Verklaring van LKCA

Status toegankelijkheid https://www.lkca.nl

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website LKCA.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is beschikbaar via de link https://www.lkca.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst gepubliceerde informatie blijkt dat de website LKCA gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst is gevorderd met de toegankelijkheid van LKCA en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst .
Functie: Interim directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via AnoukWitte@lkca.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.lkca.nl/toegankelijkheid/.

Aanvullende informatie van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website LKCA : voldoet gedeeltelijk

De website LKCA is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2023/01/Onderzoek-www.lkca_.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De artikel iconen bij de artikelen zoals "Lancering CJP MBO Card met budget hebben op dit moment een tekstalternatief van "icon artikel". Dit is niet fout, maar we raden aan om dit als decoratief te bestempelen door middel van een leeg alt attribuut.

  • Gevolg:

   Doordat de PDF's niet zijn voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De artikel iconen bij de artikelen zoals "Lancering CJP MBO Card met budget hebben op dit moment een tekstalternatief van "icon artikel". Dit is niet fout, maar we raden aan om dit als decoratief te bestempelen door middel van een leeg alt attribuut. https://www.lkca.nl/

   Doordat de PDF's niet zijn voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten. We adviseren bij het maken van de tags de afbeeldingen gelijk te controleren op alternatieve teksten, om te voorkomen dat er informatieve afbeeldingen zijn zonder tekst alternatief. Ook moet er gekeken worden of alle decoratieve afbeeldingen goed als artifact in de PDF aangegeven zijn, om te voorkomen dat deze onnodig aangekondigd worden aan hulpsoftwaregebruikers. https://lkca.nl/wp-content/uploads/2020/01/lr_a4_mbo.pdf https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

  • Gevolg:

   Doordat de PDF's niet zijn voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   De vooraf opgenomen geluidscontent op de volgende pagina heeft geen alternatief. Denk aan een uitgeschreven tekst. Zie bijvoorbeeld onder de kop "LKCA – Street Knowlegde Podcast". https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/

  • Gevolg:

   Dit succescriterium heeft betrekking op alles wat alleen geluid is (dus zonder beeld) of alleen videobeeld (dus zonder geluid). Hiervoor dient een volledig uitgeschreven tekst te worden geboden, zodat dezelfde informatie ook voor dove en blinde bezoekers beschikbaar is. Bij alleen videobeeld mag ook een geluidspoor worden geboden, waarmee alle visuele informatie aan blinde bezoekers wordt voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatief bieden voor vooraf opgenomen geluidscontent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder bijvoorbeeld de kop "Paweł Szczap – Place Names in Mongolian Hip-Hop" biedt de video geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie is niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing. Dit komt meerdere keren voor op deze webpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Onder bijvoorbeeld de kop "Paweł Szczap – Place Names in Mongolian Hip-Hop" biedt de video geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Dit komt meerdere keren voor op deze webpagina. https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst "Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren." van de cookiebanner is met het <strong> element vetgedrukt, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Gebruik CSS (zoals CSS property font-weight of font-style) voor de opmaak van deze tekst. https://www.lkca.nl/

   Onder de inleiding is de tekst "(lees verder onder afbeelding)" <em> of een <i> element gebruikt voor opmaak. Gebruik CSS (zoals CSS property font-weight of font-style) voor de opmaak van deze tekst. https://www.lkca.nl/publicatie/cultuurkrant-nl-2022-nummer-3/ https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/ (Bijvoorbeeld onder de kop "Moeten scholen verplicht worden om geld op de CJP MBO Card te zetten") https://www.lkca.nl/cookiebeleid-eu/

   Op de volgende pagina zijn de kolomkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kolomrijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.lkca.nl/publicatie/onzichtbaar-zingen-amateurkunstbeoefening-in-informele-zanggroepen/ https://www.lkca.nl/ (Op de zoekpagina, de tweede deel van de homepage dat te bereiken is via de zoekknop)

   De tekst "Beheer cookie toestemming" van de cookiebanner is opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.lkca.nl/

   Bijvoorbeeld de tekst "Lancering CJP MBO Card met budget" van het nieuwsbericht is opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.lkca.nl/ https://www.lkca.nl/team/zoe-zernitz/ ("Zoë Zernitz") https://www.lkca.nl/agenda/ ("De kop "Programma Cultuurparticipatie") https://www.lkca.nl/publicatie/onzichtbaar-zingen-amateurkunstbeoefening-in-informele-zanggroepen/ ("Reacties (2)")

   Bijvoorbeeld de kop "5.1 Technische of functionele cookies" is opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld met een <h3> element. https://www.lkca.nl/cookiebeleid-eu/ https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/ (Bijvoorbeeld de koppen "Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):", "Huub Braam" en "Rozemarijn Schouwenaar (zij/haar/haar)")

   Zo zijn er meerdere pagina's gevonden waar de tekst is opgemaakt als kop maar niet in de code is aangegeven.

   Het citaat “Moeten scholen verplicht worden om geld op de CJP MBO Card te zetten?” is met een <h2>, <strong> en een <em> element opgemaakt in plaats van een <blockquote> element in combinatie met CSS. https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

   De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <i> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.lkca.nl/cookiebeleid-eu/ https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/ (Bijvoorbeeld ook boven de kop "Meer info?").

   De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zie bijvoorbeeld de webpagina https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

   Zodra een bezoeker op de knop "Filter" drukt, verschijnt een drop down menu met filtermogelijkheden. Onder bijvoorbeeld het tabblad "Cultuuruitingen" worden de checkboxen niet gekoppeld aan de naam van de groep "Cultuuruitingen". Gebruik hiervoor een fieldset en legend elementen. Het <legend> element is voor de vraag en in het <fieldset> element staan de antwoorden. Zie bijvoorbeeld de webpagina https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://lkca.nl/wp-content/uploads/2020/01/lr_a4_mbo.pdf https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de <h1> koppen in de footer of in het submenu van het menu "Kennis". https://www.lkca.nl/

   Zodra een bezoeker op de knop "Zoeken" drukt, verschijnt een tweede paginadeel. Zodra de tweede paginadeel is geopend is het zichtbaar in de HTML-code dat de koppenstructuur niet in de logische volgorde is opgebouwd. We keuren het niet af, maar we adviseren u om een logische koppenstructuur aan te houden. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.lkca.nl/ https://www.lkca.nl/stel-een-vraag/

  • Gevolg:

   De informatie kan niet worden voorgelezen aan bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt zoals bijvoorbeeld boven de kop "Lancering CJP MBO Card met budget". Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "LKCA Experts". https://www.lkca.nl/ https://www.lkca.nl/agenda/ ("Boven de kop "Programma Cultuurparticipatie") https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/ (Boven de koppen van de nieuwsartikelen)

   Zodra een bezoeker op de knop "Zoeken" drukt, verschijnt een tweede paginadeel. Zodra de tweede paginadeel is geopend is onder de kop "LKCA Experts" een tabel zichtbaar. Maar het blijkt geen tabel te zijn. De leesvolgorde is hierdoor niet meer in een betekenisvolle volgorde geplaatst, aangezien boven elk kolom een betekenis staat zoals "Naam", "Specialisme" en "E-mail" en dat niet gekoppeld wordt met het onderstaande, bijbehorende element in het tabel. https://www.lkca.nl/

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content in een betekenisvolle volgorde in de broncode zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/ https://www.lkca.nl/stel-een-vraag/

   In het formulier is in het invoerveld van "Bericht" een verkeerd autocomplete attribuut gebruikt, namelijk: "new-password". De mogelijke oplossing zou kunnen zijn om het autocomplete="new-password" attribuut te verwijderen. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

  • Gevolg:

   In het formulier is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Autocomplete-functionaliteit toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De actieve paginanummer is alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naast kleur ook een tweede hint geven zodat de kleuren te onderscheiden zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bijvoorbeeld de witte letters onder de kop "Feiten" bevatten met de blauwe achtergrond een verhouding van 2.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1. https://lkca.nl/wp-content/uploads/2020/01/lr_a4_mbo.pdf

   De tekst "VOORTGEZET ONDERWIJS" bevat met de groene achtergrond een verhouding van 3.2:1 in plaats van minimaal 4.5:1. https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

   Bijvoorbeeld de witte letters onder de kop "Feiten" bevat met de groene achtergrond een verhouding van 3.1:1 in plaats van minimaal 4.5:1. https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

   Zo zijn er binnen de steekproef van de PDF's meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Tekst niet goed leesbaar voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Zodra een bezoeker op de knop "Filter" drukt, verschijnt een drop down menu met filtermogelijkheden. Zodra een bezoeker bijvoorbeeld met de toetsenbordbediening op het tabblad "Trefwoorden" drukt verschijnt een nieuw tabblad waarin de lijst zo lang is dat het buiten beeld valt en hierdoor niet meer volledig leesbaar is. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px met 200% zoom dan is de tekst niet goed leesbaar doordat de "navigatiekolom" aan de linkerkant over de tekst heen komt te staan. https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768, en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium dan is bijvoorbeeld de menu knop "Over LKCA" niet meer zichtbaar. Ook de tekst van de knoppen "Zoeken", "Inloggen" (te laag contrast) en "bewaard" (te laag contrast) zijn niet meer leesbaar. https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de pagina kan worden vergroot tot 200%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie de afbeelding aan de rechterkant van de webpagina met de kop "Cultuurkrant 2022 - nr. 4". Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbeelding met de kop "Cultuur+Educatie 61". https://www.lkca.nl/

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking kunnen tekst in afbeeldingen niet aanpassen. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Informatieve tekst niet in afbeelding zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400% dan is de tekst van de cookiebanner niet meer volledig leesbaar doordat een deel van de content buiten beeld valt. https://www.lkca.nl/

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 300% dan is de tekst "Beheer cookie toestemming" van de cookiebanner niet meer duidelijk leesbaar doordat een deel van de tekst door een ander tekst heen loopt. https://www.lkca.nl/

   Zodra een bezoeker op de knop "Filter" drukt, verschijnt een drop down menu met filtermogelijkheden. Zodra een bezoeker bijvoorbeeld in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400%, met de toetsenbordbediening op het tabblad "Trefwoorden" drukt verschijnt een nieuw tabblad. Dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px met 250% zoom dan is de tekst niet goed leesbaar doordat de "navigatiekolom" aan de linkerkant over de tekst heen komt te staan. https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking kunnen teksten in de cookiebanner mogelijk niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Cookiebanner leesbaar maken wanneer is ingezoomd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Zodra een bezoeker op de knop "Zoeken" drukt, verschijnt een tweede paginadeel. Zodra het tweede paginadeel is geopend en de focus niet in het zoekveld staat, dan bevat de witte kleur van het zoekveld met de grijze achtergrond een verhouding van 1.1:1 in plaats van 3.0:1. https://www.lkca.nl/

   Zodra een bezoeker op de knop "Filter" drukt, verschijnt een drop down menu met filtermogelijkheden. Zodra een bezoeker bijvoorbeeld met de toetsenbordbediening op het tabblad "Trefwoorden" drukt verschijnt een nieuw tabblad met een lijst checkboxen. De grijze checkboxen bevatten met de witte achtergrond een verhouding van 1.1:1 in plaats van minimaal 3.0:1. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   De witte invoervelden bevatten met de grijze achtergrond een verhouding van 1.1:1 in plaats van minimaal 3.0:1. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   De kop "Vrije tijd" bevat het getal "34%" (AANTAL LEDEN GEDAALD) met de lichtrode achtergrond een verhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 3.0:1. https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

   Bijvoorbeeld onder de kop "Vrije tijd" bevat de achtergrondkleur van het getal "34%"( AANTAL LEDEN GEDAALD) met de witte achtergrond een verhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 3.0:1. https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Content niet goed zichtbaar voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px met 150% zoom, en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium dan is bijvoorbeeld de tekst "Zoeken" van de knop "Zoeken" niet meer leesbaar doordat het buiten de knop valt. Ook geldt dit bijvoorbeeld voor de menuknop "Inloggen" die dan met de blauwe achtergrond een te lage contrastverhouding heeft waardoor het ook niet duidelijk leesbaar is. https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan is de inhoud van het menu "Kennis" niet volledig leesbaar doordat de laatste kolom deels buiten beeld valt. https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/

  • Gevolg:

   Als de webpagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px met 150% zoom, en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium dan is bijvoorbeeld de tekst "Zoeken" van de knop "Zoeken" niet meer leesbaar doordat het buiten de knop valt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstafstand aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 16. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat erop, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets. https://www.lkca.nl/

   Als de website in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% of op een lagere resolutie (320px) bekeken wordt dan verschijnt linksboven een hamburger menu knop. Als de toetsenbordfocus erop staat , klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets. https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/

  • Gevolg:

   Bezoeker kan de content niet weghalen zonder muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content 'dismissable' maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 17. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord een menu element te bedienen en te kunnen openen zoals het met een muis wel kan. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis. https://www.lkca.nl/

   Rechts onderaan de webpagina is een knop zichtbaar met een pijl naar boven. Het is een met Javascript gegenereerde knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden. https://www.lkca.nl/

   Zodra een bezoeker op de knop "Sorteer op" drukt, verschijnt een drop down menu met keuzemogelijkheden. De keuzemogelijkheden in de drop down menu zijn niet bedienbaar met de toetsenbordbediening. Men kan met de pijltjestoetsen navigeren, maar niet activeren. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   Onder de kop "Adres gewijzigd?" zijn de iconen (smileys) waarmee een bezoeker kan aangeven of de pagina interessant is, niet bedienbaar met de toetsenbordbediening. https://www.lkca.nl/publicatie/cultuurkrant-nl-2022-nummer-3/

  • Gevolg:

   Site niet goed te bedienen voor bezoekers die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbordbediening optimaliseren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 18. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Onder de kop "Paweł Szczap – Place Names in Mongolian Hip-Hop" voldoet de videospeler van YouTube niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken, of de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/

   Op de pagina is gebruik gemaakt van meerdere videospelers. Deze videospelers voldoen niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is. https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/

  • Gevolg:

   Bediening video's niet optimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bediening met tekentoetsen uitschakelen in de embedcode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

   https://lkca.nl/wp-content/uploads/2020/01/lr_a4_mbo.pdf https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/02/191226-factsheet-cultuureducatie-cultuurparticipatie-2019.pdf

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title element gebruiken voor titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De knop "Bekijk voorkeuren" van de cookiebanner brengt de bezoeker naar een tweede scherm in de cookiebanner waar een bezoeker de voorkeuren kan aanpassen naar voorkeur. De focus komt direct op de knop "Voorkeuren bewaren" te staan, in plaats van bovenaan op de summary element "Functionele cookies" zodat de focus een logische volgorde krijgt. https://www.lkca.nl/

   Zodra een bezoeker op de knop "Filter" drukt, verschijnt een drop down menu met filtermogelijkheden. Op het moment dat de filtermogelijkheden geopend zijn, ontvangt deze niet als eerste de focus, maar gaat de focus naar de knop "Sorteer op" in plaats van "Cultuuruitingen". https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

   Zodra een bezoeker op de knop "Filter" drukt, verschijnt een drop down menu met filtermogelijkheden. Zodra een bezoeker bijvoorbeeld met de toetsenbordbediening op het tabblad "Onderwijs" drukt en verder tabt, gaat de focus verder naar het tabblad "Trefwoorden" in plaats van in het onderliggende, geopende tabblad van "Onderwijs". https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

  • Gevolg:

   Tabvolgorde is niet logisch.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tabvolgorde aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De afbeelding aan de rechterkant van de webpagina met de kop "Cultuurkrant 2022 - nr. 4" is in een hyperlink geplaatst. De hyperlink beschrijft niet volledig van wat op de afbeelding zichtbaar is en zullen bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware deze informatie ook missen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbeelding met de kop "Cultuur+Educatie 61". https://www.lkca.nl/

   Onder de kop/tekst "Deel dit artikel" zijn er drie social media iconen zichtbaar, namelijk: Twitter, LinkedIn en Facebook. De iconen zijn in een hyperlink geplaatst, maar het linkdoel van de hyperlink is in het title="" attribuut beschreven. Doordat de hyperlinks zijn voorzien van een betekenisloze tekst tussen de <a> tags, wordt het title="" attribuut niet meer opgelezen door de hulpsoftware, met als resultaat dat de hyperlink geen linkdoel meer heeft. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>). De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/ https://www.lkca.nl/artikel/lancering-cjp-mbo-card-met-budget/

   Op onderstaande pagina staan meerdere hyperlinks met bijna dezelfde linktekst, namelijk een getal zoals "2", "3" en enzovoorts. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige hyperlinks, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. We keuren het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker om het linkdoel een unieke omschrijving te geven zoals bijvoorbeeld: "Zoekresultaten pagina 2". De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

  • Gevolg:

   Iemand met een visuele beperking weet niet waar de link naar verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijke linktekst aanbieden die aangeeft waar de link naar verwijst. Klik hier en lees verder zoveel mogelijk vermijden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus zichtbaarheid van de toetsenbordbediening is niet zichtbaar als de focus van de toetsenbordbediening tussen de menu elementen navigeert. Dit gebeurt als een bezoeker met de tabtoets door het menu navigeert.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus zich op de pagina bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De knop "Bekijk voorkeuren" van de cookiebanner brengt de bezoeker naar een tweede scherm in de cookiebanner waar een bezoeker de voorkeuren kan aanpassen. In bijvoorbeeld het <summary> element van "Marketing" is een Engelstalige toelichting aanwezig terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut. https://www.lkca.nl/ https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/ (Bijvoorbeeld onder de kop "Kijk & luister")

   De sluitknop "close-dialog" van de cookiebanner is in het Engels geschreven terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. We keuren het voor 1 of twee woorden het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut, of dat ze vertaald worden in het Nederlands. https://www.lkca.nl/

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina, hiervoor in de code een taalwisseling aangeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een formulier niet juist verstuurd wordt, terwijl de foutmelding alleen door de browser wordt overgebracht, doordat het required attribuut of type=”email” (of andere HTML5 waarde) is gebruikt, keuren we het af. De foutmelding wordt niet correct doorgegeven aan hulpsoftware. Minstens is er nog een gewone tekstuele foutmelding nodig om te borgen dat een blinde bezoekers in ieder geval weet waarom het formulier niet verstuurde. Gebruik daarbij goede tekstuele foutmeldingen zoals bijvoorbeeld ‘Het verplichte veld 'naam' is niet ingevuld’. Dan wordt er namelijk verwezen naar het veld waar het fout is gegaan en wat er fout is gegaan. https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Tekstueel verwijzen naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de onderstaande pagina's komt in de HTML-code een dubbele ID voor met dezelfde waarde. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.lkca.nl/ https://www.lkca.nl/cookiebeleid-eu/ https://www.lkca.nl/team/zoe-zernitz/

   Op de onderstaande pagina's komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.lkca.nl/agenda/breaking-rules-europese-hiphop-conferentie/ https://www.lkca.nl/stel-een-vraag/

  • Gevolg:

   Niet gespecificeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pagina's valideren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop "Bekijk voorkeuren" van de cookiebanner brengt de bezoeker naar een tweede scherm in de cookiebanner waar een bezoeker de voorkeuren kan aanpassen. In het <summary> element bevat de toggle switch button geen juiste naam aangezien de naam van het <label> element is verborgen met de display="none" attribuut.

  • Gevolg:

   De rol door software niet te achterhalen waardoor bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet kan worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Adres gewijzigd?" zijn de iconen (smileys) een met Javascript gegenereerde knoppen. Zodra een bezoeker een knop heeft geselecteerd, verschijnt daaronder een melding met de tekst: "Gemiddelde 3/5. Totaal 1. Bedankt". Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Gevolg:

   Problemen met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Statusberichten optimaliseren voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209