Verklaring van arcnl.nl

Status toegankelijkheid https://arcnl.nl

ARCNL is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

ARCNL streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website arcnl.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van ARCNL is beschikbaar via de link https://arcnl.nl/accessibility-statement

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door ARCNL gepubliceerde informatie blijkt dat de website arcnl.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver ARCNL is gevorderd met de toegankelijkheid van arcnl.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van ARCNL .
Functie: Instituutsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via arcnlcommunications@arcnl.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van ARCNL

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website arcnl.nl : voldoet gedeeltelijk

De website arcnl.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens ARCNL dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://arcnl.nl/accessibility-statement
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart ARCNL dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/05/210517_Program_NEVAC_Symposium_2021.pdf zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de PDF's: https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2022/01/210612_organogram_ARCNL.pdf.

   Het logo van "Nederlandse vacuümvereniging" op pagina https://arcnl.nl/NEVAC heeft geen tekstalternatief. Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, doordat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Logo Nederlandse vacuümvereniging".

   Het logo van "ARCNL" op pagina https://arcnl.nl/NEVAC heeft geen alt attribuut. Een <img> element dient altijd een alt-attribuut te hebben. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Logo van ARCNL, Advanced research center for nanolithography".

   De logo's op https://arcnl.nl/directory hebben geen tekstueel alternatief. Zie ASML tot en met NH provincie Noord-Holland.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina https://arcnl.nl/news/open-dag-2020-de-online-editie-op-zaterdag-3-oktober hebben automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

   De video op pagina https://arcnl.nl/home/what-do-we-need-for-tomorrows-smartphone heeft geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op de pagina https://arcnl.nl/news/open-dag-2020-de-online-editie-op-zaterdag-3-oktober bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriterium 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://arcnl.nl/home/what-do-we-need-for-tomorrows-smartphone.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video's op webpagina https://arcnl.nl/news/open-dag-2020-de-online-editie-op-zaterdag-3-oktober bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://arcnl.nl/home/what-do-we-need-for-tomorrows-smartphone.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "ARCNL Research Themes" op pagina https://arcnl.nl/research is de inleiding met het <strong> element opgemaakt, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen.

   In de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/05/210517_Program_NEVAC_Symposium_2021.pdf zijn teksten opgemaakt als kop terwijl het geen kop is. Zie bijvoorbeeld de zin: "Character: Online event, offered to registered participants via a special ZOOM-link". Dit komt meerdere keren voor.

   De eerste bladzijde van de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de eerste bladzijde van de PDF te interpreteren. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://arcnl.nl/NEVAC https://arcnl.nl/working-at-arcnl/faq

   De kop "Important dates" op pagina https://arcnl.nl/NEVAC is opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn schuin gedrukt gemaakt door middel van het <em> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   In de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf komt op pagina 1 een tabel voor waarvan de relatie tussen de kop en de inhoud niet goed wordt weergegeven doordat de inhoudelijke teksten van de tabel met <th> elementen zijn opgemaakt in plaats van <td> elementen.

   In de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf komt op pagina 4 een tabel voor waarvan de kolomkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van bijvoorbeeld het <strong> element. Een kolomkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

   In de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf zijn de voetnoten met een <p> element opgemaakt in plaats van een <note> element.

   In de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf zijn de onderschriften van de figuren met <p> element enopgemaakt in plaats van <caption> elementen.

   De PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2022/01/210612_organogram_ARCNL.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   Een citaat onder de kop "Meet Dion Engels" op pagina https://arcnl.nl/working-at-arcnl is in een blok element is opgemaakt met schuingedrukte tekst door middel van <em> element in plaats van een <blockquote> element. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. Dit komt meerdere keren voor.

   De inleiding van webpagina https://arcnl.nl/research is met het <h3> element opgemaakt in plaats van een <p> element, waarbij de stijl van het <p> element met CSS is opgemaakt. Doordat er geen opvolgende content onder het <h3> kop aanwezig is, is het geen kop. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://arcnl.nl/research-groups/computational-imaging met de <h3> kop "Group leader: Prof. dr. Arie den Boef".

   De inleiding van webpagina https://arcnl.nl/people/joost-frenken is met het <em> element opgemaakt. Maar het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken.

   Als de website https://arcnl.nl/directory bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een zoek en een hamburger menu knop. Zodra een bezoeker het hamburger menu opent, verschijnt een lijst met menu elementen. Achter bijna elk menu element is een knop zichtbaar waarmee een bezoeker een drop down menu kan openen. In bijvoorbeeld het drop down menu "Research" is een subkop zichtbaar met de naam: "Source department". De subkop is opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn schuin gedrukt gemaakt met behulp van CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   De invoervelden, checkboxen en <select> elementen op webpagina https://arcnl.nl/vacancy/1188508 zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=""> en <input id=""> attributen.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's https://arcnl.nl/working-at-arcnl en https://arcnl.nl/jobs.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s: https://arcnl.nl/ (Onder de kop "Upcoming events") https://arcnl.nl/research-groups/computational-imaging (Onder de kop "Group Members")

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de webpagina https://arcnl.nl/publications/mechanistic-insights-in-zr-and-hf-based-molecular-hybrid-euv-photoresists is het mogelijk om een PDF aan te vragen door middel van op de knop "Request this article" te drukken en daarmee een lightbox te openen. Op het moment dat de lightbox geopend is kan een bezoeker een emailadres invoeren. In het formulier is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op webpagina https://arcnl.nl/vacancy/1188508.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de eerste bladzijde van de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf bevatten de gele letters op sommige plaatsen een te laag contrastverhouding. In dit geval bevatten de gele letters met een roze achtergrondkleur een contrastverhouding van 4.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://arcnl.nl/NEVAC bevat de witte kop "NEVAC Symposium 2021" met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 1.5:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://arcnl.nl/NEVAC bevatten de lichtblauwe hyperlinks "ARCNL" en "here" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://arcnl.nl/nevac/venue-contact bevatten de hyperlink zoals bijvoorbeeld "Twitter" met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Onder de kop "New People" op pagina https://arcnl.nl/directory bevat de hyperlink "View all" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   In het zoekveld van pagina https://arcnl.nl/directory bevat de witte placeholdertekst "I am looking for" met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie bijvoorbeeld de afbeelding onder de kop "ARCNL Onderzoeksthema's" op webpagina https://arcnl.nl/research. De afbeelding is te downloaden als een PDF, maar de PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://arcnl.nl/home/what-do-we-need-for-tomorrows-smartphone wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de webpagina https://arcnl.nl/news/open-dag-2020-de-online-editie-op-zaterdag-3-oktober.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://arcnl.nl/nevac/venue-contact bevatten de iconen van de social media zoals bijvoorbeeld "Twitter" met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "New People" op pagina https://arcnl.nl/directory bevat het driehoekige icoon voor de hyperlink "View all" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   In het zoekveld van pagina https://arcnl.nl/directory bevat de witte vergrootglas icoon voor de placeholdertekst "I am looking for" met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   De social media iconen onder de kop "Share" op webpagina https://arcnl.nl/publications/mechanistic-insights-in-zr-and-hf-based-molecular-hybrid-euv-photoresists bevat met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder het menu op pagina https://arcnl.nl/ is een automatisch afspelende slideshow aanwezig. De randen van de knoppen in de slideshow, waarmee een bezoeker een afbeelding kan selecteren bevatten met de achtergrond een te lage contrastverhouding zoals bijvoorbeeld 2.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de pagina https://arcnl.nl/our-mission bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan is de hyperlink "Strategic plan 2017-2022" en de tekst onder de hyperlink niet meer volledig leesbaar.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://arcnl.nl/news/open-dag-2020-de-online-editie-op-zaterdag-3-oktober is gebruik gemaakt van twee videospelers. De videospelers voldoen niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://arcnl.nl/home/what-do-we-need-for-tomorrows-smartphone.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De webpagina's van https://arcnl.nl/ hebben geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/05/210517_Program_NEVAC_Symposium_2021.pdf is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit komt ook voor bij de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de website https://arcnl.nl/directory bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een hamburger menu knop. Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is de eerstvolgende focus niet in dit menu maar ergens anders op de pagina.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de footer van pagina https://arcnl.nl/directory bevatten de hyperlinks met de iconen van de betrokken bedrijven/instituten geen linkteksten en daardoor geen linkdoelen. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   Op de onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst zoals bijvoorbeeld: "Read more". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. Zie de webpagina https://arcnl.nl/working-at-arcnl/mengqi-du.

   Op pagina https://arcnl.nl/?s=request+pdf staan onderaan de zoekresultaten knoppen met getallen van 2 tot en met 20. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die geen duidelijk linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven zoals bijvoorbeeld: "zoekresultaten pagina 2". De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://arcnl.nl/news.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Enkele of mogelijke alle PDF-documenten zijn niet op een tweede manier te vinden op de website. Zo zijn ze niet te vinden via de zoekmachine of sitemap. Zie bijvoorbeeld de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2022/01/210612_organogram_ARCNL.pdf.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de site is de focus niet overal zichtbaar. Als de focus bijvoorbeeld in het submenu van de menu zelf bevindt, is de focus niet zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus zich op de pagina bevindt.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In het menu van pagina https://arcnl.nl/ is een knop aanwezig met de naam: "Search". Zodra een bezoeker erop klikt, verschijnt een invoerveld waarbij een bezoeker een zoekwoord kan invoeren. Het invoerveld van het zoekveld is niet gekoppeld aan een label waardoor bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen.

   De invoervelden, checkboxen en <select> elementen op webpagina https://arcnl.nl/vacancy/1188508 zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   Op de webpagina https://arcnl.nl/jobs is het "<select>" element "Category" een met Javascript gegenereerde knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met de spraakhulpsoftware bediend worden doordat het "<select>" element niet is gekoppeld aan een label.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/11/Abstractbook_LEELIS2021_s.pdf is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2022/01/210612_organogram_ARCNL.pdf.

   In de metadata van de PDF https://arcnl.nl/wp-content/uploads/2021/05/210517_Program_NEVAC_Symposium_2021.pdf is de taal verkeerd ingesteld. De taal hoort in de juiste taal ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

   In het HTML-element code is geen taal voor de pagina aangegeven. Gebruik hiervoor het lang-attribuut. Dit komt voor op alle onderzochte pagina’s.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 23. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de webpagina https://arcnl.nl/jobs in het "<select>" element "Category" een filteroptie wordt aangevinkt, herlaadt de pagina. Deze contextwijziging verwacht de gebruiker met voorleessoftware niet en kan verwarrend zijn. Een mogelijke oplossing is een ‘pas filter toe’ knop.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de webpagina https://arcnl.nl/publications/mechanistic-insights-in-zr-and-hf-based-molecular-hybrid-euv-photoresists is het mogelijk om een PDF aan te vragen door middel van op de knop "Request this article" te drukken en daarmee een lightbox te openen. Op het moment dat de lightbox geopend is kan een bezoeker een emailadres invoeren. Als een formulier niet juist verstuurd wordt, terwijl de foutmelding alleen door de browser wordt overgebracht, doordat het required attribuut of type=”email” (of andere HTML5 waarde) is gebruikt, keuren we het af. De foutmelding wordt niet correct doorgegeven aan hulpsoftware. Minstens is er nog een gewone tekstuele foutmelding nodig om te borgen dat een blinde bezoekers in ieder geval weet waarom het formulier niet verstuurde. Gebruik daarbij goede tekstuele foutmeldingen zoals bijvoorbeeld ‘Het verplichte veld "E-mail" is niet ingevuld’. Dan wordt er namelijk verwezen naar het veld waar het fout is gegaan en wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 25. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat zoals bijvoorbeeld geboortedatum, postcode en telefoonnummer, dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat. Zie het formulier op de webpagina https://arcnl.nl/vacancy/1188508.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's komt in de HTML-code een dubbele ID voor met dezelfde waarde. De waarde van een ID-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://arcnl.nl/ https://arcnl.nl/research https://arcnl.nl/our-mission https://arcnl.nl/working-at-arcnl Dit komt ook voor op de andere webpagina's van www.arcnl.nl

   Op onderstaande pagina's komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://arcnl.nl/research https://arcnl.nl/working-at-arcnl https://arcnl.nl/NEVAC Dit komt ook voor op de andere webpagina's van www.arcnl.nl

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de website https://arcnl.nl/directory bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een zoek en een hamburger menu knop. De status van het hamburger menu knop (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   Als de website https://arcnl.nl/directory bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een zoek en een hamburger menu knop. Zodra een bezoeker het hamburger menu opent, verschijnt een lijst met menu elementen. Achter bijna elk menu element is een knop zichtbaar waarmee een bezoeker een drop down menu kan openen. De status van de drop down menu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Ook bevat de knop van de drop down menu geen naam, waardoor het niet duidelijk is voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware waarvoor de knop bedoeld is.

   Onder de kop "Open dag 2020, de online editie, op video" op pagina https://arcnl.nl/news/open-dag-2020-de-online-editie-op-zaterdag-3-oktober bevat de <iframe> elementen van de video's geen naam. Zorg dat de <iframe> elementen een naam hebben middels een title="" attribuut. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://arcnl.nl/home/what-do-we-need-for-tomorrows-smartphone.

   Op pagina https://arcnl.nl/vacancy/1188508 bevat het <iframe> element van de tekstbewerker geen duidelijke naam. Zorg dat <iframe> elementen een duidelijke naam hebben zodat het voor een bezoeker helder is waarvoor het het <iframe> element is bedoeld.

   Op de webpagina https://arcnl.nl/jobs is het "<select>" element "Category" een met Javascript gegenereerde knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   Wij hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die ARCNL heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209