Verklaring van Mijn Rotterdam

Status toegankelijkheid https://mijn.rotterdam.nl

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Rotterdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.rotterdam.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn Rotterdam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Rotterdam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam.
Functie: Product Owner.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via mijn@rotterdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een eerste bericht.
 • Na uiterlijk 4 weken geeft de gemeente een inhoudelijke reactie.
Klacht?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

Toegankelijkheid

Gemeente Rotterdam vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we onze website voor iedereen toegankelijk maken. Doel van de webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor iedereen. Dat betekent vooral het volgende: De webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat. De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur. Ook bij beperking of bepaalde voorkeuren.

Toegankelijkheidsverklaring

De website voldoet nog niet aan alle gestelde eisen. Er wordt doorlopend aan de site gewerkt om de toegankelijkheid verder te verbeteren. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van Mijn Rotterdam.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn Rotterdam : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn Rotterdam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rotterdam.nl/toegankelijkheidsverklaringen
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo heeft geen alt-attribuut.

  • Oorzaak:

   Nog niet ontwikkeld.

  • Gevolg:

   Een alt-attribuut is altijd verplicht voor een afbeelding. Laat deze leeg voor decoratieve afbeeldingen. In dit geval is het advies om de alt-tekst te maken: "Logo Gemeente Rotterdam, ga naar homepagina". Tevens heeft die afbeelding een role=presentation. die moet er dan af, anders heeft een alt-tekst geen nut.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt in 2023 toegevoegd aan het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er komt in de verschillende video's informatie in beeld die niet wordt uitgesproken.

  • Oorzaak:

   Projecteigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanuit het projectteam worden richtlijnen meegegeven. Het ligt buiten onze bevoegdheid om hier verdere maatregelen op te treffen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Voor dit succescriterium op niveau A zijn er twee oplossingen mogelijk: een uitgeschreven tekst met de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Het verschil met SC 1.2.5 is dat een uitgeschreven tekst voor SC 1.2.3 ook toegestaan is. Het advies is om audiodescriptie toe te voegen zodat ook direct aan succescriterium 1.2.5 wordt voldaan.

  • Alternatief:

   Geen. De video's zijn een toevoeging. De informatie is te allen tijde ook beschikbaar in tekst.

  • Maatregel:

   Duidelijkere richtlijnen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het ondertitelen van video's is kostbaar. Niet elk project heeft hiervoor voldoende budget.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er komt in de video's informatie in beeld die niet wordt uitgesproken.

  • Oorzaak:

   Projecteigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk. Vanuit het projectteam worden richtlijnen meegegeven. Het ligt buiten onze bevoegdheid om hier verdere maatregelen op te treffen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Zorg dat de informatie ook wordt uitgesproken, bijvoorbeeld via audiodescriptie. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.3. Het verschil met SC 1.2.3 is dat een uitgeschreven tekst voor SC 1.2.3 ook toegestaan is.

  • Alternatief:

   Geen. De video's zijn een toevoeging. Alle informatie is ook in de tekst op het platform te vinden.

  • Maatregel:

   Betere richtlijnen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit vraagt het inhuren van externe bureaus hetgeen de kosten voor een project behoorlijk verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende plekken zijn componenten programmatisch niet correct opgebouwd. Zo zijn er koppen die met een strongelement zijn opgemaakt, in plaats van h1-h6 koppen. Zijn er lijsten niet opgemaakt met een <ul>. Zijn er interactieve componenten, zoals knoppen opgemaakt als div met een tabindex="0" en role="button". En zijn er invoervelden met visuele labels, maar die zijn niet gekoppeld in de code.

  • Oorzaak:

   Tbv design

  • Gevolg:

   Het is voor mensen die gebruik maken van screenreaders of andere hulpsoftware heel belangrijk dat wat er visueel gebeurd ook programmatisch wordt overgebracht, anders interpreteren ze informatie mogelijk anders, of nog erger, missen ze de informatie geheel. Dit zorgt voor een ongelijkwaardige ervaring. Zo moeten koppen altijd een juiste kop-element krijgen <h1>-<h6>, lijsten een lijst-element krijgen <ul>,<ol>of <dl> en moeten interactieve elementen zoals een knop het liefst een html-element krijgen die daarvoor bedoelt is zoals een <button> en niet een <div>of <span>.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wij zijn momenteel bezig om alle knoppen als knoppen te betitelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de gebruiker een groot initiatief wil indienen verschijnt er een formulier. De meeste invoervelden hebben een geschikt autocomplete attribuut, maar niet allemaal.

  • Oorzaak:

   Niet zo ontwikkeld.

  • Gevolg:

   Het advies is om alle velden een geschikt autocomplete attribuut te geven, zodat gebruikers met motorische beperkingen het formulier goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt momenteel aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse links in de lopende tekst op verschillende pagina's zijn aangeduid met alleen een groene kleur.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Dit is voor gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn soms moeilijk te onderscheiden. Het advies is om het verschil tussen een link en de rest van de tekst op nog een manier zichtbaar te maken. Een streep onder de link is daarvoor voldoende en het meest gebruikt hiervoor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De kleurcontrasten en linkjes zijn aangepast naar de WCAG richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plekken heeft de tekstkleur niet genoeg contrast in verhouding tot de achtergrondkleur. Voor normale tekst geldt een minimale contrastverhouding van 4,5:1 en voor grote tekst een minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid is het belangrijk dat er genoeg contrast is tussen de tekst en de achtergrond.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De kleurcontrasten worden verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op vergrote weergave (1280px breedte bij 200% zoom), gaat het op een aantal plekken verkeerd. Zo verdwijnen er items onder een kopje, is het component groter dan het beeld en wordt het afgesneden, en vervallen er een aantal stappen uit de tijdlijn.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Het is belangrijk voor gebruikers dat tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald kan worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het design wordt aangepast om ook met hoge resoluties alle informatie correct te tonen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De filteropties onder het kopje "Projecten" kunnen op sterk vergrote weergave (1280px bij 400% zoom) buiten het scherm vallen. Hierdoor wordt een deel van de inhoud van de knop onleesbaar voor gebruikers die ver moeten inzoomen om de letters goed te lezen.

  • Oorzaak:

   design

  • Gevolg:

   Het is belangrijk dat content zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, kan worden weergegeven. Met uitzondering van bijvoorbeeld tabellen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Design aanpassen zodat ook bij vergroting de filter opties nog correct te benaderen zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de CSS eigenschappen van dit succescriterium worden toegepast dan valt er content van de projectblokken over elkaar heen of valt weg.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Hierdoor is de content niet meer goed te lezen. Het is belangrijk dat er geen sprake van verlies van content of functionaliteit is wanneer gebruikers het volgende willen wijzigen of instellen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het design zal worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende plekken is het niet mogelijk om de site te bedienen met enkel het toetsenbord. Zo zijn er sluitknoppen met een aria-hidden of tabindex="-1". Of blijft de focus vastzitten, zodat een toetsenbordgebruiker niet verder kan navigeren.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Door het gebruik van aria-hidden en tabindex="-1", kan een toetsenbord de focus niet op het interactieve element krijgen. In dit geval betekent het dat de sluitknoppen niet gesloten kunnen worden, dat maakt het voor toetsenbordgebruikers erg lastig.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt het komende jaar gaandeweg verbetererd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij verschillende video's wordt er bij de YouTube videospeler gebruik gemaakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   dit kan problemen geven tijdens het navigeren van gebruikers met hulpsoftware zoals voorleesoftware. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met sneltoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan, in de vorm van een 'skiplink'.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van het toetsenbord moeten nu op elke pagina steeds door de herhalende content, dat is hinderlijk. De skiplink dient de eerste link van de pagina te zijn en een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Onderzoek hoe dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is belangrijk dat linkteksten een duidelijke beschrijving geven over het doel van de link. Zo is er een link met de linktekst "Bekijk dit onderdeel". Dit is niet beschrijvend genoeg voor het doel van de link.

  • Oorzaak:

   Content

  • Gevolg:

   Schermlezergebruikers maken vaak gebruik van een linklijst waarin alle links van een pagina onder elkaar staan. Deze link beschrijft zijn doel niet, waardoor hij onbruikbaar is in zo een linklijst. Het advies is om het doel van de link te benoemen in de linktekst. Dit geldt ook voor andere links, bijvoorbeeld de link "video" verder onderaan deze pagina.

  • Alternatief:

   Linkjes zonder duidelijke tekst

  • Maatregel:

   De benamingen van de links zijn aangepast zodat deze nu omschrijven waar zij voor bedoeld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels horen het onderwerp of doel te beschrijven. Zo zijn er koppen zonder inhoud.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Koppen zonder inhoud leveren toegankelijkheidsproblemen op, omdat deze koppen geen structuur aanbrengen waar schermlezergebruikers gebruik van kunnen maken. Daarnaast kunnen niet-visuele gebruikers het idee krijgen dat zij inhoud mislopen wanneer ze een "lege" kop tegenkomen. Het advies is om alleen koppen te gebruiken waar ze structuur aanbrengen en op zo een manier dat ze hun inhoud beschrijven. Anders dient de tekst opgemaakt te worden als element dat geen structuur aanbrengt, zoals een span of een p.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plekken is de focusstijl niet goed zichtbaar of verdwijnt geheel uit beeld.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Hierdoor is het navigeren voor een visuele toetsenbordgebruiker erg verwarrend.

   Het advies is om de focus altijd zichtbaar te maken op interactieve elementen en zo min mogelijk niet-interactieve elementen focusbaar te maken. En zorg ervoor dat focus binnen een menu of pop-up venster blijft zodat de focus niet erachter terecht kan komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt gaande 2023 opgepakt en opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de header is er de knop "Translate". Deze is Engelstalig, maar dit is in de code niet aangegeven.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met voorleessoftware. Het advies is om een lang="en" attribuut toe te voegen aan het element waar de tekst in staat.

  • Alternatief:

   Aanpassing direct doorgevord

  • Maatregel:

   De tekst is aangepast van Translate naar Vertalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de gebruiker een groot initiatief wil indienen verschijnt er een formulier. De meeste invoervelden hebben goede foutmeldingen, maar bij een ongeldig email adres is die melding bijvoorbeeld niet duidelijk. Daarnaast hebben sommige velden "voorrang", waardoor alleen die velden een foutmelding krijgen, maar de andere velden niet. Bijvoorbeeld wanneer een ongeldig huisnummer wordt ingevuld.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware, zoals een screenreader krijgen nu niet altijd de foutmelding door. Het advies is om voor elk veld een duidelijke foutmelding te hebben wanneer dit van toepassing is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het formulier wordt op dit soort punten verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende plekken hebben zoekvelden geen labels.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het moeilijk zijn om het doel van de input te achterhalen. Alleen een placeholder is geen toegankelijk alternatief, omdat deze verdwijnt wanneer de gebruiker begint met invullen.

   Het advies is om een label toe te voegen. Koppel het label aan het invoerveld, dit kan met HTML techniek for en id.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast. Alle zoekvelden worden voorzien van een label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn een aantal interactieve componenten waar de toegankelijke naam ontbreekt, de rol niet duidelijk is of de staat van een menu niet duidelijk wordt overgebracht naar hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Design

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers van hulpsoftware, zoals bijvoorbeeld een screenreader, belangrijk dat ze geen informatie missen en dat ze weten op wat voor component ze zich bevinden. Zo moeten knoppen altijd een toegankelijke naam krijgen, kun je beter geen interactieve elementen zoals een <button>nesten in een andere interactieve elementen, want dit kan navigatie problemen veroorzaken. Daarnaast moeten gebruikers op de hoogte worden gesteld wanneer de staat van een interactief component veranderd, zoals bijvoorbeeld bij een menu die in- en uitklapt, en moeten iconen en knoppen een duidelijke inhoud krijgen met behulp van een alt-tekst en niet alleen ::before.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt gaande 2023 op alle plekken aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424