Verklaring van Kunstloc Brabant

Status toegankelijkheid https://kunstlocbrabant.nl

Kunstloc Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kunstloc Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kunstloc Brabant.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kunstloc Brabant is beschikbaar via de link https://kunstlocbrabant.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Kunstloc Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kunstloc Brabant gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Kunstloc Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van Kunstloc Brabant en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kunstloc Brabant.
Functie: adviseur / compliancy officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via impact@kunstlocbrabant.nl.

Wat kun je van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Kunstloc Brabant

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 18-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kunstloc Brabant : voldoet gedeeltelijk

De website Kunstloc Brabant is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Kunstloc Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kunstlocbrabant.nl/view.asp?guid=0E3DD05C-B9B3-417B-B913-1DE62C7A1C77
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Kunstloc Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/expositie-the-unknown-39026 heeft de bannerafbeelding bovenaan het tekstalternatief “Expositie The (un)Known”. Die afbeelding heeft geen goed tekstalternatief, omdat uit de witte tekst op de afbeelding blijkt dat dit een foto van een specifiek kunstwerk is. Het is niet de bedoeling dat een dergelijke bannerafbeelding een tekstalternatief krijgt dat gelijk is aan een onderstaande kop. In dat geval is het tekstalternatief van de afbeelding automatisch onvoldoende, omdat de bovenstaande kop al alle noodzakelijke informatie bevat. Het gebruikte tekstalternatief moet iets zeggen over het doel van de afbeelding. Het advies is om het img-element met class "bg-image-img" te verwijderen óf om deze te verbergen voor hulpsoftware met een attribuut als aria-hidden="true", verbergen met display:none; is ook een optie. Andere oplossingen zijn (natuurlijk) mogelijk. Dit geldt ook voor bannerafbeeldingen op andere pagina's zoals https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/brabantse-infrastructuur-en-aanbod-scoren-bescheiden-40239, https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/eerste-stappen-gezet-naar-verandering-in-het-voortgezet-onderwijs-34282, https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/waarde-van-cultuur-2097 en https://www.kunstlocbrabant.nl/netwerk/brabant-vertelt-178.

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/brabantse-infrastructuur-en-aanbod-scoren-bescheiden-40239 heeft de roze afbeelding naast de kop “Waarde van cultuur 2022” heeft met “Waarde van cultuur 2022” geen goed tekstalternatief.

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/eerste-stappen-gezet-naar-verandering-in-het-voortgezet-onderwijs-34282 heeft de foto van Karin Mommers met “Actieprogramma” geen goed tekstalternatief. Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen “Co-creatie” en “Community”. Het is mogelijk om deze afbeeldingen als decoratief te beoordelen, lege tekstalternatieven (alt=””) zouden wel voldoen. Soortgelijke problemen doen zich voor op andere pagina's zoals https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/expositie-the-unknown-39026 en https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/waarde-van-cultuur-2097.

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/netwerk/brabant-vertelt-178 staat onder de kop “Deelnemende partners” een serie foto’s die allemaal niet voldoen omdat het alt-attribuut op die img-elementen ontbreekt. Dat is een verplicht onderdeel van deze img-elementen. Het is toegestaan om een groep afbeeldingen als deze één tekstalternatief te geven om dat het doel van deze serie foto's aangeeft.

  • Gevolg:

   Niet voor alle relevante afbeeldingen is een tekstalternatief aanwezig. Voor sommige decoratieve afbeeldingen wordt een niet relevant tekstalternatief gegeven.

  • Alternatief:

   Bij invoer van nieuwe afbeeldingen wordt zorg gedragen voor het omschrijven van de afbeelding om alt text mogelijk te maken.

  • Maatregel:

   Het framework van de website wordt aangepast om onderscheid te kunnen maken waar wel en niet alt text wordt aangeboden, en welke text daarvoor gebruikt moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/netwerk/brabant-vertelt-178 staat een YouTube video. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Deze vorm van ondertiteling bevat echter te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium. Zo wordt rond 0:27 "Brabant" in de ondertiteling weergeven als "trabant" en rond 0:40 wordt "route" vertaald als "goede". Er staan meer fouten dan alleen deze in de eerste veertig seconden. Een andere soort fout komt op het einde van de video naar voren, daar wordt er van spreker gewisseld zonder dat die andere persoon duidelijk sprekend in beeld komt, dat is ook belangrijke informatie die nu niet beschikbaar is voor doven en slechthorenden.

  • Gevolg:

   De aangeboden ondertiteling is moeilijk te begrijpen.

  • Alternatief:

   Dit is reeds aangepast bij al onze video's.

  • Maatregel:

   Bij alle video's die worden geproduceerd is dit een vereiste die wij aanhouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de video op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/netwerk/brabant-vertelt-178 is niet alle informatie in het beeld ook beschikbaar voor gebruikers die het beeld niet (goed) kunnen waarnemen. Het probleem is met name de afbeeldingen en tekst die aan het einde van de video in beeld komen. Die informatie maakt onder andere duidelijk waar meer informatie te vinden is en helemaal aan het einde wordt duidelijk dat deze video van Kunstloc Brabant is, voor die ontbrekende informatie moet een alternatief komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie. Het gaat met name ook om de informatie die van 1:36 tot en met 1:40 in beeld staat. Dat beeld maakt duidelijk dat deze video over "Brabant verteld" is gemaakt in opdracht van "Kunstloc Brabant".

  • Gevolg:

   Gebruikers van de video horen niet op welke website meer informatie is te vinden.

  • Alternatief:

   De video is reeds aangepast.

  • Maatregel:

   Deze video is aangepast, en bij nieuwe videoproducties houden nemen we audiodescriptie mee als eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/netwerk/brabant-vertelt-178 staat een video met visuele informatie. Niet alle belangrijke visuele informatie is beschikbaar voor blinden en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

  • Gevolg:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Alternatief:

   De video is reeds aangepast.

  • Maatregel:

   Deze video is aangepast, en bij nieuwe videoproducties houden nemen we audiodescriptie mee als eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/ zijn onder de kop “onze agenda” de namen van de agendapunten nu als kop opgemaakt. Dat is een eerste goede verbetering. Het resterende probleem is dat een datum die bij een kop hoort ook in de code op de juiste plaats in de leesvolgorde moet staan om duidelijk te maken welke datum bij welke kop hoort. Het advies is dan ook om de datums visueel op dezelfde plek te laten staan, maar om deze in code onder de kop te plaatsen. Doordat de datum en de kop nu wel al in dezelfde link staan is dit niet afgekeurd bij succescriterium 1.3.1: Info en relaties, maar de leesvolgorde is nog steeds niet juist als een gebruiker wil weten op welke datum een bepaald agendapunt staat. Deze situatie komt ook voor op https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is onduidelijk welke datum bij welke activiteit hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De module voor het agenda-overzicht krijgt een update waarbij de volgorde van kop en datum wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Indien de pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws bekeken wordt met de instelling "Hoog contrast" ingeschakeld wordt alle tekst geel. Ook de teksten die in beeld komen na het openklappen van "Toon alles". Die gele tekst staat op een witte achtergrond en hebben een contrast van 1,1:1. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda, https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten en https://www.kunstlocbrabant.nl/trends-ontwikkelingen.

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/waarde-van-cultuur-2097 hebben de gele teksten "Waarde van cultuur 2022" en "Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector" met 1,1:1 ook onvoldoende contrast met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   De teksten in het filtermenu zijn niet goed zichtbaar in de contrastrijke weergave. Ondertitels van embedvelden zijn in contrastrijke weergave niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De weergave van het filtermenu en van embedvelden wordt aangepast in de contrastrijke weergave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.kunstlocbrabant.nl/ klappen onderdelen van het hoofdmenu open als de muis erop staat. Die “Content bij hover” moet aan alle drie de punten van dit succescriterium voldoen. Het punt sluiten is het probleem, dat punt is bedoeld voor het geval de muisaanwijzer onbedoeld op een uitklapbaar onderdeel komt te staan. Die gebruiker moet dan verder kunnen zonder dat het nodig is om de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen, hiervoor wordt vaak de escape-toets gebruikt. Het indrukken van die toets heeft dan tot gevolg dat het openstaande menu inklapt. Aan de andere twee eisen aanwijsbaar en aanhouden wordt op dit moment wel voldaan. Het probleem is met name het menu "Over" omdat die over de instellingen voor contrast en tekstgrootte heen valt als deze open staat.

  • Gevolg:

   Opengeklapte menu's vallen over andere informatie en instellingen, waardoor deze niet bereikbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Escapte-toets wordt ingesteld als mogelijkheid om menu's te sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/zoekresultaten is het niet mogelijk om met het toetsenbord de sortering van gevonden resultaten aan te passen van “Relevance” naar “Date”. Tip: indien deze optie wordt aangepast vertaal deze opties dan ook meteen naar "Relevantie" en "Datum".

   Het volgende is niet fout en hoeft niet aangepast te worden om te voldoen: Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/waarde-van-cultuur-2097 was het niet mogelijk voor toetsenbordgebruikers om de twee PDF's te downloaden. Dat probleem is goed opgelost. De inhoud van die twee bestanden is nu beoordeeld als content van derden en zijn daarom ook niet meegenomen in de beoordeling van deze website. Het gaat om een wettelijke uitzondering met enkele voorwaarden waar wel aan voldaan moet worden om gebruik te kunnen blijven maken van deze uitzondering. Zie https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/van-derden-afkomstige-inhoud voor meer informatie over deze wettelijke uitzondering.

  • Gevolg:

   De volgorde van zoekresultaten kan niet worden aangepast worden van sortering naar relevantie danwel datum.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze zoekresultaten worden verzorgd door Google en zijn daardoor lastig aan te passen. We onderzoeken alternatieven voor het vertonen van zoekresultaten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/netwerk/brabant-vertelt-178 staat een video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter k gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter m om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen zijn actief. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij de videospeler van YouTube kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen onbedoeld de video bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De parameter ?disablekb=1 wordt standaard toegevoegd bij het embedveld voor youtube video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/trends-ontwikkelingen is het doel van niet alle links goed door hulpsoftware te bepalen. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen met andere content. Een link onder een tekst heeft niet automatisch context met die bovenstaande tekst en of kop. De visuele informatie die wordt gegeven door de links onderin de witte blokken te zetten moet gekoppeld worden aan de links om dit probleem op te lossen. Alleen de tekst "Bron:" is niet voldoende om duidelijk te maken bij welke tekst die link hoort. Een link die in een apart div-element staat heeft geen context met andere content dan de content in die div. Doordat de berichten geen (unieke) titel hebben kan er ook niet daarnaar verwezen worden. Een optie is om deze koppeling met WAI-ARIA te maken. Hierbij kan er een aria-describedby attribuut op de links geplaatst worden die verwijst naar het (nog toe te voegen unieke) ID van het bovenliggende div-element met class="info". Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Het is niet helder bij welke tekst de links horen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Met de ontwikkelaar onderzoeken we een technische oplossing. Als dat niet lukt nemen we links voortaan op in de tekst in plaats van onder de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus komt op enkele visueel verborgen onderdelen waardoor deze niet voldoet. Het advies is om als content niet zichtbaar is deze ook uit de focus volgorde te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld met tabindex="-1" of met display:none. Dit gaat fout in de uitklapbare content onder de kop "Werkwijze" op pagina's https://www.kunstlocbrabant.nl/financiering/cultuurlening en https://www.kunstlocbrabant.nl/financiering/crowdfunding. Op die twee pagina's komt de toetsenbordfocus ook op de visueel verborgen links terwijl de onderdelen nog dichtgeklapt zijn. Aria-hidden="true" werkt niet voor de toetsenbordfocus op interactieve onderdelen zoals links en knoppen, dat attribuut zorgt er alleen maar voor dat de teksten en interactieve onderdelen niet gepresenteerd worden aan hulpsoftware en heeft geen effect op de toetsenbordfocus. Het gevolg is dat de focus op deze onderdelen komt en hulpsoftware geen informatie geeft én de focus is niet zichtbaar. De huidige situatie is nu dus een probleem voor alle toetsenbordgebruikers.

  • Gevolg:

   De toetstenbordfocus stuit op onderdelen die zijn verborgen, waarbij geen informatie wordt gegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De veelgestelde-vragen-velden worden aangepast zodat visueel verborgen elementen niet in de focusvolgorde voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/zoekresultaten staat een afbeelding met de tekst “Uitgebreid door Google” terwijl het tekstalternatief van deze afbeelding de tekst “geoptimaliseerd door Google” bevat. Doordat deze afbeelding met tekst en een logo ook een link is moet de zichtbare tekst op de afbeelding terugkomen in de naam (alt) van die link om het voor spraakbesturing mogelijk te maken om deze link te bedienen.

  • Gevolg:

   De link naar de pagina van Google is niet beschikbaar met spraakbesturing.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De wijze waarop Google deze link vertoond is door ons niet aan te passen. We onderzoeken alternatieven voor zoekoprachten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/waarde-van-cultuur-2097 zijn niet alle ID’s uniek. Het ID “waarde-van-cultuur” komt voor op regels 342 en 374.

   Op pagina https://www.kunstlocbrabant.nl/financiering/crowdfunding staat op regel 1933 de code "<p><ul></ul></p>". De code op die regel veroorzaakt een parsefout. Het is niet mogelijk om een lijst in een p-element te nesten. Het eerste p-element wordt automatisch gesloten door een ul-element te openen. Het gevolg is dat de eindtag </p> geen bijbehorende begintag meer heeft.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen er voor zorgen dat hulpsoftware de inhoud niet goed kan interpreteren.

  • Alternatief:

   Deze fouten zijn verholpen.

  • Maatregel:

   Deze fouten zijn verholpen. Op alle nieuwe pagina's wordt aandacht besteed aan het voorkomen van deze fouten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-02-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.kunstlocbrabant.nl/ staan rechtsboven de knoppen “contrast” en “lettergrootte”. Deze knoppen zijn schakelaars die aan en uit kunnen staan. Hulpsoftware moet in staat zijn om die toestand te bepalen. bij het activeren van beide schakelaars veranderd de waarde van aria-pressed niet en dat is wel de bedoeling. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#aria-pressed voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker niet duidelijk of de contrastrijke instelling of vergrote letterweergave wel of niet is ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De waarde van aria-pressed wordt aangepast bij het schakelen van de knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Kunstloc Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424