Verklaring van Mijn DigiD

Status toegankelijkheid https://mijn.digid.nl/

Logius (DigiD) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-10-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius (DigiD) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn DigiD.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius (DigiD) is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Mijn DigiD van Logius (DigiD) voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius (DigiD) .
Functie: Directeur Productiehuis Logius.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@digid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Logius (DigiD)

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Mijn DigiD : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Mijn DigiD is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de aanvraagpagina staat het 'Vignet DigiD' naast de kop 'DigiD aanvragen'. Er is geen alternatief voor de achtergrondafbeelding van het DigiD logo dat onderdeel is van deze h1 kop. Dit probleem kom op meerdere pagina's voor, o.a. bij wachtwoord wijzigen, telefoonnummer invoeren, inloggen en opheffen DigiD.

  • Oorzaak:

   Er is geen alt tekst voor de achtergrondafbeelding van het DigiD logo dat onderdeel is van deze h1 kop

  • Gevolg:

   Niet alle componenten van de gebruikersinterface (logo) zijn te identificeren door gebruikers op de door hen waarneembare wijze.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is het mogelijk om de content in een andere taal weer te geven door gebruik te maken van de links 'EN' en 'NL'. Een van deze twee links is op dit moment actief. Deze link is visueel te herkennen doordat deze vetgedrukt en onderstreept is. Deze andere weergave wordt gegenereerd door de class 'active'. Deze eigenschap kan niet door software bepaald worden en is niet beschikbaar in tekst. Links MijnGegevens en Gebruiksgeschiedenis: Deze links zijn actief, deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Daarnaast bevat de fieldsets ook geen legends.

  • Oorzaak:

   aria attribuut aria-current staat niet op true, daarnaast zijn de links onder de kop 'Hoe wilt u inloggen' opgemaakt als kop van niveau 2, terwijl het geen kopteksten zijn maar links. Fieldset zonder legend: legend ontbreekt.

  • Gevolg:

   De actieve inhoud wordt niet aangegeven en daarnaast wordt de presentatie van de content op de pagina niet eenduidig gepresenteerd, hierdoor kan informatie verloren gaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur. Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Links: Een mogelijke oplossing is het toevoegen van het aria attribuut aria-current="true". Het toevoegen van een visueel verborgen tekst is een andere mogelijke oplossing. Links Mijngevens en gebruiksgeschiedenis: Dit probleem kan opgelost worden door aria-current="true" of een tekstalternatief te gebruiken. De links onder de kop 'Hoe wilt u inloggen?' zijn alle vier opgemaakt als kop van niveau 2. Deze links zijn geen kopteksten maar links. Visueel hoeven deze links niet aangepast te worden, maar anders weergeven. Fieldset zonder legend: om dit probleem op te lossen zijn meerdere mogelijkheden, de fieldset kan verwijdert worden of de fieldset kan een legend krijgen. Beide oplossingen zijn mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Al de verschillende pagina's van deze website staan vol met verschillende invoervelden, deze kunnen door hulpsoftware nu niet goed worden ingevuld omdat niet duidelijk is om welke gegevens gevraagd wordt.

  • Oorzaak:

   Het attribuut autocomplete is niet toegevoegd, waardoor het voor de hulpsoftware niet duidelijk is om welke gegevens wordt gevraagd.

  • Gevolg:

   Al de verschillende pagina's van deze website staan vol met verschillende invoervelden, deze kunnen door hulpsoftware nu niet goed worden ingevuld omdat niet duidelijk is om welke gegevens gevraagd wordt.

  • Alternatief:

   Vaak controleren, handmatig schuiven en opnieuw invoeren.

  • Maatregel:

   Een identificerend attribuut toevoegen aan het veld en het attribuut autocomplete toevoegen aan de invoervelden, zodat hulpsoftware kan identificeren om wat voor gegevens het gaat en door middel van hulpsoftware automatisch ingevuld kan worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Besloten is dat vanuit security overwegingen wij het niet mogelijk maken om gegevens in het aanvraagscherm, en het wachtwoord via autocomplete laten invullen. Bewust voor gekozen, omdat het in deze processen juist van belang is dat we de gegevens door de gebruiker laten invoeren en niet gebruik wordt gemaakt van autocomplete van reeds opgeslagen voorgaande gegevens.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knoppen in de applicatie hebben onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De kleur (huisstijl) oranje met wit biedt onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn de knoppen en de informatie daarop niet voldoende zichtbaar, waardoor men in het gebruik ervan wordt belemmerd.

  • Alternatief:

   Eventueel dark modus als alternatief

  • Maatregel:

   Het contrast wordt uitgebreid en verbeterd door de pixelgrootte van de tekst in de knoppen aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2022
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://a2.digid.nl/inloggen staan vier balkjes met links onder de kop ‘Hoe wilt u inloggen?’. Indien de standaard instellingen gebruikt worden pas niet alle tekst van de links ‘Met gebruikersnaam en wachtwoord’ en ‘Ik wil een betrouwbaarheidsniveau testen’ in de betreffende balk. Een gedeelte van de linktekst is niet meer zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Er wordt niet voldaan aan de eisen voor tekstspatiëring (namelijk, Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size; •Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size; •Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size; •Word spacing to at least 0.16 times the font size.)

  • Gevolg:

   Een gedeelte van de linktekst is niet meer zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Tekstspatiëring toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de invoervelden waar wachtwoorden ingevuld kunnen worden staat een oog icoon dat tijdelijk het ingevoerde wachtwoord laat zien. Deze functie om het ingevoerde wachtwoord te controleren is niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers. Gebruikers die wel kunnen zien, maar geen muis kunnen gebruiken kunnen nu de juistheid van het ingevoerde wachtwoord nu niet controleren.

  • Oorzaak:

   Het 'oogje' is niet geschikt gemaakt voor toetsenbord navigatie.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de functie om het ingevoerde wachtwoord te controleren niet bedienen vanaf een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Maak deze functionaliteit ook beschikbaar met behulp van toetsenbord navigatie en manipulatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-12-2021
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Om bepaalde boodschappen over te dragen is gebruik gemaakt van lightboxen (ook wel dialog of modal genoemd). Het gaat om de melding die verschijnt als de link 'Wijzigen' geactiveerd wordt. Het sluiten van dit soort vensters heeft een eis met betrekking tot de plaats waar de toetsenbordfocus land. In dit geval moet de toetsenbordfocus na het sluiten van dit venster landen op het element dat dit venster opende (de link 'Wijzigen'). Voor de duidelijkheid de lightbox die in beeld komt om de sessie te verlengen en de lightbox die aangeeft dat de sessie verlopen is voldoen op dit moment aan dit succescriterium. Het verschil is dat deze lightbox door een actie van de gebruiker wordt geactiveerd, deze eigenschap geeft de aanvullende eisen voor focus volgorde. Na het aanvragen van 'Controle via SMS' heeft de link 'Controle via sms opnieuw aanvragen' hetzelfde probleem.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus landt na het sluiten van het venster niet op het element dat dit venster opende.

  • Gevolg:

   Hierdoor ontbreekt de focus van de volgorde van de pagina.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft. In dit geval moet de toetsenbordfocus na het sluiten van dit venster landen op het element dat dit venster opende (de link 'Wijzigen').

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's is het mogelijk om de content in een andere taal weer te geven door gebruik te maken van de links 'EN' en 'NL'. Deze links hebben geen duidelijk linkdoel.

  • Oorzaak:

   Linkdoel is niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   De teksten 'EN' en 'NL' maken niet duidelijk dat het hier om de mogelijkheid gaat om van taal te wisselen. De link 'Wijzigen'. Deze link heeft geen duidelijk linkdoel. Links kunnen maar op een beperkt aantal manieren context krijgen, links hebben geen context met de kop en de tekst waar zij onder staan. Links in een lijst hebben wel context met de rest van de lijst. Op dit moment is niet duidelijk wat er gewijzigd kan worden na het activeren van deze link.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Duidelijk linkdoel toevoegen. Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar als deze op het selectievakje ‘Onthoud mijn DigiD gebruikersnaam’ staat.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus ontbreekt in het selectievakje

  • Gevolg:

   Hierdoor is de indicator van de toetsenbordfocus niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Elke gebruikersinterface element heeft een indicator van de focus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2022
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De software kan de standaard menselijke taal van de webpagina niet detecteren.

  • Oorzaak:

   De standaard menselijke taal staat op Nederlands, terwijl de pagina's vertaald zijn naar het Engels.

  • Gevolg:

   Hierdoor detecteert de software niet dat het om Engelse taal gaat.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Engels als standaard menselijke taal toevoegen als die op een Engelstalige pagina getoond worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2022
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De webpagina bevat een Engelstalige pagina met Nederlandstalige content in de tabel. De beschrijvingen van de verschillende handelingen van de gebruiksgeschiedenis zijn op deze pagina Nederlandstalig. Er wordt vanuitgegaan dat de standaard taal van deze pagina wordt ingesteld op Engels.

  • Oorzaak:

   De standaard menselijke taal staat op Nederlands, terwijl de pagina's vertaald zijn naar het Engels.

  • Gevolg:

   Hierdoor detecteert de software niet dat het om Engelse taal gaat.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst. Engels als standaard menselijke taal toevoegen op de elementen en pagina's als die op een Engelstalige pagina getoond worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2022
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de inlogpagina's verplaatst de toetsenbordfocus onder invloed van het invullen van een van de invoervelden. Het invullen van een medeklinker of cijfer verplaatst de toetsenbordfocus zonder waarschuwing naar het volgende invoerveld. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus geldt als contextwijziging en is niet toegestaan onder dit succescriterium, tenzij alle gebruikers van te voren over dit gedrag worden geinformeerd. Het gebruiken van een visueel verborgen tekst is niet voldoende, deze informatie moet ook visueel beschikbaar zijn.

  • Oorzaak:

   Gebruikers worden niet geïnformeerd dat het verplaatsen van de toetsenbordfocus een contextwijziging is.

  • Gevolg:

   Hierdoor verplaatst het toetsenbord zich naar een volgend veld waardoor de gebruiker tegen problemen aanloopt bij het invoeren van de code.

  • Alternatief:

   Code typen in een ander bestand en knippen en plakken in het invoerveld.

  • Maatregel:

   Gebruikers informeren dat toetsenbordfocus bij deze invoervelden (wordt) verplaatst. Visueel (verborgen) tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2021
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Teksten van foutmeldingen geven niet goed aan wat er fout gaat. Deze tekst is op dit moment alleen te herkennen als foutmelding door de manier van presenteren. Het is een instructie die visueel is opgemaakt als foutmelding. De fout wordt dus niet tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het is een instructie die visueel is opgemaakt als foutmelding

  • Gevolg:

   Hierdoor is het niet direct duidelijk dat er iets mis is gegaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Foutmeldingen verbeteren en verduidelijken, zodat gebruikers beter weten wat er fout is en waar dit is gebeurd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het verplichte format voor een telefoonnummer is niet van tevoren als instructie meegegeven. Dit zou wel het geval moeten zijn, zoals bij BSN wel wordt gedaan.

  • Oorzaak:

   Instructie ontbreekt bij informatiemelding.

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt niet goed geïnformeerd over wat er mis is gegaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Invulinstructie toevoegen aan informatie over invoerveld met unieke invoervoorwaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2021
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het e-mailadres wordt geen foutsuggestie getoond.

  • Oorzaak:

   Op het moment dat er meer invoereisen zijn dan alleen een verplicht veld is het nodig om een foutsuggestie te geven. Een goede instructie maakt een foutsuggestie overbodig. Foutsuggesties zijn alleen noodzakelijk bij invoeren met een vast verplicht format zoals postcode, e-mailadres en burgerservicenummer.

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt niet goed geïnformeerd over wat er mis is gegaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De foutmelding 'Vul een geldig e-mailadres in' heeft een foutsuggestie nodig. Het aanpassen van de foutmelding naar bijvoorbeeld: 'Vul een geldig e-mailadres in. (naam@domein.nl)' is voldoende.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In i elemenent in een link - staan te weinig spaties, attributen moeten gescheiden worden door een of meerdere spaties. Elementen met attributen die niet gescheiden zijn met een of meer spaties komen ook voor. Ook bestaat er op de pagina niet uniek id. Een id mag niet twee keer op dezelfde pagina voorkomen. Het probleem met het scheiden van attributen komt ook op deze pagina voor.

  • Oorzaak:

   Opmaaktaal wordt niet goed geïnterpreteerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor is informatie niet altijd goed leesbaar en te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   FIeldsets hebben geen naam Op deze pagina hebben de links 'NL' en 'Mijn gegevens' een status. Deze links zijn actief.De reden hiervoor is dat de link 'NL' en de link 'NL (Nederlands actief)' gezien kunnen worden als twee verschillende links die geen status heeft. Doordat de naam van de link niet veranderd heeft deze link wel een status en moet deze duidelijk zijn voor hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Relatie tussen links en status is niet herkenbaar voor hulpsoftware

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt optimaal gebruik van de mogelijkheden om met behulp van hulpsoftware NL of EN te kiezen niet ondersteund.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Aan de visueel verborgen tekst 'actief' toe te voegen aan de actieve links en aan de links 'NL' en 'EN' de teksten 'Nederlands' en 'English'. Fieldsets - Naam toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius (DigiD) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209