Verklaring van Unie van Waterschappen

Status toegankelijkheid https://unievanwaterschappen.nl/

Unie van Waterschappen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Unie van Waterschappen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Unie van Waterschappen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Unie van Waterschappen is beschikbaar via de link https://unievanwaterschappen.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Unie van Waterschappen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Unie van Waterschappen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Unie van Waterschappen is gevorderd met de toegankelijkheid van Unie van Waterschappen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Unie van Waterschappen.
Functie: Programma manager Vereniging en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@uvw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Unie van Waterschappen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Unie van Waterschappen : voldoet gedeeltelijk

De website Unie van Waterschappen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Unie van Waterschappen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://unievanwaterschappen.nl/wp-content/uploads/2023/02/12122022_herinspectie_UVW.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Unie van Waterschappen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl, wordt onder de titel “Actueel” een afbeelding met daarop een link aangeboden. De afbeelding (is technisch een <img>) heeft geen alternatieve tekst en de link bevat ook geen tekst. Op pagina vijf van het nieuwoverzicht; www.unievanwaterschappen.nl/nieuws, wordt gebruik gemaakt van een alternatieve tekst op één van de afbeeldingen. Op bijna elke afbeelding wordt er geen gebruik gemaakt van een alternatieve tekst. Dit kan als juist worden beschouwd, aangezien de titels van de nieuwsberichten dit afvangen. Echter, dient hier dan wel consistentie in te worden behouden.

  • Gevolg:

   Als er een alternatieve tekst wordt toegevoegd (niet als <alt> maar als een onzichtbare tekst bijvoorbeeld), is dit onderdeel begrijpelijk voor bijvoorbeeld een toetsenbord gebruiker.

  • Alternatief:

   We zijn bezig de inconsistentie eruit te halen.

  • Maatregel:

   We zijn bezig de inconsistentie eruit te halen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/agenda en www.unievanwaterschappen.nl, worden enkele video’s getoond. Deze bevatten niet alle ondertitels.

  • Gevolg:

   Niet al het video materiaal is volledig toegankelijk voor doven en slechthorende.

  • Alternatief:

   Automatische ondertiteling van YouTube.

  • Maatregel:

   We zijn bezig al het videomateriaal op unievanwaterschappen.nl te voorzien van een ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/agenda en www.unievanwaterschappen.nl, worden enkele video’s getoond in de rechter zijbalk. Deze bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief

  • Gevolg:

   Video's zijn nog niet voor alle gebruikers toegankelijk.

  • Alternatief:

   Automatische ondertiteling vanuit YouTube

  • Maatregel:

   Transcripties toevoegen aan de video's op de website, waar die nog ontbreekt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/agenda, worden enkele video’s getoond in de rechter zijbalk. Deze bevatten geen audiodescriptie. D

  • Gevolg:

   De betreffende video's zijn niet toegankelijk voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Automatische ondertiteling YouTube

  • Maatregel:

   Alle ontbrekende transcripties zijn we aan het produceren en onder de desbetreffende video aan het plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de meerdere plekken op de website wordt het “>” teken in de , is een lijst (<ul> <li>) opgebouwd met het > teken. Deze is als tekst geplaatst en wordt letterlijk voorgelezen. Op elke pagina is er geen landmark <main> toegepast.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruiker

  • Alternatief:

   Nog niet

  • Maatregel:

   Wordt aangepast door de developer

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/contact, wordt een formulier getoond. De standaard invoervelden, zoals bijvoorbeeld “Voornaam”, bevat geen autocomplete="given-name". Standaard in te vullen invoervelden (NAW-gegevens) dienen een juiste autocomplete te ontvangen.

  • Gevolg:

   Geen autocomplete voor standaard NAW-gegevens

  • Alternatief:

   We zijn nog op zoek naar een alternatief. NAW gegevens direct invoeren is in strijd met de privacy regels, die wij in acht nemen.

  • Maatregel:

   We zijn op zoek naar een oplossing die ook de privacy regels van de gebruiker respecteert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/contact, wordt een deelfunctie getoond (deze wordt op meerdere pagina’s getoond). Om de interactie op een icoon te visualiseren, is enkel een kleurverandering gebruikt. Dit is niet voldoende om een interactie aan te bieden, hiervoor dienen twee zichtbare veranderingen voor te worden gehanteerd (denk aan een underline en een kleurverandering).

  • Gevolg:

   Een tweede zichtbare verandering moet nog worden toegevoegd, zodat elke gebruiker de informatie tot zich kan nemen en tot actie kan overgaan.

  • Alternatief:

   Underline toevoegen naar visuele kleur verandering

  • Maatregel:

   Tweede zichtbare verandering toevoegen dat wordt de underline.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl, valt bij het eerste nieuwsartikel de titel over de afbeelding, waarachter nu een deels transparante kleurlaag staat, dat is goed! Echter is deze kleurlaag niet donker genoeg voor de nu zichtbare achtergrond afbeelding

  • Gevolg:

   Kop van nieuwsbericht is niet voor alle gebruikers leesbaar

  • Alternatief:

   Grijs vlak over het beeld en achter te tekst.

  • Maatregel:

   Grijs vlak over het beeld en achter te tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl. wordt er na het vergroten nog bijna alle teksten getoond. Echter, valt de data van de nieuwsberichten soms deels of volledig over de afbeelding van het nieuwsbericht heen.

  • Gevolg:

   Tekst dat over het beeld heen valt is niet voor alle gebruikers zichtbaar.

  • Alternatief:

   De huidige link op een andere positie zetten.

  • Maatregel:

   De developer werkt aan een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl, wordt onder de koptekst “Actueel” een afbeelding met tekst getoond. Deze afbeelding heeft geen alternatieve beschrijving en is dus niet herkenbaar voor hulpsoftware. Zodra er zich tekst in een afbeelding bevindt, dient dit een tekstueel alternatief te hebben.

  • Gevolg:

   Deze afbeelding heeft geen alternatieve beschrijving en is dus niet herkenbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Direct aangepast. Alternatieve tekst is beschikbaar.

  • Maatregel:

   Direct aangepast. Alternatieve tekst is beschikbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De zoek iconen (icoon van een vergrootglas) verdwijnen op hover (dit gebeurt op de meeste plekken waar deze wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de zoekbalk in de navigatie of de nieuwsfilter). In de footer wordt een formulier aangeboden met onder dit formulier een verzendknop. Deze knop bevat geen duidelijke vorm van (focus)aanduiding.

  • Gevolg:

   Deze knop bevat geen duidelijke vorm van (focus)aanduiding

  • Alternatief:

   Wordt aan gewerkt

  • Maatregel:

   Kleur hover wordt aangepast. En button in de footer wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Dit gaat bijna overal goed! Echter, zodra de bovenstaande criteria van toepassing zijn op de pagina: www.unievanwaterschappen.nl, verdwijnt de tekst onder de titel: “Standpunten”, waaronder “Ruimtelijke ordening”. Alle content dient in elke conditie zichtbaar te zijn.

  • Gevolg:

   Alleen nog niet op de home-pag voor alle gebruikers toegankelijk.

  • Alternatief:

   Nog niets.

  • Maatregel:

   Oplossen zoals ook op de rest van de website is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De pagina van de nieuwsberichten is niet te benaderen met de toetsenbord (bevat geen focusaanduiding). Waardoor toetsenbord gebruikers niet meer dan de twaalf meest recente nieuwsberichten kunnen benaderen.

  • Gevolg:

   Geen focusaanduiding

  • Alternatief:

   Nog niets

  • Maatregel:

   Focus aanduideling wordt ook hier toegepast, zoals dat ook is toegepast op de andere pagina's op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het logo in de navigatie is niet zichtbaar aan te duiden met het toetsenbord. Ook zijn knoppen van formulieren (bijvoorbeeld in de footer of de contactpagina) niet zichtbaar aan te duiden met zowel het toetsenbord als de muis.

  • Gevolg:

   Specifiek het logo in de navigatie is niet zichtbaar aan te duiden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Logo is als logo benoemd.

  • Maatregel:

   Developer werkt aan een definitieve oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   www.unievanwaterschappen.nl/waterkwantiteit/ruimtelijke-ordening, wordt als een koptekst (<h2>) gecommuniceerd. Onder deze koptekst wordt nog een koptekst (<h3>) gecommuniceerd. Deze koptekst (<h3>) is geen onderdeel van de inhoud vanuit de eerdere koptekst (<h2>). Het gaat om de titel: “Wat doet de Unie van Waterschappen?”, met daaronder de titel: “Medewerkers bij dit thema”. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Leesvolgorde klopt niet op alle pagina's.

  • Alternatief:

   Nog geen, omdat het anders op een andere pagina waar het nu goed gaat, niet klopt.

  • Maatregel:

   We zijn nog zoekende naar een oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij het .pdf bestand; www.unievanwaterschappen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Circulair-assetmanagem ent-waterschappen-hoofrapport.pdf, word er geen pagina titel gevonden. Er dient bij alle aangeboden .pdf bestanden op de website, een titel te worden toegevoegd. De paginatitel in het Engels op: www.unievanwaterschappen.nl/?s=. Aangezien de pagina Nederlands is, dient deze ook in het nederlands te zijn.

  • Gevolg:

   Titels staan niet juist weergegeven van de aangeboden pdf

  • Alternatief:

   Momenteel wordt bestandsnaam weergegeven. Komt niet altijd overeen met de titel

  • Maatregel:

   Alle pdf's moeten worden nagelopen en daar waar nodig aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl, wordt onder de titel “Actueel” wordt een afbeelding als link gebruikt. Zowel de link als de afbeelding hebben geen beschrijving van de link. Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/publicaties/jaarrekening-unie-van-waterschappen-2021 , wordt een .pdf aangeboden, met enkel de woorden: “> Download pdf”, dit is niet voldoende om een doel van het te downloaden .pdf bestand aan te duiden van de link aangezien deze in een nieuw tabblad opent en het .pdf bestand niet gedownload. Overigens is het ook niet duidelijk wat de bezoeker gaat bekijken / downloaden. Een oplossing kan zijn om te tekst aan te passen naar: “Bekijk de Jaarrekening Unie van Waterschappen 2021 (.pdf bestand)” (zonder het > teken, deze wordt namelijk ook voorgelezen).

  • Gevolg:

   Gebruiker snapt niet waar hij/zij nu precies op klikt.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief

  • Maatregel:

   We zijn alles aan het nalopen en aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl, wordt er na het vergroten nog alle teksten getoond, dat is goed! Echter, valt de placeholder van de zoekfunctie weg en wordt er geen alternatieve tekst of label getoond, waardoor niet alle informatie gebruikt kan worden / zichtbaar is. Op dezelfde pagina, wordt er ook enkel één <H1> gecommuniceerd (dit is goed!) met de tekst “Nieuws”, terwijl er ook andere informatie op de pagina te zien is (niet enkel nieuws). Een <h1> geeft een beschrijving van de onderliggende content, in dit geval wordt er in de <h1> het woord nieuws geplaatst, wat betekent dat alle onderliggende content nieuws dient te zijn, wat niet het geval is. Op de pagina; www.unievanwaterschappen.nl/standpunten/omgevingswet, wordt er gebruik gemaakt van een zijbalk. De titels in de zijbalk zijn <h3>, terwijl deze als bovenliggende titel <h1> hebben. Deze dienen dus <h2> te zijn. Overigens komen de name=’”” en aria-labelledby=”” en de placeholder niet overeen, dit kan verwarring scheppen.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor de gebruiker. Leesvolgorde klopt niet op alle pagina's.

  • Alternatief:

   Geen. Heeft met de opbouw en het beschikbaar stellen van content te maken.

  • Maatregel:

   Developer is op zoek naar een oplossing die past in hoe de website is opgebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het logo in de navigatie is niet zichtbaar aan te duiden met het toetsenbord. Ook zijn knoppen van formulieren (bijvoorbeeld in de footer) niet zichtbaar aan te duiden met zowel het toetsenbord als de muis.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor sommige gebruikers

  • Alternatief:

   Logo is inmiddels op de juiste manier benoemd

  • Maatregel:

   Aanpassing logo in navigatie , definitieve oplossing moet daar voor komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op het formulier in de footer, om in te kunnen schrijven voor de nieuwsbrief, wordt op de beide <input> velden een aria-label=”” gecommuniceerd. Echter, staan de waarde voor de <input> velden verkeerd om.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruiker en inconsistent.

  • Alternatief:

   Label velden juist zetten.

  • Maatregel:

   Label velden juist zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het inschrijfformulier in de footer bevat verplichte velden, dit wordt echter niet aangeduid in het label van de invulvelden.

  • Gevolg:

   Verwarrend en niet duidelijke voor alle gebruikers

  • Alternatief:

   Wordt aan gewerkt.

  • Maatregel:

   Zorgen voor consistente en duidelijke oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 22. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De paginatitel in het engels op: www.unievanwaterschappen.nl/?s=. Aangezien de pagina Nederlands is, dient deze ook in het Nederlands te zijn.

  • Gevolg:

   Verwarrend, juiste taal wordt niet aangegeven

  • Alternatief:

   Wordt aangewerkt.

  • Maatregel:

   Er wordt aan een oplossing gewerkt dat de juiste taal wordt aangegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 23. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het inschrijfformulier in de footer bevat verplichte velden, dit wordt echter niet aangeduid in het label van de invulvelden.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker niet duidelijk, in welk invulveld de fout zit.

  • Alternatief:

   Nog geen

  • Maatregel:

   Formulier wordt aangepast, zodat het voor alle gebruikers wel duidelijk is waar de fout zit in het invulformulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 24. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Zodra het formulier op: www.unievanwaterschappen.nl/contact, niet wordt gevuld (enkel de Recaptcha), wordt het formulier niet verzonden en worden er foutmeldingen getoond. Zodra de voor- of achternaam niet is ingevuld, wordt er een foutmelding getoond, dat is goed! Echter wordt de tekst “first” of “last” benoemd als veldnaam, dit dient “voornaam” of “achternaam” te zijn. Het inschrijfformulier in de footer bevat een browser standaard foutmelding. Deze foutmelding wordt niet tot slecht herkent door hulpsoftware. De foutmelding dient duidelijk en zichtbaar te blijven na het klikken op het invoerveld (<input>).

  • Gevolg:

   Werkt verwarrend voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief

  • Maatregel:

   Developer is bezig met een definitieve oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bij het .pdf bestand worden er parse fouten gevonden. Dit betekent dat spraakhulpmiddelen niet alle onderdelen goed kan voorlezen. Ook is de leesvolgorde in het .pdf bestand niet juist en wordt deze dus niet logisch voorgelezen.

  • Gevolg:

   Pdf's voor worden door spraakhulpprogramma's niet goed uitgelezen.

  • Alternatief:

   Wanneer men een dergelijke pdf tegen komt op de website contact opnemen met redactie@uvw.nl en zal er binnen afzienbare tijd een digitaal toegankelijke pdf worden opgeleverd.

  • Maatregel:

   Alle pdf's onder de loep nemen en zorgen dat alle nieuwe pdf's die online worden gepubliceerd wel digitaal toegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De zoekbalk is een invulveld, echter bevat deze gaan type=”search” of aria-role=”search”, waardoor het technisch niet duidelijk welk soort invulveld dit is.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor de gebruiker wat voor invulveld dit is.

  • Alternatief:

   Staat nu in het Engels aangegeven

  • Maatregel:

   De developer komt met een definitieve oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De terugkoppeling of de navigatie geopend of gesloten is wordt niet geleverd zodra er gebruik wordt gemaakt van de hamburger navigatie op een kleiner scherm

  • Gevolg:

   Kan verwarrend werken

  • Alternatief:

   Er wordt een role=”none” op de items in de navigatie gebruikt. Dit is niet fout, maar ook niet nodig.

  • Maatregel:

   Er wordt aan een betere oplossing gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Unie van Waterschappen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424