Verklaring van Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW

Status toegankelijkheid https://www.dcc-ienw.nl/

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=IenW&naam

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Junior Crisismanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via dccinfo@rws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 10 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhaving
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via dccinfo@rws.nl.

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW : voldoet gedeeltelijk

De website Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dcc-ienw.nl/binaries/dcc-ienw/documenten/rapporten/2020/december/1-december/index/WCAG+2.1+inspectie+-+DCC-IenW.nl+-+Niveau+AA+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.dcc-ienw.nl/binaries/dcc-ienw/documenten/rapporten/2020/december/1-december/index/WCAG+2.1+inspectie+DCC-IenW.nl+-+niveau+AA+-+1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/themas/cyber/agenda?trefwoord=&periode=alleactiviteiten-uit-het-verleden&organisator=Alle+organisatoren&type=Alle+typen+activiteiten staat naast de tekst “Alle activiteiten uit het verleden” een icoon van een kruis. Dit icoon heeft geen tekstalternatief dat omschrijft wat dit kruis doet, namelijk het filter verwijderen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet kunnen zien of moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/actueel/nieuws/2020/juli/29-juli/nieuwe-positionering-netwerk-cet-md is de gehele eerste alinea opgemaakt met het strong-element. Strongelementen zijn bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor de opmaak van alinea’s. Dit kan beter via CSS gedaan worden.

   Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/actueel/nieuws/2020/november/2-november/week-van-de-ibgs komt een soortgelijk probleem voor. Daar zijn onder de kop “On Demand bekijken van de Webinar IBGS van 06 oktober jl.” de laatste twee zinnen ("Wil je het webinar nogmaals op je gemak terugkijken…”) opgemaakt met het strongelement.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet herkend worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/ staat onder de video de tekst “Dat doen we met:” een opsommingslijst met vier onderdelen. Dit is echter niet als een opsommingslijst (ol-element) opgemaakt.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als een element als opsommingslijst niet herkend wordt

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Externe partij is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/opleidingsprogramma/mindmappen/aanmelden staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder Organisatie, Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer en een E-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden. Dit helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.dcc-ienw.nl/ en https://www.dcc-ienw.nl/documenten/videos/2020/oktober/5-oktober/cet-md staat een video die te bedienen is met sneltoetsen van slechts één letter. Bijvoorbeeld de letter 'f' zet de video in volledig scherm. Deze bediening is niet uit te zetten of in te stellen en de bediening met bijvoorbeeld de letter 'f' werkt ook als de toetsenbordfocus op de knop 'Play' staat. Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraakbedieningssoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken. Daarom moeten dergelijke sneltoetsen uit te schakelen of aan te passen zijn. Dat is op dit moment niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Mensen met trillingen, mobiliteitsproblemen of een kunstmatige hand kunnen moeite hebben met sneltoetsen. Ze kunnen spraakinvoer, een toetsenbord of een alternatief aanwijsapparaat met een toetsenbord op het scherm gebruiken. Ze kunnen per ongeluk op een sneltoets drukken en de opdracht aanroepen zonder te weten waarom.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/zoeken?trefwoord=DCC&search-submit= en op de pagina https://www.dcc-ienw.nl/actueel/nieuws verschijnen wanneer de filters worden getoond, twee invoervelden voor een datum. Deze invoervelden hebben de zichtbare teksten ‘Periode van’ en ‘tot’. Deze tekst komt niet terug in de naam van deze invoervelden. De namen van deze invoervelden zijn de visueel verborgen labels “Periode Startdatum”en “Periode einddatum”.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de invoervelden te activeren.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.dcc-ienw.nl/ en https://www.dccienw.nl/documenten/videos/2020/oktober/5-oktober/cet-md staat een videospeler. In deze videospeler zijn twee knoppen aanwezig met de visueel zichtbare tekst “CC” en “AD”. Bij de knop “CC” komt deze tekst nu terug in de toegankelijkheidsnaam (bestaande uit het aria-label), maar bij de knop “AD” is dit nog niet het geval.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de knoppen te activeren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dcc-ienw.nl/actueel/nieuws/2020/oktober/1-oktober/terugblik-op-de-week-van-de-ibgs-05-09-okt zijn meerdere dubbele id-waarden gevonden. Deze kunnen problemen opleveren voor hulpsoftware. Het gaat om de id’s met de waarden “sect0”, “sect1”, “sect2”, “sect3” en “sect4”.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Systeembeheer is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten op de website moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. Het DCC-IenW weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209