Verklaring van Uwbeslagvrijevoet.nl

Status toegankelijkheid https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Uwbeslagvrijevoet.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Uwbeslagvrijevoet.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevorderd met de toegankelijkheid van Uwbeslagvrijevoet.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .
Functie: Ketenmanager (a.i.) Ketenbureau Derdenbeslag.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via KVD-algemeen@minszw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een in oktober 2022 uitgevoerd onderzoek laat zien in welke mate websites die gebruikmaken van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) in technisch opzicht voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. De getoetste websites behaalden samen 47 van de 50 succesciteria, waarmee de meeste PRO-websites momenteel niet voldoen aan niveau A. Het volledige rapport is hier in te zien.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Uwbeslagvrijevoet.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Uwbeslagvrijevoet.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/uwbeslagvrijevoet.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina is de introductietekst bovenaan de pagina opgemaakt met een h1-element terwijl dit geen kop is. Deze afwijking is onderdeel van de code waarin PRO is geschreven en kan momenteel door de gebruiker niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Nu staat ook content in de koppenlijst die geen kop is.

  • Alternatief:

   Geen. PRO biedt momenteel geen goed alternatief voor het plaatsen van een opvallende tekst op een hero image.

  • Maatregel:

   Periodieke afstemming met de Supportdesk Rijksoverheid over nieuwe releases van PRO, waardoor genoemd probleem in de toekomst mogelijk kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.uwbeslagvrijevoet.nl/beslagvrije-voet staan iconen die ook als links werken. Visueel is het icoon 'Beslagvrije voet' donkerblauw wat aangeeft dat de bezoeker zich op dit pagina bevindt. In de code is deze informatie niet aanwezig. Deze informatie kan in de code aanwezig toegevoegd worden door aria-current te plaatsen op de link van de huidige pagina.

   Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.uwbeslagvrijevoet.nl/wijzigen.

  • Gevolg:

   Ontbrekende informatie voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen. Afwijking kan snel worden verholpen.

  • Maatregel:

   De iconen zijn onderdeel van interactieve infographics. Er worden op korte termijn nieuwe infographics geplaatst met een herschreven code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina kan je met de tabtoets door de pagina navigeren. Er wordt in de HTML gebruikgemaakt van het attribuut tabindex=0 op een niet interactief element, de videospeler.

  • Gevolg:

   Een onlogische focusvolgorde bij navigatie via de tabtoets.

  • Alternatief:

   Geen. PRO biedt momenteel geen mogelijkheid om als gebruiker aanpassingen in de HTML te doen.

  • Maatregel:

   Periodieke afstemming met de Supportdesk Rijksoverheid over nieuwe releases van PRO, waardoor genoemd probleem in de toekomst kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staan onder "Meer over uw beslagvrije voet" een aantal links waarvan de toegankelijke tekst niet dezelfde informatie bevat als de leesbare tekst. Bijvoorbeeld de link naar "Wat kunt u doen als uw gegevens niet kloppen?" heeft de toegankelijke tekst "Wijzigen". Blinde gebruikers hebben zo minder informatie over het doel van de link. Zorg er voor dat duidelijk is wat het doel van een link is. Zie ook succescriterium 2.5.3. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op de zoekresultaten pagina www.uwbeslagvrijevoet.nl/zoeken, hier beschrijft de linktekst "Brief" de link "U krijgt een brief met de berekening van uw beslagvrije voet" niet goed.

  • Gevolg:

   Ontbrekende informatie voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen. Afwijking kan snel worden verholpen.

  • Maatregel:

   De links zijn onderdeel van interactieve infographics. Er worden op korte termijn nieuwe infographics geplaatst met andere linkteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.uwbeslagvrijevoet.nl/informatievoorwerkgevers/documenten/publicaties/2021/9/20/infographic-szw-kennis-over-samenloop-loonbeslag komt meerdere keren de linktekst "Documenten" voor. De links verwijzen naar verschillende pagina’s, namelijk: www.uwbeslagvrijevoet.nl/informatievoorwerkgevers/documenten en www.uwbeslagvrijevoet.nl/documenten. Deze afwijking is onderdeel van de code waarin PRO is geschreven en kan door de gebruiker niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   De afwijking is verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers, maar ook voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur.

  • Alternatief:

   Geen. Dit is onderdeel van de code van PRO en er is momenteel geen manier om dit als gebruiker te wijzigen.

  • Maatregel:

   Periodieke afstemming met de Supportdesk Rijksoverheid over nieuwe releases van PRO, waardoor genoemd probleem in de toekomst mogelijk kan worden verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat de link "Wat kunt u doen als uw gegevens niet kloppen?". De toegankelijke naam van deze link is "Wijzigen" en bevat niet de naam die visueel zichtbaar is. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan. Dit probleem komt voor bij meerdere links op de pagina, bijvoorbeeld bij de link 'Controleer het overzicht van uw beslagvrije voet goed.'.

  • Gevolg:

   Door deze afwijking is de link moeilijk te bedienen voor bezoekers die afhankelijk zijn van spraakbediening.

  • Alternatief:

   Geen. Afwijking kan snel worden verholpen.

  • Maatregel:

   De links zijn onderdeel van interactieve infographics. Er worden op korte termijn nieuwe infographics geplaatst met een aangepaste linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209