Verklaring van Nationale Ombudsman

Status toegankelijkheid
https://www.nationaleombudsman.nl/

Nationale Ombudsman is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 08-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nationale Ombudsman streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationale Ombudsman.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Nationale Ombudsman is beschikbaar via de link https://www.firmground.nl/onderzoeken/nationaleombudsman.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nationale Ombudsman gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationale Ombudsman gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nationale Ombudsman is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationale Ombudsman en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nationale Ombudsman .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Website@nationaleombudsman.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Nationale Ombudsman

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationale Ombudsman : voldoet gedeeltelijk

De website Nationale Ombudsman is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nationale Ombudsman dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/nationaleombudsman.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nationale Ombudsman dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: (Decoratieve) afbeeldingen bevatten geen alternatieve tekst en/of zijn niet gemarkeerd als decoratief.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De informatie die de afbeeldingen geven is niet beschikbaar voor mensen met hulpapparatuur zoals voorleessoftware. Decoratieve afbeeldingen kunnen niet worden overgeslagen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De bevinding is door de organisatie opgelost. Opgelet: Er is nog geen heronderzoek uitgevoerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website bevat geen en/of een foutieve codelagen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Sommige informatie op de website is niet toegankelijk of niet te begrijpen voor mensen met hulpapparatuur.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De leesvolgorde is niet logisch opgebouwd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De pagina wordt niet in een bruikbare volgorde weergegeven voor mensen met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het document is niet gecodeerd waardoor de tekst in kolom 1 niet kan worden weergegeven.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Het document is niet te bedienen voor mensen die de pagina moeten vergroten.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In paragraaf 1.8 in de staafdiagram staat een lichtgroene balk. Het van deze balk is niet afdoende met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De diagram is lastig tot niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De bevinding is door de organisatie opgelost. Opgelet: Er is nog geen heronderzoek uitgevoerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van de gele kopjes en de witte letters is onvoldoende voor de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De pagina is lastig tot niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking en mensen die niet of niet goed kleur kunnen onderscheiden.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De verwijder-knop (x) is niet te bedienen met het toetsenbord
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De website is niet bedienen of af te sluiten voor toetsenbordgebruikers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De bevinding is door de organisatie opgelost. Opgelet: Er is nog geen heronderzoek uitgevoerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het document mist een documenttitel en in de instellingen van het document mist een beschrijvende documenttitel.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Het is lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en de documenttitel is niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De focusvolgorde is niet logisch opgebouwd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De website is moeilijk te navigeren voor toestenbordgebruikers en voor gebruikers van hulpapparatuur.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het document mist bladwijzers en waar wel aanwezig zijn ze deels niet betekenisvol.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Het is moeilijker om door het document te navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal van zinnen en passages moeten correct worden aangegeven in de broncode.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Hulpapparatuur zoals een screenreader kan niet naar een andere taal schakelen. Hierdoor worden passage in een andere taal niet in de juiste taal gepresenteerd.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: De bevinding is door de organisatie opgelost. Opgelet: Er is nog geen heronderzoek uitgevoerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het autocomplete-veld biedt geen feedback voor screenreaders.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met screenreaders kunnen het autocomplete-veld niet bedienen en begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De bevinding is door de organisatie opgelost. Opgelet: Er is nog geen heronderzoek uitgevoerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nationale Ombudsman heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707