Verklaring van Zuidwestelijke Delta

Status toegankelijkheid https://www.zwdelta.nl/

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zuidwestelijke Delta .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zuidwestelijke Delta gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Zuidwestelijke Delta en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [secretariaat@zwdelta.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zuidwestelijke Delta : voldoet gedeeltelijk

De website Zuidwestelijke Delta is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/08/Onderzoek-www.zwdelta.nl-WCAG-2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen bij de links "Programma's" en "Projecten" op de volgende pagina zijn decoratief en moeten genegeerd kunnen worden door voorleessoftware in plaats van een gevuld alt attribuut presenteren met copyright informatie. Dergelijke informatie mag wel in een title attribuut staan. Maar het alt attribuut van dergelijke afbeeldingen hoort leeg te zijn: https://www.zwdelta.nl/

   Afbeeldingen binnen de volgende PDF zijn niet voorzien van tekst alternatieven. Dit geld voor alle afbeeldingen binnen de PDF: https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/01/keynote_presentatie_jannemarie_de_jonge.pdf

  • Gevolg:

   Het tekstalternatief dient geen gelijkwaardig doel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • De alt-tekst bij een bij decoratieve afbeelding weghalen
   • Afbeeldingen in PDF krijgen een beschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina komen video's voor die niet allemaal een juiste ondertiteling hebben. Sommige video's hebben alleen een automatisch gegenereerde ondertitels (zie bijvoorbeeld "Blok 2 - Verbindingen en Vis"). Een automatisch gegenereerde ondertiteling wordt op dit moment nog niet geaccepteerd voor dit SC: https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

  • Gevolg:

   Sommige video's hebben geen ondertitels voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video ondertiteling bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina's hebben geen auditieve beschrijving om bijvoorbeeld opening of sluiting informatie schermen te voorzien van een auditief alternatief. Ook komt soms de naam en functie van de spreker in beeld wat geen auditief alternatief heeft: https://www.zwdelta.nl/nieuws/zeer-geslaagde-werkconferentie-zuidwestelijke-delta-2021/ https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

  • Gevolg:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van audiodescriptie aan nieuwe video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op de volgende pagina's hebben geen auditieve beschrijving om bijvoorbeeld opening of sluiting informatie schermen te voorzien van een auditief alternatief. Ook komt soms de naam en functie van de spreker in beeld wat geen auditief alternatief heeft: https://www.zwdelta.nl/nieuws/zeer-geslaagde-werkconferentie-zuidwestelijke-delta-2021/ https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

  • Gevolg:

   De video's hebben geen auditieve beschrijving

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van een auditieve beschrijving aan nieuwe video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komen nieuwsbericht cards voor. De koppen van deze cards zijn niet aangegeven met behulp van header elementen. Zie bijvoorbeeld de tekst "Handen op elkaar voor klimaatbestendig Zeeland" die aangegeven zou moeten zijn als kop: https://www.zwdelta.nl/ https://www.zwdelta.nl/nieuws-overzicht/ https://www.zwdelta.nl/projecten/het-zwin/

   Dit probleem komt op meer pagina's voor.

   Op de volgende pagina komen koppen voor die niet correct als koppen zijn aangegeven met heading elementen: https://www.zwdelta.nl/ (Zie de "Doe je mee?" kop) https://www.zwdelta.nl/projecten/het-zwin/ (Zie de kop "Meer informatie")

   Op de volgende pagina is het strong en em element gebruikt om teksten visueel op te laten vallen zonder dat deze elementen geschikt zijn voor de semantische situatie: https://www.zwdelta.nl/nieuws/zeer-geslaagde-werkconferentie-zuidwestelijke-delta-2021/ (zie bijvoorbeeld de tekst "We willen alle deelnemers...") https://www.zwdelta.nl/nieuws/bezoek-europese-commissie-aan-de-zuidwestelijke-delta/ (zie bijvoorbeeld de tekst "Voor het programma LIFE...")

   De PDF's op de volgende pagina's hebben geen tags/codes waardoor de semantische betekenis van de content niet gecommuniceerd wordt naar de gebruiker. Ook betekent dit dat een groot gedeelte van de toegankelijkheid van deze PDF's niet getoetst kan worden. Dus als deze problemen opgelost worden zou het kunnen dat daardoor meer toegankelijkheid issues aan het licht komen: https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/02/nieuwsbrief_zuidwestelijke_delta_december_2021.pdf https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/03/Uitvoeringsprogramma-Zuidwestelijke-Delta-2022.pdf

   Ondanks het feit dat de PDF op de volgende pagina wel voorzien is van tags/codes ontbreekt nog zeer veel semantische informatie. Zo zijn bijvoorbeeld de koppen niet voorzien van kop tags en zijn de lijsten niet aangegeven als lijsten met behulp van lijst tags: https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/01/keynote_presentatie_jannemarie_de_jonge.pdf

  • Gevolg:

   De koppen worden niet correct aangegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titel in cards wordt koptekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's komen links voor naar social media. De focus indicator op deze links is alleen zichtbaar door een verschil in kleur: https://www.zwdelta.nl/ https://www.zwdelta.nl/contact/ https://www.zwdelta.nl/privacy-en-cookieverklaring/

   Dit probleem komt op meer pagina's voor.

   Hetzelfde komt ook voor bij de "Speel video af" knop op de volgende pagina: https://www.zwdelta.nl/nieuws/zeer-geslaagde-werkconferentie-zuidwestelijke-delta-2021/ En de "categorie", "thema" en "deltawater" select elementen op de volgende pagina's: https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/ https://www.zwdelta.nl/projecten/ En de "Kaart" en "lijst" knoppen op de volgende pagina: https://www.zwdelta.nl/projecten/

   Hetzelfde geld ook voor de zoek en menu knop dat op elke pagina rechtsboven voorkomt. Zie bijvoorbeeld: https://www.zwdelta.nl/

   Dergelijke problemen komen op meer pagina's voor.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers moeilijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleuren aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De donker op lichtblauwe tekst van het email adres "secretariaat@zwdelta.nl" dat binnen de footer van elke pagina voorkomt heeft een contrast van 3,9:1 terwijl een minimum contrast van dergelijke teksten 4,5:1 is. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.zwdelta.nl/

   De placeholder teksten binnen de formulier velden op de volgende pagina's hebben een contrast van 3,4:1: https://www.zwdelta.nl/ (Zie het invoerveld in de footer die op elke pagina weer terugkomt) https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

  • Gevolg:

   De tekst heeft onvoldoende contract zodat de tekst slecht gelezen kan worden door kleurblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De youtubevideo speler op de volgende pagina's bevat sneltoetsen die de sneltoetsen van hulpsoftware in de weg kunnen zitten. Het is belangrijk dat de implementatie van youtube het "disablekb" attribuut gebruiken met een waarde van "1": https://www.zwdelta.nl/nieuws/zeer-geslaagde-werkconferentie-zuidwestelijke-delta-2021/ https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

   Zie voor meer informatie de volgende pagina: https://developers.google.com/youtube/player_parameters

  • Gevolg:

   De youtubevideo speler op de volgende pagina's bevat sneltoetsen die de sneltoetsen van hulpsoftware in de weg kunnen zitten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Sneltoetsen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF's op de volgende pagina's hebben geen correcte titels die de inhoud van de PDF communiceert: https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/02/nieuwsbrief_zuidwestelijke_delta_december_2021.pdf https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/03/Uitvoeringsprogramma-Zuidwestelijke-Delta-2022.pdf https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/01/keynote_presentatie_jannemarie_de_jonge.pdf

  • Gevolg:

   De webpagina's hebben geen duidelijke beschrijvende titel. Men weet niet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Documenten een duidelijke, beschrijvende titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt een tabblad interface voor: https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

   De volgorde van dergelijk tabblad interfaces hoort zo geplaatst te zijn dat na het kiezen van een tabblad het eerst volgende element wat focus ontvangt de net nieuwe zichtbare content is. Als de gebruiker op bovenstaande pagina kiest voor "bestanden" dan is het eerste element wat daarna focus ontvangt "Videos" in plaats van het eerste bestand.

  • Gevolg:

   De webpagina kan niet sequentieel genavigeerd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tabvolgorde wordt aangepast/ aangevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De PDF's op de volgende pagina's communiceren binnen de metadata niet correct over de taal waarin deze geschreven zijn (Nederlands): https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/02/nieuwsbrief_zuidwestelijke_delta_december_2021.pdf https://www.zwdelta.nl/app/uploads/2022/03/Uitvoeringsprogramma-Zuidwestelijke-Delta-2022.pdf

  • Gevolg:

   De pagina's communiceren binnen de metadata niet correct over de taal waarin deze geschreven zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De belangrijkste taal van pagina's gaan we aangeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staat er een quote in het Engels. Deze Engelse tekst is niet aangegeven als zijnde Engels met behulp van een lang attribuut: https://www.zwdelta.nl/nieuws/bezoek-europese-commissie-aan-de-zuidwestelijke-delta/

  • Gevolg:

   Deze Engelse tekst is niet aangegeven als zijnde Engels met behulp van een lang attribuut.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Engelse quote vertalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-08-2022
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komen een redelijke hoeveelheid elementen voor met een dubbel class attribuut. Een element mag slechts 1 keer een specifiek attribuut hebben: https://www.zwdelta.nl/?s=zoet+water

   Op de volgende pagina's worden niet alle elementen correct afgesloten: https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/ https://www.zwdelta.nl/projecten/het-zwin/

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben problemen om de website te parseren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pagina's valideren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De "Toon zoekvenster" en "Menu" knoppen rechtsboven op elke pagina communiceren niet hun huidige status (in of uitgeklapt) met bijvoorbeeld een aria-expanded attribuut. Dit komt voor op elke pagina zoals bijvoorbeeld: https://www.zwdelta.nl/

   De tabblad interface op de volgende pagina communiceert niet wat de huidige waarde is van de knoppen (of ze gekozen zijn of niet), met bijvoorbeeld een aria-current attribuut: https://www.zwdelta.nl/bibliotheek/

  • Gevolg:

   De naam en rol van onderdelen van de interface zijn niet door software te begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Menu's en tabblad interfaces krijgen een tag mee indien uitgeklapt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209