Verklaring van E-learning [Ont]Regel de Zorg

Status toegankelijkheid https://elearning.ordz.nl

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website E-learning [Ont]Regel de Zorg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=vws

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website E-learning [Ont]Regel de Zorg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van E-learning [Ont]Regel de Zorg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: Directie Patient en Zorgordening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via servicedesk@elevatehealth.eu.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

Als organisatie streven wij ernaar om binnen de technische mogelijkheden een zo hoog mogelijke digitoegankelijk aan te realiseren.

De audit is uitgevoerd op het oude domein: ordz.elevatehealth.eu. De volledige website is een op een overgezet naar het domein elearning.ordz.nl

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website E-learning [Ont]Regel de Zorg : voldoet gedeeltelijk

De website E-learning [Ont]Regel de Zorg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-wijkverpleging
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-sociaal-domein
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-eerstelijnszorg
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-ggz
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-langdurige-zorg
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/elearning-ontregeldezorg-ziekenhuiszorg
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Op elke pagina staat het logo van de website "[Ont]Regel de zorg". Deze heeft de alternatieve tekst "Logo Rijksoverheid". Dit beschrijft de afbeelding niet. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten. Omdat de afbeelding klikbaar is, is ook een linktekst nodig, zie succescriterium 2.4.4.

   2. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=918 komt rechtsboven in de hoofdinhoud een voortgangsbalk voor met het ARIA rol "progressbar". Dit visuele element moet een toegankelijke naam hebben. Voeg bijvoorbeeld een aria-label of aria-labelledby toe.

   3. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=916&notify=choicesaved&sesskey=CbQpzOsvGg staat een afbeelding van een grafiek met een staafdiagram. De informatie in de afbeelding is ook in HTML vorm in een tabel beschikbaar, de afbeelding kan dus als decoratief beschouwd worden. Sommige browser-screenreader-combinaties zien de canvas als afbeelding. Verberg daarom de canvas voor hulpsoftware; gebruik hiervoor bijvoorbeeld aria-hidden="true".

   4. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=892&pageid=10 staat afbeelding van een "i" voor de tekst "Klik hieronder op volgende om verder te gaan.". Als dit icoon informatief is, heeft het een tekstalternatief nodig. Daarnaast is het icoon door middel van het pseudo-element :before in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. (Is het puur decoratief, dan is een tekstalternatief niet nodig, en kan het icoon op de huidige manier in de CSS blijven staan.) Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=892&pageid=10.

   5. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=918 staat een afbeelding met de alt-tekst "Visgraatmethodiek". Op de afbeelding staat tekst en informatie die niet verder op de pagina beschreven wordt. Er wordt verwezen naar een uitleg van Vilans, maar hier komen niet de teksten terug die op de afbeelding te zien zijn. Zorg voor een tekstalternatief die de afbeelding volledig beschrijft, bijvoorbeeld door een aanvullende tekst op de pagina te plaatsen.

   6. Alle cursussen: PDF: De afbeelding van de QR code in de PDF "Certificaat voor het voltooien van de cursus Wijkverpleging" heeft geen toegankelijke tekst. Blinden kunnen niet zien dat er meer informatie te vinden is als de code gescand wordt. Zorg ervoor dat visuele informatie door middel van een tekstalternatief beschikbaar is.

   7. Eerstelijnszorg: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=966 staat afbeelding van een "i" voor de tekst "Bekijk onderstaande video voor tips om bottom-up betrokkenheid te creëren" om aan te geven dat dit informatie is ter ondersteuning. Het icoon wordt door middel van het pseudo-element :before en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de HTML te plaatsen, bijvoorbeeld als img- of svg-element met tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Het gevolg van het niet voldoen aan 1.1.1 is dat de niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, niet begrijpelijk is voor gebruikers die niet-tekstuele content niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De afbeelding kan als decoratief worden beschouwd en heeft daarom geen alternatieve tekst nodig. Wel zal er een linktekst nodig zijn, omdat de afbeelding klikbaar is. Zie 2.4.4.

   2. & 3. We stellen in dat de voorleessoftware deze elementen overslaat, de lerende heeft op deze manier nog steeds voldoende informatie.

   3. & 7. Deze "i" zal worden verwijderd uit de cursus.

   4. Een tekstalternatief zal worden toegevoegd die de afbeelding volledig beschrijft.

   5. De QR code is niet essentieel voor het certificaat en zal dus worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=916 staat de tekst "Kies hieronder 1 of meer antwoorden ..." door middel van strong vet gemaakt. Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Omdat het hier om een koptekst gaat, moet deze ook met een kopelement worden vormgegeven (bijvoorbeeld h3). Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=944 de tekst "Tip: leer van elkaar!". Geldt ook voor Langudrige zorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php

   2. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=916 staat de vraag "Hoe kun je ontdekken waarom dit een probleem is voor je collega?". Deze vraag/dit label is niet gekoppeld aan de antwoordopties eronder. Dat geldt ook voor de aanvullende instructie "Kies hieronder 1 of meer antwoorden hoe jij dit zou doen. Na je keuze zie je hoe andere deelnemers antwoorden.". Gebruik bijvoorbeeld een fieldset/legend combinatie om dit op te lossen. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina https://ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=932

   3. Wijkverpleging: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=30&sectionid=1139 kan je alleen aan de oranje kleur van het blok "Over deze e-learning" en het ">" teken zien dat dit onderdeel geselecteerd is. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsoftware. Markeer de actieve naam zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current="true". Hetzelfde probleem komt vaker voor, bijvoorbeeld bij de dikgedrukte pagina in het broodkruimelpad op ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=927. Dit kan worden opgelost aria-current=”page” te gebruiken. Dit komt op meerdere pagina's voor, en ook in het pad in de tabel op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/index.php?id=30 .

   4. Wijkverpleging: In de footer van elke pagina staat een leeg ul-element in de code. Die opmaak kan verwarrend zijn voor gebruikers van screenreaders. Aan hen wordt namelijk voorgelezen dat er een lijst en lijstitems op de pagina staat, maar er wordt geen content voorgelezen. Los dit probleem op door dit lege elementen te verwijderen.

   5. Wijkverpleging/Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: PDF: Het certificaat voor het voltooien van de cursus Wijkverpleging op pagina ordz.elevatehealth.eu/pluginfile.php/1/tool_certificate/issues/1666615519/1838907034YV.pdf is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   6. Wijkverpleging: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=30&sectionid=1139 zijn geen koppen gebruikt. Blinden kunnen bijvoorbeeld door middel van springen van kop naar kop snel door een pagina navigeren, zij gebruiken de koppen om de structuur van een pagina te begrijpen. Zorg daarom voor een duidelijke hiërarchische koppenstructuur. Gebruik minimaal een kopniveau 1 (H1), deze wordt vaak gebruikt om de titel van een pagina aan te geven. Ook op andere pagina's ontbreekt een H1, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=924. Geldt ook voor GGZ: ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=34§ionid=1139#section-1 Geldt ook voor Langdurige zorg: ordz.elevatehealth.eu/course/view.php

   7. Wijkverpleging: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/user/profile.php?id=32 wordt gesprongen van een kop H1 naar een kop H3. Sla bij voorkeur geen kopniveau's over. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=926 en op pagina ordz.elevatehealth.eu/?redirect=0 .

   8. Sociaal domein: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1161 zijn koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld "Wat levert het op?". Het strong-element is bedoeld om nadruk te geven aan één of enkele woorden, niet voor hele zinnen. Ook mag het element niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (bijvoorbeeld h2 of h3). Los dit probleem op door het strong-element te verwijderen en de kop op te maken met een kop-element. Geldt ook voor Eerstelijnszorg op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=982 Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1222

   9. Sociaal domein: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1150 staat onder in de hoofdinhoud een stuk tekst in vet: "Meer weten? Lees deze blog over beren op de weg en flamingo's zien.". Hier is het strong-element gebruikt om een heel stuk tekst nadruk te geven, dat is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Maak gebruik van de CSS-stylesheet of het b-element om een stuk tekst in een vet lettertype te tonen. Het strong-element wordt ook op andere pagina's gebruikt voor de opmaak van zinnen, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=1133. Geldt ook voor Langdurige zorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=1195

   10. Sociaal domein: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=36§ionid=1167#section-4 kan je alleen aan de oranje kleur van het blok "Hoe start ik met ontregelen?" en het >-teken zien dat dit de huidige pagina is. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulp-software. Maak in de code gebruik van aria-current=page op de link van de huidige pagina om dit probleem op te lossen. Hetzelfde probleem komt vaker voor, bijvoorbeeld onder de titel op de pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1128 staan de onderdelen waaruit de cursus bestaat. Aan de dikgedrukte tekst kan je zien welk onderdeel actief is maar deze informatie is niet beschikbaar in de code. Geldt ook voor GGZ: ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=34§ionid=1151#section-2 kan je alleen aan de oranje kleur van het blok "Over deze e-learning" en het >-teken zien dat dit de huidige pagina is.

   11. Sociaal domein: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=36§ionid=1167#section-4 zijn geen koppen gebruikt. Best practice is om in ieder geval de titel van de pagina, in dit geval "Hoe start ik met ontregelen?" in een kop 1 beschikbaar te stellen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn. Hetzelfde komt vaker in de website voor, bijvoorbeeld bij ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=36§ionid=1164#section-1 Geldt ook voor Eerstelijnszorg ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=33§ionid=1148#section-6 Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=37§ionid=1172#section-2

   12. Sociaal domein: Advies: Op ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1128 komt een niveau 3 kop voor die geen tekst bevat en wordt opgevolgd door een niveau 5 kop zonder tekst. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Zorg voor een goede koppenstructuur waarbij de kop de onderliggende inhoud beschrijft. Een goede koppenstructuur begint bij kopniveau 1 voor de paginatitel en wordt opgevolgd door kopniveau 2 voor de tussenkoppen, etcetc.

   13. Eerstelijnszorg: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=989 staat onder in de hoofdinhoud een stuk tekst in vet: " Bekijk deze video voor 6 manieren om de regel te ontregelen:". Hier is het strong-element gebruikt om een heel stuk tekst nadruk te geven, dat is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Maak gebruik van de stylesheet of een b-element om een stuk tekst in een vet lettertype te tonen. Hetzelfde probleem komt op meer plaatsen in de e-learning voor, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=976 de tekst "Kies hieronder 1 of meer ...".

   14. Eerstelijnszorg: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=957 staan twee infographics. Het img-element van deze afbeeldingen heeft het attribuut role=presentation. Door dit attribuut zien hulpsoftware deze afbeeldingen als decoratief terwijl de afbeeldingen wel degelijk informatie overbrengen. Zorg ervoor dat het role-attribuut van de img-elementen wordt verwijderd en dat de afbeeldingen een goed tekstalternatief krijgen, zie ook succescriterium 1.1.1.

   15. Eerstelijnszorg: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=33§ionid=1148#section-6 kan je alleen aan de oranje kleur van het blok "Afronding" en het >-teken zien dat dit de huidige pagina is. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsoftware. Markeer de link van de huidige pagina met aria-current=page om in de code aan te geven dat dit de huidige pagina is. Hetzelfde probleem komt vaker voor in de e-learning, bijvoorbeeld onder de titel op de pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=949 staan de onderdelen waaruit de cursus bestaat. Aan de dikgedrukte tekst kan je zien welk onderdeel actief is. Geldt ook voor Langdurige zorg: ordz.elevatehealth.eu/course/view.php Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/course/view.php?id=37§ionid=1172#section-2

   16. Eerstelijnszorg: Advies: Op ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=949 komt direct onder een niveau 2 kop een niveau 4= kop voor. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Zorg daarom voor een goede koppenstructuur (beginnende bij kopniveau 1 voor de paginatitel, kopniveau 2 voor tussen, etcetc.).

   17. GGZ: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1022 is de kop "Psychiater Nina" opgemaakt met het strong-element. Het strong- en em-element zijn bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor hele regels. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (bijvoorbeeld h2 of h3). Los dit daarom op door het strong-element te verwijderen en de kop op te maken met een kop-element (bijvoorbeeld h3). Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld de tekst "En daarna.." op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1045#/mod/hsuforum/post.php?forum=6 is opgemaakt met het strong-element.

   18. GGZ: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1008 is de link "Goede praktijken [Ont]Regel de Zorg" vetgedrukt. Hier is het strong-element gebruikt om een link op te maken, dat is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van een belangrijk woord in een tekst, niet om een link dikgedrukt mee te maken. Maak gebruik van de CSS stylesheet om een link in een vet lettertype te tonen en verwijder het strong-element van de link.

   19. GGZ: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=1035 is de quote '“Ik vind het ... als dubbel werk.” opgemaakt met het em-element. Dit element is niet geschikt voor de opmaak van hele zinnen of stukken tekst. Het em-element geeft namelijk aan hulpsoftware aan dat woorden of korte zinnen binnen die element belangrijk zijn. Een screenreader kan de tekst binnen het element bijvoorbeeld met nadruk uitspreken. Zorg er daarom voor dat het em-element niet wordt gebruikt voor de visuele opmaak van teksten. Los dit probleem op door het em-element van de tekst te verwijderen en deze bijvoorbeeld op te maken met CSS.

   20. GGZ: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1022 komt een lege niveau 3 kop voor gevolgd door een niveau 5 kop. Hulpsoftware kan hierdoor problemen ondervinden. Zorg voor een goede koppenstructuur waarbij elke volgende kop 1 niveau lager is.

   21. Ziekenhuiszorg: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=1195 staat een groep keuzerondjes (radiobuttons). Boven deze groep staat de tekst 'VRAAG: Wat zou de eerstvolgende stap voor deze organisatie kunnen zijn? Kies een van de onderstaande opties.'. Deze vraag is nu niet gekoppeld aan de groep keuzerondjes. Gebruik bijvoorbeeld een combinatie van fieldset/legend-elementen en plaatst de vraag in het legend-element om dit probleem op te lossen.

   22. Ziekenhuiszorg: Advies: Op ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1197 komt onder de laatste afbeelding een lege niveau 3 kop voor. Bezoekers die gebruikmaken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst over een pagina navigeren om snel informatie te vinden. Zorg daarom voor een goede koppenstructuur en plaats geen lege kop-elementen op een pagina.

  • Gevolg:

   Het gevolg hiervan is dat mensen die de tekst niet kunnen lezen, niet alle informatie op de juiste manier of niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De e-learning zal worden doorlopen op strong- en em-elementen om te controleren of die gebuikt zijn voor hele zinnen of een of enkele woorden. In het geval van hele zinnen zal dat worden aangepast. Ook zal hier de koptekst worden vormgegeven met een kopelement.

   2. Een fieldset/legend combinatie zal worden gebruikt om te zorgen dat de vraag/label gekoppeld wordt aan de antwoordopties. Ook wordt dat gebruikt voor de aanvullende instructies. Mocht deze oplossing niet werken, gaan we op zoek naar een alternatief.

   3. De actieve naam zal worden gemarkeerd zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current="true".

   4. De lege elementen zullen worden verwijderd.

   5. De ideale oplossing is om het certificaat te coderen. Een alternatief is een standaard certificaat voor iedereen.

   6. Waar mogelijk wordt een hiërarchische koppenstructuur toegevoegd, met minimaal kopniveau 1 (H1). Waar niet mogelijk, gaan we op zoek naar een alternatief.

   7. De kopniveaus zullen worden bekeken en worden waar mogelijk aangepast zodat er geen kopniveaus worden overgeslagen. Waar niet mogelijk, komt er een alternatief voor de kop.

   8. Het strong-element zal worden verwijderd en de kop zal worden opgemaakt met een kop-element.

   9. De CSS-stylesheet of het b-element zal worden gebruikt om een stuk tekst in een vet lettertype te tonen.

   10. & 15. Dit issue is mogelijk al opgelost door upgrade naar moodle 4.1. Een mogelijk alternatief is om in de code gebruik te maken van aria-current=page op de link van de huidige pagina om dit probleem op te lossen.

   11. Koppen zullen worden toegevoegd, in ieder geval de titel.

   12. Een hiërarchische koppenstructuur zal worden toegevoegd.

   13. De stylesheet of een b-element zal worden gebruikt om een stuk tekst in een vet lettertype te tonen.

   14. Het role-attribuut van de img-elementen wordt verwijderd, de afbeeldingen krijgen een goed tekstalternatief.

   15. Een hiërarchische koppenstructuur wordt toegevoegd.

   16. Het strong-element wordt verwijderd en de kop wordt opgemaakt met een kop-element (bijvoorbeeld h3).

   17. De CSS stylesheet zal worden gebruikt om een link in een vet lettertype te tonen en het strong-element zal worden verwijderd van de link.

   18. Het em-element wordt van de tekst verwijderd en de tekst wordt opgemaakt met CSS.

   19. Een hiërarchische koppenstructuur wordt toegevoegd.

   20. Een combinatie van fieldset/legend-elementen zal worden gebruikt en de craag zal worden geplaatst in het legend-element om dit probleem op te lossen. Mocht deze oplossing niet werken, gaan we op zoek naar een alternatief.

   21. Een goede koppenstructuur zal worden toegevoegd en lege kop-elementen zullen worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Wanneer bij navigatie met behulp van het toetsenbord de dropdown bij de profielnaam wordt uitgeklapt en de elementen eronder focus krijgen, verandert de achtergrondkleur van wit naar donkerblauw. De zwarte tekst heeft dan een contrastwaarde van 3,9:1 met de donkerblauwe achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Let wel op dat het contrast tussen een gefocust en niet-gefocust element (oftewel de witte vs. de blauwe achtergrond) minimaal 3,0:1 moet zijn.

   2. Wijkverpleging: Als in het discussietopic formulier op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=926#/mod/hsuforum/post.php?forum=2 het veld 'Type your post' niet is ingevuld bij versturen, verschijnt een oranje foutmelding (HEX #F0AD4E) op de pagina. Deze foutmelding heeft een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is 2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Geldt ook voor Sociaal domein: ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php Geldt ook voor Eerstelijnszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=963#/mod/hsuforum/post.php?forum=3 Geldt ook voor GGZ: ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1045#/mod/hsuforum/post.php?forum=6 Geldt ook voor Langdurige zorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1203

   3. Eerstelijnszorg: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=957 staat de afbeelding "Wat is de gedachte achter het zorgstelsel" met daarin onder andere de witte tekst "Wpg" op een lichtgele achtergrond (Hex: e8d06c). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 1,5:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit geldt voor alle witte teksten op de gele achtergrond in de afbeelding. Geldt ook voor Langdurige zorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1197

  • Gevolg:

   Het gevolg van een te laag contrast tussen de kleuren van tekst en de ondergrond, is dat bezoekers die kleurenblind of slechtziend zijn de tekst niet of niet goed kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   1.- 3. Dit issue wordt mogelijk al verholpen met de upgrade naar Moodle 4.1 (Q2 2023). Anders wordt waar mogelijk de contrastwaarde verhoogd, of de tekst los van de afbeelding nog aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Het logo van de website bovenaan elke pagina heeft de tekst "[Ont]Regel de Zorg". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

   2. Wijkverpleging: Op https://ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=927 staat een afbeelding met tekst "Tip: Je kunt ...". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Wel als alternatieve tekst bij de afbeelding, maar alleen bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen de alternatieve tekst aangeboden. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=911 Geldt ook voor Eerstelijnszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=987 Geldt ook voor GGZ: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1046

   3. Sociaal domein: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php staat een afbeelding met tekst "Als er beren....". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

   4. Langdurige zorg: Op ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php staat een afbeelding met onder andere de tekst "Ontwikkeling patiënt". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Wel als alternatieve tekst bij de afbeelding, maar alleen bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen de alternatieve tekst aangeboden. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Hetzelfde komt vaker voor in de website, bijvoorbeeld op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php bij de afbeelding met de tekst "Als er beren....".

   5. Zienenhuiszorg: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1199 staat een afbeelding met daarop de tekst 'TIP Start je werkgroep ...'. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's van de E-learning, bijvoorbeeld op ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1211.

  • Gevolg:

   De tekst moet kunnen worden aangepast zodat slechtzienden de leesbaarheid van de tekst kunnen verhogen. Als dat niet kan is de tekst minder toegankelijk voor slechtzienden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. t/m 4. De tekst zal als HTML-tekst op de pagina worden geplaatst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Wanneer bij een schermgrootte van1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan is de video op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=924 niet in zijn geheel te zien zonder verticaal te scrollen. Ook horizontaal valt een deel van de video buiten beeld. Zorg ervoor dat ook bij deze resolutie de video in zijn geheel te zien is.

   2. Wijkverpleging: Advies: Wanneer bij een schermgrootte van1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan word de afbeelding op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=916&notify=choicesaved&sesskey=CbQpzOsvGg onleesbaar vervormd. De informatie in de grafiek is ook op een toegankelijke manier beschikbaar op de pagina dus het is niet afkeurbaar, maar het is beter voor de toegankelijkheid om dit wel aan te passen.

  • Gevolg:

   Wanneer een pagina niet goed meeschaalt bij inzoomen, gaat er mogelijk informatie of functionaliteit verloren. Dit maakt de pagina verminderd toegankelijk voor bezoekers die bijvoorbeeld slechtziend zijn, maar ook voor bezoekers die bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking in moeten zoomen op een pagina om interactieve elementen te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De container waar de video instaat wordt aangepast, zodat deze niet buiten beeld gezoomd kan worden.

   2. Waar mogelijk zal de afbeelding worden aangepast zodat er wel tot 400% ingezoomd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Sociaal domein: Het contrast van de lichtgrijze nog niet gevulde voortgangsbalk (HEX #F5F5F5) op de witte achtergrond rechts bovenaan op pagina https://ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1128 is te laag. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is het voor mensen met kleurenblindheid of slechtzicht lastig de voorgangsbalk te zien. Maak gebruik van een kleur met voldoende contrast om de voorgangsbalk weer te geven als deze nog niet is ingevuld.

   2. Eerstelijnszorg: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=957 staat een afbeelding "Wat is de gedachte achter het zorgstelsel" met daarin lichtgele schemablokken (Hex: e8d06c). Het contrast met de donkergele achtergrond (Hex: dab221) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor zijn de schemablokken niet of moeilijk waar te nemen voor slechtzienden en kleurenblinden. Gebruik bijvoorbeeld een andere kleur op die plekken waar het contrast te laag is. Geldt ook voor Langdurige zorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1076 Geldt ook voor Ziekenhuiszorg: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1076

  • Gevolg:

   Op het moment dat de constrastverhouding te laag is, zijn de visuele objecten niet voor alle deelnemers goed zichtbaar en kunnen zij informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Waar mogelijk zullen we de balk visueel beter zichtbaar maken. Waar niet mogelijk, zullen we een alternatieve manier van voortgangsaanduiding moeten verkennen.

   2. Een andere kleur zal worden gebruikt op plekken waar het contrast te laag is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:
   1. Sociaal domein: Op pagina https://ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1150 staat content die automatisch begint af te spelen na het laden van de webpagina, namelijk het bewegende handje naast "Als er beren...". Er is geen mechanisme beschikbaar om de content te laten stoppen, te pauzeren of te verbergen. Voeg een mechanisme toe waarmee de gebruiker dat kan of verwijder de bewegende content om dit probleem op te lossen. Geldt ook voor GGZ: ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1040. Het bewegende handje naast de tekst "Tip: leer van elkaar! ...".
  • Gevolg:

   Bewegende content die niet gepauzeerd, gestopt of weggeklikt kan worden is storend voor bezoekers die snel afgeleid raken, bijvoorbeeld bezoekers met een cognitieve functiebeperking als ADHD, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het handje zal worden omgezet naar een statische afbeelding met een passend tekstalternatief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging/Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: Op elke pagina staat in de paginatitel alleen de titel van de desbetreffende pagina. De naam het domein ([Ont]Regel de Zorg) komt niet voor in de titel van de pagina. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld blinde bezoekers weten op welke website ze zijn.

   2. Wijkverpleging/Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: De PDF "Certificaat voor het voltooien van de cursus Wijkverpleging" op pagina ordz.elevatehealth.eu/pluginfile.php/1/tool_certificate/issues/1666615519/1838907034YV.pdf heeft als documenttitel in de eigenschappen "Demo-sjabloon certificaat". Deze titel beschrijft het document niet goed. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

  • Gevolg:

   Als dit niet goed is verwerkt, kunnen slechtziende deelnemers niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De titel van de pagina wordt aangepast.

   2. De titel van het sjabloon zal worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Wanneer het menu wordt opengeklapt, verplaatst de focus zich direct naar het gehele menublok (id="nav-drawer"). De focus dient op de menuknop te blijven, en het eerstvolgende focusbare element moet het eerste interactieve element in het menublok zijn. Dit komt ook voor bij het gebruikersmenu wanneer de dropdown bij de profielnaam wordt uitgeklapt.

   2. Wijkverpleging: Wanneer het menu al opengeklapt op de pagina staat, krijgen de items in het menu pas focus nadat deze over de hoofdinhoud is gegaan. Zorg dat de focusvolgorde logisch is, door deze direct in het menu te plaatsen nadat de focus over de menu-knop is gegaan.

   3. Wijkverpleging: Advies: op pagina ordz.elevatehealth.eu/?redirect=0 zijn per cursus 2 links: de afbeelding en de knop "Naar cursus". Dit is hinderlijk voor toetsenbordgebruikers. Kies bijvoorbeeld de titel en tekst "Naar cursus" samen als één link en vergroot het klikbare gebied eventueel met Javascript. Zie ook succescriterium 2.4.4.

  • Gevolg:

   Als er niet sequentieel genavigeerd kan worden, krijgen focusbare componenten de focus in de onjuiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid niet behouden blijft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. & 2. Het issue wordt mogelijk al opgelost door de upgrade naar Moodle 4.1 (Q2 2023). Als alternatief onderzoeken we of de focusvolgorde kan worden aangepast.

   2. Het issue wordt mogelijk al opgelost door de upgrade naar Moodle 4.1 (Q2 2023). Als alternatief onderzoeken we of de titel en tekst "Naar cursus" samen één link kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging/Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: Het logo van de overheid bovenaan elke pagina is een link naar "Mijn startpagina" maar de toegankelijke linktekst is "Logo Rijksoverheid". De tekst "Mijn startpagina" in de titel van de link wordt overruled door de aria-label tekst. Daardoor is het voor blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een screenreader niet duidelijk waar de links naar toe gaan. Voeg het linkdoel toe, bijvoorbeeld aan de alternatieve tekst van de afbeelding van het logo. Hetzelfde gebeurt bij het logo van de website: "[Ont]Regel de Zorg". Hier is de aria-label tekst "Logo Rijksoverheid", en ontbreekt het linkdoel.

   2. Wijkverpleging: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/?redirect=0 staan de links "Naar cursus". Uit de linktekst kan niet bepaald worden om welke cursus het gaat. Voeg bijvoorbeeld onderwater toe om welke cursus het gaat. Of pas de opbouw aan, zoals benoemd bij succescriterium 2.4.3.

   3. Sociaal domein: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php staat de link 'hier'. Het is beter om linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘Hier’ te vermijden, zulke teksten beschrijven het linkdoel namelijk niet goed. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn.

   4. Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: Advies: In de PDF "Certificaat voor het voltooien van de cursus Ziekenhuiszorg" staat een QR-code. Het kan voor verschillende mensen lastig zijn om deze QR-code te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer zij het scherm niet kunnen zien. Omdat de QR-code naar een webpagina verwijst kan deze code ook als link in de PDF worden geplaatst. Om deze manier biedt je een toegankelijk alternatief voor de QR-code voor mensen die het scherm niet kunnen zien of afhankelijk zijn van het toetsenbord voor navigatie.

   5. Eerstelijnszorg: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=954 staat een link en een button met dezelfde tekst "Volgende". De link en de knop leiden naar verschillende pagina's. Dit is verwarrend onder andere voor mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur, zoals screenreadergebruikers. Zorg ervoor dat identieke linkteksten naar dezelfde pagina verwijzen. Geldt ook voor GGZ: https://ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=954

   6. GGZ: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/choice/view.php?id=1035 staat een blok met de tekst "Anonieme resultaten worden gepubliceerd nadat je antwoordt." met rechts daarvan een x. Dit is een knop met de toegankelijke naam "Verwerp deze opmerking". Een blinde gebruiker weet niet wat er gebeurt als op deze link geklikt wordt. Een betere beschrijving zou bijvoorbeeld zijn "Sluit dit blok", verwerpen betekent dat een bezoeker het niet met de opmerking eens is.

   7. Ziekenhuiszorg: Advies: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/page/view.php?id=1218 staat een link met de linktekst "deze link". Vermijd linkteksten als ‘Lees meer’ en ‘deze link’, zulke teksten beschrijven het linkdoel niet. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Dit helpt bijvoorbeeld screenreadergebruikers die navigeren met een linklijst. Alleen 'deze link' is zonder context niet voldoende om te weten waar de link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Wanneer er geen duidelijk linkdoel is, is het voor blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken niet duidelijk waar de links naartoe gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Waar mogelijk zal het linkdoel worden toegevoegd. Niet alle linkdoelen zijn gemakkelijk technisch aanpasbaar. Als het linkdoel niet aangepast kan worden, zal de navigatie onder de loep genomen moeten worden.

   2. Waar mogelijk zal onderwater worden toegevoegd om welke cursus het gaat. Anders kan dit eventueel in beschrijvende tekst in de leeractiviteiten beter aangeduid worden.

   3. & 7. De linkteksten zullen worden aangepast tot een duidelijke omschrijving.

   4. De QR-code zal worden verwijderd van het certificaat.

   5. De linkteksten zullen worden aangepast naar de specifieke doelpagina's, of als alternatief kan de beschrijving in de tekst aangepast worden om duidelijker te maken waar je heengaat.

   6. Waar mogelijk zal de beschrijving worden aangepast. Als alternatief kan er nog een ander type leeractiviteit worden gekozen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Er ontbreekt een zoekfunctie en daardoor is er maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is via de link naar een cursus op de startpagina en dan per item steeds op "Volgende" te klikken. Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken, bijvoorbeeld door middel van een sitemap.
  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen minder makkelijk navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het issue wordt mogelijk al verholpen door de upgrade naar Moodle 4.1. Als alternatief gaan we onderzoeken of we een inhoudsopgave/sitemap kunnen aanbieden aan de gebruikers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Bij een smal venster verdwijnt een gedeelte van de pagina achter het linker zijmenu. Als het menu uitgeklapt is kunnen elementen die achter het menu verstopt zijn focus krijgen, is dan niet te zien. Zorg er bijvoorbeeld voor dat als het menu uitgeklapt is de focus alleen in het menu kan blijven.
  • Gevolg:

   De e-learning wordt minder toegankelijk voor mensen die de gebruikersinterface met een toetsenbord bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het issue wordt mogelijk al verholpen door de upgrade naar Moodle 4.1. Als alternatief gaan we onderzoek of de focusvolgorde kan worden aangepast, zodat die alleen in het menu kan blijven op het moment dat het menu is uitgeklapt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:
   1. Sociaal domein: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op elke pagina staat een uitklapbare knop dat gelabeld is met de naam van de ingelogde gebruiker. De toegankelijke naam van deze knop is echter 'Gebruikersmenu'. Doordat het visuele label en de toegankelijke naam van deze knop niet overeenkomen is het voor bezoekers die afhankelijk zijn van spraakbediening lastig de knop te bedienen. Zorg ervoor dat het visuele label van deze knop in de toegankelijke naam voorkomt, het liefst vooraan.
  • Gevolg:

   Wanneer foutmeldingen niet volledig zijn (dus niet benoemen welke fout gemaakt is en waar de fout gemaakt is), kunnen meerdere doelgroepen moeite hebben met het correct invullen van de formuliervelden. Denk aan bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware en niet weten om welk invoerveld het gaat, of aan bezoekers met een cognitieve functiebeperking die niet weten welke fout zij hebben gemaakt en hoe zij die moeten oplossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het issue wordt mogelijk al verholpen door de upgrade Moodle 4.1. Als alternatief onderzoeken we of het visuele label van deze knop kan worden toegevoegd aan de toegankelijke naam.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging: Op de pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/index.php?id=30 staat een tekst "Learning forums". Deze tekst is in het Engels. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende HTML-code een lang="en" toe te voegen. Beter is het om de tekst naar het Nederlands te vertalen. Dit geldt ook voor de volledige inhoud van het veld dat verschijnt bij het klikken op de "?" knop naast "Type e-mail berichtenoverzicht".

   2. Wijkverpleging: In het select-element naast "Sort" op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=926 worden Engelstalige termen gebruikt, zoals "Order by", "Most active" en "Creation date". Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende HTML-code een lang="en" toe te voegen. Beter is het om de tekst naar het Nederlands te vertalen. Er is meer Engelstalige tekst onder de knop "Maak nieuw discussietopic aan", zoals "Reveal yourself in this post", Geldt ook voor Sociaal domein, Eerstelijnszorg, GGZ, Langdurige zorg, Ziekenhuiszorg.

  • Gevolg:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst. Dat betekent dat de tekst minder toegankelijk wordt voor mensen die afhankelijk zijn van software om de informatie tot zich te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. & 2. De taalstrings worden vertaald naar het Nederlands.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:
   1. Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: Het formulier op pagina https://ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1142#/mod/hsuforum/post.php?forum=9 maakt gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort in beeld staan. Ook kan de tekstgrootte niet aangepast worden zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.
  • Gevolg:

   Wanneer foutmeldingen niet volledig zijn (dus niet benoemen welke fout gemaakt is en waar de fout gemaakt is), kunnen meerdere doelgroepen moeite hebben met het correct invullen van de formuliervelden. Denk aan bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware en niet weten om welk invoerveld het gaat, of aan bezoekers met een cognitieve functiebeperking die niet weten welke fout zij hebben gemaakt en hoe zij die moeten oplossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Waar mogelijk worden de foutmeldingen aangepast, zodat deze langer / duidelijker worden en waar mogelijk ook langer in beeld zullen zijn. Als alternatief kunnen we kiezen voor een ander type leeractiviteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging/Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: De formuliervelden onder "Maak nieuw discussietopic aan" op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=926 hebben geen visueel label maar alleen een placeholder-tekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe dat altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.
  • Gevolg:

   Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Dat maakt de omgeving minder toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het taalpakket zal aangepast worden, zodat altijd duidelijk is wat er op die plek ingevuld moet worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:
   1. Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: Het formulier op pagina https://ordz.elevatehealth.eu/mod/hsuforum/view.php?id=1142#/mod/hsuforum/post.php?forum=9 maakt gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. Daarnaast geeft de HTML5-foutmelding niet altijd een suggestie hoe bezoekers de gemaakte fout kunnen oplossen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.
  • Gevolg:

   Wanneer een formulier niet verzonden kan worden omdat een bezoeker een invoerfout heeft gemaakt, is het voor meerdere doelgroepen moeilijker om de fout op te lossen wanneer er geen foutsuggestie gegeven wordt. Denk aan de juiste formulering van een postcode of IBAN nummer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Waar mogelijk worden de foutmeldingen aangepast, zodat deze duidelijker worden en er een suggestie wordt gegeven voor het oplossen van de fout. Als alternatief kunnen we kiezen voor een ander type leeractiviteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. Wijkverpleging/Sociaal domein/Eerstelijnszorg/GGZ/Langdurige zorg/Ziekenhuiszorg: Op pagina ordz.elevatehealth.eu/mod/lesson/view.php?id=920 staat de tekst "Voltooid: bekijk". Via aria-attributen heeft deze tekst de rol 'list' en via aria-label is de tekst veranderd in 'Voltooiingsvoorwaarden voor Wat is jouw top 3?'. Aria-attributen mogen niet op deze wijze worden gebruikt, deze attributen zijn namelijk bedoeld voor interactieve elementen. Ook geeft de manier waarop aria-attributen hier zijn gebruikt problemen met hulpsoftware. Los dit probleem op door de aria-attributen op de tekst "Voltooid: bekijk" te verwijderen. Ditzelfde probleem doet zich voor bij elke "Voltooid:Bekijk" knop in de website.

   2. Wijkverpleging: Advies: Op elke pagina staat een knop met de naam "Zijpaneel". "Menu" zou een logischere naam zijn voor deze knop.

  • Gevolg:

   Op het moment dat de componenten van de gebruikersinterface niet kloppen, wordt de omgeving minder toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware omdat zij niet alle/foutieve informatie krijgen via de hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Dit wordt opgelost op door de aria-attributen op de tekst "Voltooid: bekijk" te verwijderen. Dat wordt gedaan bij alle "Voltooid:Bekijk" knoppen in de omgeving.

   2. De naam "Zijpaneel" zal worden veranderd in "Menu".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209