Verklaring van Dinoloket

Status toegankelijkheid https://www.dinoloket.nl/

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dinoloket.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.dinoloket.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dinoloket gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van Dinoloket en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via mirjam.bartels@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.dinoloket.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dinoloket : voldoet gedeeltelijk

De website Dinoloket is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/dinoloket.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-08-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's, waaronder de homepage www.dinoloket.nl/, komen links voor die verwijzen naar externe pagina's. Dat wordt aangegeven met een icoon van een vierkant, met een pijl die naar rechtsboven in het vierkant wijst. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien missen deze informatie. Voeg deze informatie toe aan de toegankelijke linktekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst. Verberg in dat geval wel het <svg> element zelf voor hulpsoftware door aria-hidden=true toe te voegen. Dit komt onder andere ook voor op pagina www.dinoloket.nl/en/faq-page.

   Op pagina www.dinoloket.nl/en/faq-page komen SVG iconen voor (het '>' icoon voor iedere vraag). SVG iconen zonder alternatieve tekst worden door een aantal browser en hulpsoftware combinaties gezien als afbeelding en voorleessoftware zal daarom in sommige gevallen proberen de SVG 'voor te lezen'. Het advies is daarom decoratieve SVG iconen te verbergen met aria-hidden=true.

   De afbeelding op pagina www.dinoloket.nl/en/faq-page onder 'How can I view a groundwater level diagram?' heeft geen beschrijving binnen het alt-attribuut maar binnen het title-attribuut. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware combinaties ondersteund. Gebruik daarom het alt-attribuut en geef de afbeelding een inhoudelijk beschrijvende alternatieve tekst.

   Op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator, en de andere pagina's binnen dit proces, staan afbeeldingen met een alternatieve tekst, bijvoorbeeld 'Hiërarchisch icon'. Deze afbeeldingen zijn decoratief en mogen verborgen worden voor hulpsoftware, door het alt-attribuut leeg te laten. Op die manier negeert hulpsoftware dat er een afbeelding aanwezig is en wordt de alternatieve tekst niet voorgelezen als onderdeel van het linkdoel. Nu wordt bijvoorbeeld als linktekst de tekst 'Hiërarchisch icon Hiërarchisch' voorgelezen.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. Op pagina twee van dit proces moeten bezoekers via een CAPTCHA een combinatie van letters en cijfers overtypen om aan te geven dat zij geen robot zijn. De combinatie van letters en cijfers is een afbeelding van tekst. Blinde of slechtziende bezoekers kunnen de CAPTCHA mogelijk niet (goed) waarnemen. Zorg dat minimaal 1 alternatieve vorm voor CAPTCHA geboden wordt.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat de functie van de gebruikte afbeeldingen is

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dinoloket.nl/appelboor komt boven de tekst 'Bekijken en opslaan' een lege H2-kop voor. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, zij weten niet of een tekst verborgen is voor hulpsoftware of dat er geen tekst aanwezig is. Verwijder lege koppen om dit probleem op te lossen.

   Op pagina www.dinoloket.nl/help-ondergrondgegevens worden visuele kopjes, zoals 'Adres' en 'RD-Coördinaten' opgemaakt met het strong-element in plaats van een kop-element. Het strong-element geeft extra belang of nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen daarnaast aan de hand van een sneltoets of koppenlijst door de koppen op een pagina navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn, maar niet zijn opgemaakt met een kop-element komen daar niet op voor. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.dinoloket.nl/aanleveren-gegevens-booronderzoek.

   Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/pleistoceen/formatie-van-kreftenheye, waar de kopjes visueel als kop zijn opgemaakt maar niet zijn opgemaakt met een kop-element.

   De introductietekst op pagina www.dinoloket.nl/nieuws/ontwikkelingen-achter-de-schermen-nieuwe-datarepository-voor-de-geologische-… is geheel opgemaakt het strong-element. Het strong-element geeft extra belang of nadruk aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   De beschrijving onder de afbeelding op pagina www.dinoloket.nl/appelboor is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft gesproken nadruk aan één woord of een korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik bijvoorbeeld een figcaption element om dit op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/pleistoceen/formatie-van-kreftenheye.

   Op pagina www.dinoloket.nl/dis staat visueel een lijst, onder 'Modelbestanden'. Wanneer visueel informatie wordt overgebracht, zoals een aanwezige opsomming, moet die informatie ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Maak de tekst op als lijst, of verwijder de opsommingstekens.

   Pagina www.dinoloket.nl/appelboor bevat een tabel, maar de tabel mist koppen. Visueel zijn er wel koppen aanwezig, door de andere opmaak. Er is daardoor geen relatie tussen de datacellen voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Daarnaast bevat de tabel erg veel lege tabelcellen. Alhoewel niet afkeurbaar, is het wel verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Maak gebruik van een duidelijkere tabelstructuur, of gebruik helemaal geen tabelstructuur, om dit probleem op te lossen.

   Op pagina www.dinoloket.nl/appelboor is zichtbaar welke link uit het linker navigatiemenu geactiveerd is, doordat de tekst dikgedrukt is. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, bijvoorbeeld door het attribuut aria-current toe te voegen.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. De selectievakjes in dit dialoogvenster hebben geen label. Hierdoor is het voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware niet duidelijk waar deze selectievakjes voor dienen. Dit geldt ook voor de invoervelden op pagina 2 van het proces, onder 'Uw contactgegevens' in hetzelfde dialoogvenster.

   Op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/pleistoceen/formatie-van-kreftenheye staan vier iconen. Degene met het meeste kleur is de lijst die momenteel geactiveerd is. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   De ontvangen PDF (na het proces van selecteren en gegevens aanvragen op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens) is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Een vergelijkbaar probleem komt voor in de PDF op pagina www.dinoloket.nl/sites/default/files/nomenclator/Verbreidingskaarten/PDF/NUKR.pdf, waar wel figure-tags in voorkomen, maar geen daadwerkelijke content getagd is.

  • Gevolg:

   Content kan niet op een logische volgorde voorgelezen worden. Door verkeerd gebruik van elementen wordt bepaalde informatie niet 'zichtbaar'.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage en op pagina www.dinoloket.nl/nieuws staan kopteksten (de naam van het nieuwsartikel), met daaronder een tekst en een 'Lees verder link'. De datum van het artikel staat echter bóven de kop van het artikel. Het is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet duidelijk bij welk artikel de datum hoort. Plaats alle metadata van een artikel daarom ónder de kop van een artikel.

  • Gevolg:

   Informatie wordt niet in de juiste volgorde 'zichtbaar' gemaakt. Het is daardoor verwarrend welke content bij elkaar hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers het proces op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator starten en op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/midden-jura-vroeg-jura uitkomen, staat op die pagina de tekst 'Kies een formatie uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.' Verwijzingen naar richtingen of locaties op het scherm zijn vormen van instructies waar bezoekers bepaalde zintuigen voor moeten gebruiken, in dit geval zicht. Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid. Dit geldt ook voor pagina www.dinoloket.nl/help-ondergrondgegevens waar met de tekst 'Links bovenin vindt u een overzicht van de domeinen.' een zintuiglijkafhankelijke instructie wordt gegeven.

  • Gevolg:

   Verwijzingen zijn voor bezoekers met een visuele beperking niet goed te volgen. Hierdoor is navigatie lastiger.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De formuliervelden die gegevens over de bezoekers vragen op pagina www.dinoloket.nl/contact bevatten wel een autocomplete attribuut, maar met de verkeerde waarde. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attribuut hebben. Voorbeeld: Het invoerveld “achternaam” heeft als autocomplete attribuut "family-name“. Een lijst van autocomplete-waarden is te vinden op pagina www.w3.org/TR/WCAG21/.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. Op pagina 2 van dit proces worden gegevens van de bezoeker gevraagd. Hier missen ook autocomplete attributen.

  • Gevolg:

   Formulieren zijn moeilijker in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster. Op pagina 2 van dit proces staan invoervelden. Er wordt alleen met kleur duidelijk gemaakt of een veld goed (groene achtergrond) of niet goed (rode achtergrond) is ingevuld. Zorg ervoor dat kleur niet de enige manier is om informatie te kunnen begrijpen, bijvoorbeeld door foutmeldingen en foutsuggesties toe te voegen.

  • Gevolg:

   De interactie tussen bezoeker en website kan door kleurgebruik alleen onduidelijkheden met zich meebrengen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De website bevat skiplinks, bijvoorbeeld met de tekst 'Overslaan en naar inhoud gaan'. De contrastratio tussen de groene tekst (HEX #458E1A) en de witte achtergrond is 4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina www.dinoloket.nl/contact komt de tekst '* = verplicht invullen' voor. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #999999) en de witte achtergrond is 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   De ontvangen PDF (na het proces van selecteren en gegevens aanvragen op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens) bevat witte tekst op een groene achtergrond. De contrastratio tussen de witte tekst en de groene achtergrond (het donkerste deel is HEX #82B230) is 2,5:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Onderdelen van de website zijn moeilijker van elkaar te onderscheiden voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is de kop van de pagina 'Ondergrondgegevens' op pagina www.dinoloket.nl/help-ondergrondgegevens niet meer helemaal leesbaar omdat een deel van de pagina valt. Zorg ervoor dat er geen functionaliteit en/of informatie verdwijnt bij het inzoomen op de pagina.

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.dinoloket.nl/aanleveren-gegevens-booronderzoek zijn de tabellen niet meer (goed) leesbaar. Tabellen hoeven vanwege hun aard niet aan dit succescriterium te voldoen, echter, de informatie in de tabel moet wél beschikbaar blijven, bijvoorbeeld door een horizontale scrollbalk aan de tabellen toe te voegen. Dit geldt ook voor de tabellen in het dialoogvenster 'Gegevens aanvragen' op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.

  • Gevolg:

   Informatie is niet helemaal 'zichtbaar' te maken voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.dinoloket.nl/contact staan formuliervelden. De contrastratio tussen de grijze achtergrond (HEX #F4F5F6) en de witte achtergrond is 1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Los dit probleem op door bijvoorbeeld een rand om de invoervelden toe te voegen met een contrastratio van minimaal 3:1, zodat het voor alle bezoekers goed zichtbaar is dat het om formuliervelden gaat.

   Op pagina www.dinoloket.nl/contact komt een Captcha-selectievakje voor. Wanneer het selectievakje focus heeft, is de contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #4D90FE) en de grijze achtergrond #F9F9F9) 2,9:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Op pagina www.dinoloket.nl/contact komt een Captcha-selectievakje voor. De contrastratio tussen de grijze rand van het selectievakje (HEX #C1C1C1) en de grijze achtergrond (HEX #F9F9F9) achtergrond is 1,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer de input-elementen onder 'Toon gegevens in dit gebied' focus hebben is dat amper zichtbaar doordat de contrastratio tussen de focusrand (HEX #E4E9EC) en de witte achtergrond 1,2:1 is waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de selectievakjes in het dialoogvenster 'Gegevens aanvragen' dat verschijnt wanneer bezoekers een selectie hebben gemaakt.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. Op pagina 2 van dit proces staan invoervelden. De contrastratio tussen de grijze achtergrond van het invoerveld (HEX #E4E9EC) en de witte achtergrond is 1,2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. De contrastratio tussen de rode achtergrond bij foute invoer (HEX #F2DEDE) en de witte achtergrond is ook 1,2:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. De contrastratio tussen de groene achtergrond bij correcte invoer (HEX #DFF0D8) en de witte achtergrond is 1,1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Voeg een rand om de invoervelden met een contrastratio van minimaal 3:1 toe om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Onderdelen van de website zijn moeilijker van elkaar te onderscheiden voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina www.dinoloket.nl/help-ondergrondgegevens en de tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals aangegeven in dit succescriterium, moeten bezoekers horizontaal scrollen om de tekst 'Inzoomen/uitzoomen' te kunnen lezen. Zorg ervoor dat er geen informatie of functionaliteit verdwijnt bij het aanpassen van de tekstafstand. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.dinoloket.nl/aanleveren-gegevens-booronderzoek en op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is bij ingezoomd gebruik altijd zichtbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met de muis of het toetsenbord door de menu-items in de header van de pagina (iedere pagina) navigeren, verschijnt er bij hover en focus extra content. Wanneer er bij hover of focus extra content verschijnt, moet de bezoeker deze content ook weer kunnen verwijderen zonder de hover of focus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escapetoets.

  • Gevolg:

   Aanvullende informatie is niet handmatig te verbergen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knoppen om een selectie te maken op de kaart, of om op een locatie te zoeken op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens zijn niet bereikbaar en bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord. Zorg ervoor dat interactieve elementen zowel met de muis als met het toetsenbord te bedienen zijn.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. De knop om dit venster te sluiten is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Zorg ervoor dat interactieve elementen zowel met de muis als met het toetsenbord te bedienen zijn.

  • Gevolg:

   Bepaalde functionaliteiten zijn door een gebruiker met een toetsenbord niet altijd goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Pagina www.dinoloket.nl/help-ondergrondgegevens bevat bewegende content (de schermvideo's onder Rechthoekige selectietool en Polygoon selectietool). Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Gevolg:

   Er bestaat een kans op verminderde focus door continue bewegend beeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De ontvangen PDF (na het proces van selecteren en gegevens aanvragen op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens) heeft geen titel, enkel een bestandsnaam. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. De titel moet getoond worden bij openen. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Dit geldt ook voor de PDF op pagina www.dinoloket.nl/sites/default/files/nomenclator/Verbreidingskaarten/PDF/NUKR.pdf.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een paginatitel is het niet duidelijk wat de inhoud van de PDF is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens krijgen de links die op andere pagina's in de footer staan focus, terwijl deze links hier niet zichtbaar aanwezig zijn. Maak de links zichtbaar of verwijder ze uit de focus volgorde.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan niet goed navigeren met zijn/haar toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dinoloket.nl/contact komt twee keer de linktekst 'Voorwaarden' voor, eenmaal in het reCAPTCHA iframe en eenmaal in de footer van de website. Links met een identieke toegankelijke linktekst moeten naar dezelfde pagina verwijzen. Dat is hier niet het geval. Los dit probleem op door bijvoorbeeld screenreader-only tekst toe te voegen aan beide of één van de twee linkteksten met verduidelijking waar de link naar verwijst. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.dinoloket.nl/nieuws met de linkteksten 'Lees verder' en op pagina www.dinoloket.nl/dis met de linktekst 'Metadata bestand'. Voeg hieraan bijvoorbeeld met screenreader-only tekst de titel van het artikel of het bestand toe.

   Op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/pleistoceen/formatie-van-kreftenheye staan vier iconen waarmee bezoekers de informatie in een andere lijst kunnen bekijken. Deze afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst, alleen een title-attribuut. Hierdoor is er ook geen toegankelijk linkdoel aanwezig voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Geef de afbeeldingen een alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk waar een link naartoe verwijst. Hierdoor is het ingewikkeld om door de website te navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De pagina's in de sample zijn niet op minimaal twee manieren bereikbaar. Voeg om dit probleem op te lossen bijvoorbeeld een sitemap of een zoekfunctie toe.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd makkelijk om bepaalde content op eenduidige manier te benaderen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer de knoppen voor in- en uitzoomen op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. Wanneer de knop 'Gegevens aanvragen' focus heeft is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten waar zij zich bevinden op de pagina door een duidelijke focusrand toe te voegen.

  • Gevolg:

   Het is door het gebrek aan zichtbare focus moeilijker navigeren met een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens moeten bezoekers een gebied selecteren met de muis, om vervolgens de gegevens daarvan op te kunnen vragen. Bezoekers die geen gebruik kunnen maken van een muis, kunnen derhalve ook geen gegevens aanvragen.

  • Gevolg:

   De functionaliteit van de website is niet 100% zonder muis te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De ontvangen PDF (na het proces van selecteren en gegevens aanvragen op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens) heeft geen ingestelde taal. De hoofdtaal van een PDF moet worden ingesteld, zodat voorleessoftware het bestand in de juiste taal kan voorlezen. Dit geldt ook voor de PDF op pagina www.dinoloket.nl/sites/default/files/nomenclator/Verbreidingskaarten/PDF/NUKR.pdf.

  • Gevolg:

   Content kan niet goed worden voorgelezen door voorleessoftware ivm niet aanwezige taalinstelling.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers inloggen verandert het navigatiemenu bovenaan iedere pagina in een hamburgermenu. De toegankelijke naam van de knop om het menu te openen en te sluiten is 'toggle navigation'. Biedt interactieve elementen aan in de hoofdtaal van de pagina of geef een taalwissel aan.

  • Gevolg:

   Navigatie / voorlezen van informatie gaat niet helemaal goed ivm incorrecte taalinstelling.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina www.dinoloket.nl/contact bevat HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   De feedback voor de gebruiker bij het gebruik van de formulieren op de website is niet voor iedereen even goed zichtbaar en begrijpelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina www.dinoloket.nl/contact bevat HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan. Ook kan de tekst grootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   De feedback voor de gebruiker bij het gebruik van de formulieren op de website is niet voor iedereen even goed zichtbaar en begrijpelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/pleistoceen/formatie-van-kreftenheye wordt een div-element binnen een h1-element gebruikt. Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet altijd goed met de content overweg.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De links waarmee bezoekers de informatie in een andere lijst kunnen bekijken op pagina www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/naar-ouderdom/pleistoceen/formatie-van-kreftenheye hebben geen toegankelijke naam.

   Het iframe op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens heeft geen beschrijving binnen het title-attribuut. Dit is verplicht. Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. Dit is een iframe. Dit iframe mist ook een beschrijving binnen het title-attribuut.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. De knop om het dialoogvenster te sluiten heeft geen toegankelijke naam en rol.

   De selectievakjes op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens hebben geen toegankelijke naam en rol. Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. Voor de selectievakjes in dit dialoogvenster geldt hetzelfde.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. De knop 'Gegevens aanvragen' heeft als waarde bij 'type' 'button'. Dit moet 'submit' zijn omdat het gaat om het verzenden van een formulier.

   Wanneer bezoekers op pagina www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens één of meerdere punten hebben geselecteerd verschijnt er een dialoogvenster. De knoppen om naar een volgende of laatste pagina (of vorige en eerste) in de tabellen te navigeren, hebben geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Navigatie door de content en het gebruik van contentelementen gaat met hulpsoftware niet altijd even goed.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid heeft bij de opdrachtgever ivm de specialistische cartografische functie van de website verminderde prioriteit.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid heeft bij deze specialistische cartografische website verminderde prioriteit.

  • Gevolg:

   Er wordt op korte termijn geen voorrang aan digitoegankelijkheid gegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Website wordt in 2023 wellicht samengevoegd met een andere website.

  • Oorzaak:

   nvt

  • Gevolg:

   Op dit moment heeft het oplossen van de toegankelijkheidsissues geen prioriteit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn (2023) wordt de volledige website wellicht samengevoegd met broloket.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209