Verklaring van Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht

Status toegankelijkheid https://www.szvk.nl/

Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht is beschikbaar via de link https://www.szvk.nl/consumenten/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht is gevorderd met de toegankelijkheid van Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-03-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.szvk.nl/Consumenten/Klantenservice/Klacht/klachtenformulier.

Aanvullende informatie van Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht : voldoet gedeeltelijk

De website Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.szvk.nl/-/media/documenten/szvk/toegankelijkheid/WCAG%2021%20AA%20inspectie%20%20szvknl%20%2010
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-04-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal logo's hebben geen alt attributen.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen alt attributen toegevoegd aan de afbeeldingen

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan mogelijk niet achterhaald worden welke bedrijven aan de logo's gekoppeld zitten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve teksten toevoegen aan de logo's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende plekken worden kopteksten gebruikt die niet semantisch als koptekst aangeduid worden, worden er tabellen met onjuiste headers gebruikt, of missen er ul elementen terwijl er wel li elementen zijn.

  • Oorzaak:

   Een aantal HTML fouten in ons CMS zijn over het hoofd gezien.

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan mogelijk niet goed achterhaald worden hoe de pagina semantisch is opgebouwd. Dit maakt de pagina lastiger leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Teksten en tabellen opmaken met de juiste elementen, headings en attributen. PDF's voorzien van toegankelijke content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2025
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn een aantal tekstuele elementen op de website en in PDFs hebben een contrastwaarde die net te laag ligt voor goede leesbaarheid.

  • Oorzaak:

   Een aantal tekstuele elementen moeten nog aangepast worden met onze nieuwe kleuren.

  • Gevolg:

   Voor personen met een visuele beperking zijn sommige teksten slecht leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast van verschillende elementen verhogen. Contrast van teksten in de pfd's verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In complexe afbeeldingen of tabellen verdwijnen er teksten wanneer er 200% ingezoomd wordt.

  • Oorzaak:

   Een aantal afbeeldingen en tabellen zijn op dit moment niet goed responsive.

  • Gevolg:

   Mensen die inzoomen krijgen mogelijk niet alle informatie mee die op de ongezoomde weergave wel zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo niet laten wijzigen bij het inzoomen. Geen informatie meer laten verdwijnen in het menu als er ingezoomd wordt. Kolomkoppen ook bij inzoomen visueel onderscheidend maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In complexe afbeeldingen of tabellen verdwijnen er teksten wanneer er 400% ingezoomd wordt.

  • Oorzaak:

   Er is bij het ontwerp van de website geen rekening gehouden met een minimum breedte van 320 CSS pixels.

  • Gevolg:

   Mensen die 400% inzoomen kunnen mogelijk niet alle teksten op de website lezen, of gebruik maken van alle functionaliteiten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er moet rekening gehouden worden met een minimum paginabreedte van 320 CSS pixels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn een aantal interactieve elementen op de website en in PDFs waarbij het contrast van de interactie niet voldoende hoog is.

  • Oorzaak:

   Een aantal interactieve elementen moeten nog aangepast worden met onze nieuwe kleuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking zijn sommige interactieve elementen slecht herkenbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast moet verhoogd worden op verschillende plekken op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal PDFs hebben onduidelijke titels

  • Oorzaak:

   Nog niet alle PDFs zijn aangemaakt met de juiste kennis van toegankelijkheid

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan het onduidelijk zijn wat de inhoud van een PDF is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de pdf's moet de weergave op Documenttitel ingesteld worden. Sommige pdf's moeten nog een beschrijvende titel hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal PDFs hebben onjuiste taalinstellingen

  • Oorzaak:

   Nog niet alle PDFs zijn aangemaakt met de juiste kennis van toegankelijkheid

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan het onduidelijk zijn wat de inhoud van een PDF is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij een aantal PDF's moet de taal nog op Nederlands ingesteld worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opgelost

  • Oorzaak:

   Opgelost

  • Gevolg:

   Opgelost

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal interactieve elementen hebben onjuiste rollen.

  • Oorzaak:

   Er worden op dit moment een aantal verouderde externe systemen gebruikt die niet opgebouwd zijn met toegankelijkheid in het achterhoofd.

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan er een verkeerde verwachting geschept worden bij welke functionaliteiten een interactief element heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De zorgzoeker moet zo aangepast worden dat hulpsoftware ook volledig gebruik kan maken van alle functionaliteiten. Het gaat hier om het toevoegen van de juiste aria attributen en rollen. Dit geldt ook voor het zoekveld op de vergoedingenpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209