Verklaring van Formulieren Dalfsen

Status toegankelijkheid https://secure.dalfsen.nl/form/contactformulier/gegevens-0

Gemeente Dalfsen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Dalfsen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Formulieren Dalfsen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Dalfsen is beschikbaar via de link https://www.dalfsen.nl/toegankelijkheidsverklaring-hoofdwebsite

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Dalfsen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Formulieren Dalfsen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Dalfsen is gevorderd met de toegankelijkheid van Formulieren Dalfsen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Dalfsen .
Functie: Webmaster.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@dalfsen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Dalfsen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 11-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Formulieren Dalfsen : voldoet gedeeltelijk

De website Formulieren Dalfsen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Dalfsen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/dalfsen/uploads/wcag_2.1_aa_inspectie_techniek_-_www.simtoegankelijk.nl_form_formulier-met-alle-elementen_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/dalfsen/uploads/wcag_2.1_aa_inspectie_content_-_www.dalfsen.nl_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Dalfsen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/overzicht-13 staat een overzicht met alle ingevulde gegevens. In dit overzicht is links een tekstlabel te zien van het ingevulde invoerveld en rechts de waarde die is ingevuld. Hiervoor zijn div en span elementen gebruikt. Hierdoor kan hulpsoftware de relatie tussen de labels links en de informatie rechts niet bepalen. Hier kan beter een definitielijst of een datatabel voor gebruikt worden.

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/voltooid kan een PDF met alle ingevulde gegevens gedownload worden (https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/download/pdf). De datatabel in dit document is niet helemaal toegankelijk. Er staan (tussen)koppen in de datatabel die niet als kop herkenbaar zijn (door middel van een th element). Daarnaast is deze datatabel in drie losse tabellen opgeknipt, terwijl het eigenlijk één datatabel is. Zo gaan ook relaties verloren. Een koptekst in de eerst datatabel heeft dan geen relatie meer met de bijbehorende data in de tweede datatabel bovenaan.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn, krijgen geen duidelijk beeld van de structuur van de pagina doordat hulpsoftware elementen zoals koppen, tabellen,.. niet als dusdanig herkend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2023
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/datum-4 staat een select invoerveld voor de maand. Als de toetsenbordfocus hier op komt is alleen een box-shadow te zien als focusindicator. Deze heeft een verloop en is op zijn donkerst direct naast de border van het select element met een kleur #BABABA. Op de witte achtergrond heeft dit een contrast van 1.9:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Bij de andere twee invoervelden voor een donkerdere box-shadow (#9292929) gebruikt die wel voldoende contrast geeft (3,1:1). Dat zou bij dit select element dus ook gebruikt moeten worden.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/tekstveld-op-meerdere-regels-1 bij de textarea velden. Ook hier is de focusindicator niet donker genoeg, waardoor het contrast slechts 1,9:1 is.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/dropdown-list-9 bij het select element. Ook hier kan dus beter de donkerdere variant gebruikt worden. Strikt genomen is dit nu nog niet echt fout, omdat ook een knipperende cursor in het textarea gebied komt te staan die opvalt. Voor WCAG 2.2 is dat overigens niet meer afdoende en dus beter om direct de 'normale' focusindicator goed contrast te geven.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen het element niet goed waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2023
 3. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/datum-4 staan drie invoervelden voor een datum, namelijk voor de dag, maand en jaar. Als er een fout wordt gemaakt bij één of meerdere van deze invoervelden verschijnt (maar) één melding, namelijk "Deze waarde is niet geldig". Het is dan niet duidelijk voor welk invoerveld de waarde niet geldig is. Zeker als meerdere invoervelden niet of niet goed zijn ingevuld. Voor zowel de dag, de maand als het jaar moet een aparte foutmelding komen, zodat de bezoeker altijd door heeft welke fouten gemaakt zijn. De term "Deze waarde" moet dan eigenlijk ook duidelijker. Beter is om expliciet het veldnaam te benoemen. Bijvoorbeeld "De waarde voor de Dag is niet geldig". Nog beter: "De waarde voor de Dag kan maximaal 31 zijn" (als er bijvoorbeeld 33 is ingevuld). Hetzelfde geldt voor het jaar. Als bijvoorbeeld een verkeerd jaartal wordt ingevuld (2033). Als er geen maand is geselecteerd kan de foutmelding daarvoor zijn "Er is geen maand geselecteerd". Zie ook succescriterium 4.1.3 voor een gerelateerd probleem.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/tijd-5. Ook hier komt maar één foutmelding te staan "Deze waarde is niet geldig", ook als in beide invoervelden een fout wordt gemaakt. Per invoerveld moet een foutmelding gegeven worden die duidelijk maakt in welk veld een fout is gemaakt.

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/bijlage-12 is het verplicht om een bijlage toe te voegen. Wordt dit toch niet gedaan verschijnt een melding "U bent verplicht een bijlage toe te voegen". Dit is geen goede foutmelding, maar meer een instructie. Een betere tekst is "U heeft geen bijlage toegevoegd" als foutmelding.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de content, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt waar de fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2023
 4. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/tijd-5 staan twee invoervelden voor de tijd. Eén voor de Uren en één voor de minuten. Dit is vergelijkbaar met de datum invoer op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/datum-4. Echter ontbreekt een zichtbaar tekstlabel op de pagina voor de Tijd. Er is geen placeholder label te zien in beide invoervelden en als een uur of minuut wordt ingevuld verschijnt ook geen tekstlabel boven in/op het invoerveld. Bij de Datum invoer was dit wel het geval. Die zelfde techniek zou ook hier gebruikt kunnen worden. Er zijn wel verborgen labels aanwezig die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden. Let dan wel op: Daar worden Engelse teksten gebruikt, namelijk "hour" en "minute". Ook beter om hier gewoon Nederlandse teksten te gebruiken.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste instructie is het formulier door mensen met een cognitieve beperking niet in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2023
 5. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/tekstveld-op-1-regel-0 staan meerdere invoervelden met daaronder een tekst die aangeeft hoeveel karakters er nog over zijn. Omdat het aantal karakters tijdens het invullen verandert is het belangrijk dat de aangepaste waarde ook direct voorgelezen wordt door hulpsoftware. Dat werkt niet goed met een aria-describedby attribuut welke nu gebruikt wordt. Als de focus op het invoerveld komt te staan wordt de tekst één keer voorgelezen, maar tijdens het typen niet meer. Daarom is het beter om hier een aria-live="polite" toe te voegen. Dan wordt de waarde wel direct voorgelezen als iemand klaar is met typen, of eerde als iemand langzaam typt of even wacht met typen.

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/datum-4 staan drie invoervelden voor een Datum. Voor "Dag", "Maand" en "Jaar". Als een fout wordt gemaakt bij de Dag of het Jaar (of bij beide) komt er een foutmelding onder de invoervelden te staan. Dit is een statusbericht, maar kan niet als zodanig herkend worden door hulpsoftware. De toetsenbordfocus wordt wel verplaatst naar het eerste invoerveld met een probleem. De foutmelding is echter niet expliciet gekoppeld aan het invoerveld. Er ontbreekt een aria-describedby attribuut bij het invoerveld die verwijst naar de foutmelding. Dit is op eerdere pagina's in dit formulier wel goed gedaan. Hier (nog) niet. Als alternatief zou ook een aria-live="polite" kunnen worden toegevoegd aan de foutmelding. Zie ook nog succescriterium 3.3.1 voor een opmerking over de tekst van de melding.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/tijd-5. Ook hier komt wel een melding "Deze waarde is niet geldig" te staan, maar het is niet door hulpsoftware te bepalen dat dit een statusbericht is. Ook hier kan een aria-describedby gebruikt worden bij het invoerveld met een fout of een aria-live attribuut bij de foutmelding.

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/radiobutton-ja-nee-7 staat een groep met radiobuttons. Als geen keuze wordt gemaakt verschijnt een foutmelding "Dit veld is niet (goed) ingevuld". Dit is een statusmelding. Hier zou dan een aria-live="polite" moeten worden toegevoegd aan de melding zodat hulpsoftware dit ook herkend en direct voor kan lezen. Een andere oplossing is om een aria-describedby attribuut te gebruiken bij de eerste radio-button die focus krijgt als niets is ingevuld en het formulier verstuurd wordt. Dit aria-describedby attribuut verwijst dan naar een id attribuut bij de foutmelding. Omdat er op deze pagina maar één vraag wordt gesteld, is de foutmeldingstekst "Dit veld is niet (goed) ingevuld" op zich wel voldoende. Maar het is beter om deze tekst explicieter te maken. Bijvoorbeeld "Keuze Ja Nee is niet (goed) ingevuld". Zeker als er meerdere groepen met radio-buttons gebruikt worden en er wordt gekozen voor een aria-live="polite" oplossing, dan moeten de meldingen van elkaar te onderscheiden zijn.

   Op pagina https://www.simtoegankelijk.nl/form/formulier-met-alle-elementen/bijlage-12 verschijnt ook een foutmelding bij het niet toevoegen van een bijlage. Het probleem hier is dat de focus na het versturen niet naar het input element gaat waar de foutmelding bij hoort. Bij dat input element wordt wel een aria-describedby attribuut gebruikt. Dat gaat dus wel goed, maar omdat de focus er niet naar toe gaat is nog niet direct duidelijk wat er mis is gegaan. Dit kan opgelost worden door de focus alsnog naar het input element te verplaatsten. Of een aria-live="polite" toevoegen aan de foutmelding.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer deze extra content is verschenen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Dalfsen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209