Verklaring van Nanocentre

Status toegankelijkheid https://nanocentre.nl

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nanocentre.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.tno.nl/nl/over-tno/contact/corporate-legal/toegankelijkheid(externe%20link)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nanocentre gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van Nanocentre en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
Functie: Director Marketing and Communication.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via webmaster@tno.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nanocentre : voldoet gedeeltelijk

De website Nanocentre is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/nanocentre.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/multisite-tno/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onder andere de homepage staat bovenaan het logo van TNO. De tekst 'innovation for life' staat niet in de alternatieve tekst van deze afbeelding. Zorg ervoor dat wanneer tekst op een logo staat en dit logo een link is, al deze tekst in de alternatieve tekst voorkomt.

  • Oorzaak:

   Deze logo's hebben geen alternatieve tekst,

  • Gevolg:

   hierdoor is deze informatie niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   bij ingeschoten bij plaatsen

  • Gevolg:

   Wanneer een kop niet is opgemaakt met een kop-element kan hulpsoftware niet aangegeven dat hier een kop staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgorde waarin tags in de codelaag van de PDF "Risicobeoordeling gebruik nano-TiO2 coating" (www.nanocentre.nl/wp-content/uploads/2021/12/Voorbeeld-5-Zelfreinigende-coating-nano-2011-1.pdf) zijn geplaatst komt niet overeen met de leesvolgorde van het document. Zorg ervoor dat de volgorde waarin tags in de codelaag zijn geplaatst overeenkomt met de leesvolgorde.

  • Oorzaak:

   De volgorde waarin tags in de codelaag van de PDF "Risicobeoordeling gebruik nano-TiO2 coating" (www.nanocentre.nl/wp-content/uploads/2021/12/Voorbeeld-5-Zelfreinigende-coating-nano-2011-1.pdf) zijn geplaatst komt niet overeen met de leesvolgorde van het document.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt het document niet goed voorgelezen door voorleessoftware. De afbeeldingen op pagina 2 en 3 zijn bijvoorbeeld als eerst in de codelaag geplaatst, nog voor alle andere content.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de PDF "Risicobeoordeling gebruik nano-TiO2 coating" (www.nanocentre.nl/wp-content/uploads/2021/12/Voorbeeld-5-Zelfreinigende-coating-nano-2011-1.pdf) staat op pagina 1 de volgende tekst 'Het onderstaande figuur geeft het stroomschema (blauw). De groene tekstvlakken geven de methoden met behulp waarvan het schema is ingevuld.'.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast

  • Gevolg:

   Alleen mensen die kleuren (goed) kunnen zien weten wat de methoden zijn en wat het stroomschema is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het invullen van de quickscan op pagina www.nanocentre.nl/nl/word-ik-blootgesteld-aan-nanomaterialen-quickscan/ kan een witte tekst op een oranje achtergrond (HEX #F56A00) verschijnen. Het contrast van de kleine tekst 'Naar veelgestelde vraag' heeft een te laag contrast op de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de kleine tekst 'Naar veelgestelde vraag' heeft een te laag contrast op de achtergrond.

  • Gevolg:

   Lezers met visuele beperking kunnen de teksten niet goed lezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.nanocentre.nl/nl/faq-werk-ik-met-nanomaterialen/ staan uitvouwbare knoppen, bijvoorbeeld de knop 'Wat is nanotechnologie en wat zijn nanomaterialen?'. Wanneer focus op deze knoppen wordt geplaatst heeft de focusrand (HEX #C2DBFE) een te laag contrast met de witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast

  • Gevolg:

   Onvoldoende leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staat een video die automatisch afspeelt. Voor deze video is er geen mechanisme aanwezig waarmee bezoekers de video kunnen pauzeren, stoppen of verbergen.

  • Oorzaak:

   Geen pauze knop aanwezig

  • Gevolg:

   Wanneer content beweegt, zoals een automatisch afspelende video, kan dit afleidend zijn voor mensen met bepaalde cognitieve beperkingen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de eigenschappen van de PDF "Risicobeoordeling gebruik nano-TiO2 coating" (www.nanocentre.nl/wp-content/uploads/2021/12/Voorbeeld-5-Zelfreinigende-coating-nano-2011-1.pdf) is geen documenttitel aangegeven.

  • Oorzaak:

   Ontbrekende document titel

  • Gevolg:

   Document titel wordt niet getoond

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.nanocentre.nl/nl/actualities/12e-jaarlijkse-wereldcongres-van-nano-science-and-technology/ staan social media iconen die werken als links waarmee de pagina kan worden gedeeld. Deze links krijgen een toegankelijke naam via het icoon dat binnen het a-element is geplaatst. Dit is geen goede, toegankelijke naam. Zorg ervoor dat de link een toegankelijke naam krijgt die aangeeft wat de link doet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-label op het a-element. Het title-attribuut is op sommige a-element gebruikt om deze een toegankelijke naam te geven. Wij bevelen aan om het title-attribuut hier niet voor te gebruiken, het title-attribuut wordt namelijk makkelijk overschreven.

  • Oorzaak:

   Dit is geen goede, toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Onvoldoende duidelijk wat link doet

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het TNO logo bovenaan de homepage is opgemaakt als link. De toegankelijke naam van deze link is hetzelfde als de alternatieve tekst van het logo. Doordat tekst wat in het logo staat ontbreekt in de alternatieve tekst, zie succescriterium 1.1.1, komt het visuele label van deze link niet overeen met de toegankelijke naam. Dit kan het bedienen van de link voor mensen die spraakbediening gebruiken lastig maken. Zorg ervoor dat het visuele label altijd in de toegankelijke naam van een link staat, het liefst vooraan.

  • Oorzaak:

   Doordat tekst wat in het logo staat ontbreekt in de alternatieve tekst, zie succescriterium 1.1.1, komt het visuele label van deze link niet overeen met de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Dit kan het bedienen van de link voor mensen die spraakbediening gebruiken lastig maken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staat onder de tekst 'TNO Nanocentre is een initiatief van:' een slider. De knoppen in deze slider hebben de Engelse, toegankelijke namen 'next' en 'previous' via het aria-label gekregen. De taalinstelling van de pagina is Nederlands, daarom moet op elementen met een anders talige naam een taalwissel zijn aangegeven. Zorg ervoor dat op deze knoppen een taalwissel wordt aangegeven met het lang-attribuut, of vertaal de toegankelijke namen van deze knoppen naar het Nederlands. Het is overigens beter om ervoor te zorgen dat elementen een toegankelijke naam hebben in dezelfde taal als de hoofdtaal van de pagina.

  • Oorzaak:

   Engelse termen op NL pagina

  • Gevolg:

   Onduidelijke knoppen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer in het formulier op pagina www.nanocentre.nl/nl/contact/ een verplicht veld niet wordt ingevuld en het formulier wordt verstuurd, verschijnt de foutmelding 'Dit veld is verplicht'. Dit is geen echte foutmelding, omdat Een goede foutmelding bij deze situatie kan bijvoorbeeld 'Het veld veldnaam is niet ingevuld. Dit is een verplicht veld.' zijn.

  • Oorzaak:

   het niet aangeeft welke fout is gemaakt en waar de fout is gemaakt.

  • Gevolg:

   onduidelijk waar te corrigeren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer in de cookiemelding op de knop 'Wijzig voorkeuren' wordt gedrukt, verschijnt er een venster op het scherm. De sluitknop in dit venster heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is de knop moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware of spraakbediening.

  • Oorzaak:

   De sluitknop in dit venster heeft geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de knop moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware of spraakbediening.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209