Verklaring van VNSC.eu

Status toegankelijkheid
https://vnsc.eu

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 06-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website VNSC.eu.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie gepubliceerde informatie blijkt dat de website VNSC.eu gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is gevorderd met de toegankelijkheid van VNSC.eu en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie .
Functie: Voorzitter uitvoerend secretariaat VNSC .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vnsc.eu.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 12-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website VNSC.eu : voldoet gedeeltelijk

De website VNSC.eu is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vnsc.eu/uploads/2020/10/check-7878-auto-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's staan twee knoppen met een loep erop. De blauwe loep heeft een tekstalternatief en moet geactiveerd worden om de tweede loep te zien. Deze grijze loep heeft geen tekstalternatief. Ook zijn er decoratieve afbeeldingen met een tekstalternatief waar die leeg zou moeten zijn en linkteksten zonder goed tekstalternatief. Sommige inhoudelijke afbeeldingen missen een (goed) tekstalternatief.
  • Oorzaak: Missende of onjuiste tekstalternatieven.
  • Gevolg: Dit levert problemen op voor gebruikers die afhankelijk zijn van voorleessoftware.
  • Alternatief: Vaak is de tekst op de pagina wel toereikend.
  • Maatregel: De problemen met de loep en ontoegankelijke links zijn opgelost. De afbeeldingen worden nagelopen en aangepast. Dat is handwerk en kost meer tijd. Hetzelfde geldt voor de inhoud van PDF's.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het overzicht van nieuwsberichten op de homepagina en nieuwspagina staan niet op de juiste volgorde in de code. Ook de servicemelding 'geen resultaten' bij de zoekfunctie is op de verkeerde wijze opgemaakt.
  • Oorzaak: Ontwerp en codering.
  • Gevolg: Niet goed leesbaar voor voorleesapparatuur.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zo snel mogelijk aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de invoervelden van verschillende contactformulieren kan niet door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Autocomplete is uitgeschakeld.
  • Gevolg: Het is geen toegankelijk formulier.
  • Alternatief: Geen formulier gebruiken.
  • Maatregel: Dit wordt zo snel mogelijk opgelost of het invoerveld verwijderd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Links zijn niet herkenbaar buiten hun kleur.
  • Oorzaak: Er wordt alleen kleur gebruikt om de links te duiden.
  • Gevolg: Gebruikers met een kleurenblindheid kunnen geen links herkennen.
  • Alternatief: Een extra opmaak-middel toevoegen.
  • Maatregel: Dit is aangepast in het design van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast tussen grafische elementen zoals de loep en achtergrond in de zoekfunctie voldoet niet.
  • Oorzaak: Het contrast is te laag.
  • Gevolg: Sommige content is niet goed zichtbaar voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Andere kleuren gebruiken.
  • Maatregel: We passen de opmaak van deze elementen aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elementen van de hoofdnavigatie kunnen over de zoekfunctie heen vallen, maar niet zonder muis of toetsenbordfunctie worden gesloten.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet gebruiksvriendelijk.
  • Alternatief: Kenmerk dismissable toevoegen.
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Diverse contrastproblemen.
  • Oorzaak: Verkeerd kleurgebruik.
  • Gevolg: Onderdelen van de website zijn niet goed zichtbaar voor (kleurenblinde) bezoeker.
  • Alternatief: geen.
  • Maatregel: Kleurenen achtergronden aanpassen naar de juiste contrasten
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er vielen teksten weg bij het inzoomen van de pagina.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Content wordt onzichtbaar bij gebruik van een bepaalde resolutie en zoomniveau.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit is technisch opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn afbeeldingen met inhoud zonder tekstalternatief.
  • Oorzaak: Geen HTML-geplaatste inhoud.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking kunnen de inhoud niet tot zich nemen.
  • Alternatief: De tekst op deze pagina de afbeelding omschrijven of dat alles wat in de tekst om deze afbeelding staat een alternatief is voor de afbeelding.
  • Maatregel: De tekst op deze pagina de afbeelding omschrijven of dat alles wat in de tekst om deze afbeelding staat een alternatief is voor de afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Geen toegankelijke alternatieven voor klikbare blokken in de footer.
  • Oorzaak: Deze zijn niet te bedienen met het toetsenbord.
  • Gevolg: Ontoegankelijke footer.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Aanpassen van de juiste links in de footer.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekentoetsenfout.
  • Oorzaak: De functie is uitgeschakeld.
  • Gevolg: Embedde Youtubevideo's kunnen niet met het toetsenbord bediend worden.
  • Alternatief: De parameter disablekb toepassen in de Youtube code.
  • Maatregel: Dit toepassen op alle embedde video's op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er kunnen geen blokken content worden omzeild.
  • Oorzaak: Er is geen mechanisme beschikbaar om terugkerende contentblokken over te slaan.
  • Gevolg: Blinde bezoekers / toetsenbordgebruikers kunnen niet direct bij de hoofdcontent komen.
  • Alternatief: Skiplink gebruiken.
  • Maatregel: Dit is toegepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De lightboxen voldoen niet aan de eisen rond focus volgorde.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet te bedienen met het toetsenbord.
  • Alternatief: Gewoon afbeeldingen embedden met een link naar het originele fotobestand.
  • Maatregel: Verwijderen lightboxen en embedden afbeeldingen waar wenselijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onduidelijke linkteksten in de footer en sitecontent.
  • Oorzaak: Geen specifieke aanduiding van het linkdoel.
  • Gevolg: Onbegrijpelijk waar de visueel beperkte gebruiker heen wordt verwezen.
  • Alternatief: Duidelijke teksten.
  • Maatregel: Teksten links nalopen en herschrijven waar nodig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Zoekfunctie is kapot.
  • Oorzaak: Fouten in de code.
  • Gevolg: Iedere pagina op de website is slechts op een manier te bereiken.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Fixen zoekfunctie - is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo en de zoekfunctie dragen beide niet de juiste labels.
  • Oorzaak: Foutieve of missende labels.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk wat deze visuele elementen uitdrukken.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Toevoegen labels - inmiddels voltooid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De foutidentificatie van de contactformulieren op de website voldoet niet.
  • Oorzaak: Verkeerde foutteksten en instructies in plaats van foutmeldingen zorgen voor onduidelijkheid.
  • Gevolg: Het is voor de blinde bezoeker niet duidelijk wat hij fout doet.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Foutmeldingen herschrijven en naam veld expliciet vermelden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verschillende pagina's hebben een niet-uniek id of bevatten losse/foute tags.
  • Oorzaak: Er staan grammaticale fouten in de paginatags.
  • Gevolg: Voorleessoftware heeft hier problemen mee.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Fouten oplossen - inmiddels voltooid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Software kan niet alle zoekfunctie, lightboxes, en iframes voorlezen.
  • Oorzaak: De zoekfunctie, alle lightboxes, en iframes missen een naam die door software kan worden bepaald, en sommigen zelfs een rol.
  • Gevolg: Software kan niet alle content voorlezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Toevoegen naam en rol van de onderdelen - voltooid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2020
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Statusberichten kunne niet door software worden bepaald en focus gegeven.
  • Oorzaak: Statusmeldingen bevatten geen rol (role) of eigenschappen (properties).
  • Gevolg: Statusberichten kunnen niet door software worden bepaald , waardoor hulptechnologieën de berichten niet aan de gebruiker kunnen laten zien zonder focus te krijgen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Juiste instellingen in Mailchimpformulieren gebruiken en overbodige contactformulieren verwijderen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707