Verklaring van www.zwartewaterland.nl

Status toegankelijkheid
https://www.zwartewaterland.nl/

Gemeente Zwartewaterland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 16-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwartewaterland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.zwartewaterland.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Zwartewaterland is beschikbaar via de link https://www.zwartewaterland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwartewaterland gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.zwartewaterland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwartewaterland is gevorderd met de toegankelijkheid van www.zwartewaterland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwartewaterland .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@zwartewaterland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Zwartewaterland

Stichting accessibility heeft niet de toegankelijkheid van PDF documenten die op de site staan gecontroleerd. Dit moeten we nog wel doen, daartoe wordt begin 2021 een planning voor opgesteld.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.zwartewaterland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.zwartewaterland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwartewaterland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zwartewaterland.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwartewaterland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat het logo van de gemeente Zwartewaterland. In het logo staan ook de namen "Genemuiden", "Hasselt" en "Zwartsluis". Deze komen niet terug in de alternatieve tekst en dat is wel nodig. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat een groter bannerafbeelding met envelop en een telefoonhoorn. Deze afbeelding is decoratief, maar heeft wel een alternatieve tekst gekregen (namelijk "contact").
  • Oorzaak: Sommige bannerafbeeldingen bevatten een alttekst.
  • Gevolg: voorleesapparatuur kan de banner niet negeren.
  • Alternatief: Het is beter om de alternatieve tekst hier leeg te laten (dus alt=""), zodat hulpsoftware deze afbeelding kan negeren.
  • Maatregel: Alle bannerafbeeldingen die we bovenaan de pagina’s gebruiken zijn puur decoratief. Hier hebben we bij het opbouwen van de nieuwe website altteksten ingevoerd, maar dit moet juist niet. Als je geen alttekst invoert, negeert de voorleesapparatuur de afbeelding. En dat wil je, omdat het alleen maar decoratief is. Dus: alle decoratieve afbeeldingen mogen GEEN alttekst hebben. Alle informatieve afbeeldingen (in de tekst) moeten WEL een alttekst hebben. Dit is inmiddels gedaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat een kader met de koptekst "Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken". Onder deze koptekst staat een lijst met twee punten. De tekst van deze twee lijstonderdelen is in een h5 element geplaatst. Dat is niet de bedoeling, want de teksten zijn geen kopteksten. Gebruik CSS voor de visuele presentatie. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/zoeken?trefwoord=corona staan zoekresultaten. Ieder zoekresultaat begint met een koptekst. Hiervoor is echter geen h3 element gebruikt. Dit is nu alleen een link met een groter font tekst.
  • Oorzaak: Verkeerd gebruik kopteksten en onterecht gebruik van geen koptekst
  • Gevolg: voorlezen voor blinde bezoeker wordt bemoeilijkt
  • Alternatief: Gebruik CSS voor de visuele presentatie.
  • Maatregel: Uitzetten bij leverancier website en CSS
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat onderaan een vraag "Heeft u gevonden wat u zocht?". Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier met twee invoervelden. Het tweede invoerveld is voor een e- mailadres. Hier hoort een autocomplete attribuut gebruikt te worden met de waarde "email". Op deze manier kan de browser of kan hulpsoftware dit automatisch invullen. Dit is belangrijk als het gaat om invoervelden voor persoonlijke gegevens. Ook op pagina https://www.zwartewaterland.nl/form/gemeentegids- aanvraagformulier/persoonlijke-gegevens-aanvrager-0 staat een formulier waar persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden. Ook hier is het autocomplete attribuut niet gebruikt bij die invoervelden.
  • Oorzaak: Autocomplete attribuut is niet gebruikt.
  • Gevolg: Invoervelden worden niet automatisch gevuld waar (verplicht) mogelijk.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Bij welke velden het verplicht is en welke waardes gebruikt moeten (!) worden is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ #input-purposes. Het gaat onder andere om de velden voor "Voornaam", "Achternaam", "plaatsnaam" en "E-mailadres". Dit is gemeld aan leverancier CMS
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage staat een zoekveld. De randen van dit zoekveld geven aan waar het zoekveld te vinden is, maar hebben een te laag contrast van slechts 1,8:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. De website in Hoog Contrast bekijken heeft geen invloed op het contrast van deze rand van het zoekveld. Dit zoekveld komt ook op andere pagina's voor waar het probleem zich ook voor doet. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat onderaan een vraag "Heeft u gevonden wat u zocht?". Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier. De randen van de invulvelden hebben hier een te laag contrast van 1,3:1. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/form/gemeentegids-aanvraagformulier/ persoonlijke-gegevens-aanvrager-0 staan invoervelden voor tekst. Ook hier is het contrast van de rand standaard te laag. Hier zorgt de functie "Hoog contrast" er echter wel voor dat het contrast hoog genoeg wordt. Hier is het dus goed.
  • Oorzaak: Te laag contrast voor de randen van diverse zoekvelden. Binnen de website wordt geen gebruik gemaakt van de standaard focus indicator bij links, maar met een custom focus indicator (1px dotted zwart). Voor de standaard browser focus indicator geldt geen contrasteis, maar voor een eigen gemaakt indicator wel. Deze levert helaas problemen op in de footer. Daar is de zwarte indicator op de donkerblauwe achtergrond bijna niet te zien (contrast is 1,3:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn).
  • Gevolg: Moeilijk leesbaar; De tekst kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. Dit is inmiddels opgelost door de leverancier van het CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat een hoofdmenu met uitklapbare submenu's. Als de toetsenbordfocus op een hoofdmenuonderdeel komt te staan, of als de muisaanwijzer er op wordt gezet, verschijnt het submenu. Deze valt voor een deel over de content heen en dus moet het submenu 'dismissable' zijn. Dat is nu niet het geval.
  • Oorzaak: Als de focus op het hoofdmenuonderdeel blijft staan, of als de muisaanwijzer op het hoofdmenuonderdeel staat, is er geen mechanisme aanwezig om het submenu te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld met de Escape toets. Het menu is wel 'Hoverable' en 'Persistent'.
  • Gevolg: submenu sluit niet automatisch
  • Alternatief: Escape toets gebruiken.
  • Maatregel: Aan laten passen door leverancier CMS: Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: • Sluiten Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • Aanwijzen Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • Aanhouden De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Dit is inmiddels opgelost door leverancier CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage staat een zoekveld. In het zoekveld staat een placeholdertekst met uitleg wat ingevuld kan worden. De website in Hoog Contrast bekijken heeft geen invloed op het contrast van deze tekst. Dit zoekveld komt ook op andere pagina's voor waar het probleem zich ook voor doet.
  • Oorzaak: Het contrast van deze tekst is te laag, namelijk 2,3:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. In Firefox is het contrast overigens nog lager, namelijk maar 1,5:1.
  • Gevolg: Dit heeft meerdere nadelen, naast dat het contrast vaak een probleem is. De tekst kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Eigenlijk wordt afgeraden om placeholder teksten te gebruiken. Afgestemd met leverancier, is inmiddels opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als ingezoomd wordt tot 200% bij een resolutie van 1024x768 pixels verdwijnt één van de toegankelijkheidsopties, namelijk de mogelijkheid om de tekst groter te maken. Deze is bij het laden van een webpagina heel even in beeld, maar verdwijnt daarna. Dit is verlies van functionaliteit.
  • Oorzaak: Vraag stat uit bij leverancier CMS
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers kan de tekst op een pagina niet worden vergroot tot 200% bij eerdergenoemde resolutie.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Uitzetten bij leverancier CMS. Deze moet ervoor zorgen dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/berichtenbox-mijnoverheid/ staat een YouTube video. In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief. Het is niet mogelijk om deze aan te passen of uit te zetten en ze zijn ook actief binnen de hele video. Het maakt dan niet uit waar de focus zich binnen de video bevindt.
  • Oorzaak: niet beschikbaar in CMS.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk om de sneltoetsen van Youtube aan te passen of uit te zetten en ze zijn ook actief binnen de hele video. Het maakt dan niet uit waar de focus zich binnen de video bevindt.
  • Alternatief: geen, alleen aanpassing in CMS
  • Maatregel: Aanpassen door leverancier CMS: Er is op dit moment maar één oplossing bekend. Door middel van het toevoegen van de parameter "disablekb=1" aan de URL van de video in de embedcode. Dit zorgt ervoor dat alle sneltoetsen uitgezet worden. De video blijft nog wel op de normale manier met het toetsenbord te bedienen. Dit is voor de meeste filmpjes aangepast, moet nog worden gecontroleerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage staat rechts in het blok met informatie over Corona een link "Lees meer". Deze linktekst is niet duidelijk genoeg voor iemand die hulpsoftware moet gebruiken. Er is ook geen context aanwezig die door hulpsoftware gebruikt kan worden om het doel duidelijker te maken.
  • Oorzaak: Deze linktekst is niet duidelijk genoeg voor iemand die hulpsoftware moet gebruiken. Er is ook geen context aanwezig die door hulpsoftware gebruikt kan worden om het doel duidelijker te maken.
  • Gevolg: Een blinde bezoeker weet niet direct waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Alternatief: onbekend.
  • Maatregel: Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Dit verzoek ligt bij afdeling communicatie (niet uitgezet bij de leverancier CMS, vermoedelijk zelf aanpassen).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op iedere pagina staat bovenaan een zoekformulier. Deze heeft als toegankelijkheidsnaam "Zoeken". De visuele tekst ("Goedemiddag, waar bent u naar op zoek?") komt hier niet mee overheen en dus is het niet mogelijk om de visuele tekst te gebruiken bij een spraakcommando om bijvoorbeeld de focus in het zoekveld te plaatsen. De visuele tekst moet minimaal terugkomen in de toegankelijkheidsnaam. Op iedere pagina staat het logo van de gemeente Zwartewaterland. Deze fungeert als link. In het logo staan ook de namen "Genemuiden", "Hasselt" en "Zwartsluis". Deze komen niet terug in de alternatieve tekst. De visuele tekst komt nu dus niet overeen met de toegankelijkheidsnaam van de link. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat een button met de tekst "Lees verder". De toegankelijkheidsnaam van deze button is "Lees meer over: Contact en openingstijden". De visuele tekst komt dus net niet helemaal overeen met wat in de toegankelijkheidsnaam staat. Nadeel hier is dat het aria-label alle andere teksten van de toegankelijkheidsnaam overschrijft. Daarom komt de standaard linktekst niet meer terug in de toegankelijkheidsnaam. Dat werkt met een title-attribuut anders dan met een aria-label.
  • Oorzaak: Visuele teksten komen niet overeen met toegankelijkheidsnamen.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk om de visuele tekst te gebruiken bij een spraakcommando om bijvoorbeeld de focus in het zoekveld te plaatsen.
  • Alternatief: Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.
  • Maatregel: Hier zijn meerdere oplossingen voor, zolang de visuele tekst maar overeenkomt met de toegankelijkheidsnaam. Alle visuele tekst moet ook minimaal terugkomen in de toegankelijkheidsnaam (zie ook succescriterium 1.1.1). De makkelijkste oplossing voor het laatste deel is waarschijnlijk de tekst in het aria-label aanpassen, zodat de visuele tekst hierin terugkomt. Bovenstaande oplossingen zijn bij de leverancier van het CMS aangebracht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/corona staan onderaan een aantal links in een andere taal. Onder andere in het Engels en Arabisch. Op deze pagina https://www.zwartewaterland.nl/berichtenbox-mijnoverheid/ staat een iframe met een Youtube filmpje. De titel van deze iframe luidt: 'Embedded content from youtube.com'. Let op de aria-labels. Deze worden door een screenreader voorgelezen in de taal van de website en dienen in het Nederlands te zijn.
  • Oorzaak: De taal van deze teksten is niet aangegeven.
  • Gevolg: De taal van deze teksten is niet aangegeven en dus wordt het op zijn Nederlands voorgelezen door voorleessoftware.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Hier moet een lang attribuut gebruikt worden om de taal van de tekst aan te geven. De titel (van iframes) dient in de taal te zijn van de website zodat de gebruikers die geen Engels kennen ook deze titel kunnen begrijpen. Bij de meeste filmpjes aangepast; nog controleren. De taalaanduiding bijl inks in andere taal zijn aangepast voor deze pagina. Voor zover bekend niet nodig op een andere pagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat onderaan een vraag "Heeft u gevonden wat u zocht?". Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier met twee invoervelden. Als een fout wordt gemaakt bij het invullen van het e-mail adres verschijnt geen goede foutmelding, maar een instructie met een foutsuggestie. Bij het formulier op pagina https://www.zwartewaterland.nl/form/gemeentegids- aanvraagformulier/persoonlijke-gegevens-aanvrager-0 is dit wel goed gedaan. Daar staan goede foutmeldingen.
  • Oorzaak: Foutidentificatie niet juist toegepast.
  • Gevolg: Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier met twee invoervelden. Als een fout wordt gemaakt bij het invullen van het e-mail adres verschijnt geen goede foutmelding, maar een instructie met een foutsuggestie.
  • Alternatief: Voor dit succescriterium is het belangrijk dat als eerste de foutmelding verschijnt die aangeeft wat er niet goed is gedaan. Daarnaast mogen ook instructies of suggesties gegeven worden.
  • Maatregel: Voor dit succescriterium is het belangrijk dat als eerste de foutmelding verschijnt die aangeeft wat er niet goed is gedaan. Daarnaast mogen ook instructies of suggesties gegeven worden. Dit is door de leverancier van het CMS inmiddels opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat onderaan een vraag "Heeft u gevonden wat u zocht?". Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier met twee invoervelden.
  • Oorzaak: De tekstlabels en instructies staan als een placeholder tekst in de invoervelden zelf.
  • Gevolg: Als de focus in het veld wordt gezet, of als al iets is ingevuld, is het tekstlabel en de instructie niet meer zichtbaar.
  • Alternatief: Eventueel kan hier gebruik gemaakt worden van 'floating labels'. Dan staat het label ook in het invoerveld, maar schuift omhoog als de focus er in komt en blijft dan dus zichtbaar. Er is overigens wel een verborgen tekstlabel aanwezig. Deze kan beter gewoon zichtbaar gemaakt worden en blijven. Dan is het probleem ook opgelost.
  • Maatregel: Dit is inmiddels opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op deze pagina https://www.zwartewaterland.nl/berichtenbox-mijnoverheid/ staat een iframe met een Youtube filmpje. De titel van deze iframe luidt: 'Embedded content from youtube.com'.
  • Oorzaak: Deze titel zegt niets over de inhoud van de iframe.
  • Gevolg: De titel is voor gebruikers die geen Engels kennen moeilijk te begrijpen.
  • Alternatief: De titel moet in de taal zijn van de website zijn
  • Maatregel: De titel in de taal van de website opstellen. Deze bevinding is ook bij 3.1.2. Taal van onderdelen genoemd. Aangepast, alleen nog controleren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: 1. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/contact-en-openingstijden staat onderaan een vraag "Heeft u gevonden wat u zocht?". Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier met twee invoervelden. 2. Op pagina https://www.zwartewaterland.nl/paspoort-identiteitskaart staat drie select elementen. Als hier met het toetsenbord een andere waarde wordt geselecteerd verandert de content eronder.
  • Oorzaak: 1. Als voor "Nee" wordt gekozen verschijnt een klein formulier met twee invoervelden. 2. Als hier met het toetsenbord een andere waarde wordt geselecteerd verandert de content eronder.
  • Gevolg: 1. Als een fout wordt gemaakt bij het invullen van het e-mail adres verschijnt een melding. 2. Deze verandering is nu niet voor hulpsoftware duidelijk.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: 1. Dit is een statusmelding. Hiervoor is het nodig dat hulpsoftware ook doorheeft dat deze melding verschenen is. Hier kan een role="alert" gebruikt worden op het HTML element waar de tekst van de melding in staat. 2. De content in een element te plaatsen met een role="status". Deze laatste zorgt ervoor dat als de inhoud verandert dat dit dan ook direct kenbaar wordt gemaak aan hulpsoftware. Zo weet iemand die blind is bijvoorbeeld ook direct dat de content is gewijzigd. Beide maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-07-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwartewaterland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707