Verklaring van Open Stad

Status toegankelijkheid https://openstadzwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Open Stad.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Open Stad gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Open Stad en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle.
Functie: Afdelingshoofd Inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@zwolle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

Openstadzwolle.nl is geen publicatie-url. Audits vonden plaats op test-omgevingen of publicatie-domeinen. Alle in de verklaring genoemde domeinen draaien vanuit een centrale omgeving, maar worden afhankelijk van het project op een subdomein ontsloten. De subdomeinen in deze verklaring zullen af en toe wijzigen. Dit verklaart waarom niet elk domein in de audit-rapportages apart genoemd wordt.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Open Stad : voldoet gedeeltelijk

De website Open Stad is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/jouwstukjezwolle.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.zwolle.nl/file/re-test-rapport-openstad-052021-nl-register-updatepdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Boven aan elke pagina bevindt zich het klikbare logo "Jouw Stukje Zwolle". Deze heeft als alternatieve tekst "logo". Voeg ook de visueel zichtbare tekst toe en voeg toe waar dit logo naar toe linkt (bijvoorbeeld 'naar de homepage').

   Op pagina jouwstukjezwolle.nl/kaart staat een kaart. Kaarten vallen deels onder een uitzondering, maar de informatie erop moet wel op een toegankelijke manier beschikbaar zijn. Voor deze informatie is nu geen tekstueel alternatief. Er wordt wel gelinkt naar alle projecten, maar niet alle projecten komen terug op deze pagina (bijv. Locatie C&A).

  • Gevolg:

   Niet voor alle gebruikers die slechtziend of blind zijn, is duidelijk wat er te zien is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Aan het eind van elke video op de home pagina jouwstukjezwolle.nl/ wordt in witte tekst op roze gevraagd "Wat is jouw stukje Zwolle". Deze tekst wordt niet uitgesproken en is niet terug te vinden in een transcript van de video.

  • Gevolg:

   Niet voor alle gebruikers die slechtziend of blind zijn, is duidelijk welke tekst in beeld komt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij vernieuwing video's maken zorgen we dat deze tekst niet langer in de video voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Aan het eind van elke video op de home pagina jouwstukjezwolle.nl/ wordt in witte tekst op roze gevraagd "Wat is jouw stukje Zwolle". Deze tekst is niet terug te vinden in een transcript van de video.

  • Gevolg:

   Niet voor alle gebruikers die slechtziend of blind zijn, is duidelijk welke tekst in beeld komt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij vernieuwing video's maken zorgen we dat deze tekst niet langer in de video voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's bevind zich een lege kop h2.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers van hulpsoftware, die een lege kop voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder deze lege koppen uit de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina jouwstukjezwolle.nl/projecten staan blokken met een afbeelding, een kop en tekst.

  • Gevolg:

   Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de afbeelding. Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina jouwstukjezwolle.nl/kaart staat een kaart. Kaarten vallen deels onder een uitzondering, maar de informatie erop moet wel op een toegankelijke manier beschikbaar zijn. Er wordt wel gelinkt naar alle projecten, maar niet alle projecten komen terug op deze pagina (bijv. Locatie C&A).

  • Gevolg:

   Personen met een vorm van kleurenblindheid missen hierdoor informatie m.b.t. de status van het project.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak bijvoorbeeld naast kleur gebruik van een patroon om de status te kunnen onderscheiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina jouwstukjezwolle.nl/toegankelijkheid hebben de roze teksten op de witte achtergrond een te lage contrastwaarde van 4,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Niet voor alle bezoekers zijn de teksten te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verhogen van het contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De vaste header neemt het grootste deel van de inhoud en functionaliteit van het scherm in gebruik.

  • Gevolg:

   Om rekening te houden met slechtziende gebruikers, is het aan te raden de browserzoomfunctie toe te staan om de inhoud te vergroten tot 400%, zonder dat er in meer dan één richting (horizontaal en verticaal) gescrold hoeft te worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij het gebruik van zoom moeten gebruikers alle inhoud kunnen bekijken en gebruiken gelijkwaardig aan 320px breed (bijvoorbeeld met een 1280px-venster bij 400% zoom).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de home pagina jouwstukjezwolle.nl/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen.

  • Gevolg:

   Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De paginatitel geeft de inhoud op de pagina niet nauwkeurig aan.

  • Gevolg:

   Beschrijvende paginatitels helpen iedereen inhoud op uw website te vinden en te begrijpen waar ze zich binnen de websitehiërarchie bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Iedere pagina moet een unieke, beknopte en beschrijvende titel bevatten die de context van de pagina duidelijk aangeeft, wat nog te begrijpen is buiten de context en de site en/of sectie van de site waartoe de pagina behoort, kan identificeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer het modale dialoogvenster verschijnt, blijft de toetsenbordfocus niet in het venster, in plaats daarvan blijven de achtergrondelementen ook scherp.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers onduidelijk waar op de pagina de focus ligt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Verplaats de focus naar het pop-up dialoog
   • Alternatieve tekst toevoegen bij 'X'-pictogram, deze geeft aan dat de modale dialoog gesloten kan worden
   • Wanneer de gebruiker de dialoog sluit, moet de focus terugspringen naar het element dat de pop-up heeft geactiveerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Boven aan elke pagina bevindt zich het logo "Jouw Stukje Zwolle". Dit is een link naar de home pagina maar de link heeft als naam: "logo".

   Op de pagina jouwstukjezwolle.nl/projecten staan boven de projecttitels afbeeldingen die soms een alternatieve tekst hebben en soms een lege alt. De afbeeldingen zijn links naar de projecten maar vaak beschrijft de toegankelijke naam van de link het linkdoel niet goed en soms kloppen de links niet. Bijvoorbeeld: de afbeelding boven het project "Nieuwe woningen – Schuttevaerkade" heeft als toegankelijke naam "Foto nieuwe woningen" en linkt naar jouwstukjezwolle.nl/projecten/statenzaal-diezerstraat Dit komt vaker voor op de website, bijv. op jouwstukjezwolle.nl/projecten/broerenkwartier is de afbeelding boven het project "Weversgildeplein" een link naar jouwstukjezwolle.nl/projecten/weversgildeplein maar heeft als toegankelijke naam: "Terras Vliegerhuys". Daarnaast missen sommige van deze klikbare afbeeldingen een alt-tekst, waardoor ook het linkdoel mist.

   Op pagina jouwstukjezwolle.nl/projecten staan links met de linktekst "Bekijk dit project". Vermijd algemene linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Klik hier’. Zulke teksten beschrijven het linkdoel niet.

  • Gevolg:

   Niet voor alle gebruikers is duidelijk waar een link naartoe verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.
   • Of: op sommige plekken is het een optie om afbeeldingen als decoratief (alt="") te markeren en geen link te gebruiken op de afbeelding. Vervolgens kan dan met Javascript het klikbare gebied vergroot worden. Dit verkleint ook het aantal keer dat een gebruiker de tabtoets moet gebruiken per project (dat is nu 2x).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Een duidelijke focus indicator ontbrak op het verkleinde scherm menu (hamburger).

  • Gevolg:

   Dit kan het moeilijk maken voor slechtzienden die toetsenborden gebruiken om te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak de styling consistent met andere besturingselementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bovenaan elke pagina bevindt zich het klikbare logo "Jouw Stukje Zwolle". Deze heeft als alternatieve tekst "logo".

  • Gevolg:

   Voeg ook de visueel zichtbare tekst toe, zodat deze link met spraaksoftware bediend kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg ook de visueel zichtbare tekst toe, zodat deze link met spraaksoftware bediend kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Voor o.a. voorleessoftware is de taal van een pagina niet te begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. (lang="nl")

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina jouwstukjezwolle.nl/broerencafe staat een aanmeldformulier. Bij het foutief invullen van bijv. het e-mailadres wordt als foutmelding aangegeven dat er minimaal 2 letters ingevuld moeten worden, maar niet dat hier een e-mailadres ingevuld moet worden. Een goede foutmelding beschrijft wat er fout is gegaan, bijvoorbeeld 'Het veld e-mailadres is niet ingevuld'. Dit geldt ook voor pagina jouwstukjezwolle.nl/contact . Hier wordt gebruik gemaakt van de melding 'Dit is een verplicht veld'. Dit is een instructie, en geen foutbeschrijving. Ook op pagina jouwstukjezwolle.nl/denkmee missen goede foutmeldingen.

  • Gevolg:

   Niet voor iedereen is altijd helder hoe een fout hersteld kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor duidelijke en volledige foutmeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het logo van "Jouw Stukje Zwolle" boven aan alle pagina's heeft geen (goede) alternatieve tekst en bevat niet het linkdoel.

   Op pagina jouwstukjezwolle.nl/denkmee staan twee knoppen met als naam 'Versturen'. De knoppen gelden voor een verschillend formulier. Dit komt niet voor in de naam.

  • Gevolg:

   Niet voor alle bezoekers is duidelijk waar een link of knop naar verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • De alternatieve tekst van een logo moet naast "logo" de naam van de organisatie en een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient.
   • Voeg bijvoorbeeld onderwater toe om welk formulier het gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen werden aangegeven, maar deze informatie werd niet aangekondigd door de schermlezer.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers missen deze informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik aria-live region en zet deze op polite. Dit betekent dat de gebruiker het bericht zal horen na een bestaande aankondiging. Plus, hun focus blijft in de zoekoptie - waardoor het makkelijker is om een nieuwe zoekopdracht in te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424