Verklaring van Rheden.nl

Status toegankelijkheid https://www.rheden.nl

Gemeente Rheden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rheden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rheden.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rheden is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Rheden&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rheden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rheden.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rheden is gevorderd met de toegankelijkheid van Rheden.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rheden.
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@rheden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Rheden

De gemeente Rheden wil dat iedereen alle informatie op de websites van de gemeente Rheden goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren.

Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Bewustwording. We organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.
 • Onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers. Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rheden.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rheden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rheden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rheden.nl/Footer/Proclaimer/Toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rheden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de Gemeente Rheden bovenaan het document heeft als alternatieve tekst 'logo zwart wit groot'. Dit is geen beschrijvende alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'logo', plus de naam van de organisatie en eventuele andere tekst in de afbeelding bevatten, in dit geval 'Logo Gemeente Rheden', zodat onder andere screenreadergebruikers dezelfde informatie krijgen als bezoekers die de pdf kunnen zien.

  • Gevolg:

   Mensen met een afwijking kunnen niet zien van welke organisatie het logo afkomt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alternatieve tekst wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een logo van de Gemeente Rheden. De alternatieve tekst van dit logo is 'Logo o.a. natuurbegraven, ga naar de homepage'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'logo', plus de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding en in dit geval een linkdoel bevatten. De huidige alternatieve tekst voldoet daar niet aan.

   Pas de alternatieve tekst aan naar bijvoorbeeld 'Logo Gemeente Rheden, ga naar de homepage van Gemeente Rheden Begraafplaatsen' om dit probleem op te lossen.

   Uit heronderzoek blijkt dat de tekst nu luidt: 'Logo Gemeente_Rheden, ga naar de homepage'. Dit klopt niet omdat de link naar de homepage van 'Gemeente Rheden Begraafplaatsen' leidt.

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt een extra opdracht toegewezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alternatieve tekst moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding op deze pagina, van roze bloesem in een boom, heeft als alternatieve tekst 'Banner begraafplaatsen'. Een alternatieve tekst moet de afbeelding inhoudelijk beschrijven, deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Aangezien deze afbeelding decoratief is, kan het alt-attribuut het beste leeg gelaten worden, zodat er niets wordt voorgelezen door screenreaders.

   Uit heronderzoek blijkt dat de alternatieve tekst nu luidt: 'Sfeerbeeld Bloesem'. Dit voegt geen informatie toe voor iemand die de afbeelding niet kan zien. Daarom hebben dit soort decoratieve afbeeldingen, die dus geen extra informatie toevoegen, een lege alt nodig. Dat kan met alt="" of alleen alt in het img-element.

  • Gevolg:

   Gebruikers wordt onnodig alternatieve tekst voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan kijken of we de alternatieve tekst kunnen weghalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op onder andere deze pagina staan links naar externe websites, zoals de link naar de website van Milieu Centraal of www.stookwijzer.nu. De iconen met het vierkant met de pijl erdoor geven universeel aan dat de link naar een andere website verwijst. Deze informatie wordt echter niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.

   Voeg een alternatieve tekst toe die deze informatie bevat om dit probleem op te lossen.

   Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://www.rheden.nl/Inwoners/Afval/Afval_scheiden.

   Uit heronderzoek blijkt dat in meerdere links op deze pagina en elders in de website sprake is van een aria-label=", opent externe website". Mogelijk is dit gedaan vanuit de gedachte dat dit zou worden toegevoegd aan de tekst in de link zelf. Maar een tekst in een aria-label vervangt de hele linktekst, zodat er nu meerdere links zijn ontstaan met alleen die tekst: ", opent externe website".

   Dat kan worden opgelost met de tekst 'opent externe website' in een span-element in de linktekst dat vervolgens met css visueel wordt verborgen of door de linktekst op te nemen in het aria-label.

  • Gevolg:

   Deze gebruikers zien niet dat ze naar een externe website navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier is hiervoor verantwoordelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een aangepast logo van Gemeente Rheden, namelijk met de tekst Gemeenteraad erin. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'Logo Gemeenteraad, ga naar homepage'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'logo', plus de naam van de organisatie en eventuele andere tekst in de afbeelding en in dit geval het linkdoel bevatten.

   Verander de alternatieve tekst daarom naar 'Logo Gemeente Rheden Gemeenteraad, ga naar de homepage' om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   De gebruikers krijgen een extra opdracht toegewezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alternatieve tekst van 'navigeer naar de homepage' wordt weggehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze pdf is niet (helemaal) goed gecodeerd. De pdf bevat wel codes, maar die komen niet overal overeen met wat er zichtbaar is, of missen op sommige plaatsen helemaal. Het eerste blok tekst:

   17.42
   Raadsvergadering
   30 mei 2017
   Agendapunt
   DR

   dat op andere pagina's als artefact is gemarkeerd, moet op de eerste pagina wel leesbaar gemaakt worden voor screenreaders. Daarna worden koppen niet als kop gecodeerd, maar als paragraaf-tekst. Lijsten zoals de genummerde lijst onder 'Begripsbepalingen a. Monument' zijn niet goed als lijst gecodeerd (alleen het eerste item is een lijst in de code) en lijsten die over meerdere pagina's lopen zijn als verschillende lijsten gecodeerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de pdf niet (volledig) leesbaar voor bezoekers die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF moet juist gecodeerd worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In deze pdf worden meerdere tabellen gebruikt die niet goed als tabel zijn opgemaakt. De eerste tabel bevat geen kopteksten, wel visueel maar niet in de code. Voeg koppen (TH) en de scope toe om dit probleem op te lossen. De tweede tabel is voornamelijk gebruikt voor opmaak. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers, want ook hier is geen relatie aangegeven tussen kopteksten en tekst in datacellen. Daarnaast zijn sommige cellen leeggelaten en zijn lege cellen gebruikt om witruimte te creëren.

   Verwijder de tabelstructuur en maak deze tekst op als koppen en paragrafen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de tabel niet juist lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg koppen (TH) en de scope toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan onder de introductietekst 3 lege koppen van kopniveau 2. Onder de afbeelding onder 'Herinneringsplek' staan vervolgens nog eens 6 lege koppen van kopniveau 2. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware en die bijvoorbeeld over de pagina kunnen navigeren aan de hand van een koppenlijst.

   Verwijder lege kop-tags om dit probleem op te lossen.

   Uit heronderzoek blijkt dat de lege koppen nog in de tekst staan. Maar er zitten meerdere problemen in de html van deze pagina. Denk aan een afbeelding in een h2-kop, met een alt-tekst terwijl dit een decoratieve afbeelding betreft. Een groot deel van de content bevindt zich in 1 cel in een tabel, terwijl er hier geen sprake is van een tabel in de zichtbare opmaak.

  • Gevolg:

   De 3 lege koppen van kopniveau 2 weghalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het verwijderen van de lege kop-tags

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onder de introductietekst staat een ongeordende lijst zonder content erin. Dit is verwarrend voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers, die afhankelijk van welke screenreader zij gebruiken mogelijk 'Lijst met 0 items' voorgelezen krijgen.

   Verwijder lege onnodige tags uit de DOM, zodat deze informatie ook niet doorgegeven wordt aan hulpsoftware om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   De gebruikers krijgen onnodige tags voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De onnodige tags moeten weggehaald worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De drie hoofd lijstitems in de sitemap, zoals 'Inwoners', zien er visueel uit als een kop, maar zijn dat niet in de code. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten nu niet dat het om een kop gaat. Screenreadergebruikers kunnen bijvoorbeeld over de pagina navigeren aan de hand van een koppenlijst.

   Gebruik daarom altijd de juiste HTML-opmaak om dit probleem te voorkomen, in dit geval een kop van niveau 3 (H3).

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet eenvoudig door de pagina navigerenE

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er moet een H3 kop toegevoegd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tussenkopjes op deze pagina, zoals 'Wat is een rondetafelgesprek (RTG)?', zijn opgemaakt met het strong-element. Dit element geeft extra nadruk aan een enkel woord of korte zinnen en is niet bedoeld voor de opmaak van kopjes, omdat het semantisch geen koptekst. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten nu niet dat het om een kop gaat. Screenreadergebruikers kunnen bijvoorbeeld over de pagina navigeren aan de hand van een koppenlijst. Tekst die er visueel uit ziet als een kop, bijvoorbeeld door de tekst vet te maken, maar geen dat niet komt niet voor op deze koppenlijst.

   Gebruik daarom altijd de juiste HTML-opmaak om dit probleem te voorkomen, in dit geval een kop van niveau 3 (H3).

   Uit heronderzoek blijkt dat de tussenkoppen nu wel goed staan, maar dat er nog veel andere problemen in de html van deze pagina zitten. Zo staat er een lege h3-kop onder 'Wie kan een rondetafelgesprek aanvragen?'. Ook is er sprake van lege links, zoals in de kop 'Rondetafelgesprek', waardoor er een zichtbaar streepje voor die kop staat. En het valt op dat er marges zijn gecreëerd met br-elementen in koppen en paragrafen. In de koppen zijn strong-elementen gebruikt die daar niet in horen. Strong-elementen zijn bedoeld om een stukje tekst te benadrukken, maar lijken hier te zijn gebruikt om de kop vetgedrukt te maken.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen nu niet makkelijk door de koppenstructuur navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De strongelementen moeten omgezet worden naar koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Gebruikersvelden die om gegevens van de gebruiker vragen, zoals e-mailadres, naam en adres, moeten een autocomplete-attribuut bevatten, bijvoorbeeld autocomplete='email' voor het veld 'E-mail'. Dit helpt bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiestoornis bij het invullen van formulieren. Lees meer over autocomplete-attributen op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Zij kunnen het formulier niet volledig lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruikersvelden die om gegevens van de gebruiker vragen, zoals e-mailadres, naam en adres, moeten een autocomplete-attribuut bevatten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina worden belangrijke updates getoond met een gele achtergrondkleur, in de code met de naam 'emphasis yellow'. Dat deze informatie extra belangrijk is, is niet duidelijk voor bezoekers die een screenreader gebruiken. Daarnaast is de kleur ook dusdanig licht, dat het ook voor slechtzienden en kleurenblinden moeilijk kan zijn om de betekenis van de kleur te onderscheiden.

   Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronavirus/Tijdelijke_Ondersteuning_Noodzakelijke_Kosten_TONK.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de waarschuwingstekst niet. Dit is wel nodig om het goed toegankelijk te maken voor mensen die de kleuren niet goed kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld de tekst 'Let op!' toe om dit voor hen duidelijk te maken en maak de tekst op met het em- of strong-element om deze informatie ook door te geven aan screenreadergebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers de tekstafstand wijzigen naar de eisen behorend bij dit succescriterium, is het navigatiemenu in de header van de pagina niet meer geheel leesbaar omdat menu-items over elkaar heen vallen (zie screenshot). Dit is vervelend voor slechtziende bezoekers die baat hebben bij een grotere tekstafstand.

   Zorg ervoor dat de menu-items genoeg ruimte hebben voor vergrootte tekst, zodat de blokken niet over elkaar heen schuiven bij het vergroten van de tekst en bij het inzoomen op de pagina.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers de tekstafstand wijzigen naar de eisen behorend bij dit succescriterium, is het navigatiemenu in de header van de pagina niet meer geheel leesbaar omdat menu-items over elkaar heen vallen (zie screenshot). Dit is vervelend voor slechtziende bezoekers die baat hebben bij een grotere tekstafstand.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstafstand moet aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer de term in het zoekveld wordt geselecteerd of aangepast, verschijnen direct onder het veld zoekresultaten. Wanneer het eerste element ('Rheden in oorlogstijd') de focus krijgt met het toetsenbord, sluit het venster zichzelf af. Daardoor zijn de andere elementen niet bedienbaar met het toetsenbord.

   Er kan ook genavigeerd worden met de pijltjestoetsen maar hier ontstaan weer andere problemen, doordat deze links niet goed worden voorgelezen door hulpsoftware en ze niet met kunnen worden geactiveerd.

  • Gevolg:

   Hoe het werkt hangt mede af van de gebruikte browser en screenreader. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van role="combobox" op het form-element van de zoekfunctie. Die rol wordt door browsers verschillend weergegeven. Zo noemt Firefox deze "Vervolg keuzelijst samengevouwen". Bij het oplossen van dit probleem is het van belang om dit in meerdere browsers en zo mogelijk ook met verschillende screenreaders te testen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat zichtbare bedienbare elementen ook toegankelijk zijn voor bezoekers die een toetsenbord gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De standaardtoevoeging aan de titel voor alle paginatitels op dit deel van de website is 'Gemeenteraad'. De naam van de gemeente komt nergens terug in de titels van de pagina's.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers met bijvoorbeeld een functiebeperking en screenreadergebruikers en het bemoeilijkt het besturen van de website met spraakbesturing .

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg tenminste de naam van de gemeente toe, zodat bezoekers weten op welke website zij zich bevinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen titel, enkel een bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Dit is nadelig voor onder andere screenreadergebruikers, mensen die gebruik maken van spraakbesturing en bezoekers met een cognitieve functiestoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen titel, enkel een bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Dit is nadelig voor onder andere screenreadergebruikers, mensen die gebruik maken van spraakbesturing en bezoekers met een cognitieve functiestoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor documenttitel om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met het toetsenbord over deze pagina navigeren, verplaatst de focus zich na het doorlopen van de hoofdinhoud van de pagina éérst naar de linker zijbalk met links naar andere pagina's, vóór de focus naar de links onder 'Meer informatie' (relevant voor de pagina) gaat.

  • Gevolg:

   Dit is onlogisch en verwarrend voor onder andere screenreadergebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat bezoekers éérst relevante links over het onderwerp 'zien' en vervolgens pas worden doorverwezen naar andere pagina's op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een link naar de spelregels van de nationale ombudsman. Achter de linktekst staat icoon dat betekent dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie is ook toegevoegd in de code met een aria-label (', opent externe website'). Echter, hierdoor is de originele linktekst en het linkdoel verdwenen.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers weten nu alleen dat zij naar een externe pagina worden verwezen, maar niet om welke pagina het gaat. Dit komt omdat het aria-label de eerdere HTML overschrijft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg deze informatie op een andere manier toe, bijvoorbeeld als alternatieve tekst of als onzichtbare tekst en verwijder het aria-label om dit probleem op te lossen.

   Als het niet mogelijk is om de linktekst aan te passen met onzichtbare tekst, dan is het ook een optie om juist de linktekst op te nemen in het aria-label. Zie hiervoor ook de bevinding bij succescriterium 1.1.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rheden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424