Verklaring van www.maastrichtuniversity.nl

Status toegankelijkheid https://www.maastrichtuniversity.nl

Universiteit Maastricht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Universiteit Maastricht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.maastrichtuniversity.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Universiteit Maastricht is beschikbaar via de link https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.maastrichtuniversity.nl van Universiteit Maastricht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Universiteit Maastricht .
Functie: Vice-voorzitter College van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via access-UM@maastrichtuniversity.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u als student contact opnemen met het Complaint Service Point en als medewerker met klachtencoördinator van Universiteit Maastricht

Aanvullende informatie van Universiteit Maastricht

Alle punten die gevonden zijn in ons onderzoek worden meegenomen als eisen bij de implementatie van de volgende versie van het CMS, ten laatste 01 november 2022 live gaan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.maastrichtuniversity.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.maastrichtuniversity.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een groot voorbeeld waar dit van toepassing is, is de link naar de homepage van de desbetreffende Drupal-omgeving in de vorm van het logo (linksboven op elke pagina). Hier is wel een correcte titel ingevuld, maar ontbreekt een ALT-tekst. Hetzelfde geldt voor de zoekfunctie rechtsboven op elke pagina. De afbeelding of het icoontje van een vergrootglas heeft geen ALT-tekst. In de content wordt voor de rest gebruikt gemaakt van tekstuele links.

  • Oorzaak:

   In ons systeem wordt geen onderscheid gemaakt in decoratieve en informatieverschaffende afbeeldingen.

  • Gevolg:

   De ALT-tekst is niet verplicht en wordt niet altijd (correct) ingevuld.

  • Alternatief:

   Onderscheid maken tussen decoratieve en informatieve afbeeldingen

  • Maatregel:

   Bijscholen van editors en eis bij volgende versie van CMS

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er worden nog niet bij alle video's ondertitels aangeboden.

  • Gevolg:

   Bij niet alle video's zijn onderitels aanwezig.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het videoteam zal op de hoogte worden gebracht zodat video's aangepast kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-01-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit moment zijn er nog geen strenge regels m.b.t. video’s. Er kan gebruik gemaakt worden van de upload-functie binnen de Drupal omgeving, maar ook gebruikt worden gemaakt van populaire streamings-diensten zoals Youtube. Hier is wel de mogelijkheid om een beschrijving toe te voegen, maar deze wordt over het algemeen gebruikt als toevoeging of aankondiging. Hierin wordt niet verteld wat er in de video gebeurt.

  • Oorzaak:

   Bij het implementeren van het CMS was dit geen harde eis. Dus die velden zijn nu niet verplicht of niet aan te maken.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van descriptie en ondertiteling.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Meenemen als eis bij volgende versie van CMS

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er worden op dit moment nog geen audiodescriptie bij alle video's aangeboden.

  • Gevolg:

   Bij niet alle video's is audiodescriptie aanwezig.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit zal met het videoteam besproken worden zodat audiodescriptie kan worden toegevoegd aan de video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-01-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op sommige plekken in de website wordt het strong element gebruikt om een kop mee aan te duiden.

  • Gevolg:

   Als de tekst wordt opgelezen zal het voor de gebruiker niet duidelijk zijn dat het hier om een kop gaat ipv iets wat nadruk krijgt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit zal aan de redactie worden voorgelegd zodat met terugwerkende kracht dit kan worden hersteld.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er zullen 40k pagina's met de hand gecontroleerd moeten gaan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-01-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De huisstijl kleuren die ook op de corporate website gebruikt worden, wit, grijs, lichtblauw, donkerblauw contrasteren niet genoeg met elkaar.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperkingen zal het verschil tussen content genoeg zichtbaar zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We gaan onderzoeken of we een tooltje kunnen aanbieden waarmee bezoekers van de website zelf het contrast kunnen verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-01-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onze website biedt op dit moment niet de mogelijkheid om via een knop oid de lettergrootte met max 200% te vergroten. Ook is er geen rekening met eventuele gevolgen, zoals mogelijke overlap in content, gehouden.

  • Oorzaak:

   We bieden deze mogelijkheid nog niet aan.

  • Gevolg:

   Een eindgebruiker is misschien niet in staat om via eigen software de content te vergroten zonder dat er overlap in content ontstaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In de volgende versie van ons CMS zal dit als requirement moeten worden meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit moment is het niet mogelijk om bepaalde stukken content die vaak herhaald worden, bijvoorbeeld een menu, te kunnen skippen.

  • Oorzaak:

   Dit was bij de implementatie van ons huidige CMS geen requirement.

  • Gevolg:

   We kunnen nu geen skippable content aanbieden.

  • Alternatief:

   Is er niet.

  • Maatregel:

   Bij de implementatie van de volgende versie van ons CMS zullen we dit als requirement mee moeten nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt op dit moment nog niet op alle plekken bij linkende afbeeldingen een alt-tekst ingevuld.

  • Oorzaak:

   De alt-tekst is op dit moment nog niet verplicht.

  • Gevolg:

   De alt-tekst niet altijd wordt ingevuld.

  • Alternatief:

   Editors vragen hier rekening mee te houden en wel een alt-tekst op te geven.

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dit onderdeel wordt van de customer journey van de editors, het veld zal in de volgende versie van het CMS verplicht worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er bij het invullen van een formulier een fout ontstaat dan wordt op dit moment wel een foutmelding vlakbij het veld gegeven, maar er wordt nog geen voorbeeld gegeven en het betreffende veld krijgt niet de focus.

  • Oorzaak:

   Bij het implementeren van ons huidige CMS was dit geen requirement.

  • Gevolg:

   Dit vindt op dit moment nog niet plaats.

  • Alternatief:

   Is er niet.

  • Maatregel:

   We moeten dit als requirement meenemen bij het implementeren van de volgende versie van ons CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit moment is het mogelijk om een submit button in een formulier te zetten die geen echte html-button is en daardoor een label mist. Deze 'button' wordt waarschijnlijk niet als submi-button herkent.

  • Oorzaak:

   Het label van onze specifieke 'button' ontbreekt.

  • Gevolg:

   Onze specifieke button wordt niet door de software herkend als submit button waardoor er een kans is dat gebruikers niet weten hoe ze het formulier kunnen submitten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We moeten ervoor zorgen dat in de volgende versie van ons CMS onze specifieke button automatisch het submit label krijgt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 12. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit moment bieden we geen laatste bevestigings-pagina aan bij het invullen van formulieren. Dit is nu ook nog niet nodig, omdat we geen formulieren aanbieden die onder de noemer belangrijk vallen zoals het inschrijven voor een opleiding (gaat via Surf) of het aanmelden voor een open dag (is niet belangrijk genoeg, geen ramp als iemand niet komt opdagen).

  • Oorzaak:

   We hebben deze mogelijkheid nooit laten ontwikkelen.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om zo'n laatste bevestigings-pagina in een formulier te hangen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief maar tot nu toe is dat ook nog niet nodig.

  • Maatregel:

   In de volgende versie van ons CMS moet de mogelijkheid zijn om een laatste bevestingspagina toe te voegen zodat iemand op het laatste moment zijn of haar gegevens nog een keer kan controleren en besluiten om de verzending te cancellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Universiteit Maastricht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209