Verklaring van Gemeente Noord-Beveland

Status toegankelijkheid https://www.noord-beveland.nl/

Gemeente Noord-Beveland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Noord-Beveland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Noord-Beveland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Noord-Beveland is beschikbaar via de link https://noord-beveland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Noord-Beveland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Noord-Beveland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Noord-Beveland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Noord-Beveland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Noord-Beveland .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@noord-beveland.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Noord-Beveland : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Gemeente Noord-Beveland geeft aan dat de website wordt opgeheven en na 01-07-2020 niet langer beschikbaar zal zijn.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.https://www.noord-beveland.nl/document.php?m=40&fileid=38173&f=c1852afad011e74c8498a5474c6bc36c&attachment=1&c=57514

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis en middelen om PDF's toegankelijk te maken.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk de PDF's niet lezen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de startpagina heeft de placeholder in het 'zoek' invoerveld onvoldoende contrast: 3,9:1.Check dit ook bij placeholders in andere formulieren. https://www.noord-beveland.nl/

  • Oorzaak:

   De tekst is te licht in vergelijking met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk de tekst 'Waarmee kunnen we u helpen?' niet lezen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Links van de zoekbalk staat een loep-teken. Rechts van de zoekbalk staat het woord 'ZOEK'. Deze twee alternatieven geven aan dat het de zoekbalk is.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op de volgende pagina wordt ingezoomd tot 200% met een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels, dan verdwijnt het het blokje 'Onderdelen' dat in de 100% weergave aan de rechterkant staat. Het verschijnt alleen als met de tabtoets over de pagina wordt genavigeerd. Dat is onvoldoende het moet voor iedereen zichtbaar blijven. https://www.noord-beveland.nl/home/zoeken_42644/uitgebreid/?trefwoord=brochure&current=2&archive=active#modulecontent

  • Oorzaak:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk deze pagina niet goed lezen/begrijpen.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk de tekst 'Waarmee kunnen we u helpen?' niet lezen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 4. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het proces 'Bezwaar indienen' krijgt de gebruiker geen mogelijkheid om de sessie te verlengen. Wanneer er een aantal minuten niets ingevuld wordt gaat het proces weer naar de eerste stap en zijn de ingevulde gegevens gewist.https://www.noord-beveland.nl/form/bezwaar-indienen/burger-of-organisatie-0

  • Oorzaak:

   Er is geen mogelijkheid om de sessie van het invullen van het formulier te verlengen.

  • Gevolg:

   Mensen hebben mogelijk te weinig tijd om het formulier in te vullen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij gebruik van de 'Naar boven' link wordt naar boven gescrolled. De focus blijft echter op deze link staan. De focus moet mee naar het begin van de pagina gaan. Dit komt voor op elke pagina.https://www.noord-beveland.nl/

  • Oorzaak:

   De focus volgt niet goed.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk deze pagina niet goed lezen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus is niet zichtbaar op het logo van Noord Beveland bovenaan elke pagina.https://www.noord-beveland.nl/#modulecontent Vlak boven de footer op de startpagina is de focus niet zichtbaar op de delen 'Openingstijden', 'Milieustraat...' en 'Aanbieden papiercontainer...'. Dit is alleen in Firefox en bij een vergrote pagina (200%).https://www.noord-beveland.nl/

  • Oorzaak:

   De focus werkt niet goed.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk deze pagina niet goed lezen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina staan uitklapbare elementen die als kop met daarin een link zijn gecodeerd. De link is hier een verkeerde rol. Het gaat hier om een dynamisch element die je kan bedienen met een knop. Daarom is de rol button hier van toepassing. Let op dat bijvoorbeeld 'Hoe werkt het?' ook een kop blijft, omdat er (uitgeklapt) content onder staat. Daarnaast is de status van het element (in- of uitgeklapt) niet aangegeven. Een mogelijke oplossing is om aria-expanded te gebruiken.https://www.noord-beveland.nl/home/producten-en-diensten_42866/product/bezwaar-maken_89.html In proces 'Bezwaar indienen' stap 'Digitaal bijlage(n) toevoegen' hebben die input-elementen (type="file") geen naam. Er staan labels bij. Die zijn echter niet gekoppeld aan de invoervelden. Wanneer deze eraan gekoppeld worden, is deze bevinding opgelost. Let op: De labels hebben allemaal dezelfde waarde: 'Bijlage'. Het is duidelijker om bij elke knop een uniek label te plaatsen. Vooral blinde gebruikers kunnen er dan onderscheid tussen maken.https://www.noord-beveland.nl/form/bezwaar-indienen/digitaal-bijlage-n-toevoegen-17 Op dezelfde pagina wordt de bestandsnaam van de geselecteerde bijlage getoond met daarvoor een afbeelding van een vuilnisbak met de rol checkbox waarmee aangegeven kan worden dat het bestand verwijderd moet worden. Deze heeft geen naam.Zie ook succescriterium 1.1.1. Niet tekstuele content.https://www.noord-beveland.nl/form/bezwaar-indienen/digitaal-bijlage-n-toevoegen-17

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis van deze eis.

  • Gevolg:

   Mensen met een functiebeperking kunnen mogelijk deze pagina niet goed lezen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Oplossen met livegang nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Gestart met aanbesteding voor nieuwe website

  • Oorzaak:

   Er moest opnieuw worden aanbesteed voor de website.

  • Gevolg:

   Omdat er met een aanbesteding is gestart, is besloten om nu niet te inventariseren om de huidige website volledig digitaal toegankelijk te maken.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Met de livegang van de nieuwe website moet deze website volledig digitaal toegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Noord-Beveland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928