Verklaring van Milieu Centraal

Status toegankelijkheid https://www.milieucentraal.nl/

Milieu Centraal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-05-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Milieu Centraal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Milieu Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Milieu Centraal is beschikbaar via de link https://www.milieucentraal.nl/over-milieu-centraal/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Milieu Centraal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Milieu Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Milieu Centraal is gevorderd met de toegankelijkheid van Milieu Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-05-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Milieu Centraal .
Functie: Senior Webmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-05-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via puk.vanmeegeren@milieucentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Milieu Centraal

Milieu Centraal streeft naar een volledig toegankelijke website. Op een flink aantal punten hebben we de toegankelijkheid al verbeterd. In december 2022 zijn 12 van de 29 verbeterpunten opgelost. We verwachten dat we voor 1 juli 2023 de meeste van onze 80 video's hebben voorzien van een audiodescriptie en de juiste ondertiteling. In april 2023 zijn we gestart met het toegankelijk maken van onze 22 advies op maat tools. Dit doen we stap voor stap: bij de vernieuwing van iedere tool wordt ook de toegankelijkheid aangepakt. Ten slotte streven we ernaar om de pdfs op de website voor 1 juli 2024 toegankelijk te maken. Een deel van de pdfs zetten we om naar een webpagina, hiermee zijn we in maart 2023 gestart.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Milieu Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Milieu Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Milieu Centraal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.milieucentraal.nl/media/uh2phlbo/aangepast-rapport-www-milieucentraal-nl-wcag-2-1-aa-volledig-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Milieu Centraal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF: Alt-teksten toevoegen aan informatieve afbeeldingen. Dit doen we uiterlijk 01-07-2024. Op de website voorzien we alle afbeeldingen van een goede beschrijving. Dit doen we uiterlijk 01-07-2024. Opgelost per 01-12-2022: Decoratieve afbeeldingen op de homepage, navigatiepagina's, het overzicht met zoekresultaten, en in verschillende blokken hebben in de code de toevoeging role="presentation" gekregen. Daardoor worden ze verborgen voor screenreaders.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Podcasts krijgen een tekstalternatief of worden niet meer binnen de website aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de site staan zo'n 80 video's. Video's die vanaf 1.1.2023 worden geproduceerd worden meteen voorzien van de juiste ondertiteling. Bestaande video's worden in de loop van 2023 voorzien van de juiste ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de site staan zo'n 80 video's. Deze video's krijgen in de loop van 2023 een audiodescriptie en een transscriptie. We gebruiken hiervoor de plug-in van Scribit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de website staan zo'n 80 video's. Deze krijgen in de loop van 2023 een audiodescriptie. We gebruiken hiervoor de plug-in van Scribit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afgerond per 1-12-2022: Een groot deel van de code in de website is aangepast. Koppen, tabellen, opsommingen, citaten en accordeons worden nu goed overgedragen aan hulpsoftware. Nog te doen: pdf de juiste tags geven; de 22 adviestools van Milieu Centraal die in pop-up openen op de juiste manier coderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost per 1 december 2022. Decoratieve afbeeldingen die boven een kop staan worden niet meer voorgelezen. Elementen zoals het kleine koptekstje in de call to action zijn in de code onder de kop gezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost per 1 december 2022. Alle invoervelden hebben een autocomplete attribuut en placeholdertekst zodat de software ze kan herkennen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een aantal dingen zijn opgelost in december 2022: de aanvink-vakjes in de cookiebanner en de toetsenbordfocus zijn aangepast (meer contrast, plus een rand of knipperend element). Pdf: we streven ernaar dat deze vanaf 1-7-2024 toegankelijk zijn Advies op maat tools: in 2023 starten we met het toegankelijk maken van de 22 advies op maat tools. We doen dit op het moment dat een tool vernieuwd wordt. We streven ernaar om dit voor 1-7-2024 te voltooien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een aantal dingen zijn opgelost per 1 december 2022. Het contrast van de volgende elementen voldoet nu aan de eisen:

   • kopje in call to action
   • factblok (wist je dat)
   • hyperlinks op donkerblauwe achtergrond
   • direct naar menu op contentpagina
   • placeholderteksten (e-mailadres footer, aanmeldvelden nieuwsbrief en contactformulier).

   PDF: we streven ernaar om deze voor 01-07-2024 toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is per 1-12-2022 opgelost. Als is ingezoomd op 200% hebben de knoppen van de accordeon in de footer het h2-element. Daarnaast werkt de toetsenbord focus nu ook goed als op 200% is ingezoomd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We onderzoeken op welke manier we informatieve tekst in afbeeldingen (infographics) toegankelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door de tekst onder de afbeelding uit te schrijven in een uitklapelement. We beginnen met infographics op de meest bezochte pagina's. Overigens staat de informatie van de infographics vaak ook al in de tekst die erboven of eronder staat, of in een tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is per 1-12-2022 opgelost. De cookiebanner is toegankelijk als op 400% is ingezoomd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF: we streven ernaar om deze voor 1-7-2024 toegankelijk te maken. Website: per 1-12-2022 is het contrast van de verschillende elementen aangepast naar een ratio van minstens 3:1. Betreft: rand langs invoervelden, toetsenbordfocus, kleur pijltjes, kleuren in cookiebanner.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost per 1-12-2022. Alle genoemde elementen, plus een aantal andere elementen die het rapport niet noemt, zijn nu met het toetsenbord te bedienen. Aanpassingen zijn gedaan voor: instellen cookiebanner, pijltjes onder fotocarrousel, direct naar menu (als ingezoomd op 200 en 400%), groen plusje, focus in video, contactpagina en contactformulier. Content in de pop-up (advies op maat) is grotendeels bedienbaar met het toetsenbord. We starten in 2023 met het toegankelijk maken van de 22 adviezen op maat. De toetsenbordbediening wordt hierbij meegenomen. We streven ernaar om alle adviezen op maat voor 01-07-2024 toegankelijk te maken. Issue voor spotify is niet opgelost, dit moet spotify oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost per 7-2-2023. De embedcode 'disablekb=1' is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2023
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is per 1-12-2022 opgelost. Er zijn skiplinks toegevoegd aan de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er worden metadata aan de PDFs toegevoegd. We streven ernaar om pdfs voor 01-07-2024 toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is grotendeels opgelost per 1-12-2022. De keyboardfocus komt in de pop-up en blijft daar tot de pop-up is afgesloten. Als is ingezoomd op 400% gaat de focus eerst naar de cookiebanner en blijft daar totdat de banner is afgesloten. De focus in de iframe van spotify kunnen wij niet oplossen, dit ligt bij spotify.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is per 1-12-2022 opgelost. De paginanummers zijn vervangen door de knop 'Laat meer zien'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We streven ernaar om PDFs voor 01-07-2024 toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is per 1-12-2022 opgelost. De toetsenbordfocus is zichtbaar gemaakt. Het contrast is verbeterd en de focus verschijnt zonder dat er meerdere tabs nodig zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 23. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost per 1-12-2022. De naam en de tekst in het zoekveld komen nu overeen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 24. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We streven ernaar om PDFs worden voor 1-7-2024 toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 25. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Advies-op-maat-tools die in een pop-up worden geopend krijgen bij elke vraag een button 'volgende' en 'vorige'. Voor een groot deel van deze tools is dit al ingesteld. Voor elke oudere tools wordt dit gedaan zodra ze vernieuwd worden. We starten in 2023 met het toegankelijk maken van de 22 advies op maat tools en streven ernaar om dit voor 01-07-2024 af te ronden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 26. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan onderzoeken hoe we dit kunnen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost per 1-12-2022. Dubbele ID's zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost per 1-12-2022: De sluitknop van de cookie-pop-up is nu in het Nederlands. De knop van het menu en van het direct-naar-menu bevat een waarde (aria-expanded=true). De iframe-elementen van de podcasts hebben een title="" attribuut. De knop Icon more van spotify kunnen wij niet van een beschrijving voorzien (dit kan alleen spotify).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 29. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit betreft de voortgangsbalk in de advies-op-maat-tools. We streven ernaar om de 22 advies-op-maat tools voor 01-07-2024 toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Milieu Centraal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405