Verklaring van DUS-I

Status toegankelijkheid https://www.dus-i.nl/

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-11-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DUS-I.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/dus-i.nl/audit/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen gepubliceerde informatie blijkt dat de website DUS-I gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is gevorderd met de toegankelijkheid van DUS-I en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-05-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen .
Functie: Coördinator communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-11-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CommunicatieDUS-I@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen tien werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen een maand is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

De DUS-I website is op het PRO platform gebouwd. Het algemene platform van de Rijksoverheid is door de Rijksoverheid zelf op technische toegankelijkheidseisen getest. Dit rapport is  uit 2022 en geeft aan in welke mate sites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) in oktober 2022 in technisch opzicht voldeden aan aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. Samenvatting: 47 van de 50 succesciteria zijn behaald.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 15-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website DUS-I : voldoet gedeeltelijk

De website DUS-I is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/dus-i.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-03-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/10/27/toegankelijkheidsonderzoek-techniek-pro-oktober-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
   1. Gedaan - we hebben alle contentafbeeldingen nagelopen en waar nodig de alt-tekst verwijderd.
   2. De (invul)formulieren op de website zijn niet volledig toegankelijk. Er is op dit moment geen alternatief.
   3. De meeste pdf's op de website zijn niet toegankelijk. Er is op dit moment geen alternatief. 8/11/2023: Sinds kort is het mogelijk om een rapport in het cms zelf te maken. Het rapport is dan direct digitaaltoegankelijk.
  • Maatregel:
   1. We laten contentafbeeldingen waar nodig leeg.
   2. De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar alle toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.
   3. We streven naar geen pdf's meer op de website. Onze eerste keuze is om een webpagina te maken van het aangeleverde document. Anders moete pdf's eerst toegankelijk worden gemaakt. 8/11/2023: Sinds kort is het mogelijk om een rapport in het cms zelf te maken. Het rapport is dan direct digitaal toegankelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De meeste pdf's op de website zijn niet toegankelijk. Er is op dit moment geen alternatief.

  • Maatregel:

   We streven naar geen pdf's meer op de website. Of pdf's moeten eerst toegankelijk worden gemaakt. 8/11/2023: Sinds kort is het mogelijk om een rapport in het cms zelf te maken. Het rapport is dan direct digitaal toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is nog geen alternatief voor de (invul)formulieren op onze website.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op pagina www.dus-i.nl/contact/contactformulier is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Er is hiervoor geen alternatief.

  • Maatregel:

   We sturen het naar onze webontwikkelaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   In PDF 1 (“Infographic+Capaciteitentesten+-+aanvraagrondes”) en PDF 2 (“virtuele-internationale-samenwerkingsprojecten”) worden kleuren gebruikt om verschillende lijnen en gebieden aan te geven. Bijvoorbeeld groen en oranje. Iemand die kleurenblind is of slechtziend kan het verschil tussen deze twee lijnen niet goed zien. De informatie is hier dus afhankelijk van kleur. Het alternatief is een datatabel en dat we deze infographics/pfd's vanaf nu niet meer op de website aanbieden.

  • Maatregel:

   In plaats van een infographic plaatsen we een toegankelijke datatabel. 8/11: Dit hebben we voor een aantal webpagina's al gedaan. Dus in plaatst van een Infographic hebben we een toegankelijke datatabel geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zie 1.4.1. het alternatief is een datatabel.

  • Maatregel:

   In plaats van een infographic plaatsen we een toegankelijke datatabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zie 1.4.1. en 1.4.3. het alternatief is een toegankelijke datatabel.

  • Maatregel:

   In plaats van een infographic plaatsen we een datatabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op pagina www.formulierdus-i.nl/bosa23 moeten in Stap 3 datums ingevuld worden. Deze gaan aan de hand van een kalender. Bij een resolutie van 320px bij 256px is deze kalender niet volledig in beeld te krijgen en daardoor lastig te bedienen. Ook komt een deel van de reeds ingevulde datum over de naam van het veld heen waardoor je niet meer kunt zien welke datum je hier moet invullen. Hier is nog geen alternatief voor.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zie 1.4.1., 1.4.3. en 1.4.5 het alternatief voor de infographic/pdf is een toegankelijke datatabel.

  • Maatregel:

   In plaats van een infographic plaatsen we een datatabel met toegankelijke kleuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   In het formulier op www.formulierdus-i.nl/BOSA23/ staat in Stap 2 het veld 'Welke SBI code is het meest van toepassing op uw aanvraag?'. Deze is met toetsenbord niet bereikbaar en niet goed bedienbaar. Hier is geen alternatief voor.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is nog geen alternatief voor de pdf's. De infographics in pdf-vorm plaatsen we niet meer op de website. Het alternatief hiervoor is een datatabel.

  • Maatregel:

   We streven in de toekomst naar een website zonder pdf's/of toegankelijke pdf's. De infographics plaatsen we vanaf nu niet meer op onze website. Het alternatief hiervoor is een datatabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is nog geen alternatief voor de pdf's op onze website.

  • Maatregel:

   We streven in de toekomst naar een website zonder pdf's/of naar toegankelijke pdf's. Veel pdf's zetten we om in een webpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op pagina www.formulierdus-i.nl/bosa23/ zie je in Stap 7 een preview van het formulier dat je gaat versturen. De zichtbaarheid van de focus op de bedieningselementen is voor sommige elementen onvoldoende. Zo wordt de uitvouwknop 'Pagina breedte' iets lichter grijs. Hier is nog geen alternatief voor.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is nog geen alternatief voor de ontoegankelijke punten in de formulieren.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 15. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op pagina www.formulierdus-i.nl/bosa23/ kan je in Stap 2 een postcode invullen. Als je de officiële schrijfwijze wilt hanteren, dan werkt dit niet. Er is onvoldoende instructie over hoe de postcode ingevuld moet worden. Hier is nog geen alternatief voor.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
   1. Op www.dus-i.nl/ is een knop om de carroussel van afbeeldingen stop te kunnen zetten. Deze knop is voor hulpsoftware onzichtbaar gemaakt met de code aria-hidden="true" . Zorg dat de knop voor iedereen bedienbaar is. Op dit moment is er nog geen alternatief.

   2. De overige fouten in 4.1.2. gaan over de formulieren op onze website. Hier is nog geen alternatief voor.

  • Maatregel:
   1. Dit is een technisch probleem maar komt nog niet voor op de lijst met technische afwijkingen van PRO. We vragen de ontwikkelaar van onze website om een oplossing.

   2. De ontwikkelaar kijkt in 2023 naar de toegankelijkheidsproblemen in de formulieren. Op korte termijn is er geen oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209