die nog niet anderstalig zijn aangegeven zullen de correcte label krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. Zie pagina: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2015/06/23/nea-inventariseert-mogelijkheden-vereenvoudiging-eu-ets

   @heronderzoek: deze errors kunnen gereproduceerd worden op https://validator.w3.org/

  • Gevolg:

   Gebruikers die hulpsoftware gebruiken om de pagina te navigeren kunnen tegen problemen aanlopen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De code wordt nagelopen en gecorrigeerd waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Emissie Autoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424