Verklaring van Gemeente Den Helder

Status toegankelijkheid https://www.denhelder.nl/

Gemeente Den Helder is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Den Helder streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Den Helder.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Den Helder is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=den+helder

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Den Helder gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Den Helder gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Den Helder is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Den Helder en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Den Helder .
Functie: Teamcoach I&T.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dat contact op via digtitoegankelijk@denhelder.nl of bel ons via het telefoonnummer 14 0223.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 1 werkdag krijgt u een automatische ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een persoonlijke reactie.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Aanvullende informatie van Gemeente Den Helder

We willen dat iedereen alle informatie op de websites van de gemeente Den Helder goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. 

Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren.

We stellen hiervoor een plan van aanpak op om dit te realiseren.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Den Helder : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Den Helder is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Den Helder dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=f5f880f0-53ed-4a5a-b0ed-3c4ca5eb4428&type=PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=20a61882-791a-4051-af8a-ec3bc3b57340&type=PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Den Helder dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor een logo geldt dat het de afbeelding moet beschrijven en dat de zichtbare tekst minimaal in het tekstalternatief moet terugkomen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Personen die afhankelijk zijn van voorleessoftware missen mogelijk essentiële informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Opbouwen van kennis over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle belangrijke informatie uit het beeld heeft een alternatief in het geluid.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Blinde of slechtziende personen krijgen niet alles mee wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Opbouwen van kennis over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle belangrijke informatie uit het beeld heeft een alternatief in het geluid.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Blinde of slechtziende personen krijgen niet alles mee wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Opbouwen kennis en toevoegen audio descriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf-documenten zijn niet of niet goed gecodeerd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Personen die hulpapparatuur gebruiken om pdf-documenten te 'lezen' kunnen de inhoud en opbouw van deze pdf-documenten niet of onvoldoende begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Kennis opbouwen en alleen nog maar digitaal toegankelijk pdf-documenten uitvragen bij partners en leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tags in pdf-documenten staan niet in een betekenisvolle volgorde.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Personen die hulpapparatuur gebruiken om pdf-documenten te 'lezen' kunnen de structuur (opbouw) van deze pdf-documenten niet of onvoldoende begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Kennis opbouwen en alleen nog maar digitaal toegankelijk pdf-documenten uitvragen bij partners en leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Soms is er geen visueel alternatief voor gebruik van kleur.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kunnen slechtziende of kleurenblinde bezoekers de betreffende informatie mogelijk niet (goed) waarnemen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Kennis opbouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de chatbox en op pdf-documenten is de contrastratio te laag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Tekst kan mogelijk niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Kennis opbouwen en alleen nog maar digitaal toegankelijk pdf-documenten uitvragen bij partners en leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's is het niet mogelijk om in de chatbot de berichten van de bot te lezen, in de weergave 1024x768 met 200% zonder informatieverlies

  • Oorzaak:

   Techniek leverancier.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen mogelijk de chatbot functionaliteit niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Gesprek met leverancier over oplostermijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Chatbot content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Oorzaak:

   Techniek leverancier.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen mogelijk de chatbot functionaliteit niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Gesprek met leverancier over oplostermijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de chatbot staat de knop “Send message”. Deze knop geeft visueel aan wanneer deze wel en niet werkt en heeft onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Techniek leverancier.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen mogelijk de chatbot functionaliteit niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Gesprek met leverancier over oplostermijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf-documenten hebben wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Het is voor bezoekers met verschillende beperkingen onduidelijk waar de pdf over gaat.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Kennis opbouwen en alleen nog maar digitaal toegankelijk pdf-documenten uitvragen bij partners en leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de bediening van de chat is op meerdere plaatsen Engelstalige tekst gebuikt zonder dat er in de code een taalwisseling is aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet op een juiste manier voorlezen waardoor mogelijk de informatie niet wordt begrepen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Gesprek aangaan met leverancier om tot oplosdatum te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld van de chatbot met de placeholder “Stuur me een bericht” heeft geen geldig label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis.

  • Gevolg:

   Het is nu niet voor alle bezoekers duidelijk wat ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Gesprek met leverancier over oplostermijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Den Helder heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209