Verklaring van Hart van de Heuvelrug

Status toegankelijkheid https://www.hartvandeheuvelrug.nl

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hart van de Heuvelrug.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hart van de Heuvelrug gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Hart van de Heuvelrug en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hart van de Heuvelrug : voldoet gedeeltelijk

De website Hart van de Heuvelrug is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hartvandeheuvelrug.nl/assets/PDF/Onderzoek-Hartvandeheuvelrug-WCAG-2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's zijn afbeeldingen met alt-tekst gevonden met een verkeerde of onvolledige waarde. Dit kan zijn doordat hier niet de volledige tekst in de afbeelding is meegenomen of omdat er een bestandsnaam wordt gebruikt. Gebruikers krijgen hierdoor niet de juiste informatie van de afbeelding mee.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (afbeelding bij de kop "Woonwijk Vliegbasis Soesterberg" heeft als tekstalternatief "persp scheg uitkijktoren2") https://protect-de.mimecast.com/s/RY9OCz6r4oSRMg6pHV4l0x?domain=hartvandeheuvelrug.nl ("pdf_logo", "movie_logo") https://protect-de.mimecast.com/s/1Tu_CA6RXxS9N643TXOD-2?domain=hartvandeheuvelrug.nl ("LaVueltoHolanda Kick Off Onderweg 5 1400 pix")

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's/afbeeldingen.

   Op onderstaande pagina's zijn er een aantal iconen die omschrijven dat de bestanden PDF-bestanden zijn. Deze iconen hebben geen tekstalternatief, dus gebruikers die afhankelijk zijn van voorleessoftware missen deze informatie.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/projecten/woonwijk-vliegbasis-soesterberg/ https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gebiedsontwikkeling/thema-natuur/

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar als je afhankelijk bent van een screenreader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de altteksten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De ondertiteling van de video op de volgende pagina kan niet aangezet worden (en dus niet inhoudelijk worden beoordeeld) omdat de controls verstopt zijn.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gebiedsontwikkeling/thema-natuur/

  • Gevolg:

   DE ondertiteling is niet beschikbaar voor slechthorenden en mensen die tijdens het kijken het geluid uitzetten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de ondertiteling aan en uit is te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (De tekst in het begin en einde van de video is niet auditief te horen) https://protect-de.mimecast.com/s/Uk8gCBrVXySV76j9UPZt38?domain=hartvandeheuvelrug.nl

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar als je slecht ziet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe video is voorzien van ondertiteling en zo nodig audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (De tekst in het begin en einde van de video is niet auditief te horen) https://protect-de.mimecast.com/s/Uk8gCBrVXySV76j9UPZt38?domain=hartvandeheuvelrug.nl/

  • Gevolg:

   Zie 1.2.3

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 1.2.3

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina wordt het <em> element gebruikt voor opmaak. Gebruik CSS (zoals CSS property font-style) voor de opmaak van deze tekst. Zie de metatekst van de datums zoals “9 november 2022”, "24 augustus 2022" etc.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/nieuws/ https://www.hartvandeheuvelrug.nl/nieuws/uitslag-prijsvraag-la-vuelta-holanda/

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ ("Nieuwsbrief over woningbouwprojecten in Zeist en Soest") https://protect-de.mimecast.com/s/qewMCDqXZAtB5vqKhLwjLO?domain=hartvandeheuvelrug.nl ("Meer informatie", "Status" etc.) https://protect-de.mimecast.com/s/-QngCEqYXBtW39LJhLIv0G?domain=hartvandeheuvelrug.nl ("Contactgegevens")

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (Teksten als "Uitslag prijsvraag La Vuelta Holanda" etc.) https://protect-de.mimecast.com/s/nZfxCGR1XEUJ1YkpFLWSFQ?domain=hartvandeheuvelrug.nl ("Ruimte voor mens en natuur")

   De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. https://protect-de.mimecast.com/s/jbcsCJ84KRC8qrZmuWvo3Z?domain=hartvandeheuvelrug.nl

  • Gevolg:

   Tekst met het em element wordt niet juist voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de opmaak aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s:

   https://protect-de.mimecast.com/s/DXaaCywqAncNrXZzsyLfnt?domain=hartvandeheuvelrug.nl/ (Projectblokken zoals "Park Vliegbasis Soesterberg", "De Groene Hoogte" en nieuwsblokken als "Uitslag prijsvraag La Vuelta Holanda".) https://protect-de.mimecast.com/s/nZfxCGR1XEUJ1YkpFLWSFQ?domain=hartvandeheuvelrug.nl/ ("Natuurontwikkeling Hart van de Heuvelrug, Woningbouw Hart van de Heuvelrug") https://protect-de.mimecast.com/s/NS5HCK8g7RCq2EOvuVXEgr?domain=hartvandeheuvelrug.nl (De nieuwsblokken)

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

   Een goed voorbeeld is op de volgende URL te vinden: https://protect-de.mimecast.com/s/yuxSCLZj1RUPRjKpiyX3DO?domain=bbc.github.io

  • Gevolg:

   De leesvolgorde klopt hier niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de leesvolgorde aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   De teksten in de slider op de volgende pagina hebben op sommige plaatsen een te laag contrast. Bijvoorbeeld "Ruimte voor werken" heeft op een aantal plaatsen een contrastwaarde van 3.9:1. Een mogelijke oplossing om een donkere laag over de slider te plaatsen zodat de tekst altijd goed leesbaar is. Een andere optie om een gekleurd vlak achter de tekst te plaatsen.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/

   De witte teksten zoals "Sterrenberg" hebben een te laag contrast (afhankelijk van de foto). De tekst "Sterrenberg" heeft bijvoorbeeld op een aantal plaatsen een te laag contrast van 2.6:1. Dit geldt ook voor andere witte teksten zoals "Natuur en recreatie". Een mogelijke oplossing is om een donkere 'laag' over de foto's te plaatsen, op die manier garandeer een contrastwaarde van tenminste 4.5:1, ongeacht de foto.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/downloads/

   De omschrijvingen van de afbeeldingen in de slider op de volgende pagina's hebben op sommige plaatsen een te laag contrast. Bijvoorbeeld "Wonen in en met de natuur op de voormalige Vliegbasis Soesterberg" heeft een contrastwaarde van 4.2:1.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/projecten/woonwijk-vliegbasis-soesterberg/ https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gerealiseerde-projecten/harlanterrein/ (Harlanterrein 1, 2 en 3)

   De actieve state in de paginering zoals "1" op de volgende pagina heeft een te laag contrast van 2.8:1. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://protect-de.mimecast.com/s/aJTSCMZkK6U5qOX0hAIUcB?domain=hartvandeheuvelrug.nl contrastproblemen komen voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Tekst is op de aangegeven plekken niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan na welke van de gesuggereerde oplossingen het best werkt en voeren die uit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt de kaart en de kop "Kaart" op de volgende pagina('s):

   https://protect-de.mimecast.com/s/M6PsCNOlKRFN0l7rsWAnZb?domain=hartvandeheuvelrug.nl de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gebiedsontwikkeling/thema-natuur/ ("Natuurontwikkeling Hart van de Heuvelrug")

   Als de pagina in een schermresolutie 1280px bij 1024px met 400% zoom bekeken wordt, dan komt het navigatiepijltje naar rechtsboven op de navigatieknop "1" en "2" te staan. https://protect-de.mimecast.com/s/NS5HCK8g7RCq2EOvuVXEgr?domain=hartvandeheuvelrug.nl/

  • Gevolg:

   Tekst is niet volledig zichtbaar bij het inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De reflow van de aangegeven pagina's passen we aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft op meerdere plekken een te laag contrast. Bijvoorbeeld

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (Gele customborder om de hoofdmenu-items heen bijvoorbeeld, dit heeft een te laag contrast van 1.4:1)

   Als de pagina in een schermresolutie 1280px bij 1024px met 400% zoom bekeken wordt, verschijnt in de slider navigatiebollen. De witte randen van de navigatiebollen bevatten op sommige, lichtgekleurde achtergrond bijvoorbeeld een verhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1. https://protect-de.mimecast.com/s/q-dLCOgmXRiApRn9hKgXzx?domain=hartvandeheuvelrug.nl

  • Gevolg:

   De navigatiefocus is niet goed zichtbaar als je met je toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de focusranden aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina vallen er een aantal teksten buiten beeld ("Ecoduct sterrenburg" bijvoorbeeld) wanneer de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gerealiseerde-projecten/

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed leesbaar bij aangepaste regelafstand.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen het cms zo aan dat aanpassing van de regelafstand ervoor zorgt dat alles beter leesbaar wordt en geen tekst verdwijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (Dropdown onder "Gebiedsontwikkeling"))

  • Gevolg:

   Uitgeklapte menu's zijn niet eenvoudig in te klappen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de menu's zo aan dat aan en inklappen geen probleem meer vormt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om op de volgende pagina de extra content onder de kop "Flyer" te tonen door middel van het toetsenbord, dit is wel mogelijk door middel van een muishover.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/downloads/

   Het is niet mogelijk om op de volgende pagina de extra content onder de koppen "Natuurontwikkeling Hart van de Heuvelrug" en "Woningbouw Hart van de Heuvelrug" te tonen door middel van het toetsenbord, dit is wel mogelijk door middel van een muishover.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gebiedsontwikkeling/

   Het is niet mogelijk om op de volgende pagina de extra content van de projecten te tonen door middel van het toetsenbord, dit is wel mogelijk door middel van een muishover.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/gerealiseerde-projecten/

  • Gevolg:

   Ben je volledig afhankelijk van het toetsenbord dan moet ook alle info zichtbaar te maken zijn. Dat is in de voorbeelden niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het systeem wordt zo aangepast dat gebruik van het toetsenbord alle informatie zichtbaar maakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's wordt er gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   https://protect-de.mimecast.com/s/g-biCPjnK8C4KGWrFXfi9F?domain=hartvandeheuvelrug.nl

  • Gevolg:

   De videospeler van Youtube is niet optimaal te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de embedcode van de Youtube speler aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De beweging van de slider op de volgende moet kunnen worden gepauzeerd, zodat de bezoeker de tijd heeft om de informatie te lezen / functionaliteit te bedienen.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (slider) https://protect-de.mimecast.com/s/29cVCQkoKRS6kAOEcjbUij?domain=hartvandeheuvelrug.nl (slider)

  • Gevolg:

   De afbeeldingslider op home is niet goed bedienbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de slider aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/ (slider) https://protect-de.mimecast.com/s/29cVCQkoKRS6kAOEcjbUij?domain=hartvandeheuvelrug.nl/ (slider)

  • Gevolg:

   Zie 2.2.1.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 2.2.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links zoals "Richelleweg" en "De Groene Hoogte" hebben een title attribuut met "Lees verder". Door het link naam algorithme zorgt dit ervoor dat deze links alleen het linkdoel "Lees verder" hebben. Dit is niet zelfverklarend genoeg, tevens zorgt dit er ook voor dat er meerdere links op de pagina zijn met dezelfde linktekst. Een mogelijke manier is om bijvoorbeeld linkteksten als "Lees meer over de Richelleweg" of "Lees meer over De Groene Hoogte" te gebruiken. Let op dat het gebruik van <figure> en <figcaption> dit probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt. Ons advies is om geen figure/figcaption te gebruiken maar een <img> element met een goed tekstalternatief (of in dit geval mag het zelfs een leeg alt attribuut zijn)

   https://protect-de.mimecast.com/s/DXaaCywqAncNrXZzsyLfnt?domain=hartvandeheuvelrug.nl/ (Link zoals "De Groene Hoogte" en links als "Sortie 16")

   De klikbare kaart (link) op de volgende pagina heeft geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl

   Op onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst ("Lees verder"). Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag visueel verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam (dus in de DOM staat).

   https://protect-de.mimecast.com/s/5itlCRlpK7HrvmEkfM6Tmu?domain=hartvandeheuvelrug.nl onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst ("download"). Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag visueel verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam (dus in de DOM staat).

   https://protect-de.mimecast.com/s/Og2sCVvw29Slxw3LC2KcLP?domain=hartvandeheuvelrug.nl de getoonde resultaten zijn er paginanummers zichtbaar. Ze bevatten in de hyperlink alleen een cijfer. We keuren het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker om aan te geven dat het een paginanummer betreft in plaats van alleen een cijfer. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. https://protect-de.mimecast.com/s/NS5HCK8g7RCq2EOvuVXEgr?domain=hartvandeheuvelrug.nl/

  • Gevolg:

   Je weet niet goed waar je terechtkomt als je op de link klikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We maken de links betekenisvol.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 17. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het hoofdmenu. Zorg er voor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit. https://protect-de.mimecast.com/s/DXaaCywqAncNrXZzsyLfnt?domain=hartvandeheuvelrug.nl/

  • Gevolg:

   Navigeren kan voor sommige gebruikers te lastig zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen zoekfunctionaliteit of een sitemap toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onderaan de getoonde resultaten zijn er pijltjesknoppen zichtbaar. De pijltjesknoppen hebben geen naam waardoor ze niet bedienbaar zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware. https://protect-de.mimecast.com/s/NS5HCK8g7RCq2EOvuVXEgr?domain=hartvandeheuvelrug.nl/

  • Gevolg:

   De knoppen zijn niet duidelijk als je van een screenreader gebruik maakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De knoppen krijgen de juiste labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het hamburgermenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur, op dit moment wordt het "aria-haspop-up" attribuut gebruikt, maar dit communiceert niet de status van het menu. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   https://www.hartvandeheuvelrug.nl/

   Onderaan de getoonde resultaten zijn er pijltjesknoppen zichtbaar. De pijltjesknoppen hebben geen naam waardoor ze duidelijk zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware. https://protect-de.mimecast.com/s/jLoFCWPxKRSj59OgCE-GZ1?domain=hartvandeheuvelrug.nl <iframe> element van de YouTube video player bevat geen naam middels een title="" attribuut. https://protect-de.mimecast.com/s/Uk8gCBrVXySV76j9UPZt38?domain=hartvandeheuvelrug.nl/

  • Gevolg:

   Je mist of een menu is in- of uitgeklapt als je van een screenreader afhankelijk bent.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de menu's aan zoals gesuggereerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209