Verklaring van A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Status toegankelijkheid https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website A28/A1 Knooppunt Hoevelaken.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.rijkswaterstaat.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website A28/A1 Knooppunt Hoevelaken gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijkswaterstaat .
Functie: Communicatieadviseur .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via lkranendonk@futurecommunication.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website A28/A1 Knooppunt Hoevelaken : voldoet gedeeltelijk

De website A28/A1 Knooppunt Hoevelaken is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/archief/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2383939
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s heeft het logo geen goed tekstalternatief. Het tekstalternatief “Knooppunt Hoevelaken (A28/A1) - Home - onderdeel van de Rijksoverheid” geeft niet aan dat het hier om een afbeelding van het logo van de Rijksoverheid gaat. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier kan bijvoorbeeld “Logo Rijksoverheid” in het alt-attribuut de overige informatie over waar de link naar verwijst kan in het title-attribuut van de link komen. Dan is het ook goed voor succescriterium 2.4.4 Linkdoel. https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx staat een afbeelding van “Het Punt van Hoevelaken” als link. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief of linktekst. Als een afbeelding als link wordt gebruikt, moet in de alt-tekst het doel van de link staan beschreven. Mensen die niet kunnen zien gebruiken deze tekst namelijk als linktekst. Het doel van de link is in deze situatie belangrijker dan wat er op de afbeelding te zien is. Hier kan wel de zichtbare tekst gebruikt worden omdat dit ook het doel van de link aangeeft.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx staat aan de rechterkant en onderaan bij punt 1 een afbeelding van Martin en Marieke die als link dienen zonder tekstalternatief of linktekst. Deze afbeeldingen hebben ook een goed tekstalternatief nodig.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/themas/1571538.aspx?t=Archeologie staat een afbeelding met een schematische weergave van de AMZ-cyclus en een afbeelding met een tijdschaal van de archeologische tijdperken. Deze afbeeldingen bevatten belangrijke informatie die nu niet wordt doorgegeven aan bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. In het alt-attribuut van het img-element kan een korte beschrijving worden gegeven van de afbeelding, dit is nu al gedaan. Maar omdat de afbeelding veel informatie bevat, is er ook een langere beschrijving nodig. De informatie die uit de afbeelding blijkt moet ook als alternatieve tekst gegeven worden, zodat blinden deze informatie ook meekrijgen. Deze langere beschrijving kan bijvoorbeeld verborgen worden met CSS of er kan naar verwezen worden met een aria-describedby attribuut. De tweede afbeelding zou eventueel ook in een tabel kunnen worden geplaatst.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/over+het+project+2/default.aspx staat aan de rechterkant ook een afbeelding die als link dient zonder tekstalternatief of linktekst. Deze afbeelding heeft ook een goed tekstalternatief nodig.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/kalender/default.aspx staat een afbeelding van tekst. Deze afbeelding heeft nu geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Alle zichtbare tekst moet ook beschikbaar worden voor mensen die voorleessoftware gebruiken.

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking krijgen hierdoor belangrijke informatie niet door.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat ervoor zorgen dat elke vorm van niet-tekstuele content op de website voorzien wordt van een tekst alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor bezoekers met een visuele beperking. Zo horen zij de informatie die in beeld komt en missen ze geen belangrijke informatie. Audiodescriptie kan ook helpen voor bezoekers met een cognitieve beperking. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld na 25 seconden komt er een tekst in beeld. Niet alle tekst wordt hier gezegd of staat in de ondertiteling.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is nodig voor bezoekers met een visuele beperking. Zo horen zij de informatie die in beeld komt en missen ze geen belangrijke informatie. Audiodescriptie kan ook helpen voor bezoekers met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat een transcript toevoegen aan de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld na 25 seconden komt er een tekst in beeld. Niet alle tekst wordt hier gezegd of staat in de ondertiteling.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat audiodescriptie toevoegen aan de komende video's.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De video's zijn al opgenomen en het is niet meer mogelijk om de voice-over aan te passen. Wel neemt de organisatie dit mee in de komende video's.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/nieuws+uit+de+regio/2169212.aspx?t=Start-reparatie-parallelbaan-bij-Hoevelaken staan een aantal zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen maar met het strong element. Het gaat bijvoorbeeld om de koppen "Buitenland" en "Op maat". Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten moeten als html koppen worden opgemaakt.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/over+het+project+2/default.aspx staat een tabel met daaronder een tekst met uitleg voor de tabel. Deze uitleg heeft nu geen relatie met de tabel.

   Het PDF-document https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/PageByID.aspx?sectionID=208834&contentPageID=1756916&forcedownload=true heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   et strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen, waardoor mensen met een visuele beperking een verkeerd beeld kunnen krijgen van hoe de tekst bedoelt is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat de teksten aanpassen en tags toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx staat onder de kop "Benieuwd naar de overige Punten? Check het overzicht hieronder!" een overzicht waar de leesvolgorde niet juist is. De leesvolgorde is hier in de code per regel, terwijl dit per kolom moet worden voorgelezen. Nu wordt dus eerst punt 1, 2, 3 en 4 voorgelezen en daarna de regel eronder met "Martin & Marieke van De Kopermolen, Nog even geduld!, Nog even geduld!, Nog even geduld!" en daarna de video en afbeeldingen per regel, waardoor men niet meer weet waarbij de video eigenlijk hoort. Of waarbij de afbeeldingen horen.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking krijgen niet de juiste informatie door.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat het overzicht aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/actuele+werkzaamheden/default.aspx staat een kaart met een legenda. Waaruit blijkt dat verschillende onderdelen alleen maar te herkennen zijn door een verschil in kleur. Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze kaart goed te gebruiken.

   In het PDF-document https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/PageByID.aspx?sectionID=208834&contentPageID=1756916&forcedownload=true op pagina 20 en 21 staan twee kaarten met legenda waarbij de informatie ook alleen van kleur afhankelijk is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze kaart goed te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat zorgen dat de legenda aangevuld wordt met verschillende vormen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s als het actieve menu item de focus krijgt heeft het heeft de witte tekst een te laag contrast van 1,1:1 met de licht gele achtergrond. https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx heeft de zwarte tekst “Nieuwsarchief” een te laag contrast van 2,1:1 met de blauwe knop. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   In het PDF-document https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/PageByID.aspx?sectionID=208834&contentPageID=1756916&forcedownload=true hebben de oranje teksten met witte achtergrond en de witte teksten met oranje achtergrond een te laag contrast van 3,2:1. Dit is wel goed genoeg voor grote tekst (>24px) maar niet voor de gewone teksten.

   In de legenda op pagina 24 heeft de oranje tekst “Energie” een te laag contrast van 2,0:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat het contrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s schaalt de menubalk niet mee waardoor er menu items buitenbeeld vallen. Ook valt het zoekveld over de menubalk heen. Hierdoor zijn de menu items “Vraag en antwoord” gedeeltelijk en “Nieuws uit de regio” en “Contact” helemaal niet meer te lezen. https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx

  • Gevolg:

   Slechtzienden missen informatie op de website als ze inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat zorgen dat de menubalk ook herschaalbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware, schaalt automatisch mee met vergroten en zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/kalender/default.aspx staat een afbeelding van tekst. Alle zichtbare tekst van de afbeelding moet ook beschikbaar worden voor mensen die voorleessoftware gebruiken.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/themas/1571538.aspx?t=Archeologie staat een afbeelding van een archeologische tijdschaal. Deze zou eventueel in een tabel kunnen komen, zodat alle informatie op de juiste manier kan worden doorgegeven.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware, schaalt automatisch mee met vergroten en zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet. Als dit niet gebeurt, missen bezoekers met een visuele beperking informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat de tekst uit de afbeelding ook als alt-tekst onder de afbeelding plaatsen en zet de info uit de afbeelding in het archeologie-nieuwsitem om in een tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/PageByID.aspx?sectionID=208834&contentPageID=1756916&forcedownload=true hebben de oranje tekens onder “Energie” in de legenda op pagina 24 een te laag contrast van 2,0:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen op deze manier het element niet onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat het contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx staat een video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen van één letter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld "v" gebruiken om naar de Vimeo pagina te gaan en "L" om het log in scherm te tonen. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Momenteel is het niet mogelijk deze bediening uit te zetten of opnieuw toe te wijzen en deze zijn niet alleen actief bij focus.

  • Gevolg:

   Het kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat de sneltoetsen uitzetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/PageByID.aspx?sectionID=208834&contentPageID=1756916&forcedownload=true heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking krijgen niet de juiste informatie door.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat de juiste titel instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx staat een afbeelding van Het Punt van Hoevelaken als link zonder tekstalternatief of linktekst. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Krijgt de afbeelding een duidelijk tekstalternatief (zie succescriterium 1.1.1) dan is het linkdoel ook duidelijk.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx staat aan de rechterkant en onderaan bij punt 1 een afbeelding van Martin en Marieke die als link dienen zonder tekstalternatief of linktekst. Deze afbeeldingen hebben ook een goed tekstalternatief nodig zodat het linkdoel ook duidelijk is.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/over+het+project+2/default.aspx staat aan de rechterkant ook een afbeelding die als link dient zonder tekstalternatief of linktekst. Deze afbeelding heeft ook een goed tekstalternatief nodig.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx staan berichten bestaand uit drie links naar dezelfde pagina, een afbeelding, een kop en een “Lees meer” link. Dit kan zeer hinderlijk zijn voor mensen die het toetsenbord gebruiken om door de pagina te navigeren. Doordat het linkdoel goed aangegeven moet worden is het advies om de kop als link op te maken in de code zodat het linkdoel duidelijk is en om daarnaast het klikbare gebied te vergroten om de ervaring voor muis en touch gebruikers te verbeteren. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/themas/default.aspx en https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/nieuws+uit+de+regio/default.aspx.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat tekst alternatieven toevoegen aan de genoemde afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de link van de afbeelding “Het Punt van Hoevelaken” staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen niet zien waar de focus op dep pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat het toetsenbordfocus zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx staat een afbeelding van het Punt van Hoevelaken als link zonder toegankelijkheidsnaam. Hier moet de zichtbare tekst terug komen in de toegankelijkheidsnaam. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx bij de twee afbeeldingen van Martin en Marieke. En op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/over+het+project+2/default.aspx bij de afbeelding onder Projectinformatie.

  • Gevolg:

   Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst niet inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat toegankelijkheidsnamen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx staat een p-element genest binnen een span-element, wat problemen kan veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat het p-element aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/default.aspx staat een afbeelding van het Punt van Hoevelaken als link waarvan de naam niet door software te bepalen is. Hier moet de zichtbare tekst terug komen in de toegankelijkheidsnaam. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/het+punt+van+hoevelaken/default.aspx bij de twee afbeeldingen van Martin en Marieke. En op pagina https://www.a28a1knooppunthoevelaken.nl/over+het+project/over+het+project+2/default.aspx bij de afbeelding onder Projectinformatie.

  • Gevolg:

   Mensen hulptechnologieën gebruiken om de website te bekijken missen hierdoor informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De organisatie gaat toegankelijkheidsnamen toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209