Verklaring van www.deurne.nl

Status toegankelijkheid https://www.deurne.nl

Gemeente Deurne is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-03-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deurne streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.deurne.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deurne is beschikbaar via de link https://www.deurne.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deurne gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.deurne.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deurne is gevorderd met de toegankelijkheid van www.deurne.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-03-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deurne .
Functie: Afdelingshoofd bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-03-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@deurne.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Deurne

Gemeente Deurne hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van de website. Om deze reden is er een tool aangeschaft waardoor de website regelmatig gecontroleerd en steeds toegankelijker wordt. 
Mocht u iets tegenkomen wat niet voldoet horen we dat graag zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-05-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.deurne.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.deurne.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deurne dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/deurne.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deurne dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Het gehele item is verwijderd en staat niet meer op de website

  • Maatregel:

   Het gehele item is verwijderd en staat niet meer op de website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   is opgelost

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost. Er worden voortaan enkel nog videobeelden geplaatst met behulp van Scribit waar ook ondertiteling, audiobeschrijving wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-07-2022
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Is opgelost, ondertitels zijn toegevoegd

  • Maatregel:

   Worden enkel nog videobeelden geplaatst met ondertiteling en audio omschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2023
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Is opgelost

  • Maatregel:

   Worden enkel nog videobeelden geplaatst met ondertiteling en audio omschrijving, de niet toegankelijke video is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Is opgelost

  • Maatregel:

   De opmaak voor de tabellen is juist aangepast. en de elementen op juiste manier verwerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Probleem is opgelost

  • Maatregel:

   Probleem is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Hulp bij invullen van formulier is mogelijk en wordt op het gemeentehuis aangeboden

  • Maatregel:

   Het formulier is van een algemene regeling en niet van de gemeente. De gemeente is in overleg om dit formulier toch aan te bieden via onze eigen formulierengenerator in plaats van PDF formulier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-07-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is een contrastknop toegevoegd en op deze manier is het probleem verholpen.

  • Maatregel:

   Het is verholpen door de contrastknop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-11-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer bezoekers de website Home in een schermbreedte van 1280px weergeven en tot 400% inzoomen, valt het venster dat verschijnt na het activeren van de knop 'Uw mening' deels achter de header. Hierdoor is de sluitknop van het venster niet meer bedienbaar met de muisaanwijzer. Op alle andere afmetingen bestaat het probleem niet.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is bezig met aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-07-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Probleem is opgelost, er is een contrastknop toegevoegd

  • Maatregel:

   Er is een contrastknop toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   PDF formulier, titel is toegevoegd. Voor mensen die problemen ondervinden met het invullen van het formulier is er hulp beschikbaar.

  • Maatregel:

   PDF is niet van onze organisatie maar van een overkoepelende regeling. Wij zijn in overleg om het formulier aan alle gemeenten aan te bieden via onze formulieren generator.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-08-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Dit is opgelost

  • Maatregel:

   Dit is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-06-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op pagina www.deurne.nl/nieuws staan twee links met de linktekst 'RSS feed' die beide naar een ander doel verwijzen. Visueel is duidelijk waar deze links bij horen omdat deze elk naast een kop zijn geplaats. Echter, voor mensen die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van een linklijst via hun screenreader is het niet duidelijk wat het verschil is tussen deze links. Pas daarom de toegankelijke naam van deze links aan zodat daaruit duidelijk wordt waar de links naar verwijzen.

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig met oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2023
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Is opgelost

  • Maatregel:

   Is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-01-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Probleem is gedeeltelijk opgelost

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig probleem op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-05-2023
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Hetgeen wat dit probleem opleverde wordt niet meer gebruikt. Het is dus opgelost

  • Maatregel:

   Is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-06-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Titel is in de broncode toegevoegd, probleem is daarmee opgelost

  • Maatregel:

   Titel is in de broncode toegevoegd, probleem is daarmee opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is bezig met oplossen planning week 16-17

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   PDF documenten voldoen regelmatig nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Vooral documenten die opgemaakt zijn door externe partijen. Denk hierbij ook aan infographics

  • Oorzaak:

   De medewerkers weten vaak niet hoe ze een document toegankelijk moeten maken of hebben het uitbesteed en niet vermeld dat het moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Mensen die slecht of niet zien hebben ben niet veel aan deze pdf documenten omdat ze lastig tot niet leesbaar zijn met hulpmiddelen

  • Alternatief:

   Bij uitzonderlijke gevallen worden PDF documenten nog wel geplaatst. Het is dan altijd mogelijk om hulp te krijgen bij de gemeente om deze te lezen.

  • Maatregel:

   Aangeboden PDF documenten worden zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, of opgemaakt in HTML of plaatsing geweigerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deurne heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405